Friday, April 10, 2009

Handwashing Practice

လက္ေဆးျခင္း

ဘယ္အခ်ိန္မွာ လက္ေဆးသင့္ပါသလဲ


အစာမစားမီ - စာမစားမီ လက္ေဆးျခင္းျဖင့္ အစာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ကာလ၀မ္းေရာဂါ၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အိမ္သာသြားအျပီး - အိမ္သာဆိုသည္မွာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား၊ သန္ေကာင္ပိုးမ်ား ေပါမ်ားရာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္သာတံခါးလက္ကိုင္၊ ေရခြက္တို႕ကို ကိုင္မိရံုမွ်ျဖင့္ ေရာဂါပိုးမ်ား ကိုယ့္လက္ေပၚသို႕ ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ မိမိက လက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မေဆးေၾကာပါက ထိုေရာဂါပိုးမ်ားသည္ မိမိ၏ လက္မွတစ္ဆင့္ တျခား ကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႕ ျပံ႕ႏွံသြားႏိုင္ပါသည္။

Computer အသံုးျပဳျပီးခ်ိန္ - computer keyboard မ်ား အထူးသျဖင့္ interenet café ဆိုင္မ်ားမွ keyboard မ်ားသည္ လူတကာအသံုးျပဳေနေသာေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးေပါင္းဆံုျဖင့္ ညစ္ပတ္လွပါသည္။

Animal မ်ားကို ကိုင္တြယ္ျပီးခ်ိန္ - ၎တို႕၏ body တြင္ တိရစာၦန္မွတဆင့္ လူကို ကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ရိွေနတတ္ပါသည္။

လက္ေဆးျခင္း၏ အေရးပါပံု


ယခင္က လက္ေဆးျခင္းသည္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ားကိုသာ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္သည္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ားသာမက အေရျပားေရာဂါမ်ား၊ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ မ်က္လံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေရာဂါမ်ား ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ အေတာ္မ်ားမ်ား ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ လက္ေဆးျခင္းျဖင့္ အဆိုပါေရာဂါ အမ်ားစုကိုပါ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
လူအမ်ားစုသည္ အိမ္သာသြားျပီးပါက လက္ေဆးေသာ အေလ့အက်င့္ ရိွေသာေၾကာင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါကို စိုးရိမ္စရာမရိွေတာ့ပါ။ သို႕ရာတြင္ လက္မွတဆင့္ ရာသီအလိုက္ ျဖစ္တတ္ေသာ တုတ္ေကြး ေရာဂါပုိးမ်ားကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

လက္သည္ body အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အျမဲတမ္းထိေတြ႕ေနေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုလက္ကိုပင္ အသံုးျပဳ၍ ကၽြနေတာ္တို႕သည္ ပစၥည္းမ်ားကို ကို္င္တြယ္ၾကသည္။ ဟိုမွသည္သို႕ေရႊ႕ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ထိေတြ႕ေနေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား တင္ရိွေနပါက ထိုေရာဂါပိုးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့္တို႕၏ လက္ေပၚသို႕ ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလက္ျဖင့္ပင္ အစာစားမည္၊ မ်က္လံုးကိုပြတ္မည္၊ ႏွာေခါင္းကို ပြတ္မည္ဆိုပါက အဆိုပါေရာဂါပိုးမ်ားသည္ ပါးစပ္၊ မ်က္လံုး၊ ႏွင့္ ႏွာေခါင္းထဲသို႕၀င္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ကိုပံုမွန္ေဆးျခင္းျဖင့္ ရာသီအလိုက္တုတ္ေကြးျဖစ္မႈကို ၅၀ % အထိ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္မည္ကဲ့သို႕လက္ေဆးမည္နည္း


လက္ေဆးသည္ဆိုရာတြင္ ေရကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ မ်ားမ်ားျဖင့္ ေဆးရမည္။ ေရဘံုဘိုင္မွ က်ေနေသာေရ ျဖစ္ပါက ပို၍ေကာင္းပါသည္။ မျပင္းလြန္း မေပ်ာ့လြန္းေသာ ဆပ္ျပာရိွဖို႕လိုပါသည္။ လက္ေဆးခ်ိန္သည္ အနည္းဆံုး စကၠန္႕ ၃၀ ခန္႕ရိွသင့္ပါသည္။ အရမ္းျပင္းပါက လက္တြင္ရိွေသာ အေရျပားမ်ားကို စားသြားႏိုင္ပါသည္။ လက္ေခ်ာင္းမ်ားၾကား ႏွင့္ လက္ေခ်ာင္းထိပ္မ်ားကို စနစ္တက် ေဆးဖို႕လိုပါသည္။


Related Posts :3 comments:

Anonymous said...

ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ အရက္ျဖတ္တာ ႏွစ္ခ်ီလာလဲ မျပတ္တဲ့ အစ္ကုိတစ္ေယာက္အတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ဆရာဇီဝကခင္ဗ်ား။
သူနာျပဳနဲ႔ ေန႔တုိင္း ေစာင့္ၾကည့္လဲ လစ္တဲ့အခ်ိန္ ရေအာင္ ေသာက္တယ္။ တစ္ေန႔ကုိ အနည္းဆံုး တစ္ပုိင္းကေန တစ္လံုးအထိ ကုိင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ မုိးလင္းမိုးခ်ဳပ္ တစ္ေနကုန္ ထုိင္ေသာက္တယ္။
ပုိက္ဆံမရွိရင္ သိကၡာေတြဘာေတြ မထားႏုိင္ေတာ့ပဲ လူေတြဆီက လုိက္ေတာင္းတယ္။

Anonymous said...

ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ အရက္ျဖတ္တာ ႏွစ္ခ်ီလာလဲ မျပတ္တဲ့ အစ္ကုိတစ္ေယာက္အတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ဆရာဇီဝကခင္ဗ်ား။
သူနာျပဳနဲ႔ ေန႔တုိင္း ေစာင့္ၾကည့္လဲ လစ္တဲ့အခ်ိန္ ရေအာင္ ေသာက္တယ္။ တစ္ေန႔ကုိ အနည္းဆံုး တစ္ပုိင္းကေန တစ္လံုးအထိ ကုိင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ မုိးလင္းမိုးခ်ဳပ္ တစ္ေနကုန္ ထုိင္ေသာက္တယ္။
ပုိက္ဆံမရွိရင္ သိကၡာေတြဘာေတြ မထားႏုိင္ေတာ့ပဲ လူေတြဆီက လုိက္ေတာင္းတယ္။

Anonymous said...

စာက ရုိက္ေနတုန္း မျပီးခင္ ထြက္သြားလုိ႔ပါ။
အရက္စြဲတာနဲ႔ မတူပဲ ဘိန္းစြဲသလုိ ျဖစ္ျပီး အရက္ေသာက္ရဖုိ႔ဆုိ ဘာလုပ္ရလုပ္ရ ျဖစ္ေနလုိ႔။ သူမ်ား ညိဳညင္လဲ အညိဳညင္ခံတယ္။ အရက္မတုိက္ခ်င္မွန္း သိလဲ ကပ္ေသာက္တယ္။ တစိမ္းက ပုိက္ဆံမေပးခ်င္မွန္း သိလဲ ရေအာင္ေတာင္းတယ္။ ဒါ အရက္စြဲတဲ့လူ ျဖတ္တဲ့လူတုိင္း ဒီလုိ ျဖစ္ႏုိင္လားခင္ဗ်ာ။ အရက္ျမန္ျမန္ျပတ္ေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္ေပးရမလဲ။ မျပတ္ေသးခင္ အဲလုိ အရက္အတြက္ဆုိ မရွက္ေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနတာကုိ ဘယ္လုိ ေျပာင္းလဲလုိ႔ ရမလဲ။
ေယာက္်ားေတြခ်င္း ပုိသိမယ္ ထင္လုိ႔ ဆရာဇီဝကဆီ လာေမးတာပါ။ ဆရာမေတြလဲ ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်ာ။