Friday, July 31, 2009

သြားျပန္စုိက္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္....


သြားႏွဳတ္လုိက္ ရလုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ က်ဳိးသြားခဲ့ရင္၊ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာေတြကုိ အရင္ ပုိ႔စ္မွာ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ဆုံးရွဳံးသြားတဲ့ သြားကုိ ဘယ္လုိ အစားထုိး မလဲ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ နားလည္လြယ္ေအာင္ ရွင္းျပခ်င္ ပါတယ္။
သြားတစ္ေခ်ာင္း ႏွဳတ္လုိက္ ရျပီးရင္၊ သြားဖုံးရုိး အနာက်က္လုိ႔ သြားဖုံးသား ျပည့္လာတာနဲ႔ သြား ျပန္အစား ထုိးလုိ႔ ရပါတယ္။ အၾကမ္း အားျဖင့္၊ သြားႏွဳတ္ျပီး၂လေလာက္ အၾကာလုိ႔ ေျပာလုိ႔ ရပါတယ္။ ဒီလုိ သြား အစား ထုိးတာကုိ၊ ျမန္မာလုိ နားလည္ေအာင္ သြားစုိက္တယ္လုိ႔ဘဲ လြယ္လြယ္ ေျပာေလ့ ရွိပါတယ္။ တကယ့္ ကုသမွဳ အရ၊ သြားဖုံးရုိးထဲ သတၱဳတုိင္ (dental implant) စုိက္ထည့္ျပီး သြား ျပန္အစား ထုိးတာကုိမွ၊ သြားစုိက္တယ္လုိ႔ ေခၚႏုိင္ ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အခု လက္ရွိ လုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းက၊ သြား အရွင္ အစားထုိးနည္းနဲ႔ သြားအေသ အစား ထုိးနည္း ႏွစ္ခုပဲ ရွိပါေသးတယ္။ (dental implant ကုိ ပါေမာကၡ ဆရာၾကီး တခ်ဳိ႕ စျပီး ကုသမွဳ ေပးေနျပီလုိ႔ သိရပါတယ္)


၁။သြား အေသ အစား ထုိးျခင္း (fixed partial denture/ dental bridge)
ဒီနည္း မွာေတာ့၊ သြားတစ္ေခ်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေခ်ာင္း က်ဳိးသြားတဲ့၊ ႏွဳတ္လုိက္ရတဲ့ ေနရာရဲ႕ ေဘး တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္မွာ က်န္ေနတဲ့ သြားအေကာင္းေပၚ ငုံျပီး၊ ကပ္တဲ့ ေဆးနဲ႔ ျပဳတ္မထြက္ေအာင္ ကပ္ထားလုိက္တဲ့ အတြက္၊ အလြယ္တကူ မျပဳတ္ႏုိင္ မျဖဳတ္ထုတ္ ႏုိင္ပါဘူး။ ျမန္မာလုိေတာ့၊ သြားအေသစုိက္လုိ႔ သုံးစဲြ ေခၚေ၀ၚ ေနၾကပါတယ္။ တကယ္က အေသစုိက္ ထည့္လုိက္တာ မဟုတ္ဘဲ၊ ေဘးသြားေတြကုိ ေသးသြားေအာင္ စက္နဲ႔ စားပစ္လုိက္ျပီး၊ သြားတုကုိ အေပၚက ငုံျပီး စြပ္လုိက္တာပါ။ ေဘးသြားေတြကုိ တံတားလုိ တဲြထားတဲ့ အတြက္ dental bridge လုိ႔ ေခၚတာပါ။ သဘာ၀ သြားေတြေပၚ တင္ထားတဲ့ အတြက္၊ ၀ါးအား ေကာင္းပါတယ္။


ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းက၊ သြား တစ္ေခ်ာင္း ႏွစ္ေခ်ာင္း ျပန္ အစားထုိးတာ မ်ဳိးမွသာ ေကာင္းပါတယ္။ ႏွစ္ေခ်ာင္းထက္ ပုိရင္ေတာ့၊ ေဘးက သဘာ၀ သြားေတြက၊ ၀န္ပုိ ထမ္းရလုိ႔ ခဏနဲ႔ ယုိင္နဲ႔ လာတတ္ပါတယ္။
အားသာခ်က္- ျဖဳတ္ရန္ တတ္ရန္ ေဆးေၾကာရန္ မလုိ၊ ပုံမွန္ သြားတုိက္ရင္း သန္႔စင္ႏုိင္။
- သဘာ၀ သြားလုိ ၀ါးႏုိင္
- သတၱဳ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြ (porcelain) ေရြးခ်ယ္ စုိက္ႏုိင္။
အားနည္းခ်က္ - ေဘးသဘာ၀ သြားကုိ ေသးေအာင္ စားပစ္ လုိက္ရတဲ့ အတြက္၊ သဘာ၀ သြား အထိနာ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေၾကြသြား ျပန္ထည့္တဲ့ အခါ၊ ငုံမယ့္ သြားကုိ ေသးႏုိင္သမွ် ေသးေအာင္ စားပစ္ လုိက္ရတဲ့ အတြက္၊ သြားက်ဥ္တာမ်ဳိး ခံစားရတတ္ပါတယ္။
- စုိက္သြားနဲ႔ သဘာ၀သြား ၾကားမွာ အစာေတြ တြယ္ျပီး သြားဖုံး ေရာဂါ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ပါတယ္။
- သြားတုကုိ ကပ္ထားတဲ့ေဆးက အခ်ိန္ၾကာလုိ႔ ေပ်ာက္သြား အားနည္းသြားတဲ့ အခါ၊ သြားတုကုိ ခ်က္ခ်င္း ျဖဳတ္ျပီး ေဆးျပန္ကပ္ ရပါတယ္။ လူ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ဒါကုိ သတိမျပဳမိတဲ့ အတြက္၊ ငုံထားတဲ့ စြပ္သြား ေအာက္ကုိ အစာေတြ ၀င္ေအာင္းျပီး၊ သဘာ၀ သြားကုိ ပုိးစား သြားတာ မ်ားပါတယ္။ ဒီလုိ ငုံထားတဲ့ သြားပါ ပုိးစားျပီး ႏွဳတ္ရျပီဆုိ စုိက္သြား တစ္တဲြလုံး ပစ္လုိက္ ရပါတယ္။ သုံးလုိ႔ မရေတာ့ ပါဘူး။

၂။ သြား အရွင္ အစား ထုိးျခင္း (removable denture)
ကုိယ္တုိင္ သြားတုကုိ ခံတြင္းထဲထည့္ျပီး၊ ၀ါးႏုိင္ သုံးႏုိင္၊ ျပန္ျဖဳတ္ျပီး ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ႏုိင္လုိ႔၊ အရွင္စုိက္လုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။ သြား အားလုံး မက်ဳိးခင္၊ က်န္တဲ့ သဘာ၀ သြားေတြမွာ၊ ခ်ိတ္-ကြင္း စတာေတြနဲ႔ အလြယ္တကူ ျပဳတ္မထြက္ေအာင္၊ ခ်ိတ္ျပီး သုံးရတဲ့ အရွင္စုိက္ကုိ removable partial denture-တစ္ပုိင္း အံကပ္လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ေအာက္ပုံမွာ ေတြ႔ရတဲ့အတုိင္း သြားအတုေတြအျပင္၊ သြားဖုံးအတု (အပန္းေရာင္ acrylic resin ေခၚပုိလီမာတစ္မ်ဳိး) ကုိ ေပါင္းထည့္ ထားတာကုိ ေတြ႕ရပါမယ္။ သြား အားလုံး မရွိေတာ့တဲ့သူ ေတြမွာ၊ သြား တစ္ေခြလုံးကုိ အရွင္စုိက္ အတုထည့္တာကုိေတာ့ complete denture-အံကပ္ အျပည့္လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ေလထုဖိအား (atmospheric pressure) နဲ႔ ခံတြင္း ထဲမွာ ျမဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚသြား တစ္ေခြလုံး စုိက္ရတဲ့သူေတြ အတြက္၊ ဒီလုိ ျမဲျပီး ျပဳတ္ မက်ေအာင္၊ ေလဖိႏုိင္တဲ့ ဧရိယာ က်ယ္ေအာင္၊ အာေခါင္ မွာပါ၊ ဖုံးထား ရပါတယ္။ အာေခါင္မွာ ကပ္ထားသလုိ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့့္လည္း အာကပ္-အံကပ္လုိ႔ ျမန္မာလုိ ေခၚၾကပါတယ္။
ေအာက္ အံကပ္ အျပည့္ တပ္ရတဲ့ သူေတြ မွာေတာ့၊ သြားတုက ဖုံးထားတဲ့ ဧရိယာကလည္း နည္းျပီး၊ လွ်ာကလည္း လွဳပ္ရွား ေနတတ္တာေၾကာင့္၊ အေပၚ အံကပ္နဲ႔ စာရင္ ျမဲျမံမွဳ အားနည္း ပါတယ္။ အရွင္စုိက္က၊ သြားဖုံးေပၚ တင္ထားျပီး၊ သြားဖုံး သားကုိ အဓိက အားျပဳ ၀ါးရ တာပါ။
အားသာခ်က္ - ေဘး သဘာ၀ သြားေတြကုိ ေသးေအာင္ စားပစ္ရန္ မလုိ။
- သြား ေနာက္ထပ္ ႏွဳတ္ရလွ်င္လည္း ရွိျပီးသား အရွင္စုိက္ အံကပ္တြင္ ထပ္ေပါင္းျပီး အစားထုိးႏုိင္။
- ကုန္က် စရိတ္ နည္း
အားနည္းခ်က္- စားျပီးတုိင္း ျဖဳတ္ေဆးရ။
- သန္႔ရွင္းမွဳ မရွိရင္ ေဘးသဘာ၀ သြားကုိ ပုိးစား။
- အားျပဳထားေသာ ခ်ိတ္ေၾကာင့္ သဘာ၀သြား ၀န္ပုိ။
- သြားဖုံးသားေပၚ တင္ထားျပီး ၀ါးရတဲ့ အတြက္ ပင္ကုိယ္သြားလုိ ၀ါးအား မေကာင္း။
- သြားတု အျပင္၊ သြားဖုံးသား အတုနဲ႔ ၀န္ကုိ ျပန္႔သြားေအာင္ ဧရိယာ က်ယ္က်ယ္ အုပ္ထားတ့ဲ အံကပ္ကုိ ပါးစပ္ထဲ ထည့္ထားရတဲ့ အတြက္၊ က်င့္သား မရခင္ အလြန္ ေနရ ထုိင္ရ ခက္။
- ငါးႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ခန္႔ အသစ္လဲ ေပးရ။ (အခ်ိန္ ၾကာလာရင္ သြားဖုံးရုိး နိမ့္က် သြားျပီး အံကပ္က ေခ်ာင္လာတဲ့ အတြက္)
- သြားဖုံးရုိး နိမ့္လာရင္ အံကပ္ ျမဲျမံမွဳ အားနည္းလာ။


၃။ သြားဖုံးရုိး အတြင္း သြား အေသ စုိက္ျခင္း (dental implant)


ဒီနည္း ကေတာ့၊ အခု ေနာက္ဆုံး ႏုိင္ငံတကာမွာ သုံးျပီး ေခတ္စား လာေနတဲ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သြားဖုံးရုိး ထဲကုိ၊ titanium သတၱဳနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ dental implant စုိက္ထည့္ျပီး၊ အေပၚက ေၾကြသြား စုိက္တဲ့၊ သြား အေသစုိက္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ titaniumနဲ႔ အရုိးသားက၊ တဲြဆက္ သြားတဲ့ အတြက္ အရုိးမွာ ျပႆနာ မျဖစ္မခ်င္း ျပန္မျပဳတ္ ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ လက္ရွိ နည္းလမ္းေတြ ထဲက အေကာင္းဆုံး၊ ႏွစ္ၾကာရွည္ အခံဆုံး နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။
အားသာခ်က္- သြားဖုံးရုိးဟာ သြားႏွဳတ္ ျပီးတာနဲ႔ တစ္ႏွစ္ကုိ နည္းနည္းခ်င္း နိမ့္ဆင္း သြားပါတယ္။ ခုနက ေျပာခဲ့တဲ့ သြား အစားထုိးနည္း ႏွစ္မ်ဳိးလုံးမွာ၊ ဒီ သြားဖုံးရုိး နိမ့္ဆင္းတဲ ့ျပႆနာဟာ၊ ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ dental implant စုိက္ထည့္လုိက္ရင္ေတာ့၊ သြားဖုံးရုိးဟာ နိမ့္မဆင္းေတာ့ပါဘူး။
- သြားဖုံးရုိးထဲ စုိက္ထည့္ထားတဲ့ သတၱဳေခ်ာင္းေပၚ အားျပဳျပီး စုိက္တင္ထားတဲ့ သြားတုကုိ ၀ါးတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္၊ သဘာ၀ သြားအတုိင္း ၀ါးႏုိင္၊ သဘာ၀ သြားလုိ ခံစားရ။
- ေဘးသြား အေကာင္းေတြကုိ ေသးေအာင္ စားပစ္ရန္ မလုိေတာ့။
အားနည္းခ်က္ - ကုန္က်စရိတ္ၾကီး။
- အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ေဆးခန္း မွန္မွန္ ျပန္ျပျပီး ထိန္းသိမ္းဖုိ႔လုိ
- ခံတြင္း သန္႔ရွင္းေရး ပုံမွန္လုပ္ဖုိ႔ အေရးၾကီး။
- ပင္ကုိယ္ သြားဖုံးရုိး နိမ့္ေနရင္၊ implant စုိက္ထည့္ႏုိင္ေအာင္ အရုိးသား ျပန္တက္လာဖုိ႔ အစားထုိး ကုသမွဳ (bone graft) အရုိး ျပန္တည္ေဆာက္ ကုသမွဳ (bone regenerative treatment) အရင္ လုပ္ဖုိ႔ လုိ။


သြားစုိက္နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေပမယ့္၊ ကုိယ္ႏွဳတ္ လုိက္ရတဲ့ သြားေနရာ အေနအထား၊ အေရအတြက္နဲ႔၊ ကုိယ္ တတ္ႏုိင္တဲ့ အေပၚ မူတည္ျပီး၊ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္မယ့္နည္းကုိ ေရြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Dr. Nyan

Read More...

လည္ပင္းခြဲျပီးတဲ့ေနာက္ ထံုက်င္တဲ့ေ၀ဒနာ

baihua: ေဒါက္တာရွင့္-------thyroid နဲ့ပတ္သက္ျပီးလည္ပင္းခြဲျပီးတဲ့ေနာက္မွာ-----ထံုက်င္တဲ့ေ၀ဒနာက ဘယ္ေလာက္ထိျဖစ္မွာလဲရွင့္----အစားအစာအေနနဲ႔ကုသမွဳ ရွိႏုိင္မလား----ေဆးက ဘယ္ေလာက္ထိ ေသာက္ရမွာလဲ----

ေဆာရီးဘဲ။ လည္ပင္ၾကီးခြဲျပီးလို႔ျဖစ္ရတဲ့ ထံုတာ ေပ်ာက္သြားဘို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ခြဲျပီးတာ မၾကာေသးရင္ေတာ့ ေျဖးေျဖး ျပန္တိုးတက္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဒါးနဲ႔ခြဲရတယ္ဆိုတာ လည္ပင္းမွ မဟုတ္ပါ၊ ဘယ္ေနရာခြဲခြဲ အလွီးျဖတ္ခံရရင္ ထိခိုက္ရတယ္။ အရိုး၊ ၾကြက္သား၊ အဆီ၊ အေရျပား၊ အေမွးပါး၊ အရြတ္၊ ဒါေတြက အသစ္ျပန္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေသြးေၾကာဆိုရင္ေတာင္ ျပန္ျဖစ္ေသးတယ္။ အာရံုေၾကာေခၚတဲ့ Nerve ကေတာ့ ဒါးနဲ႔ခြဲတာ မဟုတ္ဘဲ၊ ထိခိုက္မိတာျဖစ္ျဖစ္၊ ေလျဖတ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ ျပန္ေကာင္းဘို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါးမသံုးဘဲ ခြဲစိတ္နည္းေတြ အေတာ္ေအာင္ျမင္လာေနျပီ။ အၾကီးအက်ယ္လုပ္ေနတဲ့ stem cell သုေတသနဆိုတာ ေအာင္ျမင္လာရင္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ထံုေနတာအတြက္ Neurobion ေဆး ေသာက္ရင္ အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မယ္။ ခြဲထားတာမၾကာေသးရင္ ပိုေတာ့သက္သာလာမွာပါ။ အာဟာရျပည့္တဲ့အစားအစာေတြကလည္း တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ

Read More...

ေသြးဆံုးၿပီး မိန္းမ-ေယာက်္ား

nyi nyi: ေသြးဆံုးၿပီးတဲ့ မိန္းမမွာ ေယာက်္ားတေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံလိုစိတ္ပါ ကုန္ခမ္းသြားတာလား။ အဲဒီေနာက္မွာ ေယာက်္ားအတြက္ေရာ ဘယ္လိုခံစားမႈကို ေျပာင္းလဲေစလဲဆိုတာ ေက်းဇူးျပဳၿပီးေျဖၾကားေပးပါ။

ေသြးဆံုးၿပီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ကေလးမရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဆက္ဆံလိုစိတ္ ကုန္ခမ္းမသြားပါ။ ေယာက္်ားမ်ားမွာလဲ အတူတူပါဘဲ။

ဒါေပမဲ့ စိတ္ဆိုတာ သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ “ေသြးဆံုးျပီ မလိုေတာ့ဘူး”လို႔ တရားေသ ယူဆသူမ်ားအတြက္ အဲလိုစိတ္ နဲေနပါလိမ့္မယ္။

ဆက္ဆံခ်င္စိတ္ဆိုတာ စိတ္အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္ေၾကာင့္ေတာ့ အနဲအမ်ားကြာႏိုင္ေပမဲ့ ကုန္သြား-ခမ္းတယ္ မရွိပါ။

ေျပာၾကတာရွိတယ္မဟုတ္လား။ “ေယာက္်ားမ်ား ဖြဲတဆုပ္ ႏိုင္ေနသ၍ ၄င္းစိတ္ မကုန္”တဲ့။

ကေန႔ေခတ္က Genda equality ေခတ္ မဟုတ္ပါလား။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလဲ ဖြဲႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ေဆာင္ရင္ ဘာမဆို ေအာင္ပါတယ္။

တႏွစ္က အေမရိကားမွာ နာမည္ေက်ာ္ (အင္တာဗ်ဴး-ဆီးရိးစ္) တခုမွာ ၇၀ ေက်ာ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား သူတို႔ထက္ ငယ္ရြယ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ပိုျပီးက်န္းမာပါသတဲ့။

ဒီဘာသာရပ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနအရ ဒီထက္ ပိုေျပာ-ပိုေရးရင္ မေကာင္းႏိုင္ေသးပါ။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ လမ္းေဒါင့္မွာ ဆိုင္းဘုတ္ၾကီးေထာင္ထားတဲ့ ေဆးခန္းေတြရွိတယ္။ Gas and Sex specialist "လိင္နဲ႔ေလ အထူးကုသည္" တဲ့။

Dr. တင့္ေဆြ

Read More...

အျဖဴဆင္းျခင္း

အျဖဴဆင္းျခင္း (အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေမြးလမ္းေၾကာင္းမွ အျဖဴဆင္းျခင္း)

အမ်ားအားျဖင့္ (ေနာ္မယ္) လို႔ေျပာႏိုင္တယ္။ (ေနာ္မယ္)ဆိုတာက ကုသဘို႔ မလိုတာကိုဆိုတာပါ။ လစဥ္ ရာသီေသြး ဆင္းသလိုဘဲ၊ အမ်ိဳးသမီး ေဟာ္မုန္းေတြက ေန႔စဥ္လိုလို အခ်ိဳးအဆ ေေျပာင္းေနတယ္။ အနဲနဲ႔အမ်ား အျဖဴ ဒါမွမဟုတ္ အရည္လိုမ်ိဳး ဆင္းတယ္-စိုတယ္ဆိုတာ သတိမထားရင္ေတာင္မွ ရွိေနတယ္။ သားအိမ္အ၀နဲ႔ ေမြးလမ္းမွာ အရည္ထြက္ႏိုင္တဲ့ (ဂလင္း)ေခၚ အိပ္ေတြရွိလို႔၊ သူတို႔ကေန အေဟာင္းေတြပ်က္စီး အသစ္ေတြျဖစ္ေနတာ။ အနိစၥပါဘဲ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆင္းတာက ၾကည္တယ္။ မၾကည္ရင္ ႏို႔လိုေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အနံ႔မရွိဘူး။ အေရာင္နဲ႔ အပ်စ္အခြ်ဲကေတာ့ ေျပာင္းလဲေနတယ္။ လအလယ္ေလာက္ဆိုရင္ မ်ားလာမယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ အဆ ၃၀ ေတာင္ မ်ားလာတယ္။ လအစမွာ ျပစ္ျပီး ျဖဴတယ္။ လအယ္မွာ မျပစ္ဘဲ ခြ်ဲမယ္။ ရာသီအျပီးမွာ ညိဳမယ္။

ေနာက္ျပီး ကေလးႏို႔တိုက္ေနတာတို႔ က်ား-မ စိတ္ျဖစ္လာခ်ိန္တို႔မွာ ပိုဆင္း-ပိုစိုတယ္။

ဂရုစိုက္ရေတာ့မွာကေတာ့ အေရာင္ေျပာင္း အဆင္းမ်ား၊ အနံ႔ရွိလာရင္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ ယားမယ္၊ ပူစပ္မယ္ဆိုရင္ ေဆးလိုလာပါျပီ။ ပိုးတမ်ိဳးမ်ိဳး ၀င္တာေပါ့၊ (အင္ဖက္ရွင္)ေျပာတာ။ ၀င္တဲ့ ပိုးအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ဆင္းတာေတြမတူဘူး။ ၀ါမယ္။ စိမ္းမယ္။ အဖတ္အဖတ္ျဖစ္မယ္။ ယားမယ္၊ ပူစပ္မယ္။ ဗက္တီးရီးယားေတြသာမက (ရိစ္)တို႔ (ဖန္းဂတ္စ္)တို႔ကလဲ ၀င္ႏိုင္တယ္။

အတူေနဖက္မရွိရင္ တမ်ိဳး၊ ရွိရင္ STD/STI လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ တခုခုျဖစ္ႏိုင္ျပီ။ အဲဒါမ်ိဳးဆိုရင္ ႏွစ္ေယာက္လံုးကို တစ္ျပိဳင္နက္ ေဆးကုရမယ္။ ရာသီခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ေသြးပါေရာေနရင္ ျပႆနာရွိလာျပီး။

ကုတဲ့ေနရာမွာ အမ်ားအားျဖင့္ Metronidazole ေပးေလ့ရွိတယ္။ ေစ်းလဲမၾကီး၊ ေဆးရွာရလဲလြယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားလဲ ေပ်ာက္လို႔။ ၁ ခါေသာက္ ၁ ျပား၊ တေန႔ ၃ ခါ၊ ၅-၇ ရက္ေပးတယ္။ တခ်ိဳ႔က ဒီေဆးကိုသိပ္မခံႏိုင္ဘူး။ အစားပ်က္၊ ပ်ိဳ႕-အန္ ျဖစ္တတ္တယ္။ စားခ်င္စိတ္နဲတာက ေဆးရပ္လိုက္ရင္ ျပန္ေကာင္းတယ္။ ေဆးက မေသာက္မျဖစ္လို႔ မွိတ္ၾကိတ္ ေသာက္ဘို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ ေမြးလမ္းထဲ ညအခ်ိန္ ေဆးျပား ၅-၆ ရက္ ထည့္ခိုင္းရတာလဲ ရွိႏိုင္တယ္။

ေဆာင္းပါမဟုတ္ဘဲ၊ ေျဖတာမ်ားသြားတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ

Read More...

မေျဖရေသးတာမ်ားရွိရင္ သိခ်င္ပါတယ္။

ကူေျဖေပးပါအံုးဆိုလို႔ အေမးေတြကို လိုက္ရွာေနပါတယ္။ ကေန႔ေတာ့ အခ်ိန္ရတယ္။ ေနာက္ ၃ ရက္ေလာက္ ခရီးသြားရဦးမယ္။
စီေဘာက္မွာ လိုက္ေတာ့ ရွာတာ။ အေပၚဆံုးတခုေတာ့ ေသျခာမွာဘဲဆိုျပီး ေျဖလိုက္တယ္။ ေအာက္က အေမးေတြအတြက္ အေျဖေတြ ရျပီးျပီလား။ မရေသးရင္ ေျပာပါခင္ဗ်ား။ ေမးတဲ့လူကို ထပ္ေမးေနရတာ သိပ္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။

Dr. တင့္ေဆြ

S.Love: ကြန္ဒံုး ရဲ႕ အသံုး၀င္ပံု၊ အက်ိဳးျပဳပံု ရွင္းရွင္းေလး ေျပာျပေပးပါေနာ္.. လို႕..
su: ခါးနာ၊ ခါးေညာင္းတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အျဖဴဆင္းပါတယ္.. ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ဘယ္လို လုပ္သင့္ပါသလဲ..
nyi nyi: ေသြးဆံုးၿပီးတဲ့ မိန္းမမွာ ေယာက်္ားတေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံလိုစိတ္ပါ ကုန္ခမ္းသြားတာလား ... အဲဒီေနာက္မွာ ေယာက်္ား အတြက္ေရာ ဘယ္လိုခံစားမႈကို ေျပာင္းလဲေစလဲဆိုတာ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျဖၾကားေပးပါ ...
miemie: ဆီးသြားလ်ွင္ စီမ္းေ႐ြွေစာ္နွင့္ ေဆးအနံနံသည္မွာ ဘာေႀကာင့္လဲ သိခ်င္ပါသည္.... မွတ္ခ်က္ (မည္သည့္ေဆးမွ မေသာက္ထါးပါ)
sunflower: ဆီး tester နဲ႔ စမ္းတဲ႕ result က ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြအတြက္ ေသခ်ာရဲ႕လား သိခ်င္လို႕ပါ။
nyi nyi: မိန္းခေလးေတြရဲ႕ေရာဂါအေၾကာင္းပါဆရာ .. အျဖဴဆင္းတာ ဘာလို႔လဲ သိခ်င္လို႔ပါ ..
baihua: ေဒါက္တာရွင့္-------thyroid နဲ့ပတ္သက္ျပီးလည္ပင္းခြဲျပီးတဲ့ေနာက္မွာ-----ထံုက်င္တဲ့ေ၀ဒနာက ဘယ္ေလာက္ထိျဖစ္မွာလဲရွင့္----အစားအစာအေနနဲ႔ကုသမွဳ ရွိႏုိင္မလား----ေဆးက ဘယ္ေလာက္ထိ ေသာက္ရမွာလဲ----
ယုယ: ပန္းနာ ရင္က်ပ္ေရာဂါ အခံရွိသူ အမ်ိဴသမီး ကုိယ္၀န္ေဆာင္လို ့ရပါသလား။ ကိုယ္၀န္ဆာင္ရင္ေရာ မည္သည့္ အခက္အခဲမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သနည္း။ ေက်းဇူးျပဳ ျပီး ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္။
ကိုလတ္: HIVေရာဂါက သာမန္ေရာေနၾကလို႔ မကူးႏိုင္ေပမယ့္ သူ႔တကိုယ္လံုးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ယားနာနဲ႔ညင္းေတြၾကေတာ့ ကူးစက္ႏိုင္ပါသလား
ko gyi: လူေတြမွာ Stephen Johnson syndrome ဆုိတာဘာေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါလဲခင္ဗ်ာ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျဖၾကားေပးေစလုိပါတယ္။

Read More...

ႏို ့စို ့ၿပီး ပါးစပ္နဲ ့ႏွာေခါင္းက ႏို ့ေတြ ျပန္လွ်ံထြက္ၿပီး ရုတ္တရက္ အသက္ရွုရပ္၊ မ်က္ႏွာနီရဲလာရင္။

C-Box ထဲကေနေျဖရထက္ ပိုအဆင္ေျပမလားလို႔ ဒီမွာေရးလိုက္ပါတယ္။

၀တ္မွုန္အေမး။ ေမြးၿပီးခါစ ခေလးေတြ ႏို ့စို ့ၿပီး ပါးစပ္နဲ ့ ႏွာေခါင္းက ႏို ့ေတြ ျပန္လွ်ံထြက္ၿပီး ရုတ္တရက္ အသက္ရွုရပ္ၿပီးမ်က္ႏွာနီရဲ လာရင္ အေရးေပၚ ဘယ္လို လုပ္ေပးရ မလဲဆိုတာသိပါရေစရွင္ အေရးတႀကီး ေတာင္းဆိုပါတယ္ရွင္။

အေျဖ။
ကေလးေတြ မိခင္ႏို႕ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏို႕ဗူးျဖစ္ျဖစ္စို႔တာ။ လူၾကီးေတြထမင္း (ေခါက္ဆြဲေရာ ဘာဂါေရာ ပါတယ္)စားတဲ့အခါ စားေသာက္တာနဲ႔အတူ ေလကိုပါ ျမိဳခ်ၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစာအိမ္ထဲကို ေလေတြပါ ၀င္သြားတယ္။ ေလက မ်ားရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ စားေနရင္းနဲ႕ စားျပီးစ ကိုယ္ခႏၶာ အေနအထား အဆင္မသင့္ရင္ ေလထြက္ခ်င္တာနဲ႕ အန္တတ္ပါတယ္။

ေမးထားသလို ရုတ္တရက္ အသက္ရွုရပ္ၿပီး၊ မ်က္ႏွာနီရဲလာရင္
အန္ဖတ္ေတြ အသက္ရွဴလမ္းထဲ မ၀င္ေအာင္ ဂရူစိုက္ပါ။ ၀င္ေနမယ္ ထင္ရင္ ရွင္းထုတ္ျပစ္ပါ။ ျပဳစုသူက မပ်ာပါနဲ႔။ စိတ္ေအးေအးထားျပီး အသက္ျပန္ရွဴႏိုင္ေအာင္ အေနအထား ျပဳျပင္ေပးပါ။ လည္ပင္း ဆန္႔ေနပါေစ။ လိုအပ္ရင္ ေအာက္ခံမာမာေပၚ သိပ္ထားလိုက္ပါ။ လိုအပ္ေသးရင္ လည္ပင္းေအာက္က အႏွီးတခုခု ေခါက္ျပီး ခံထားေပးပါ။ ေနာက္ထပ္လိုေသးရင္ ၾကမ္းမာမာေပၚသိပ္ထားျပီး၊ ကေလးရဲ႕ေမးေစ့ကို အထက္ပင့္ထားေပးပါ။ အထက္ဆိုတာ ကေလးကို ပက္လက္ သိပ္ထားတဲ့အေနအထားကေန ေျပာတာပါ။ အန္ခ်င္ေနေသးရင္ ေခါင္းကို တဖက္ဖက္ ေစာင္းေပးရပါမယ္။

အဆိုးဆံုးျဖစ္သြားရင္ CPR လုပ္နည္းကို သံုးရပါေတာ့မယ္။ ရင္ပတ္ကိုဖိေပးတာနဲ႔ ပါးစပ္ကေန ေလမွဳတ္သြင္းေပးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/search?q=CPR မွာ တင္ထားတာရွိပါတယ္။

ကာကြယ္ဘို႔ကေတာ့
ႏို႔တိုက္ျပီးတိုင္း ေလထုတ္ေပးရပါမယ္။ ကေလးကို ပခံုးေပၚမွာ ေထာင္လ်က္ကေလး အသာအယာထိန္းေပးထားျပီး၊ ေက်ာကေလးကို သပ္ေပးရတာပါ။ ေလထြက္သြားရင္ စိတ္ခ်ရပါျပီ။

ႏို႔ဗူးတိုက္သူမ်ား ႏို႔ဗူးထဲက ႏို႔ကိုဘဲ ကေလးပါးစပ္ထဲ ၀င္ပါေစ။ ေလမ၀င္ပါေစနဲ႕။ ႏို႔သီးေခါင္းထဲမွာ ႏို႔သက္သက္သာ ရွိေနရမယ္။ ေလမပါေစရပါ။ ႏို႔ဗူးကို ေအာက္စိုက္ဘို႔ေျပာတာပါ။

တင့္ေဆြ

Read More...

Wednesday, July 29, 2009

Menopause in women

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေသြးဆံုးျခင္းအမ်ဳိး သမီးမ်ား ေသြးဆံုး ျခင္း (Menopause) ဆို သည္မွာ ပံုမွန္ ရာသီေသြး အနည္းဆံုး (၁) ႏွစ္ထိ ရပ္ဆိုင္း သြားျခင္း ကို ေခၚဆို ပါတယ္... မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေသြးဆံုး ျခင္းဟာ အသက္ ၄၅ မွ ၅၅ ႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚ ေလ့ ႐ွိျပီး ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ ၅၁ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္.. အခ်ဳိ႕ အမ်ဳိး သမီး မ်ားတြင္္ ေစာ၍ ျဖစ္ေပၚ တတ္ျပီး အခ်ဳိ႕မွာ ေနာက္က် တတ္ ပါတယ္... အၾကမ္း ဖ်င္း ဆိုရ ပါက မိခင္၏ ေသြးဆံုး ခ်ိန္ နဲ႔လည္း တူညီ တတ္ ပါတယ္...


ေသြးဆံုး ျခင္းဟာ ေရာဂါ တစ္ခု မဟုတ္ပဲ အမ်ဳိး သမီးတိုင္း အခ်ိန္တန္ လွ်င္ ၾကံဳေတြ႔ ရမယ့္ ခႏၶာ ကိုယ္ရဲ႕ ဇီ၀ ကမၼ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္... ေသြးဆံုး လွ်င္ ခႏၶာ ကိုယ္တြင္း ႐ွိ မ်ုဳိးဥအိမ္ (Ovaries) လုပ္ငန္း မ်ား လံုး၀ ရပ္ဆိုင္း သြားျခင္း ပဲျဖစ္ ပါတယ္... အမ်ဳိး သမီးမ်ား ႐ွိ မ်ဳိးဥ အိမ္ဟာ သားအိမ္ ၏ ေဘးတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ စီမွာ ႐ွိျပီး အ႐ြယ္ နဲ႔ ပံုသ႑ာန္ မွာ မက္မြန္ သီး ႏွင့္ ဆင္တူ ပါတယ္... မ်ဳိးဥ အိမ္မွ လစဥ္ မမ်ဳိးဥ (ova) ထုတ္လုပ္ ေပးျပီး မ,ေဟာ္မုန္း အီစထ ႐ိုဂ်င္ (Estrogen) ကို ပံုမွန္ ထုတ္ေပး ပါတယ္... အီစထ ႐ိုဂ်င္ ေဟာ္မုန္း ဟာ အမ်ဳိး သမီးမ်ား အတြက္ အေရး ပါတဲ့ ေဟာ္မုန္း တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ျပီး အမ်ဳိး သမီး သဘာ၀ အခ်ဳိး အစား၊ လစဥ္ ရာသီေသြး ျဖစ္စဥ္၊ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ျခင္း တို႔တြင္ အီစထ ႐ိုဂ်င္ က ထိန္းခ်ဳပ္ လုပ္ေဆာင္ ေပးပါတယ္... ဒါ့ျပင္ အီစထ ႐ိုဂ်င္ က အ႐ိုးကို ပါးလႊာ ျခင္း မ႐ွိ ေအာင္လည္း ကာကြယ္ ေပး ပါတယ္...


ေရာဂါ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ မ်ဳိးဥအိမ္ ႏွစ္ခု လံုး ျဖတ္ထုတ္ လိုက္ရ ပါက လည္း ခဲြစိတ္ မႈေၾကာင့္ ေသြးဆံုး ျခင္း (Surgical Menopause) ျဖစ္ ေပၚေစ ပါတယ္.. လူအမ်ား ထင္မွတ္ မွားတဲ့ အေၾကာင္း တစ္ခု ကေတာ့ ေရာဂါ အေျခ အေန တစ္ခုခု ေၾကာင့္ သားအိမ္ ထုတ္ရ လွ်င္ ေသြးဆံုး ျပီဟု ယူဆ ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္... အမွန္မွာ သားအိမ္ ခ်ည္း သက္သက္ ထုတ္ရျပီး မ်ဳိးဥ အိမ္ က်န္႐ွိ ေနလွ်င္ ေသြးဆံုး ျခင္း ျဖစ္စဥ္ မေရာက္ ႐ွိပဲ ရာသီ ေသြး မေပၚတာ ပဲ႐ွိ ပါတယ္... မ်ဳိးဥ အိမ္မွ အီစ ထ႐ိုဂ်င္ ကို ဆက္လက္ ထုတ္ေပး ေနလို႔ ေသြးဆံုး ျခင္း လကၡဏာ မ်ား မခံ စားရပါ...


ေသြးဆံုး ျခင္းျဖစ္ လွ်င္ ေပၚေပါက္ လာမယ့္ လကၡဏာ မ်ားမွာ

 • မ်က္ႏွာ နဲ႔ ခႏၶာ ကိုယ္ တစ္ခု လံုး ပူေႏြး ႐ွိန္းဖိန္းမႈ (Hot Flash) ျဖစ္ေပၚ ျခင္း
  • ပူေႏြး ႐ွိန္းဖိန္း မႈဟာ ခႏၶာ ကိုယ္ တစ္ခုလံုး အထူး သျဖင့္ ေခါင္းနဲ႔ ရင္ဘတ္ မွာ သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚ တတ္ျပီး စကၠန္႔ ၃၀ မွ မိနစ္ အတန္ ၾကာထိ ျဖစ္ေပၚ တတ္ပါတယ္... ျပီးရင္ ေခၽြးထြက္ လာတတ္ ပါတယ္... ဒီလို ပူေႏြး ႐ွိန္းဖိန္း ျဖစ္မႈ ဟာ အမ်ဳိး သမီး မ်ားရဲ႕ ၄၀ % ျဖစ္ေပၚ တတ္ျပီး ျဖစ္ပြားသူ အားလံုး ရဲ႕ ၈၀% ဟာ ၅ႏွစ္ ၾကာထိ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ တတ္ပါတယ္... ၁၀% ခန္႔ အမ်ဳိး သမီးမ်ား ကသာ ၁၀ႏွစ္ထိ ဒီလို လကၡဏာ ႐ွိေန တတ္ပါတယ္... ဒီလို ျဖစ္ရတာကို တိတိ က်က် မသိ ေသးေပမယ့္ ခႏၶာ ကိုယ္မွ အီစထ ႐ိုဂ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္း ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးတြင္း ေဟာ္မုန္းနဲ႔ ဇီ၀ဓာတု အနည္း အမ်ား မတည္ ျငိမ္မႈ (Hormonal and Biochemical Fluctuations) ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိ ရပါတယ္...
 • ညပိုင္း ေခၽြးထြက္ မႈမ်ား လာျခင္း (Night Sweats)
  • ေသြးဆံုး ျပီးသူ မ်ားတြင္ ညပိုင္း ေခၽြးထြက္ ျခင္း ျဖစ္ေပၚ တတ္ပါတယ္.. ေခၽြးထြက္ မ်ားတာ ေၾကာင့္ အိပ္ယာမွ ႐ုတ္တရက္ ႏိုးလာ တတ္ျပီး ျပန္အိပ္ ေပ်ာ္ရန္ ခက္ခဲ တတ္ပါတယ္... ေနာက္ေန႔ ေန႔လည္ ဖက္တြင္ ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္ တတ္ပါတယ္...
 • ေယာနိ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း
  • ေသြးဆံုး ျပီးေနာက္ ေယာနိ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ နံရံ တစ္သွ်ဴး မ်ား ပါးလႊာ ေျခာက္ေသြ႔ လာျပီး လိင္ ဆက္ဆံ ရာတြင္ အဆင္ မေျပ နာက်င္မႈ၊ ေယာနိ လမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္မႈ လြယ္ကူ လာျခင္း တို႔ ျဖစ္ေပၚ တတ္ပါတယ္...
 • ဆီးလမ္း ေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း
  • ဆီး လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ တြင္လည္း နံရံ တစ္သွ်ဴး မ်ား ပါးလႊာ ေျခာက္ေသြ႔ လာျပီး ဆီးလမ္း ေၾကာင္း ပိုး၀င္ လြယ္ျခင္း၊ ဆီးမထိန္း ႏိုင္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ေပၚ တတ္ပါတယ္...
 • စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ
  • အမ်ဳိး သမီး အမ်ားစု မွာ ေသြးဆံုး ျပီးေနာက္ စိတ္တို စိတ္ဆတ္ လြယ္ျခင္း၊ စိတ္အလို မက်မႈ မ်ားလာျခင္း၊ ေမာပန္း ႏံုးေခြ လာျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္း မႈျဖစ္ လာျခင္း စတဲ့ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာတတ္ ပါတယ္.. ဒီလို ျဖစ္ရ တာဟာ ေဟာ္မုန္း ေျပာင္းလဲ မႈေၾကာင့္ ဆိုျပီး တိတိ က်က် ေျပာရ ခက္ပါတယ္... ေသြးဆံုး တာဟာ ဘ၀ မွာ ေျပာင္းလဲ မႈတစ္ ခုအျဖစ္ ယူဆလို႔ စိုးရိမ္ ပူပန္ျပီး စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေျပာဆို ထားပါတယ္...
 • ေသြးဆံုး ျပီးပါက အီစထ ႐ိုဂ်င္ ေလ်ာ့က် မႈေၾကာင့္ အ႐ိုးပြ ျခင္း (Osteoporosis) လည္း တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေပၚ လာပါတယ္... အ႐ိုးပြ ျခင္းဟာ ျပင္ပ ေရာဂါ လကၡဏာ မျပသ ပဲ သာမန္ ထိခိုက္ မႈနဲ႔ပင္ အ႐ိုး က်ဳိးလြယ္ ႏိုင္ေသာ အေျခ အေန ႐ွိပါတယ္...
ေသြးဆံုး လကၡဏာ ခံစား ရမႈ မ်ားကို သက္သာ ေစရန္ ကုသမႈ နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ျဖင့္ သံုးစြဲ ရာမွ ၎ တို႔၏ အက်ဳိး အျပစ္ မ်ားကို ေဖာ္ျပ ေပးပါမယ္... ေဟာ္မုန္း အစား ထိုးကု သျခင္း (Hormone Replacement Therapy) နည္းလမ္း ဟာ ေသြးဆံုး လကၡဏာ မ်ား အလြန္ ပင္ သက္သာ ေကာင္းမြန္ တဲ့ အတြက္ အရင္ က က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲ ခဲ့ပါတယ္... အီစထ ႐ိုဂ်င္ တစ္မ်ဳိး တည္း ပါတဲ့ ကုသနည္း၊ အီစထ ရိုဂ်င္ နဲ႔ ပ႐ို ဂ်က္စ ထ႐ုန္း (Progesterone) ႏွစ္မ်ဳိး ပါတဲ့ ကုသနည္း ဆိုျပီး သံုးစဲြ ၾကပါတယ္... သံုးစဲြ သူ မ်ားစြာ ကို အခ်ိန္ ယူ ေလ့လာ ၾကည့္တဲ့ အခါ အီစထ ႐ိုဂ်င္ တစ္မ်ဳိး တည္း ပါတဲ့ ကုသ နည္း ကို သံုးစဲြ သူမ်ား ဟာ မသံုး စဲြသူ မ်ားထက္ ေလျဖတ္ ျခင္း နဲ႔ သားအိမ္ မထုတ္ ပဲ ႐ွိေန သူမ်ား မွာ သားအိမ္ ကင္ဆာ (Endometrial Carcinoma) ပိုမို ျဖစ္ပြား မႈ႐ွိ ေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိ ရပါ တယ္... အီစထ ရိုဂ်င္ နဲ႔ ပ႐ို ဂ်က္စ ထ႐ုန္း ႏွစ္မ်ဳိး ပါတဲ့ ကုသနည္း သံုးစဲြ သူမ်ား မွာေတာ့ ႏွလံုး ေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ ေရာဂါ နဲ႔ ရင္သား ကင္ဆာ ျဖစ္ပြား မႈမ်ား ေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႔႐ွိ ရပါတယ္... ဒါ့ေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္း ကုသ မႈ ခံယူ သူမ်ား အေန ျဖင့္ မခံ ယူမီ ေဆးစစ္ ေဆးမႈ ကို ေသခ်ာ စြာ ျပဳလုပ္ ရန္ လိုအပ္ ျပီး ေဆး ပမာ ဏ ကိုလည္း အနည္း ဆံုး နဲ႔ အခ်ိန္ အနည္း ဆံုး သံုးစဲြ သင့္ ပါတယ္...


သေႏၶ တားေဆး ကဒ္ မ်ားကို လည္း ေသြးမ ဆံုးမီ ေသြးဆင္း မမွန္ မႈန႔ဲ ေသြးဆံုး လကၡ ဏာမ်ား သက္သာ ေစရန္ အတြက္ သံုးစဲြ ၾကပါ တယ္... ေဆးကဒ္ သံုးျခင္း ျဖင့္ ပူေႏြး ႐ွိန္းဖိန္း မႈ ေသြးဆံုး လကၡ ဏာကို သက္သာ ေစသလို သေႏၶ ကိုလည္း တားျပီး ျဖစ္ေစ ပါတယ္... အခု ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ ေယာနိ တြင္းသို႔ အီစထ ႐ိုဂ်င္ ေဆးကြင္း၊ ေဆးျပား နဲ႔ လိမ္းေဆး တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ ထည့္သြင္း သုတ္လိမ္း သံုးစဲြ ၾကပါတယ္...


ေနာက္ တစ္မ်ဳိး ကေတာ့ ခႏၶာ ကိုယ္တြင္း ႐ွိ အီစထ ႐ိုဂ်င္ နဲ႔ ဓာတု ဖြဲ႔စည္း ပံု၊ အာနိ သင္ပါ တူညီ ျပီး အပင္ မ်ားတြင္ ေတြ႔ရ တဲ့ ဖိုင္တို အီစထ ႐ိုဂ်င္ (Phytoestrogens) မ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္... ဒါေပမယ့္ အီစထ ႐ိုဂ်င္ အာနိ သင္ခ်င္း ႏိႈင္းယွဥ္ ပါက လြန္စြာ နည္းပါး ပါတယ္... ဒါ့ေၾကာင့္ ရင္သား ကင္ဆာ ခံစား ရသူ မ်ား၊ အီစထ ႐ိုဂ်င္ သံုးစဲြ ရန္ မသင့္ ေတာ္သူ မ်ား သဘာ၀ ဖိုင္တို အီစထ ႐ိုဂ်င္ ပါ၀င္ တဲ့ အစား အစာ မ်ားကို စားသံုး ျခင္းျဖင့္ ေသြးဆံုး လကၡဏာ မ်ားကို သက္သာ ေစႏိုင္ ပါတယ္... ဖိုင္တို အီစထ ႐ိုဂ်င္ ပါ၀င္ တဲ့ အစား အစာ မ်ားက ေတာ့ ပဲပုတ္၊ ကုလားပဲ၊ ပဲနီေလး အစ ႐ွိသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္... လကၡဏာ မ်ားကို မ်ားစြာ မသက္သာ ေစေသာ္လည္း ဗိုက္တာ မင္အီး တစ္ေန႔ ၄၀၀ ယူနစ္ ထက္ မပို ေစပဲ သံုးစြဲ ႏိုင္ပါတယ္...


အျခား ေဆး၀ါး မ်ားျဖစ္တဲ့ Antidepressants (SSRIs) ေဆးမ်ား ဟာလည္း ပူေႏြး ႐ွိန္းဖိန္း ျဖစ္ပြား မႈကို အမ်ဳိး သမီး ၆၀ % ခန္႔တြင္ သက္သာ မႈ႐ွိ ေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိ ရပါတယ္... ၎ ေဆးမ်ား မွာ Citalopram (Celexa, Citopam), Venlafaxine (Effexor), Fluoxetine (Prozac), Paroxetine (Paxil) စသည့္ ေဆးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္... Anti-seizure drug {Gabapentin (Gabantin, Neurontin)}, Anti-hypertensive drug {Clonidine (Catapres)} ေဆးမ်ား ဟာလည္း ပူေႏြး ႐ွိန္းဖိန္း မႈကို သက္သာ ေစလို႔ ဆရာ၀န္ ရဲ႕ ၾကီးၾကပ္ ညႊန္ၾကား မႈနဲ႔ သံုးစဲြ ႏိုင္ပါတယ္... ေဆးဖက္ ၀င္ အပင္ မ်ားမွ ေဖာ္စပ္ ထားတဲ့ Black Cohosh ေဆး ကိုလည္း ဥေရာပ နဲ႔ အေမရိက တြင္ လူၾကိဳက္ မ်ား သံုးစဲြ လ်က္ ႐ွိျပီး ပူေႏြး ႐ွိန္းဖိန္း မႈကို သက္သာ ေစပါတယ္...


ေသြးဆံုး ျပီလွ်င္ အ႐ိုး ပါးလႊာ မႈ ျဖစ္ပြား လာသျဖင့္ ကယ္လ္ စီယမ္၊ ဗိုက္တာ မင္ဒီ ပါတဲ့ အစား အစာ မ်ား စားသံုး ရပါမယ္.. အစာ တြင္ ၎ ဓာတ္မ်ား မလံု ေလာက္ ပါက ကယ္လ္ စီယမ္၊ ဗိုက္တာ မင္ဒီ ပါတဲ့ ေဆးကို သံုးစြဲ ႏိုင္ပါတယ္... အ႐ိုး ပါးလႊာ မႈ ေလ်ာ့နည္း ေစရန္ အ႐ိုး သန္မာ ေစရန္ Alendronate (Denfos), Risedronate (Actonel), Ibandronate (Boniva), Calcitonin (Calcimar), Teriparatide (Forteo) စသည့္ ေဆးမ်ား ကို ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကား သည့္ အတိုင္း သံုးစြဲ ႏိုင္ပါတယ္... ေဆးလိပ္ ျဖတ္ျခင္း၊ အရက္ ေသာက္သံုး မႈ ေလွ်ာ့ခ် ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ ေလ့က်င့္ ခန္း မွန္မွန္ ျပဳလုပ္ ျခင္း၊ အာဟာရ ျပည့္၀ ေအာင္ စားသံုး ျခင္း စသည့္ ေနထိုင္ စားသံုး မႈ ပံုစံ ျဖင့္ ေနသင့္ ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရ ပါတယ္... အားလံုး ရန္သူ မ်ဳိးငါးပါး နဲ႔ ေဘးဘယာ အေပါင္းမွ ကင္းေ၀း ႏိုင္ပါေစ...။


References;
http://www.medicinenet.com/menopause/article.htm

Read More...

Tuesday, July 28, 2009

Anemia (အနီးမီးယား) ေခၚ ေသြးအားနည္းေရာဂါ


ဒုကၡသည္ကို (ရျဖဴဂ်ီ)လို႔ေျပာရင္ ပိုနားလည္ၾကတယ္။ အိႏၵိယကိုေရာက္ေနတဲ့ ကုိယ့္ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ ဗမာမဟုတ္သူက အမ်ားၾကီး မ်ားလို႔ စကားအသံုးအႏွဳန္း အေတာ္ေရြးရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ေဆးခန္းေလးကို (ရျဖဴဂ်ီ) ေဆးခန္းလို႔ ေျပာၾကေတာ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြကို ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြလို႔ မေျပာခ်င္တာနဲ႔ (ကြန္ျမဴနတီ) ေဆးခန္းလို႔ နာမည္တပ္ပါတယ္။

အေခၚက ဘယ္လိုေခၚေခၚ ဗမာျပည္က(ရျဖဴဂ်ီ)ေတြဟာ တကယ့္ဒုကၡေရာက္သူေတြပါ။ ဒီေတာ့ သူတို႔အဖို႔ ျဖစ္ခါမွျဖစ္ေရာ က်န္းမာေရးဆိုတာ စားစရာ၊ ေနစရာ၊ ၀တ္စရာေတြျပီးမွ စဥ္းစားရမဲ့ကိစၥ ျဖစ္ေနရပါတယ္။

တကယ္လို႔မ်ား ယမုန္နာေဆးခန္း (ဘေလာ့ခ္)ကို ဖတ္မိၾကရင္ လာသမွ် လူနာေတြထဲမွာ ၆၀%ေက်ာ္က အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္ျပီး၊ ကေလးမီးဖြါးသူဦးေရကလဲ မနည္းတာေတြ႔ၾကမွာပါ။ ကိုယ္၀န္လာအပ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ အသားအေရ ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ေတြ မ်ားတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္၀န္ မေဆာင္သူေတြနဲ႔ ကေလးေတြပါ က်ား-မ မေရြး၊ ျဖဴေရာ္ေရာ္ေတြ ေတြ႕လာရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသြးအားနဲေရာဂါအေၾကာင္း ေရးလိုက္တာပါ။လူတိုင္း အသက္ရွဴေနၾကရတယ္။ ရွဴသြင္းလိုက္သည့္ေလထဲက ေအာက္စီဂ်င္ကိုသံုးျပီး ေသြးကို သန္႔ေအာင္ လုပ္ေပးဘို႔ပါ။ ေသြးထဲမွာ ေသြးနီဥရွိတယ္။ ေသြးနီဥမွာ ေအာက္စီဂ်င္ကို အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ (ဟီမိုဂလိုဘင္) ဆိုတာမွာ သံဓါတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သံဓါတ္နည္းတာကို ေသြးအားနည္းတယ္လို႔ ေယဘူယ်ေခၚႏိုင္တယ္။ ေသြးစစ္ရင္ (Hb) (ဟီမိုဂလိုဘင္)နည္းေနသည္လို႔ အေျဖထြက္မယ္။ (ဟီမိုဂလိုဘင္)ဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကေလးမ်ားမွာ ၁၁ မွ ၁၂၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ၁၁ မွ ၁၂၊ နဲ႔ ေယာက္်ားမ်ားမွာ ၁၃ မွ ၁၄ g/dl ရွိရပါတယ္။

ေသြးအားနည္းေရာဂါက တမ်ိဳးမကရွိတယ္။ ခဏတာေသြးအားနည္းျခင္းနဲ႔ နာတာရွည္ေသြးအားနည္းျခင္း၊ နဲနဲဆိုးျခင္းနဲ႔ မ်ားမ်ား ဆိုးျခင္း ဆိုျပီးရွိတယ္။

အသားအေရျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္ေနတာ၊ ေမာပန္းလြယ္တာ၊ ႏွလံုးခုန္ မမွန္ျဖစ္တာ၊ အသက္ရွဴမ၀ျဖစ္တာ၊ ရင္ပတ္နာတာ၊ ေခါင္းမူးတာ၊ ေျခလက္ေအးစက္တာ၊ ေခါင္းကိုက္တာ၊ ဒီလကၡဏာေတြ ရွိေနရင္ ေသြးအား နည္းေနျပီလို႔ သိႏိုင္တယ္။

အစားအစာထဲမွာပါတဲ့ သံဓါတ္အျပင္ အျခားဓါတ္ေတြနဲ႔ ပရိုတင္းေတြကို သံုးျပီး (ရိုးတြင္းျခင္ဆီ)က ေသြးနီဥကို ထုတ္ေပးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစားအစာထဲမွာ ဒီဓါတ္ေတြနဲသူမ်ား၊ ဒဏ္ရာ၊ ေရာဂါေတြေၾကာင့္ ေသြးထြက္၊ ေသြးယို၊ ေသြးဆင္းသူမ်ားဟာ ေသြးအားနည္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

လစဥ္ ရာသီေသြးဆင္းေနရတာကိုက ေသြးအားနဲေစတယ္။ ေနာက္ျပီး ကိုယ္၀န္ရွိရင္၊ မစားႏိုင္လို႔-မစားတတ္လို႔ အာဟာရနဲသူေတြ၊ အစားအစာေရြးလြန္းသူ၊ အရက္ ၾကာၾကာေသာက္သူေတြ၊ Celiac Disease နဲ႔ Crohn's Syndrome ဆိုတဲ့အူေရာဂါေတြရွိရင္၊ အူကိုအရွည္ၾကီး ျဖတ္ျပစ္ရသူ၊ နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္၊ အသဲ၊ ကင္ဆာေရာဂါေတြရွိရင္၊ ဓါတုအဆိပ္မိသူေတြဟာ ေသြးအားနည္းေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ (ရူမတြိဳက္) အဆစ္နာေရာဂါ တို႔ေၾကာင့္လည္း ေသြးအားနည္းႏိုင္ပါေသးတယ္။

အမ်ားဆံုးကေတာ့ သံဓါတ္နဲ ေသြးအားနည္းေရာဂါျဖစ္တယ္။ Iron deficiency anemia ျဖစ္ရင္ သံဓါတ္ပါတဲ့ အစားအစာေတြ ေရြးစားရပါမယ္။ အစားအမ်ိဳးအစားေတြကို ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေအာင္ သံဓါတ္ပါတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ တြဲမွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အသဲ (၇၀)၊ ပဲပုတ္ (၅၀)၊ တျခားပဲ (၂၀-၂၅)၊ တိုဖူး (၂၀)၊ ဟင္းႏုႏြယ္ (၂၀)၊ အမဲသား (၁၀-၂၀)၊ ၾကက္အသား (၆)၊ ေပါင္မံု႔ (၆)၊ ၀က္သား (၄)။

ေသြးအားေကာင္းဘို႔ စားေဆး၊ ေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆးေတြ အလြယ္တကူ ၀ယ္ရပါတယ္။ ပံုမွန္ေသြးအားနည္းေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကို သံဓါတ္ပါ စားေဆး (၃)လၾကာ ေပးသင့္တယ္။ အခ်ိန္ကာလ ၾကာၾကာေပးရ-ေသာက္ရမွာမို႔ ေစ်းခ်ိဳတာရွာ၀ယ္ပါ။ ေသြးအားေကာင္းေစတဲ့ေဆးေတြကို ေဆးကုမၸဏီေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္တယ္။ Iron တမ်ိဳးထဲ၊ Iron နဲ႔ Folic acid တြဲ၊ Vitamin B, C ပါ ေရာထားတာလဲရွိတယ္။ (အရင္က ဗမာျပည္မွာ ျဖဴရာမင္ ဘီစီ)။ Ferrous fumarate ဟာ Ferrous sulphate, Ferrous gluconate တို႔ထက္သာတယ္။ သံဓါတ္ဆိုေတာ့ သံေခ်းနံ႔ရလို တခ်ိဳ႕က မၾကိဳက္ဘူး။ အေပၚက သၾကားအုပ္ေဆး ထုတ္တယ္။ ေဆးမျမိဳတတ္သူေတြအတြက္ ေဆးအရည္ထုတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ၾက သံဓါတ္က ၀မ္းခ်ဳပ္တတ္လို႔ ၀မ္းလြယ္ေအာင္ အစားအစာကို ေသျခာေရြးစားသင့္တယ္။ သေဘၤာသီး၊ မန္က်ီးမွည့္ ေဖ်ာ္ရည္၊ ကန္ဇြန္းရြက္၊ ျမန္မာဘယေဆးမ်ားကလည္း အသံုး၀င္လွပါတယ္။

သံဓါတ္ထိုးေဆးဆိုတာ Imferon Iron Dextran Injection ညိဳမဲမဲခပ္ျပစ္ျပစ္ျဖစ္တယ္။ ေဆးထိုးရင္ ဂရုစိုက္ ထိုးေပးရတယ္။ လူနာကို အိပ္လ်က္ေနေစျပီး၊ တင္ပါး အသားထူထူေနရာမွာ ခပ္နက္နက္ ၄၅ ဒီဂရီ ေစာင္းထိုးျပီး ေဆးထိုးအပ္ကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ႏုတ္ယူရတယ္။ ေဆးထိုအပ္က သိပ္မက်ဥ္းရ-မတိုရဘူး။ ေဆးထိုးျပီး မေခ်ရဘူး။ အမဲကြက္ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔။ Drip ပုလင္းထဲ ေဆးထည့္သြင္းတာလဲ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ေဆးမထိုးခင္ ေဆးတည့္-မတည့္လဲ စမ္းရပါမယ္။ တခ်ိဳ႔က မတည့္ဘူး။

သံဓါတ္အျပင္ (ေဖါလစ္အက္စစ္) Folic acid ေခၚ Folate ေခၚ Vitamin B 9 နဲတဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ဆိုတာရွိတယ္။ သာမန္အခ်ိန္မွာ 400 mcg ႏို႔တိုက္ေနရင္ 500 mcg ကိုယ္၀န္ရွိရင္ 600 mcg ေန႔စဥ္ လိုအပ္ပါတယ္။ Folic acid ပါတဲ့ အစားအစာေတြကေတာ့ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လိမ္ေမာ္သီး၊ စပ်စ္သီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ နာနတ္သီး၊ သေဘၤာသီး၊ စပ်စ္သီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ နာနတ္သီး၊ ပဲႏို႔၊ ဟင္းႏုႏြယ္၊ မံုညင္း၊ မံုလာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အာလူး၊ ၾကက္သြန္နီပင္စတဲ့ အသီးအရြက္စိမ္းမ်ား၊ အေစ့အဆံမ်ား၊ ေနၾကာေစ့၊ ေျမပဲ၊ အသဲ-အျမစ္၊ နံံနက္စာအျဖစ္ စားေလ့ရွိတဲ့ ေကာက္ႏွံ-ေျပာင္း-ေျပာင္းဖူးထြက္ အစာမ်ား၊ ေပါင္မံု႔၊ ဂ်ံဳမွံဳ႕၊ ေခါက္ဆြဲ၊ ဆန္ေတြျဖစ္တယ္။ Folic acid ဟာ Spina bifida နဲ႔ Anencephaly ေခၚ ေမြးရာပါ ဦးေႏွာက္-အာရံုေၾကာ ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။

ေနာက္တမ်ိဳးက ဗီတာမင္ ဘီ-၁၂ နဲတဲ့ေသြးအားနဲေရာဂါပါ။ တေန႔ကို 7 mcg လိုအပ္ပါတယ္။ နဲေနရင္ Injection Vitamin 12 ထိုးေပးရမယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုးေဆးက ပန္းေရာင္ ျဖစ္တယ္။ ရာသက္ပန္ ထိုးေပးရမွာလဲရွိတယ္။ B-12 ဟာ ေသြးအတြက္သာမက အာရံုေၾကာအတြက္လည္း အသံုး၀င္တယ္။ ဗီတာမင္ ဘီ ၁၂ မ်ားတဲ့ အစားအစာေတြကေတာ့ ခရု၊ အသဲ၊ ေကာက္ႏွံမ်ား (မနက္စာအျဖစ္စားတဲ့အစာေတြ)၊ ငါး၊ အမဲသား၊ (ေရာဂတ္) ဒိန္ခ်င္၊ ႏြားႏို႔၊ ဥ၊ ၾကက္သားတို႔ ျဖစ္တယ္။

ဆရာ၀န္ေပါက္စေတြကို ၀ါရင့္ေတြက သင္ေပးသလို လူနာေတြက ဆရာ၀န္ကို သင္ေပးတာလဲရွိတယ္။ ေဆးထိုးတဲ့အခါ ဗီတာမင္ ဘီအုပ္စုကို ထိုးရင္ နာတယ္။ ဘီ ၁၂ ကို ထိုးရင္ မနာဘူး။ တခ်ိဳ႕လူနာက ေဆးထိုးတာ မနာမွ ဒီဆရာ၀န္ လက္ေကာင္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္သလို၊ တခ်ိဳ႕ၾက ေဆးက နာလဲမနာဘူး၊ စြမ္းပံုမရဘူးလို႔ ေျပာသူလဲရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ (ဂ်ီပီ)ေကာင္းခ်င္ရင္ လူနာ့အထာ သိဘို႔လိုတယ္။

လူတေယာက္မွာ အစဥ္အျမဲ ေသြးနီဥ စုစုေပါင္း ၂႕၅ ထြီလီယန္ ရွိေနတယ္။ စကၠန္႔တိုင္း ေသြးနီဥအသစ္ေပါင္း ၁႕၅ မီလီယန္ ကို ရိုးတြင္းျခင္ဆီက ထုတ္ေပးေနပါတယ္။

Bone marrow (ရိုးတြင္းျခင္ဆီ) မေကာင္းသူေတြမွာ Aplastic anemia နဲ႔ ကင္ဆာႏွင့္တူတဲ့ Leukemia (လူကီးမီးယား) ေသြးအား နည္းေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ Aplastic anemia ဆိုရင္ ေသြးသြင္းေပးရတယ္။ bone marrow transplant ေခၚ ရိုးတြင္းျခင္ဆီ အစားထိုး ေပးရတယ္။ ဆိုး၀ါးတဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါေတြျဖစ္လို႔ ၀တၳဳေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြမွာ ဇာတ္လိုက္ကို ဒီေရာဂါရွိတယ္လုပ္ျပီး ေသခိုင္းတတ္တယ္ မဟုတ္လား။

အခ်ိဳ႔ေဆး၀ါးေတြေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ Hemolytic anemia ဆိုရင္ ေပးေနတဲ့ေဆး၀ါးေတြကို ဆန္းစစ္ျပီး ရပ္သင့္ရင္ ရပ္ပစ္ရမယ္။ (စတီရြိဳက္)ေဆး လိုခ်င္လိုပါမယ္။ Spleen ေခၚ (ေဘလံုး)ထုတ္ခ်င္ ထုတ္ေပးရမယ္။

Autoimmune disorders ေခၚ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပ်က္စီးေစတဲ့ခံႏိုင္ရည္စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာဆိုရင္ Immune-suppressing medications ေဆးေတြေပးရတယ္။

Sickle cell anemia, Thalassemia, Diamond Blackfan anemia, Fanconi anemia တို႔ကေတာ့ မ်ိဳးလိုက္ ရိုးလိုက္ ျဖစ္တယ္။ Sickle cell anemia လူနာအတြက္ ေအာက္စီဂ်င္ေပးဘို႔ လိုႏိုင္တယ္။

အိပ္ေပါက္နဲ႔ ဖါးေကာက္သလိုမျဖစ္ေအာင္ ေသြးအားနဲတာဟာ ေသြးဆင္း-ေသြးထြက္မ်ားေနလို႔ျဖစ္ရင္ အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း ကုသေပးရပါမယ္။ လိပ္ေခါင္းကေသြးယိုတာ၊ ရာသီဆင္းမ်ားတာ၊ သြားဖံုး-ႏွာေခါင္းက ေသြးယိုတာေတြေျပာတာပါ။ အစာလမ္းကေန မသိမသာ ေသြးယိုဖန္မ်ားျပီး၊ ရက္ေတြ၊ လေတြၾကာမွ ေသြးအား အလြန္ နည္းေနတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္တယ္။ ၀မ္းသြားတဲ့အထဲပါတဲ့ေသြးကို မ်က္စိနဲ႔မျမင္ႏိုင္လို႔ ၀မ္းစစ္မွေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ ေသြးအားနဲသူေတြ မနဲမေနာရွိတယ္။

ေသြးအားနည္းေရာဂါေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အားအင္ကုန္ခမ္း ေမာပမ္းလြယ္မယ္၊ ႏွလံုးက ပိုျပီးခုန္ရလို႔ arrhythmia ႏွလံုးခုန္မမွန္ေရာဂါ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ congestive heart failure ႏွလံုးအရြယ္ၾကီးလာႏိုင္တယ္။ ေသြးဖိအားက်ျပီး အသက္ဆံုးသြားႏိုင္တယ္။

Anemia ေသြးအားနဲတာနဲ႔ Blood Pressure (ပရက္ရွာ)နဲတာ မတူတာကို ခြဲသိထားေစခ်င္တယ္။ ခုခ်က္ခ်င္းၾကီး ေသြးယုိ-ေသြးဆင္းသူကို ေသြးဖိအားေခၚတဲ့ (ပရက္ရွာ) တိုင္းရင္ေတာ့ နဲေနတာကို ေတြ႕ရမယ္။ ရက္ၾကာၾကာ ေသြးအား နဲေနသူကို (ပရက္ရွာ) တိုင္းရင္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ BP ေကာင္းေပမဲ့ ေသြးအားနဲေနႏိုင္တယ္။ ဘာ့လို႔လဲဆိုေတာ့ ေသြးဖိအားဆိုတာ ေသြးထုထည္နဲ႔ဆိုင္တာ။ လူတိုင္း ေသြးထုတည္ ၅ လီတာအျမဲရွိေနတာ။ ရက္ရွည္ ေသြးအားနဲသူေတြလဲ ၅ လီတာေပမဲ့ ေသြးကက်ဲေနလို႔ ေရေရာထားတဲ့ေဆးတို႔၊ အရက္တို႔လို အာနိသင္နဲေနရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကာလရွည္ၾကာ ေသြးအားနဲေနသူကို ေသြးမသြင္းဘဲ၊ တျခား D5, NS, DNS, RL သြင္းေဆးေတြ သြင္းေပးတာ အေၾကာင္းမထူးဘူး။ ဆီးပိုသြားတာဘဲရွိမယ္။

Blood Transfusion ေသြးသြင္းကုသျခင္းဟာ အေရးေပၚနဲ႔ ဆိုး၀ါးတဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါေတြအတြက္ အသက္ကို ကယ္ႏိုင္တယ္။ ေသြးနီဥဆိုတာ ရက္ ၉၀-၁၂၀ သာ အသက္ရွည္ျပီး အသစ္ထပ္ထပ္ ျဖစ္ေနၾကတာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေသြးလွဴရွင္တဦးဟာ ရက္ ၁၂၀ ဒါမွမဟုတ္ ၄ လတခါ (ေသြးလွဴဘဏ္ကလက္ခံရင္) စိတ္ခ်လက္ခ် လွဴႏိုင္ပါတယ္။

ေသြးအားနဲေရာဂါကို ပညာေတာ့ေပးႏိုင္ပါရဲ႕၊ (ရျဖဴဂ်ီ)လူနာေတြက အာဟာရလဲ စံုေအာင္မစားႏိုင္၊ ေဆးလဲအျပင္က မ၀ယ္ႏိုင္ၾကပါ။ ေဆးခန္းကေနလဲ တခါလာမွ ၂ ရက္စာကေန ၅ ရက္စာထက္ ပိုမေပးႏိုင္ပါ။ စားႏိုင္-ေသာက္ႏိုင္-၀ယ္ႏိုင္တဲ့ဘ၀ကို ျမန္ျမန္ၾကီး ေရာက္ၾကပါေစ။

တင့္ေဆြ
၂၇-၇-၀၉

Read More...

Thursday, July 23, 2009

Learned Helplessness


စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ အေၾကာင္း ေရးခဲ႔တံုးက ေဆးအျပင္ တျခားနည္းေတြနဲ႔ ကုသႏိုင္ေၾကာင္း အနည္းအက်ဥ္း ေျပာျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီလို ကုသတဲ႔အခါ လူနာရဲ႕ ေတြးေနက် အေတြးပံုစံကို သိေအာင္ ႀကိဳးစားရပါတယ္။

စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ မညႇာမတာ ေ၀ဖန္ေထာင္းထုတဲ႔၊ အပ်က္ကိုသာ ျမင္တဲ႔ အေတြးစဥ္ (self-defeating negative automatic thoughts/ cognitions) ကို ထပ္ျပန္ တလဲလဲ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ကိုယ္ေကာင္းခဲ႔၊ ေအာင္ျမင္ခဲ႔တာေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး မေကာင္းခဲ့၊ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာေတြကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေတြးေတာၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အျပစ္ဖို႔ျခင္း (selective abstraction)၊ ကိုယ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာကို ေမွးမွိန္ ပစ္လိုက္ၿပီး၊ မေအာင္ျမင္တာကိုဘဲ အေလးေပးေနျခင္း (minimisation-maximisation) စသျဖင္႔ေပါ႔။ ဒီလိုအေတြးေတြကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စိန္ေခၚ ဆန္႔က်င္တဲ႔ စိတ္ပညာကုထံုး (Cognitive Behaviour Therapy -CBT) အေၾကာင္းကုိ အခ်ိန္ရတဲ႔ အခါ ေရးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစား ပါဦးမယ္။

စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါကို ေဆးမဟုတ္တဲ့ နည္းနဲ႔ ကုတဲ့ ေနရာမွာ ေနာက္တစ္ခု နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရတာက 'Locus of control' လို႔ ေခၚတဲ႔ “ထိန္းခ်ဳပ္ ေစစားႏိုင္မႈ တည္ေနရာ” အေပၚ လူနာ ဘယ္လို ျမင္သလဲ ဆုိတာပါ။ လူနာက သူ႔ဘ၀ အေပၚသူ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈဟာ အတြင္း (သူ႕ဆီ)မွာ ရွိေသးတယ္လုိ႔ ထင္သလား ဒါမွမဟုတ္ အျပင္ (သူမ်ားေတြဆီ)မွာလို႔ ထင္သလားေပါ႔။ ဒါကို မူတည္လို႔ ေ၀ဒနာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရာဂါတြင္းထဲက ထြက္ႏိုင္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနဲ႔ ေ၀ဒနာ ခံစားရမႈ ကာလ အတိုအရွည္ ကြာသြားတတ္ပါတယ္။

“ငါ ဘာလုပ္လုပ္ အရာမထင္ဘူး။ အေျခအေနေတြက ငါ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ လံုး၀ကို မရွိဘူး။ အရင္က လုပ္ခဲ့တာေတြလည္း အလကား ျဖစ္ကုန္ၿပီ။ ေနာက္ထပ္ လုပ္တာေတြလည္း အလကား ျဖစ္ဦးမွာပဲ” ဆိုတဲ႔ အေတြးေတြက ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ (self confidence) ကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အဲဒီလူဟာ ဘာကိုမွ အားမထုတ္ေတာ႔ပဲ ျဖစ္လာသမွ်ကိုသာ ခါးစည္းခံေတာ့မယ့္ အႏၲရာယ္ ရွိလာပါတယ္။ ဒါကို Learned Helplessness လို႔ နာမည္တပ္လို႔ ရပါတယ္။
Learned Helplessness ကို စေတြ႔ခဲ႔တာ Martin Seligman ဆိုတဲ႔ စိတ္ပညာရွင္ (Psychologist) ျဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၆၇) ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ University of Pennsylvania မွာ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ အေၾကာင္း ေလ႔လာရာက တိရိစၧာန္ စိတၱေဗဒ စမ္းသပ္ခ်က္ တစ္ခုမွာ ဒီသေဘာတရားကို ေတြ႕ခဲ႔တာပါ။ ဒီစမ္းသပ္မႈ အေၾကာင္း နည္းနည္း အေသးစိတ္ ေရးခ်င္ပါတယ္။

ပထမ စမ္းသပ္မႈမွာ အစမ္းသပ္ခံေခြးေတြကို သံုးအုပ္စု ခြဲပါတယ္။ ပထမအုပ္စုက ေခြးေတြကိုေတာ႔ ေလွာင္ထားၿပီး ဘာမွမလုပ္ဘဲ ခဏ အၾကာမွာ လႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒုတိယနဲ႔ တတိယ အုပ္စုက ေခြးေတြကိုေတာ႔ တစ္စံုစီ တြဲေပးထားပါတယ္။ ဒီလို အတြဲတစ္တြဲက ေခြးႏွစ္ေကာင္ စလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္နဲ႔ တို႔ခံ ရပါတယ္။ ဒုတိယ အုပ္စု၀င္ ေခြးက ေျခနင္း lever ေလး တစ္ခုကို နင္းျခင္း အားျဖင္႔ ဒီလို လွ်ပ္စစ္ဒဏ္ ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္ ရပါတယ္။ ဒါကို မၾကာခင္ ဒီေခြးက သိလာတာေပါ႔။ ဒီလိုနဲ႔ ေျခနင္းကို နင္းနင္းၿပီး သူ႔ဒုကၡကို ေျဖရွင္း တတ္သြားေရာ။ သူနဲ႔ တြဲခံထားရတဲ႔ တတိယအုပ္စု၀င္ ေခြးကေတာ႔ ႀကိဳးအတူတူ ဆက္ထားလို႔ လွ်ပ္စစ္ဒဏ္ကို ခံရတာ တူေပမယ္႔ သူ႔ေျခနင္းက ဘာမွ မထိေရာက္တဲ႔ ေျခနင္း ျဖစ္ေနတယ္။ သူ႔အတြက္ေတာ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ရပ္သြားျခင္းဟာ သူ႔လုပ္ရပ္ရဲ႕ ရလဒ္ မဟုတ္ပဲ သူ႔ဘာသာသူ ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနတာေပါ႔။ ၾကာေတာ႔ “ေရွာင္လႊဲလို႔ မရတဲ႔ လွ်ပ္စစ္က်င္စက္ (inescapable shock)” လို႔ လက္ခံလိုက္ၿပီး စိတ္ပ်က္ လက္ေလွ်ာ႔သြားတယ္။

ဒီေခြးေတြကိုပဲ ဒုတိယစမ္းသပ္မႈ ဆက္လုပ္ပါတယ္။ ဒီတခါေတာ႔ ေခြးေတြကို ေလွာင္အိမ္ေလးထဲမွာ ထည္႔ပါတယ္။ ေလွာင္အိမ္ရဲ႕ အလယ္မွာ အကန္႔ ခပ္နိမ္႔နိမ္႔ေလး လုပ္ထားတယ္။ ဒီအကန္႔ေလးကို ခုန္လိုက္ၿပီး တျခားဖက္ကို ေရာက္သြားရင္ လွ်ပ္စစ္ဒဏ္ မခံရဘူးေပါ႔။ ေစာေစာက ပထမနဲ႔ ဒုတိယအုပ္စုမွာ ပါတဲ႔ ေခြးေတြဟာ ဒီလို ခုန္ၾက လြတ္ေျမာက္ၾကေပမယ္႔ တတိယ အုပ္စုကေတာ႔ မခက္ခဲလွတဲ႔ လြတ္လမ္းကို ျမင္ေနရသည့္တိုင္ အားထုတ္ျခင္း မရွိဘဲ ထိုင္လို႔သာ အီေနပါသတဲ႔။ ဒီလို ျဖစ္တာဟာ တျခား ေရာေထြးမႈေၾကာင္႔လား ဆိုၿပီး သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေနာက္ထပ္ စမ္းသပ္မႈေတြ ထပ္လုပ္ေပမယ္႔ ဒီအုပ္စုက ေခြးေတြက ဒီလိုပဲ တံု႔ျပန္ပါသတဲ႔။

ဒီစမ္းသပ္ခ်က္မွာ တတိယအုပ္စု၀င္ ေခြးတိုင္း “ေရွာင္လႊဲလို႔ မရတဲ႔ လွ်ပ္စစ္က်င္စက္ (inescapable shock)” ေၾကာင္႔ လက္ေလွ်ာ႔သြားတာေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သံုးပံုတစ္ပံုက အရင္က အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ စိတ္မပ်က္ဘဲ ျပန္ႀကိဳးစားၿပီး လြတ္လမ္းကို ရွာေတြ႔သြားခဲ႔ၾကပါသတဲ႔။ အက်ယ္သိခ်င္ရင္ wiki မွာ ဖတ္ပါ။

Learned Helplessness ဟာ တိရိစာၦန္ေတြမွာပဲ ေတြ႔ရတဲ႔ အမူအက်င္႔ မဟုတ္လို႔ ဒီေတြ႔ရွိခ်က္ဟာ လူေတြရဲ႕ အမူအက်င္႔နဲ႔ အမူအက်င္႔ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈအေပၚ မ်က္စိဖြင္႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။ အေျခခံ စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး သူ႔အေပၚ ဆင္႔ပြား စမ္းသပ္မႈေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိခဲ႔ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ လႈံ႕ေဆာ္မႈ တြန္းအား ေလ်ာ႔ပါးျခင္းတို႔ အေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြကို ပိုမို နားလည္လာႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ စိတ္ဓာတ္က် ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္ေတြမွာ အေတြးအေခၚ အမူအက်င္႔ေတြ ေတာ္ရံုနဲ႔ မေျပာင္းလဲတာဟာ ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုတာကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔ တစ္နည္းေပါ႔။ လူေတြမွာေတာ့ ဒါကို ျပဳျပင္ယူဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ရွိလာပါတယ္။ CBT ေရးမွပဲ ဆက္ေျပာေတာ႔မယ္။

(ကိုယ္ပိုင္ဘေလာ႔ဂ္မွာ တင္ၿပီးသား ပို႔စ္ ျဖစ္ပါတယ္)

Read More...

Ankle Sprain

ကိုယ္တိုင္ ခံစားေနရလို႔ လုိက္ဖတ္ရင္း အခ်က္အလက္ေတြ ေတြ႔မိ၊ စုေဆာင္းမိ ေနေပမယ့္ ဘာသာျပန္ရမွာ ရွည္လ်ားေနတာေၾကာင့္ အပ်င္းထူၿပီး အခုအခ်ိန္အထိ ၾကာသြားတာပါ။
ေျခေထာက္ လံုး၀ ျပန္ေကာင္းတဲ့ အေနအထားကို မေရာက္ေသးခင္ ပို႔စ္ တင္ျဖစ္တယ္ ဆိုေတာ့ သိပ္ အခ်ိန္ ဆြဲတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ မရဘူး ထင္ပါတယ္။ (ဆင္ေျခ!)
ကိုယ္ ျဖစ္မွပဲ ဒီလို ေျခက်င္း၀တ္က အရိုးေတြကို ဆက္တြဲထားတဲ့ အရြတ္ေတြမွာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရျခင္းဆိုတာက အလြန္ကို အျဖစ္မ်ားလွတဲ့ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈေတြထဲက တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ေနမွန္း သတိျပဳမိပါတယ္။
ဘယ္လို အခ်ိန္ေတြမွာ အဲဒီလို ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ိဳးကို ရတတ္သလဲ ဆိုေတာ့ ေျခေထာက္ကို ရုတ္တရက္ ေဘးကို လွည့္လိုက္၊ လိမ္လုိက္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားပါသတဲ့။ မညီညာတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ေတြ ေပၚမွာ ခုန္တာ၊ ေျပးတာတို႔ေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတဲ့ အားကစားေတြမွာ အခ်င္းခ်င္း ထိမိ ခိုက္မိ ၾကရာကေနလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္ သြားလာေနရင္းနဲ႔ ေလွကား အထစ္ေတြ၊ ပလက္ေဖာင္း အထစ္ေတြမွာ ေျခေခ်ာ္ မိရာကေနလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။


အဲဒီလို ျဖစ္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေျခက်င္း၀တ္မွာ ရွိတဲ့ အရြတ္ေတြကို အလြန္အမင္း ဆဲြဆန္႔ျခင္း ခံလိုက္ရတဲ့အတြက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ျဖစ္သြားရတာပါ။ ေျခက်င္း၀တ္ အရြတ္ အနည္းငယ္ စုတ္ျပဲသြားျခင္းကေန လံုး၀ စုတ္ၿပဲသြားတဲ့ အထိလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈက အဓိက အားျဖင့္ ပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
အတြင္းဘက္ကို လဲတဲ့ ထိခိုက္မႈ
ေျခက်င္း၀တ္ အရြတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္မွာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေျခေထာက္က အတြင္းဘက္ကို ေခါက္သြားတဲ့ အတြက္ ေျခက်င္း၀တ္ရဲ႕ အျပင္ဘက္က အရြတ္ေတြမွာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ တတ္ပါတယ္။ အျပင္ဘက္ကို လဲတဲ့ ထိခိုက္မႈ
ေျခက်င္း၀တ္က အျပင္ဘက္ကို ေခါက္ၿပီး အတြင္းဘက္က ဒဲလ္တြိဳက္လို႔ ေခၚတဲ့ အရြတ္မွာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရတာပါ။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈရဲ႕ လကၡဏာမ်ား
ေတြ႔ရတာမ်ားတဲ့ လကၡဏာေတြကေတာ့ ေျခက်င္း၀တ္မွာ ေယာင္ယမ္းေနတာ၊ အညိဳအမဲ စြဲေနတာနဲ႔ အတူ နာက်င္ေနျခင္းပါ။ ခံစားရတဲ့ ေ၀ဒနာ ျပင္းထန္မႈက အရြတ္ေတြကို ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရမႈရဲ႕ အဆင့္ေတြ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈကို အဆင့္သုံးမ်ဳိး ခြဲၿပီး ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။
ေျခက်င္း၀တ္ အရြတ္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈ အဆင့္ (၁)
အဲဒီအဆင့္မွာ ေျခက်င္း၀တ္ အရြတ္က ဆြဲဆန္႔ ခံလိုက္ရတဲ့ အဆင့္မွာပဲ ရွိတဲ့အတြက္ ခံစားရတဲ့ ေ၀ဒနာက မျပင္းထန္လွပါဘူး။ အမ်ားစုက နာက်င္မႈနဲ႔ ေယာင္ယမ္းမႈ ေလာက္ပဲ ခံစားၾကရၿပီး အကူအညီ မပါဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပးႏိုင္စြမ္း၊ ခုန္ႏိုင္စြမ္းေတြေတာ့ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။
ေျခက်င္း၀တ္ အရြတ္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈ အဆင့္ (၂)
အဲဒီအဆင့္မွာ ေျခက်င္း၀တ္ အရြတ္က တစ္၀က္တစ္ပ်က္ စုတ္ျပဲသြားပါတယ္။ အေရျပားေအာက္မွာ ေသြးထြက္ျခင္းေၾကာင့္ သိသာ ထင္ရွားတဲ့ နာက်င္မႈနဲ႔ ေယာင္ယမ္းမႈကို ခံစားရေလ့ ရွိပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ အခါမွာ နာက်င္ေနတတ္ေပမယ့္ လမ္း အနည္းငယ္ ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါေသးတယ္။
ေျခက်င္း၀တ္ အရြတ္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈ အဆင့္ (၃)
ဒီအဆင့္မွာ ေျခက်င္း၀တ္ အရြတ္က လံုး၀ စုတ္ျပဲသြားပါတယ္။ ေျခက်င္း၀တ္မွာ နာက်င္ေနၿပီး လမ္းေလွ်ာက္တိုင္းလဲ နာက်င္ေနပါလိမ့္မယ္။ ေျခက်င္း၀တ္ကို ၿငိမ္ေအာင္ မထိန္းႏိုင္တာမ်ိဳး၊ လဲၿပိဳခ်င္သလို ခံစားမႈမ်ိဳးကိုလဲ ခံစားရတတ္ပါတယ္။
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေသြးေျခဥ၊ အညိဳအမဲ စြဲေနတာေတြက ရက္အနည္းငယ္ ၾကာလာတဲ့အခါ ေျခဖ်ားဖက္ကို စုသြားတတ္ပါတယ္။ အဲဒါက ကမၻာေျမရဲ႕ ဆဲြအားေၾကာင့္ ထြက္ထားတဲ့ ေသြးေတြက ေျခဖ်ားဘက္ကို ဆင္းသြားတာပါ။

ဘယ္လို အခ်ိန္ေတြမွာ ဆရာ၀န္ျပဖုိ႔ လိုမလဲ
- လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တာ
- ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတဲ့ ေနရာမွာ သိသိသာသာႀကီး ေယာင္ယမ္းေနတာ
- ခံစားရတဲ့ ေ၀ဒနာေတြက မသက္သာဘဲ ရက္ အနည္းငယ္ ၾကာတဲ့အထိ ဆက္ရွိေနတာ
- ေျခေထာက္နဲ႔ ေျခက်င္း၀တ္ရဲ႕ အထက္ဘက္ပိုင္းမွာ နာက်င္ေနတာ
စတဲ့ လကၡဏာေတြက ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသသင့္တဲ့ အေနအထားေတြထဲက အခ်ိဳ႕ေသာ လကၡဏာေတြပါ။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈက အရိုးက်ိဳး သြားေစသလား၊ မက်ိဳးဘူးလားဆိုတာကို ခြဲျခားသိဖို႔ ခက္ပါတယ္။ အဲဒီလို အခ်ိန္မွာ ဓာတ္မွန္ ရိုက္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ သံသယ ရွိတဲ့ အေနအထားေတြ အားလံုးအတြက္ ေဆးခန္းသြား၊ ဆရာ၀န္ ျပတာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေစာပိုင္း ကုသမႈ
ေျခက်င္း၀တ္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈ အတြက္ ပထမဆံုး လုပ္သင့္တာက အဂၤလိပ္လို RICE လုိ႔ အတိုေကာက္ မွတ္ထားလို႔ ရမယ့္ rest , ice, compression နဲ႔ elevate ပါ။
Rest ( အနားေပးျခင္း)
ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရၿပီး ပထမ ၂၄ နာရီ ကေန ၄၈ နာရီ အထိ အခ်ိန္ကာလေတြက လႈပ္ရွားမႈေတြ အားလံုးကို ရပ္တန္႔ ထားသင့္တဲ့ ကာလပါ။ အဲဒီေနာက္မွာမွ ကိုယ္ ခံႏိုင္ရည္ ရွိသေလာက္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လမ္း ျပန္ေလွ်ာက္ သင့္ပါတယ္။
Ice ( ေရခဲတင္ျခင္း)
ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရၿပီး ၄၈ နာရီ အခ်ိန္ အတြင္းမွာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရတဲ့ ေနရာကို ၃-၄ နာရီျခား တစ္ခါ ေရခဲတင္ေပးၿပီး ေျခေထာက္ကို ျမွင့္ထားသင့္ပါတယ္။ တစ္ခါ ေရခဲတင္ရင္ မိနစ္ ၂၀ ထက္ ပို မတင္သင့္ပါဘူး။ မိနစ္ ၂၀ ထက္ ပိုတင္ရင္ သက္သာေအာင္ လုပ္ရာ မက်ဘဲ ၾကြက္သားမွ်င္ေတြကို ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္သလို ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေရခဲကို မ်က္ႏွာသုတ္ ပ၀ါလို တစ္ခုခုနဲ႔ ထုတ္ၿပီးမွ ကပ္ပါ။ ေရခဲတံုးကို တိုက္ရိုက္ အသားေပၚ တင္ၿပီး ကပ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ေနရာတည္းမွာ ၾကာၾကာ မကပ္ပါနဲ႔။ မၾကာခဏ ေနရာ ေရႊ႕ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။
Compression (ဖိအားေပးျခင္း)
ေျခေထာက္ကို ျမွင့္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ တစ္ခုခုနဲ႔ စည္းၿပီး ဖိအားေပး ထားသင့္ပါတယ္။ ေျခဖ်ားကေန ေျခသလံုးအထိ က်ဳံ႕ႏိုင္ ဆန္႔ႏိုင္တဲ့ အစြတ္ (သို႔) ပတ္တီးနဲ႔ ပတ္ထားေပးသင့္ပါတယ္။ တင္းတင္းရင္းရင္း ရွိေအာင္ ပတ္ထား သင့္ေပမယ့္ ေသြးေၾကာေတြကုိ ဖိထားတဲ့ အထိ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေျခေထာက္ေတြ ေအးလာ၊ ျပာလာတယ္ဆိုရင္ ျပန္ျဖဳတ္၊ တင္းအားကို ေလွ်ာ့ၿပီးမွ ျပန္ပတ္သင့္ပါတယ္။
Elevate (ျမွင့္ထားျခင္း)
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရထားတဲ့ ေျခက်င္း၀တ္ကို မိမိ ႏွလံုးထက္ ပိုျမင့္တဲ့ ေနရာကို ျမွင့္ထားသင့္ပါတယ္။ ညအိပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာလဲ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရထားတဲ့ ေျခေထာက္ ေအာက္ကို စာအုပ္လို ၊ ေခါင္းအံုးလိုမ်ိဳး ျမွင့္ထားေပးႏိုင္မယ့္ အရာ တစ္ခုခု ခံၿပီး အိပ္သင့္ပါတယ္။

ကိုယ့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရမႈက ျပင္းထန္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ အရိုး ထိခိုက္မႈ ရွိတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ရက္ေတြ ၾကာလာေပမယ့္ ပိုၿပီး သက္သာ မလာဘူး ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသ တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသ ၿပီး၊ ဓာတ္မွန္ ရိုက္ၿပီး ဘာမွ ထိခိုက္မႈ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မရွိဘဲ နာက်င္မႈကို ဆက္လက္ ခံစားေနရတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ရိုးစင္းတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း အခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းက ေျခက်င္း၀တ္ကို ပံုမွန္ အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ေအာင္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရၿပီး ေျခက်င္း၀တ္ကို မလႈပ္ရွားဘဲ ေနတာက ေနရ၊ ထိုင္ရတာ သက္သာ ေစေပမယ့္ အဲဒါလို မလႈပ္ဘဲ ေနတာ သိပ္ၾကာသြားရင္ ေျခက်င္း၀တ္ကို ေတာင့္တင္းသြားေစၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရထားတဲ့ ေနရာကို ပံုမွန္ အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ဖို႔ အခ်ိန္ ပိုၾကာေစတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီေနရာကိုလဲ ထပ္မံ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိေစတတ္ပါတယ္။ စုတ္ျပဲသြားတဲ့ အရြတ္က ျပန္ၿပီး အနာက်က္တဲ့အခါ ပံုမွန္ထက္ အမာရြတ္ ပိုတက္သြားရင္ လမ္းေလွ်ာက္ ရာမွာ နာက်င္တာ၊ ထပ္မံ ထိခိုက္ဒဏ္ရာတာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လြယ္ကူတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း အနည္းငယ္ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကေန ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
လိုအပ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြက လႈပ္ရွားမႈ အတြက္၊ သန္စြမ္းမႈ အတြက္၊ ထိန္းညွိမႈ အတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္မႈ ျပဳရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြပါ။
လႈပ္ရွားမႈ အတြက္ ဆိုရင္ ေျခဖေနာင့္ အထက္ဘက္မွာ ရွိတဲ့ အာခိလိ အရြတ္ကို ဆြဲဆန္႔ေပးတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို အလြယ္တကူ ထိုင္ေနရင္း၊ လဲေလ်ာင္းေနရင္း လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေျခေခ်ာင္းေတြကို မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ အေသးေလးနဲ႔ ပတ္ၿပီး ပံုမွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း အေနာက္ဘက္ကို လွန္ၿပီး ဆြဲဆန္႔ေပးတာကို တစ္ေန႔ ၃ - ၄ ႀကိမ္၊ တစ္ႀကိမ္ကို မိနစ္ အနည္းငယ္ လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ေျခေခ်ာင္းေလးေတြနဲ႔ စာေရးတာ။ ထိုင္ေနရင္းနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ လဲေလ်ာင္းေနရင္းနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေလထဲမွာ ေျခေခ်ာင္းေလးေတြန႔ဲ စာေရးသလို လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္မယ္ ဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုကို ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သန္စြမ္းမႈ အတြက္ဆုိရင္ ေျခေခ်ာင္းေလးေတြကို ျမွင့္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို လုပ္လို႔ ရပါတယ္။ ေလွကားလို အထစ္ရွိတဲ့ ေနရာမွာ ေျခဖေနာင့္ကုိ လႊတ္ထားၿပီး ရပ္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ေျခဖေနာင့္ကို ပိုနိမ့္တဲ့ အဆင့္ကို ထိေအာင္ ျဖည္ျဖည္းခ်င္း ခ်ေပးပါ။ ၁၀ႀကိမ္ ကေန အႀကိမ္ ၂၀ ေလာက္ တစ္ေန႔ကို ေလးၾကိမ္ လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
ထိန္းညွိမႈ အတြက္က ပံုမွာ ေတြ႔ရတဲ့ wobble board လို႔ ေခၚတဲ့ ထိန္းညွိမႈကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္တဲ့ အျပားေလးေတြ ေပၚမွာ ရပ္ၿပီး ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေျခက်င္း၀တ္ရဲ႕ အာရံုသိမႈ ေလ်ာ့ပါးသြားတဲ့ သူေတြအတြက္ ေျခက်င္း၀တ္ရဲ႕ အာရံု သိစိတ္ကို ျပန္ႏႈိးေပးႏိုင္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းပါ။
အေျခခံ သေဘာတရားေလာက္ကိုပဲ ဗဟုသုတ ရေအာင္၊ သိထားေအာင္ ျပန္မွ်ေပးတာမို႔ လံုး၀ ျပည့္စံုမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပိုၿပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိခ်င္ရင္ ေအာက္မွာ ေပးထားတဲ့ မူရင္း link ကို ဖတ္သင့္သလို၊ တကယ္ ႀကံဳေတြ႔ ခံစားရရင္ တတ္ကၽြမ္း နားလည္တဲ့ ဆရာ၀န္၊ ေဆးပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပသ တိုင္ပင္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးပါ။

စာကိုး - Ankle Sprain by Jonathan Cluett, MD
(ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္တဲ့ နမူနာျပပံုကို - http://www.aafp.org/afp/20010101/93.html က ရယူပါတယ္။
ေျခက်င္း၀တ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပတဲ့ ပံုကိုhttp://myhealth.ucsd.edu/library/healthguide/en-us/images/media/medical/hw/h9991457_003.jpg က ရယူပါတယ္။)

Read More...

Friday, July 17, 2009

ANTIEMETICS


ANTIEMETICS အအန္ေပ်ာက္ေဆးမ်ား

(ဘေလာ့ခ္)ေက်းဇူးလို႔ ေျပာရပါမည္။ ၂ ရက္ ၃ ရက္ေလာက္က သိလိုသူ တစ္ေယာက္က အအန္ေပ်ာက္ေဆး ႏွင့္ ျမန္မာျပည္က ေစ်းကြက္ အေျခအေနကို သိခ်င္သည္ဟု ဆိုလာပါသည္။ ေဆးေစ်းကြက္ ဆိုသည္ ေဆးေရာင္းဘို႔ကို အဓိကထား ဆိုင္တင္၊ ေၾကာ္ျငာသည္မွာ ေနရာတိုင္းမွာပါ။ အန္လို႔ ေဆးေပးပါ ေျပာလွ်င္ ဗီတာမင္ ဘီ ၆ ကိုေပးမွာ ေသခ်ာသေလာက္ပါ။ ကားစီးတာမူးျပီး အန္ခ်င္လို႔ဆိုက ဘီ ၆ နဲ႔ မေပ်ာက္ပါ။ ထိေရာက္တဲ့ အအန္ေပ်ာက္ေဆးေတြ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဂရုစိုက္စရာေတြ တစ္ပံုၾကီး ရွိပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာကို ေရးလိုက္ပါသည္။


ပ်ိဳ႕ခ်င္-အန္ခ်င္ ျဖစ္သည္မွာ မၾကာမၾကာေတြ႕ရသည့္ လကၡဏာတခုျဖစ္သည္။ ေရာဂါမဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ကိုယ္၀န္ ရွိစဥ္၊ ခရီးသြားစဥ္၊ ၀မ္းေလ်ာ၀မ္းပ်က္စဥ္ အန္ျခင္းတို႔ အျပင္ အစာဆိပ္သင့္ျခင္း၊ သည္းေျခအိတ္ ေရာဂါမ်ား၊ အစား အလြန္အကြ်ံ စားျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ဦးေခါင္းအား ထိခိုက္မိျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ထဲ အၾကိတ္ ျဖစ္ျခင္း၊ ေၾကာက္စိတ္ ၀င္ျခင္း၊ အစာအိမ္ ေလနာ၊ မၾကိဳက္သည့္ အနံ႔ဆိုး ရွဴမိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕ခ်င္-အန္ခ်င္ ျဖစ္ရသည္။ အအန္ေပ်ာက္ေဆးမ်ားအား antihistamine ႏွင့္ anticholinergic ႏွစ္မ်ိဳး ေရာစပ္ထားသည္။

Anti-Emetics အအန္ေပ်ာက္ေဆးမ်ား
· Antihistamines (Cyclizine, Cinnarizine, Meclozine Hydrochloride, Promethazine) အင္တီဟစ္တမင္း ေခၚ အာလာဂ်ီျဖစ္ျခင္း (ဓာတ္မတဲ့ျခင္း၊ အင္ျပင္ထျခင္း စသည္)အတြက္ အသံုးမ်ားသည့္ ေဆးမ်ား၊
· Phenothiazines (Prochlorperazine, Trifluoperazine, Levomepromazine) စိတ္ျငိမ္ေဆး၊ အလြန္ အန္ျခင္း၊ ၾကိဳ႕ထိုးျခင္းတို႔ အတြက္ ေဆးမ်ား၊ အန္ျခင္းအား သက္သာေစသည္သာမက Compazine (Prochlorperazine) ကို IV ထိုးပါက မိုင္ဂရင္း အမူး-အကိုက္ ေရာဂါကို တားဆီးႏိုင္သည္။ ပါးစပ္က သာမက စအိုကလည္း ေပးႏိုင္သည္။
· Metoclopramide အစာအိမ္ထဲက အစာကို ျမန္ျမန္ေအာက္သို႔ ပို႔ေပးသည့္ အတြက္ အစာတင္းေန၍ အန္ခ်င္သည္ကို သက္သာေစသည္။ စားေဆး၊ ထိုးေဆး၊ စအိုက ေပးႏိုင္သည္။
· Meclizine သည္ ေစ်းကြက္တြင္ Antivert (12.5 mg – 25 mg – 50 mg), Bonine, D-Vert, Dramamine II, Medivert, Driminate II, Meclicot, Ru-Vert-M, Meni-D, Bonine, Bonamine, Antivert, Postafen, Dramamine အမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနသည္။ Dramamine, Gravol, Gravamin, and Vertirosan တို႔အစား meclizine ကို ေပးႏိုင္သည္။ ထိေရာက္မႈ တူၿပီး ဆုိးက်ိဳး နည္းသည္။ Emesafene = meclizine 1/3 + pyridoxine 2/3.
· Domperidone အစာစားျပီး အန္ခ်င္သည့္ေရာဂါအတြက္ ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕က မိခင္ႏို႔ထြက္ မ်ားေစရန္ သံုးေသာ္လည္း မသံုးရန္ အၾကံျပဳ ထားသည္။
· Serotonin antagonists (5HT3) (Dolasteron, Granisetron, Ondansetron) စားေဆး၊ ကပ္ေဆး၊ ထိုးေဆး၊ ကင္ဆာအတြက္ ေပးရသည့္ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ အန္ခ်င္စိတ္ကို သက္သာေစသည္။
· Dexamethasone စတီရြိဳက္ေဆး၊ ေရာင္ျခင္း-နီျမန္းျခင္း၊ အလာဂ်ီ ျဖစ္ျခင္း၊ ပန္းနာ၊ ကင္ဆာတို႔အတြက္ သံုးသည့္ေဆး။
· Hyoscine hydrobromide (Scopolamine hydrobromide) အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္းမွ ထြက္သည့္ စစ္ထုတ္ရည္အား တားဆီးသည့္ ထိုးေဆး၊ ေမ့ေဆးေပး၍ ခြဲစိတ္အျပီး အန္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေပးသည္။ ခြဲစိတ္ျခင္း မျပဳမီ ေပးရသည္။
· Nabilone ကင္ဆာအတြက္ေပးသည့္ ေဆးေၾကာင့္ အန္ျခင္း၊ တစ္ေန႔ ၂-၃ၾကိမ္၊ အစာႏွင့္ နီးသည္ ျဖစ္ေစ ေ၀းသည္ ျဖစ္ေစ ေပးႏိုင္သည္။
· Aprepitant ကင္ဆာ အတြက္ ေပးသည့္ ေဆးေၾကာင့္ အန္ျခင္းအတြက္ ၁ နာရီ ၾကိဳေပးရသည္။
· Tigan (Trimethobenzamide) စားေဆး၊ ထိုးေဆး၊ စအိုက ေပးႏိုင္သည့္ေဆး၊ မိုင္ဂရင္းအတြက္လည္း ေပးသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္အန္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္သူ ၇၀-၈၅ ရာႏွဳန္းမွာ ျဖစ္တတ္သည့္ ကိုယ္၀န္ရွိစ အန္ျခင္း Morning sickness အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံ ေဆးေတြ အသံုးမက် ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ေပးရသည့္ေဆးတခ်ိဳ႕မွာ လူနာ စိတ္သက္သာ ရေစသည့္ ေဆးအျဖစ္ ေခၚသည္။ B-Natal TheraPops ႏွင့္ B-Natal Lozenges တို႔သည္ ဗီတာမင္ ဘီ-၆ ပါသည့္ ေဆးမ်ား ျဖစ္ျပီး၊ Psi Bands Acupressure ကို လက္ေကာက္၀တ္မွာ ပတ္ထားႏိုင္သည္။ Bands Organic Morning Wellness Tea ႏွင့္ Organic Heartburn Relieving Tea QueaseEASE ႏွင့္ Essential Oil Therapy တို႔မွာလည္း ေခတ္သံုးေဆးမ်ား ျဖစ္သည္။

Hyperemesis Gravidarum ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အလြန္အကၽြံ အန္ျခင္းမွာ ဆိုးရြားသည္။ ၾကာလ်င္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့၊ အာဟာရနည္း၊ ဓါတ္ဆား အခ်ိဳးအဆ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကိုယ္၀န္ ၈-၁၂ ပတ္ ရွိခ်ိန္ အျဖစ္ မ်ားသည္။ ၂၀ ပတ္ဆိုလ်င္ ၁၀% က လြဲလ်င္ ေပ်ာက္ကင္း သက္သာ သြားတတ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သက္သာရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို တိတိပပ မသိပါ။ ကိုယ္၀န္ ၂၀၀ လ်င္ ၁ ေယာက္မွ ၄ ေယာက္ထိ ျဖစ္တတ္သည္။ promethazine, prochlorperazine and metoclopramide တို႔ကို ေပးႏိုင္သည္။ အနားယူ ခိုင္းပါ။ အစာကို နည္းနည္းႏွင့္ အၾကိမ္ခြဲစားေစပါ။ ပရိုတင္း မ်ားမ်ား ေကၽြးသင့္ျပီး အဆီႏွင့္အစပ္ ေလ်ာ့သင့္သည္။ Normal saline or Lactated Ringer solution သြင္းေပးဖို႔ လိုႏိုင္သည္။ ဂလူးကို႔စ္၊ ဗီတာမင္ဘီ ၁၊ ဘီ ၆၊ မဂၢနီဆီယမ္ ေပးရမည္။ အအန္ သက္သာရန္ Pyridoxine ဗီတာမင္ ဘီ ၆၊ doxylamine 10 mg ႏွင့္ pyridoxine (B6) 10 mg ေရာေပးသင့္သည္။ promethazine 12.5-25 mg ကို ၄ နာရီျခား၄င္း၊ prochlorperazine 25 mg ကို စအိုမွ ၁၂ နာရီျခား၄င္း ေပးႏိုင္သည္။ Meclizine, dimenhydrinate, Metoclopramide တို႔ကိုလည္း ေပးႏိုင္သည္။ Corticosteroids (methylprednisolone 16 mg စားေဆး or intravenously every 8 hours) ကို ေနာက္ဆံုး အျဖစ္ ေပးႏိုင္သည္။ ၃ ရက္ႏွင့္ သက္သာပါက ၂ ပတ္ အထိ ဆက္ေပးပါ။ မသက္သာက ရပ္ပါ။ ကိုယ္၀န္ႏုစဥ္ Corticosteroids မေပးတာ ေကာင္းသည္။ ဂ်င္း(ခ်င္း) Ginger capsules of 250 mg taken 4 times a day သည္လည္း ေကာင္းသည္။ တရုပ္အပ္စိုက္နည္းတြင္ acupuncture point P6 ေနရာတြင္ စိုက္ေပးရသည္။

ခြဲစိတ္ကုရာတြင္ ေမ့ေဆးေၾကာင့္ ပ်ိဳ႕-အန္ျခင္း၊ A Serotonin antagonist ႏွင့္ phenothiazine or dexamethasone ေရာထားသည့္ ေဆးသည္ 90% ေကာင္းသည္။ phenothiazines, metoclopramide, 5HT3 antagonists, antihistamines and dexamethasone) တို႔ကို ကာကြယ္ရန္ေပးသည္။

Motion sickness ခရီးသြားစဥ္ ပ်ိဳ႕-အန္ျခင္း၊ ခရီးသြားစဥ္ မူးေ၀ ေအာ့အန္ျခင္း ျဖစ္ရသည္မွာ မ်က္စိက ျမင္သိ၍ ဦးေႏွာက္ဆီ ပို႔လႊတ္သည့္ အာရံုေၾကာ စနစ္၏ ေပးပို႔ခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ အတတ္-အဆင္း၊ ဘယ္ေကြ႔-ညာေကြ႕ ျဖစ္သည္အား နားအတြင္းထဲရွိ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းက ပို႔လႊတ္သည့္ ေပးပို႔ခ်က္တို႔ သဟဇတ မျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မူးေ၀ ေအာ့အန္ ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ Hyoscine, Cyclizine, cinnarizine, promethazine တို႔ကို ေပးႏိုင္သည္။ နားအတြင္းက လာမည့္ ေပးပို႔ခ်က္အား ဦးေႏွာက္၏ အန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္႔ ေနရာသို႔ မေရာက္ေစရန္ တားဆီးမည့္ ေဆးကို ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။

အသံုးအမ်ားဆံုး ေဆး Dramamine ကို အသက္ ၂ ႏွစ္ အထက္ေပးႏိုင္သည္။ ကိုယ္တိုင္ ကားေမာင္သူအား မေပးရ။ အရက္ႏွင့္ မတြဲရ။ အျခား အိပ္ခ်င္ေစသည့္ ေဆးမ်ား (အေအးမိ သက္သာေဆး၊ ဘိန္းပါသည့္ေဆး၊ အိပ္ေဆး၊ စိတ္ျငိမ္ေဆး၊ အတက္သက္သာေဆး၊) မ်ားႏွင့္ တြဲမေပးသင့္ပါ။

ခရီးသြားစဥ္ မူးေ၀ ေအာ့အန္ျခင္း အတြက္ ခရီးမထြက္မီ နာရီ၀က္၊ ၁ နာရီ ၾကိဳတင္ ေသာက္ရမည္။ အခ်ိဳ႕ေဆးက ၄ နာရီခံျပီး အခ်ိဳ႕က ၂၄ နာရီခံသည္။ ေဆးကို ေရ တစ္ဖန္ခြက္ အျပည့္ျဖင့္ ေသာက္ပါ။ နားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ေခါင္းမူးေရာဂါ အတြက္ ေဆးကို တစ္ေန႕လ်င္ ၄-၆ ၾကိမ္ ေသာက္ရသည္။

သတိထားရမည္မွာ အအန္ေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို ညႊန္ၾကားသည္ထက္ ပို၍ မသံုးသင့္။ ပန္းနာ၊ အသက္ရွဴေရာဂါ၊ ေရတိမ္၊ ေယာက္်ား ဆီးကိ်တ္ၾကီး ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆးမတည့္သူမ်ား မသံုးရ။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ မေပးသင့္။
ေဆး၏ မေကာင္းက်ိဳးမ်ားမွာ မ်က္စိအျမင္ ၀ါးျခင္း၊ အာေခါင္ ေျခာက္ျခင္း၊ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ အိပ္ခ်င္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အန္ေနသူအား စားေဆး-ေသာက္ေဆး တိုက္လွ်င္ အက်ိဳး မမ်ားႏိုင္ပါ။ ၀ယ္လို႔ လြယ္သည့္ ေဆးကို အားကိုးရတတ္ ပါသည္။ အန္လြန္းေနသူ တစ္ေယာက္ကို အလြယ္ရွာ ရႏိုင္ေသာ Chloropromazine စားေဆး-ထိုးေဆး (စိတ္ေရာဂါ ႏွင့္ ၾကိဳ႕ထိုးျခင္း တို႔အတြက္ သံုးသည့္ ေဆးလည္း ျဖစ္သည္။)ကို အခ်ိန္အဆႏွင့္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ Dramamine ေဆးကို ကားဆိပ္၊ ေရဆိပ္၊ ေလဆိပ္မ်ားမွာ အလြယ္ ၀ယ္ယူ ရေစရန္ စီစဥ္ျခင္းက ေကာင္းပါသည္။ Chloropromazine, Promathazine တို႔ကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျဖင့္ တိတိက်က် ေပးရပါမည္။

အန္ျပီးလ်င္ ၀မ္းေလ်ာသူမ်ားလို ဆားဓါတ္ နည္းသြားမည္။ အစာအိမ္ထဲက အက္စစ္ဓါတ္မ်ား နည္းသြားပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓါတ္ဆားေရ တိုက္ရပါမည္။ လိုအပ္လ်င္ ေသြးျပန္ေၾကာထဲ သြင္းေပးရပါမည္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၇-၇-၀၉

Read More...

Saturday, July 11, 2009

8th ICAAP Song


အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ သီခ်င္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးတဲ့သူ ရွိလာလို႔ တင္လိုက္တာပါ။
၈ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀း (8th international congress on AIDS in Asia and Pacific ) မွာ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေလးပါ။
အမည္က waves of change; waves of hope ျဖစ္ၿပီး သီဆိုသူ နာမည္ကို ျပန္ရွာလို႔ မေတြ႔ေတာ့ပါဘူး။
အျပင္မွာ ရွိၿပီးသား သီခ်င္းကို ယူသံုးထားတာလို႔ မွတ္ထားမိခဲ့ေပမယ့္ အခု ျပန္ရွာေတာ့ သူတို႔ အစည္း
အေ၀းမွာ သံုးခဲ့တဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တူေနတာေၾကာင့္ ဒီ အစည္းအေ၀းအတြက္ သီးျခားေရးခဲ့တဲ့ သီခ်င္းလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
သီခ်င္းစာသားေတြက အားလံုးကို ခြန္အား ျဖစ္ေစမယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။
Read More...

Friday, July 10, 2009

Website on Nutrition


အာဟာရနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွိတဲ့ website ေလးကို ေတြ႔မိလို႔ ျပန္မွ်ေပးလိုက္တာပါ။
၀င္လုိ႔ ရၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
အဲဒီမွာက ကိုယ့္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ လိုအပ္ခ်က္ကို အသက္၊ အရပ္၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ က်ား၊မ၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခ်ိန္ စတာေတြ ျဖည့္ၿပီး တြက္ခ်က္လို႔ ရပါတယ္။
တစ္ခု ရွိတာက အဂၤလိပ္လိုေတြ ျဖစ္ေနတာရယ္၊ သူတို႔ ႏိုင္ငံက အစားအေသာက္ ပံုစံနဲ႔ တိုင္းတာ ေျပာဆိုထားတာေတြရယ္ပါ။
အရင္က တင္ထားတဲ့ အာဟာရ ဆိုင္ရာ ပို႔စ္ေတြနဲ႔ တြဲၿပီး ၾကည့္ရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။


Website link က ဒီမွာပါ။ ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို တြက္လို႔ရတဲ့ ေနရာေလးက ဒီမွာပါ။
က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အင္တာနက္မွာ ရွာခ်င္တယ္ဆိုရင္ .gov, .org ဆိုတဲ့ ေနရာေတြက .com ထက္ ပိုၿပီး စိတ္ခ်ရပါတယ္။

Read More...

Thursday, July 9, 2009

Treatment of Cervical Spondylosis


က်ီးေပါင္းတက္ျခင္းကို ကုသျခင္း

Cervical Spondylosis က်ီးေပါင္းတက္ျခင္း ပို႔စ္ကို ေဒါက္တာစိုးထက္ တင္ခဲ့သည္မွာ အေတာ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ "ကုသမႈ အပိုင္းကို ေနာက္ပိုင္းဆက္လက္ တင္ျပပါမည္" ဆိုထားေပနဲ့လည္း ေဒါက္တာစိုးထက္ မအားလပ္လို႔ မတင္ျဖစ္ကို ေတြ႔ရတယ္။ စာဖတ္သူ တစ္ဦးရဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ မတင္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကုသမႈ အပိုင္းကို အခုမွ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ ပို႔စ္တင္သူ ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေပမဲ့လည္း ယခုတင္တဲ့ ကုသမႈ အပိုင္းက အရင္ ေဒါက္တာ စိုးထက္တင္ခဲ့တဲ့ ပို႔စ္ရဲ့ အဆက္ျဖစ္လို႔ ပထမ ပို႔စ္ကို ဒီမွာ ဖတ္ၿပီးမွ ဒီပို႔စ္ကို ဖတ္ရန္ အၾကံျပဳပါတယ္။

က်ီးေပါင္းတက္ျခင္းကို ကုသျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နာက်င္ျခင္းမွ သက္သာေစရန္ႏွင့္ နာ့ဗ္ေၾကာ မ်ားႏွင့္ ေက်ာရိုးအာရံုေၾကာမႀကီးကို မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါ အေပ်ာ ့အျပင္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ကုသသည့္ ပံုစံကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဆင့္ သံုးဆင့္ ခြဲထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

မျပင္းထန္ေသးသည့္ အဆင့္ကို ကုသျခင္း (Treatment of mild cases)


ေရာဂါ မျပင္းထန္ေသာ အဆင့္တြင္ကို ကုသရာတြင္ က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို အတိအက် လိုက္နာၿပီး အိမ္မွာ ေနရင္းျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါသည္။
(၁) Neck brace ေခၚ လည္ပင္းကြပ္ကို ေန႔ဘက္တြင္ တပ္ထားေပးျခင္း
လည္ပင္း၏ လႈပ္ရွားမႈကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ နာ့ဗ္ေၾကာမ်ား ခံႏိုင္ရည္ ရွိေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
(၂) အကိုက္ခဲ သက္သာေစရန္ အကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳျခင္း
(၃) Physiotherapist ၏ အကူအညီျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ မျပင္းထန္ေသးသည့္ အဆင့္ကို သက္သာေစႏုိင္ပါသည္။

အေျခအေနပိုဆိုးသည့္ အဆင့္ကို ကုသျခင္း (Treatment of more serious cases)

ခြဲစိတ္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ပိုမို ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနကို ကုသမႈမ်ားမွာ
(၁) နာ့ဗ္ေၾကာမ်ား၏ ဖိအားကို ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ တစ္ပတ္၊ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ေဆးရံုတက္ အနားယူၿပီး လည္ပင္းကို Traction ေခၚ လည္ပင္းထိန္းသည့္ ျငမ္းျဖင့္ လံုး၀မလႈပ္ရွားေစပဲ ယာယီ အနားေပးျခင္း။
(၂) ၾကြက္သားကို ေျပေလ်ာ့ အနားေပးေစေသာ ေဆးမ်ား အသံုးျပဳျခင္း။
(၃) Corticosteroid ထိုးေဆးကို ေက်ာရိုးဆစ္ၾကား ထိုးေပးျခင္း၊ အလြန္အမင္း နာက်င္ေသာ ေနရာမ်ားကို ထံုေဆးမ်ားထိုးျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ နာက်င္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္ယမ္းျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ကုသႏုိင္သည္။

အဆိုးဆံုး အေျခအေနအား ကုသျခင္း (Treatment most serious cases)

အထက္ပါ အဆင့္ ႏွစ္ခုတြင္ ေဖၚျပထားေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ကုသ၍ လံုး၀ မသက္သာေသာ အေျခအေနျဖစ္က ခြဲစိတ္သည့္နည္းျဖင့္ သက္သာေအာင္ ကုသႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခြဲစိတ္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာ အားလံုးကို ေျဖရွင္း ႏိုင္သည္ဟု လံုး၀ ပံုေသတြက္၍ကား မရဘဲ ျပန္ျဖစ္သည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ခြဲစိတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး စသည္တို႔ကို ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မွ အေသးစိတ္ ရွင္းျပမည္ ျဖစ္သည္။ ခြဲစိတ္ကုသရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက မိမိတြင္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ အဆင့္ကို အတိအက် စမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ အရိုးႏွင့္ အာရံုေၾကာစနစ္ကို အထူးျပဳသည့္ က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ညွိႏႈိင္း တိုင္ပင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Read More...

Sunday, July 5, 2009

Content Page


မာတိကာ

ဒီမွာ ပို႔စ္ေတြကို ျပန္ရွာရခက္ေနတာ၊ ဘယ္နားမွာ ဘာရွိမွန္း မသိတာေတြ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေရာ တျခားသူေတြပါ ႀကံဳေနရတာကို သတိျပဳမိေနတာ ၾကာပါၿပီ။
မာတိကာေလး လုပ္ခ်င္ေပမယ့္ အခ်ိန္ယူၿပီး လုပ္ရမွာမုိ႔ မစရဲခဲ့ဖူး။
အခုေတာ့ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္တာနဲ႔ မာတိကာေလး လုပ္ျဖစ္သြားခဲ့တယ္ ဆိုပါေတာ့။
လုပ္တတ္သလို လုပ္လိုက္တာမို႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။
ဒါေပမယ့္ အနည္းနဲ႔ အမ်ား အက်ိဳးရွိလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

Shout box အေပၚနားမွာ ရွိတဲ့ မာတိကာ ဆိုတဲ့ ေနရာေလးကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ စာမ်က္ႏွာေလး တစ္ခု က်လာပါလိမ့္မယ္။
အဲဒီက contents of public health in myanmar ဆိုတဲ့ side bar က 2007, 2008, 2009 ဆိုတာေလးေတြကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ အဲဒီ ႏွစ္အလိုက္ တင္ထားခဲ့တဲ့ ပို႔စ္ေတြရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေတြကို အစဥ္အတိုင္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
မာတိကာကို ႏွစ္အလိုက္ ခြဲထားပါတယ္။ ပို႔စ္ေတြကို ျပန္ရွာရင္ ေတြ႔ရမယ့္ အတို္င္း ေနာက္ျပန္စီထားေပးပါတယ္။

Read More...

Wednesday, July 1, 2009

Be flu free


အစကေတာ့ ၀က္တုပ္ေကြး။ ၀က္ေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ တုပ္ေကြးမိုလို႕ ၀က္တုပ္ေကြး။ ေနာက္ေတာ့ လူေတြဆီ ေရာက္လာၿပီ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ လူေတြကေန လူအခ်င္းခ်င္းကို ကူးကုန္ၾကၿပီ။ စျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံက မကၠဆီကို။ အဲဒီဗိုင္းရပ္စ္ စကာၤပူကို ေရာက္လာတာက ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕မွာ။ အခုေတာ့ ရန္ကုန္ကို ဆက္ေရာက္သြားၿပီ။

ရန္ကုန္ကို ၀က္တုပ္ေကြး ေရာက္ၿပီဆိုတာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာက ေၾကညာေတာ့ လူေတြလည္း ဘုမသိဘမသိ အလန္႕တၾကားေတြျဖစ္ ေျခာက္ျခားကုန္ၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သတင္းအေမွာင္ခ်ခံရတာ မ်ားလြန္းေတာ့လည္း လူေတြလည္း ဟုန္သြား ထံုသြားကုန္တာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေရစစ္ဇကာေတြ မ်ားလြန္းတဲ့ ျပည္တြင္းမီဒီယာက ေပးသမွ် သတင္းကို မယံုရဲတာလား။ တစ္ခုခုေတာ့ တစ္ခုခုပါပဲ။

၀ယ္လုိက္ၾကတဲ့ ႏွာေခါင္းစည္းေတြ ပင္ရင္းဒိုင္ေတြမွာေတာင္ ပစၥည္းျပတ္ကုန္တယ္ဆိုပဲ။ ေစ်းေတြကလည္း ခုန္တက္သြားၿပီ။ ထံုးစံအတုိင္း ေခတ္ပ်က္သူေဌးႀကီးေတြ ေပၚလာအံုးမယ္။ ပြဲလန္႕တုန္း ဖ်ာ၀င္ခင္းၾကမယ့္ အလွဴရွင္ႀကီးေတြ လာၾကအံုးမယ္။ အလွဴ႕လက္ဖက္နဲ႕ မ်က္ႏွာလုပ္ၿပီး မ႑ပ္တုိင္ တက္ျပမယ့္ လူႀကီးမင္းေတြ ေတြ႕ရအံုးမယ္။ ေအာ့ႏွလံုးနာ စိတ္ပ်က္စရာေတြက ေျခာက္ျခားစရာထက္ ပိုမယ္လို႕ ျမင္ေနမိပါတယ္။စကၤာပူမွာက အဲဒီတုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ ေရာက္ေနတာ ၁ လ ေက်ာ္ေနပါၿပီ။ ကူးစက္တဲ့ ဦးေရလည္း ၈၀၀ နီးပါး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕သေလာက္ေတာ့ အမ်ားစုမွာ တုန္လွဳပ္ေျခာက္ျခားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး မေတြ႕ရပါဘူး။ ေန႕စဥ္ဓူ၀ ျဖတ္သန္းေနတဲ့ ပံုစံေလးအတိုင္း ပံုမွန္ေလးပဲ သြားလာလွဳပ္ရွားေနၾကပါတယ္။ မီဒီယာေတြမွာ ေန႕စဥ္လိုလို အဲဒီဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း၊ ကူးစက္ခံေနတဲ့ဦးေရကို သတင္းေပး ေဖာ္ျပေနလို႕ပဲလား။ ဒါမွမဟုတ္ စကၤာပူရဲ႕ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳ အဆင့္အတန္းကို ယံုၾကည္အားထားလို႕ပဲလား။ အမ်ားျပည္သူျမင္ကြင္းမွာ ႏွာေခါင္းစည္းေတြနဲ႕ သြားလာ လွဳပ္ရွားေနတာကို ေတြ႕ရတာ ရွားလြန္းလွပါတယ္။

အဲဒီတုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ပံုကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားခဲ့ရင္ ႏွာေခါင္းစည္းတစ္ခုတည္းနဲ႕ ကာကြယ္လို႕ မရဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ၾကမွာပါ။ ကူးစက္ပံုက... ဗိုင္းရပ္စ္ရိွေနတဲ့ အရာ၀တၳဳတစ္ခုခုကို လက္နဲ႕ကိုင္မိၿပီး အဲဒီလက္နဲ႕ပဲ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္ကို ထိမိရင္ ကူးစက္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းစည္းႀကီး ကာထားၿပီး ဗုိင္းရပ္စ္ရိွတဲ့လက္နဲ႕ ထမင္းစား ေရေသာက္ခ်ိန္မွာ ႏွာေခါင္းေတြ ပါးစပ္ေတြကို ထိမိရင္လည္း ကူးႏိုင္တာပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ လက္ကို ဆပ္ျပာနဲ႕ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးဖုိ႕က ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။

ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ က်န္းမာေရး အမူအက်င့္ေတြ ရိွရင္ ေရာဂါကူးစက္မွာကို သိပ္ၿပီး ေတြးပူစရာ မလိုပါဘူး။ အစာ မစားမီ၊ အိမ္သာက ဆင္းလာတုိင္း၊ ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးၿပီးတုိင္း လက္ကို ဆပ္ျပာနဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆးသင့္ပါတယ္။ ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ရွဴးစကၠဴ၊ ဒါမွမဟုတ္ လက္ကိုင္ပု၀ါနဲ႕ ကာၿပီးမွ ႏွာေခ် ေခ်ာင္းဆိုးသင့္ပါတယ္။ ေနမေကာင္းဘူးလို႕ ခံစားေနရရင္ ဆရာ၀န္ျပ ကုသသင့္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ဆီကေန သူမ်ားဆီကို မကူးရေအာင္ ေက်ာင္းသြားတာတုိ႕၊ အလုပ္သြားတာတုိ႕၊ ေစ်း၀ယ္ထြက္တာတုိ႕ ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ႏွာေခါင္းစည္းကိုလည္း မျဖစ္မေန သံုးသင့္ပါတယ္။

အသီးအႏွံေတြ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ ေန႕တုိင္းလိုလို စားသင့္ပါတယ္။ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ဖုိ႕လည္း မေမ့သင့္ပါဘူး။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းဖို႕အတြက္ အိပ္ေရး၀ဖို႕ကလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အလုပ္ႀကီးပဲ ဖိမလုပ္ပဲ အနားယူၾကပါ။ ေသြးေလလည္ပတ္မွဳ ေကာင္းဖို႕အတြက္ ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳ ေလ့က်င့္ခန္း ၁ နာရီစာကို တစ္ပတ္မွာ ၅ ရက္ေလာက္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္တာကလည္း ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ဖို႕ အခြင့္အေရး ပိုမ်ားတဲ့အတြက္ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္တဲ့သူေတြ ေဆးလိပ္ေသာက္တာကို ေလွ်ာ့သင့္ပါတယ္။

အဲဒီလိုမွန္ကန္တဲ့ က်န္းမာေရး အမူအက်င့္ေတြ ရိွေနရင္ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မွာကို တုန္လွဳပ္ေျခာက္ျခားစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့... ဘုမသိဘမသိ ေၾကာက္လန္႕ေနမယ့္အစား တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးနဲ႕ မွ်တေကာင္းမြန္တဲ့ စားေသာက္ေနထိုင္မွဳေတြနဲ႕အတူ က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

Read More...