Friday, April 10, 2009

Prevention of Mortality (Death) due to Induced Abortion

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ မေသၾကေအာင္
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မိခင္မ်ား ေသဆံုးႏွဳန္းတြင္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းျဖင့္ မိခင္မ်ား ေသဆံုးရျခင္းသည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရာတြင္ ေသြးထြက္လြန္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါပိုး၀င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေသၾကရပါသည္။ ကို္ယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည့္ဘာသာေရးတြင္မဆို တင္းၾကပ္စြာ တားဆီးထားသည့္ မလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ၎သည္ လူသတ္မႈပင္ ေျမာက္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘာသာတရားကိုင္းရိွဳင္းပါသည္ ဆိုၾကသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထိုသို႕ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်ျခင္းကို မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသနည္း။


အမ်ားစုသည္ ေငြေၾကးအဆင္မေျပေသာေၾကာင့္၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္လုပ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ ကို္ယ္၀န္ဖ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ မရိွပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အရပ္လက္သည္မ်ား၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေပးသူမ်ား ရွားရွားပါးပါး အက်င္ပ်က္ဆရာ၀န္တခ်ိဳ႕ မွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။ ျပင္ပတြင္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တယ္ဆိုတာသည္ သန္႕ျပန္႕ေသာ ခြဲစိတ္ခန္းထဲတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားစုသည္ ေရာဂါပိုး၀င္ကာ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာ လူနာမ်ား(သို႕) ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဆရာ၀န္တို႔၏ တာ၀န္ကား ရွင္းပါသည္။ မိခင္အား ေသြးထြက္လြန္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါပိုးအဆိပ္တက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မေသေအာင္ ကာကြယ္ ကုသေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လူနာကို အျပစ္တင္ရန္ ဆူရန္ မဟုတ္ပါ။ ရဲစခန္းကိုလည္း ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာေၾကာင့္ တုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႕ရာတြင္ ေဆးရံုမ်ားသို႕ေရာက္ေသာအခါ OG မ်ား ဆရာမမ်ားသည္ abortion လူနာမ်ားအား ဆူတတ္ ေငါက္တတ္ေသာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕သည္ ေၾကာက္လန္႕ျပီး မလာရဲဘဲ အသက္ေသဆံုးခါနီး ျဖဴကာျပာကာ က်ခါမွ ေရာက္လာတတ္ၾကပါသည္။ ထိုအခါမွ လာေသာအခါ ေသဆံုးၾကတာ မ်ားပါတယ္။

ထို႕ေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မလိုခ်င္ေသာ ကိုယ္၀န္ကို မရေအာင္ အစတည္္းက စနစ္တက် ကာကြယ္သင့္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ကိုယ္၀န္ရိွလာရင္လည္း မိမိ၏ partner ႏွင့္ ျငိႏွိဳင္းျပီး ကိုယ္၀န္ကို ေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီကိုယ္၀န္ကို ဘယ္လိုမွ မယူႏိုင္လို႕ ဖ်က္ခ်မယ္ဆိုရင္လဲ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားကို သံုးျပီး ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာ လက္သည္မ်ားထံတြင္ ဖ်က္ခ်ေစလိုပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ထိုသို႕ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျပီးပါက နီးစပ္ရာေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္သြားေရာက္ ကုသသင့္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္၏ ေဆာင္းပါးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳထားသည္ဟု ထင္စရာရိွပါသည္။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း အားမေပးပါ။ သို႕ေသာ္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကုိယ္၀န္မဖ်က္ခ်ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မတားဆီးႏိုင္္ပါ။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်သူမ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖမ္းခြင့္မရိွပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ရဲမွ မဟုတ္ဘဲ။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေဆးပညာနယ္ပယ္ထဲကေန အေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးရန္သာ ရိွပါသည္။

ဖံြျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ေဆးရံုမ်ားတြင္ တရာ၀င္လုပ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထုိသို႕သာ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ မိခင္မ်ားေသဆံုးရသည့္ အေရအတြက္သည္ သိသိသာသာ နည္းပါးသြားမည္ျဖစ္သည္။


Related Posts :1 comment:

unknown_rebel said...

ကၽြန္မ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကုိ အရင္က အၾကြင္းမဲ့ ဆန္႔က်င္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မလုိခ်င္ရင္ တားဆီး၊ ရလာျပီးမွ ဖ်က္မခ်နဲ႔ ဆုိတဲ့ မူကုိ ကုိင္စြဲတာပါ။
အခု လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္ျဖစ္ရာကေန ရလာတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳအရ ကုိယ္ဝန္ကုိ ဖ်က္မခ်ရလုိ႔ ဇြတ္ တားျမစ္ျခင္းဟာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးေပါင္း မ်ားစြာကုိ ဖန္တီးလာတယ္ဆုိတာ သိလာရပါတယ္။
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အိမ္ေထာင္မရွိဘဲ မေပါ့မပါး ျဖစ္လာရင္၊ ရည္းစားကလဲ မယူႏုိင္ဘူးလုိ႔ ျငင္းဆန္ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျခရာေဖ်ာက္သြားရင္ ဖ်က္မခ်ခ်င္ရင္ တျခား ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ အျမန္ေပးစားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါကလဲ ယူျပီး လမေစ့ခင္ ကေလးေမြးလာတဲ့အတြက္ ေယာက္်ားေလးဖက္က အသံုးခ်ခံရေၾကာင္း ရိပ္မိသြားျပီး အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။