Thursday, February 28, 2008

Hyperthyroidism

သိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းအထြက္လြန္ကဲေသာေရာဂါသိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ (metabolism) အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ
ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ႏွလံုးခုန္ျခင္း၊ အူလႈပ္႐ွားျခင္း၊ ကယ္လိုရီေလာင္ကၽြမ္းျခင္း တို႔အျပင္
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားစြာအတြက္ လြန္စြာအေရးၾကီးေပသည္။ သိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းအထြက္နည္းျခင္း-
မ်ားျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚပါက ခႏၶာကိုယ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း မူမမွန္ကေမာက္ကမျဖစ္ကာ ေရာဂါလ
ကၡဏာမ်ားေပၚေပါက္လာပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ သိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းအထြက္လြန္
ကဲေသာေရာဂါ (Hyperthyroidism)ထဲမွ ဂေရ႕ဗ္ေရာဂါ(Grave’s disease)အေၾကာင္း ေရးသား
ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ဂေရ႕ဗ္ေရာဂါ(Grave’s disease)သည္ သိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းအထြက္လြန္ကဲေသာေရာဂါအားလံုး၏
၇၅-၈၀% ထိအျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မိန္းမမ်ားသည္ ေယာက္်ားမ်ားထက္ (၈)ဆ
ပိုမိုျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္သူ(၉)ဦးတြင္ မိန္းမ(၈)ဦးႏွင့္ေယာက္်ား(၁)ဦးျဖစ္ႏိုင္ေျခဟု ဆိုလို
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အသက္(၅၀)ေက်ာ္တြင္ အေတြ႔နည္းျပီး အမ်ားဆံုးမွာအသက္(၃၀)မွ(၄၀)အတြင္း
ျဖစ္ပြားပါသည္။
ဤေရာဂါကိုအျပင္တြင္အလြယ္တကူအားျဖင့္ “လည္ပင္းအဆိပ္ရည္ထြက္ေသာေရာဂါ” ေခၚေဝၚေန
ၾကသည္ကို ၾကားရပါသည္။ Diffuse Toxic Goiter ေဆးပညာအေခၚကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးလိုက္ေလ်ာ
ညီေထြေအာင္ ဘာသာျပန္ရျခင္းေၾကာင့္ မည္သို႔ပင္ေခၚေစကာမူ အဓိပၸါယ္ေကာင္းစြာသိ႐ွိရန္ လို
အပ္ေပသည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းေျပာရပါက သိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းမ်ားျခင္းသည္ အမ်ား
ထင္သလို အဆိပ္ရည္အစစ္မဟုတ္ဘဲ ခႏၶာကိုယ္အတြက္အဆိပ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆိုးက်ဳိးရေစျခင္းဟု
သာ မွတ္ယူရေပမည္။

သိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းအထြက္မ်ားရျခင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါခုခံမႈစနစ္ေၾကာင့္ သိုင္း႐ြိဳက္္ေဟာ္မုန္း
ထြက္ေစေသာလႈံ႕ေဆာ္အင္တီေဘာ္ဒ ီ(TSH Receptor Antibodies)မ်ားထြက္လာကာ သိုင္း႐ြိဳက္
အက်ိတ္ေပၚသက္ေရာက္ျပီး T3,T4 ေခၚ သိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းအထြက္မ်ားလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ
 1. သိုင္း႐ြိဳက္
  ေဟာ္မုန္း(T3 & T4)အထြက္လြန္ကဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာလကၡဏာမ်ား
  • လည္ပင္းၾကီးလာျခင္း၊
  • ရင္တုန္ျခင္း၊ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းတစ္မိနစ္တြင္ (၁၀၀)ေက်ာ္ထိ ျမန္ျခင္း၊*
  • အပူဒဏ္ခံႏိုင္ရည္နည္းလာျခင္း(heat intolerance)၊ ေခၽြးအျမဲျပန္ေနျခင္း၊*
  • စိတ္တိုစိတ္ဆတ္လြယ္လာျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္လြယ္ျခင္း၊ ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ကတုန္ကယင္ျဖစ္လာျခင္း၊*
  • အစားမ်ားလာေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းပိန္လာျခင္း၊ေမာပန္းလြယ္ ႏုန္းလြယ္ျခင္း၊*
  • ဝမ္းအသြားမ်ားလာျခင္း(ဝမ္းပ်က္ျခင္းကိုမဆိုလိုေပ။ အူလႈပ္႐ွားမႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။)
  • ရာသီေသြးမလာေတာ့ျခင္း(သို႔)နည္းလာျခင္း၊ သားသမီးမရလြယ္ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္စိတ္နည္းလာျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္႐ွိပါကသားပ်က္လြယ္ျခင္း၊

 2. မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္တစ္႐ွဴးမ်ားေရာင္ရမ္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာလကၡဏာမ်ား၊
  • မ်က္လံုးျပဴးထြက္လာျခင္း၊ မ်က္ခြံပိတ္မရေတာ့ျခင္း၊
  • အျမင္ေဝဝါးလာျခင္း၊ ႏွစ္ခုျမင္လာျခင္း၊(diplopia)

 3. ေျခေထာက္ညိဳသက်ည္းတြင္ အေရျပားထူအမ္းလာျခင္း၊ (Pretibial Myxedema)* တို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။
* မိမိကိုယ္တိုင္သတိထား သိသာႏိုင္ေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ၾကည့္ပါက ေသြးတြင္း T3 ႏွင့္ T4 ပံုမွန္ထက္ျမင့္တက္ေနျပီး TSH ပံုမွန္ထက္ေလ်ာ့
နည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။ သိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းအထြက္လြန္ကဲေသာေရာဂါသည္ ဆရာဝန္
ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးေသာက္႐ံုႏွင့္ပင္ သက္သာေပ်ာက္
ကင္းႏိုင္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါလကၡဏာမ်ား ေတြ႔ရပါကေစာစီးစြာကုသမႈ
ခံယူျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ၏ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ား ခံစားရျခင္းမွ ကင္းေဝးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္......


T3Tri-iodothyronineသိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းမ်ား
T4Thyroxine
TSHThyroid Stimulating Hormoneသိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းမ်ားထြက္ေစရန္လႈံေဆာ္ေသာေဟာ္မုန္းသိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေမပ်ဳိ၏ postတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Read More...

Tuesday, February 26, 2008

About Health by Our Former Leaders (1)

ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာခဲ့ေသာ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (၁)

ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တခ်ိန္ကေျပာခဲ့သည္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားလိုပါသည္။

အခ်ိန္ကား ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျဖစ္သည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။ ။ ဘာျဖစ္လုိ႕ နယ္ေဆးရုံေတြကို ဆရာ၀န္ေတြ မပုိ႕ေသးသလဲ
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ႏွင့္ အဖြဲ႔။ ။ ဆရာ၀န္ေတြ မရွိလို႔
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။ ။ တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ဆရာ၀န္ေတြ ဘယ္ေလာက္လိုမလဲ
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ႏွင့္ အဖြဲ႔။ ။ အခုေလာေလာဆယ္အတြက္ ဆရာ၀န္ သံုးရာေလာက္လိုမယ္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။ ။ ေဆးေကာလိပ္က တႏွစ္မွာ ဆရာ၀န္ဘယ္ေလာက္ထြက္သလဲ
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ႏွင့္ အဖြဲ႔။ ။ ေလးဆယ္ေလာက္ထြက္တယ္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။ ။ ေဆးေကာလိပ္က ဆရာ၀န္ေတြ ထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့အထိ ေစာင့္မေနႏိုင္ဘူး၊ အိႏၵိယနဲ႕ ပါကစၥတန္က ဆရာ၀န္ေတြကို ခ်က္ျခင္းသြားငွားေခ်၊ ဆရာ၀န္ေတြမရိွဘဲ ေဆးရုံေတြဟာ ေဟာင္းေလာင္းၾကီးျဖစ္ေနတာ က်က္သေရမရိွဘူး၊ ဆရာ၀န္ေတြကို အိႏၵိယနဲ႕ပါကစၥတန္က ခပ္ျမန္ျမန္ငွားၿပီး နယ္ေတြကို ခ်က္ျခင္းပို႕လုိက္ပါ။

(အမွန္တကယ္လည္း ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆရာ၀န္မ်ားကို ငွားရမ္း၍ နယ္သို႔ပို႔ေပးသည္ဟု သိရပါသည္။)

စာကိုး။
ဦးႏု၏ တာေတစေနသား

Read More...

Sunday, February 24, 2008

Gout

ေဂါက္ေရာဂါ
ေဂါက္ေရာဂါ(၂)မ်ိဳး ႐ွိသည္ဟု သတ္မွတ္လို႔ရပါသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာဗန္းစကား ေဂါက္ေရာဂါ
(ဒီလူေတာ့ ေဂါက္ေနျပီ) ႏွင့္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ အဂၤလိပ္အသံထြက္အတိုင္းေခၚေသာ ေဂါက္(Gout)
ေရာဂါေပတည္း။ေဂါက္(Gout)ေရာဂါသည္ ေသြးအတြင္း ယူရစ္အက္စစ္(Uric acid) ပံုမွန္ထက္ျမင့္
မားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေပသည္။ ေသြးအတြင္း(Uricase)အင္ဇိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ယူရစ္အက္
စစ္ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ (uric acid metabolism)ယိုယြင္းကာ ယူရစ္အက္စစ္ျမင့္တက္ႏိုင္သလို ေက်ာက္
ကပ္လုပ္ငန္း ထိခိုက္သူမ်ားတြင္လည္း ယူရစ္အက္စစ္စြန္႔ထုတ္မႈယိုယြင္းကာ ေသြးအတြင္းယူရစ္
အက္စစ္ျမင့္တက္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ိဳး႐ွိေနသူမ်ားတြင္ ယူရစ္အက္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ
မ်ားေစေသာအစားအစာမ်ား (high purine diet) စားသံုးျခင္း၊ အရက္/ဘီယာေသာက္သံုးျခင္း၊
အျခားေရာဂါေၾကာင့္ ဆီးေဆးပံုမွန္ေသာက္ေနရျခင္း၊ အဝလြန္ျခင္းစသည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
ေရာဂါလကၡဏာ ႐ုတ္တရက္ေပၚတတ္ပါသည္။ ေသြးအတြင္းယူရစ္အက္စစ္(Uric acid) ပံုမွန္ထက္
ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္မႈအဆင့္(Solubility Limit)ေက်ာ္လြန္ကာ မိုႏိုဆိုဒီယမ္ယူရိတ္အမႈန္
(Monosodium Urate Crystals)မ်ားျဖစ္ေပၚ၍ အဆစ္(joints)၊ ေက်ာက္ကပ္(kidney)၊ ေပ်ာ့
ေျပာင္းတစ္႐ွဴး(soft tissue) တို႔တြင္ အနည္က်ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္လာပါသည္။ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ
 • ႐ုတ္တရက္ အဆစ္ေရာင္နာက်င္ျခင္း
  • လူနာမ်ား၏ ၅၀%ေက်ာ္မွာ ေျခမအရင္းဆစ္ ေရာင္ရမ္းနာက်င္မႈျဖင့္ လကၡဏာ
   ျပတတ္ပါသည္။ နီရဲေရာင္ရမ္းေျပာင္တင္းျပီး ေျခအိတ္မဝတ္ႏိုင္၊ အထိမခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ နာက်င္တတ္ပါသည္။ ျဖစ္ပါမ်ားလာလွ်င္ အျခားအဆစ္မ်ားပါ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။ အစဥ္အတိုင္းအားျဖင့္ ေျခက်င္းဝတ္၊ ဒူး၊ လက္ေခ်ာင္းအဆစ္မ်ား၊ လက္ေကာက္ဝတ္၊ တံေတာင္ဆစ္ စသည့္အဆစ္မ်ားသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေရာင္ရမ္းနာက်င္လာႏိုင္သည္။

 • မၾကာခဏ ခါးႏွင့္ေက်ာေအာင့္တတ္ျခင္း

  • မိုႏိုဆိုဒီယမ္ယူရိတ္အမႈန္မ်ား ေက်ာက္ကပ္တြင္အနည္က်ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္တည္ႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္နာျခင္း (nephrolithiasis & renal colic) တို႔ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

 • တိုဖိုင္(tophi)ေခၚ ယူရိတ္အနည္မႈန္မ်ား အေရျပားေအာက္တြင္စုပံုအနည္က်ျခင္း၊
  • မိုႏိုဆိုဒီယမ္ယူရိတ္အမႈန္မ်ား အေရျပားေအာက္ ေပ်ာ့ေျပာင္းတစ္႐ွဴး(soft tissue)တြင္ စုပံုအနည္က်ျခင္းေၾကာင့္ ပံု(၃)ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္မ်ား
 • အရက္ အထူးသျဖင့္ ဘီယာႏွင့္ဝိုင္တို႔ကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။

 • ေသြးတိုးေရာဂါအတြက္ ေသာက္ေနရေသာ ဆီးေဆး(Diuretic)ကို အျခားေဆးျဖင့္ ေျပာင္းလဲအစားထိုးရန္၊

 • ပ်ဴရင္း(purine)ႂကြယ္ဝေသာအစားအစာမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန၊္


  • ပ်ဴရင္း(purine)ႂကြယ္ဝေသာအစားအစာမ်ားမွာ နီရဲေသာအသားမ်ား၊ ကလီစာမ်ား၊ ပင္လယ္စာမ်ား၊ ပဲေတာင့္၊ ပဲပင္ေပါက္ စသည္တို႔ကို အလြန္အကၽြံ စားသံုးျခင္းမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။

 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အဝမလြန္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရမည္။

Read More...

Friday, February 22, 2008

Hepatitis B & C (2)

အသည္းေရာင္ အသား၀ါအသည္းေရ ာင္ရင္ အသား၀ါ ျဖစ္လာတတ္ေပမယ့္ အသား၀ါတိုင္း အသည္းေရာင္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး ။
သည္းေျခေရာင္ျခင္း ၊ သည္းေျခၿပြန္ေရာင္ ျခင္း ၊ ေသြးပ်က္စီးတဲ့ေရာဂါရွိ ျခင္း ၊ အ၀ါဓာတ္မ်ား တဲ့ အစားအစာ အစားမ်ား ျခင္း စသည္တို ့ေၾကာင့္ လဲျဖစ္တတ္ပါတယ္ ။

အသည္းေရာင္
အသည္းေရာင္ပံု ၂ မ်ိဳး ရွိ ပါတယ္ ၊၊
(၁) ရုတ္တရက္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေရာင္္ျခင္း
မ်က္လံုး ၀ါ
အသား၀ါ မယ္ ၊ အစားအေသာက္ ပ်က္ ၊ ပ်ိဳ ့ အန္ ၊ မအီ မသာ ျဖစ္မယ္ ၊ တေငြ ့ ေငြ ့ နဲ ့ ဖ်ား မယ္
(၂) နာ တာရွည္ တေငြ ့ ေငြ ့ ေရာင္ ျခင္း
အသား မ၀ါ ပဲ ၊ အသည္ က တေငြ ့ ေငြ ့ နဲ ့ ပ်က္စီး တာ မ်ိဳး ပါ ၊၊
လူ မွာ လကၡဏာ မသိ သာ ဘူး ၊၊


အသည္းေရာင္တာဟာ
(၁) အမိ်ဳး အစား ဟာ A ပိုး E ပိုး ေၾကာင္ ့
(၂) အမိ်ဳး အစား ဟာ Bပိုး Cပိုး Dပိုးေၾကာင့္
တျခား ပိုး ေတြေၾကာင့္ လဲ ျဖစ္တတ္ ပါေသး တယ္ ၊၊
အ ရက္ ၊ အသည္းအဆီ ဖုံုး ျခင္း ၊ TBေဆး ၊ paracetamol ေဆး လြန္ျခင္း ၊ တကိုုယ္ေရ ဓာတ္မတည့္မွ ု ျဖစ္ေစေသာ မွ ုိ ၊ တိုင္း ရင္း ေဆး ၊ မူး ယစ္ေဆး ေၾကာင္ ့လဲံ ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ။
ႏွလံုး ပ်က္ လို ့ အသည္းေသြး လ်ံွ ၿပီး လဲ ေရာင္ တတ္ ပါ တယ္ ။

Read More...

Eyes, Glasses, Men

မ်က္လံုး ၊ မ်က္မွန္ နဲ ့ လူ


မ်က္မွန္ တတ္သင့္ သူ နဲ ့ မ်က္စိ ေရာဂါ ရေနတဲ့သူ မတူ ပါဘူး ။
မ်က္စိ ေရာဂါ ရေနတဲ့သူ က မ်က္ စိ က နာ လဲနာ ၀ါး လဲ၀ါး ပါတယ္ ။
မ်က္မွန္ တတ္သင့္ သူ က ေတာ့ အၿမင္ပဲ ၀ါး တယ္ ၊ မနာပါဘူး ။

တခ်ဳိက မ်က္မွန္(ပါ၀ါနဲ ့)တတ္ရင္ တၿဖည္းၿဖည္းပါ၀ါတိုးတတ္ရတယ္ လို ့ ထင္ၾကတယ္ ။ မမွန္ပါဘူး။
မ်က္စိဆရာ၀န္ႀကီး တေယာက္က ေတာ့ အခုလို ဥပမာေပးပါတယ္။ဖိနပ္စီးလို ့ေၿခေထာက္ပိုႀကီးလာၿပီး ဖိနပ္ပိိုႀကီးတာကို စီးစီးလာရတာ မဟုတ္သလိုမ်ိဳး ပဲလို ့ ဆိုပါတယ္။

မ်က္လံုးဟာ သဘာ၀က အေ၀းၾကည့္ပိုအားသန္ေအာင္ လုပ္ေပးထားပါတယ္ ။ခဏခဏ အေ၀းကို ၾကည့္ၾကည့္ ေပးသင့္ပါတယ္။ အဲဒိေတာ့ မ်က္လံုးအနားေပးတဲ ့အေနနဲ ့အခုပဲ အေ၀းကိုခဏ (at least 5 secconds )ေလာက္ ၾကည့္ေပးပါစို ့လား ။

Read More...

Tuesday, February 19, 2008

Malaria

ငွက္ဖ်ားေရာဂါ


ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္
ျဖစ္သည္။ သာမန္ခ်မ္းတုန္ျပီးဖ်ားျခင္းမွသည္ ဦးေႏွာက္ထဲေရာဂါပိုးဝင္၍ သတိေမ့ေမ်ာအသက္ဆံုး
႐ႈံးသည္ထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ပံု၊ ေရာဂါလကၡဏာႏွင့္
ကာကြယ္ပံုတို႔ကို သိ႐ွိထားမွသာလွ်င္ ေရာဂါကိုအခ်ိန္မီကုသႏိုင္ျပီး ေရာဂါမျဖစ္ပြားေအာင္လည္း
ကာကြယ္ႏိုင္ေပမည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုးအမ်ိဳးအစား(၄)မ်ိဳး႐ွိသည္။
၎တို႔မွာ
 1. P.falciparum
 2. P.vivax
 3. P.ovale &
 4. P.malariae တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၎ပိုးအမ်ိဳးအစားထဲမွ P.falciparum ပိုးသည္ ဦးေႏွာက္ထဲထိ ပိုးဝင္၍ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး
က်န္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ၎ေလာက္ျပင္းထန္မႈ မ႐ွိေပ။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မကု
သပါက ေရာဂါမၾကာမၾကာျပန္ျဖစ္ကာ ေဘလံုးႏွင့္အသည္းၾကီးျပီး အျခားအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား
လည္း ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္ေသာ ျခင္ကိုက္ခံရ၍
သာ ကူးစက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


အျခားကူးစက္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမွာ ငွက္ဖ်ားပိုးပါေသာေသြးသြင္းမိျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္
မိခင္မွ ကေလးသို႔ကူးစက္မႈႏႈန္းမွာ လြန္စြာနည္းပါးပါသည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္
 • စိမ့္စမ္းေရေသာက္ျခင္း၊ ခ်ိဳးျခင္း၊

 • ငွက္ေပ်ာသီး၊ သေဘၤာသီး၊ မွ်စ္စသည့္အစားအေသာက္မ်ား စားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ (လံုးဝ) လံုးဝမကူးစက္ႏိုင္ပါ။
ငွက္ဖ်ားေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ
 • ခ်မ္းတုန္ျပီးဖ်ားျခင္း၊
 • ကိုယ္ပူလာျခင္း
 • အမ်ားအားျဖင့္(၂)နာရီမွ (၅)နာရီအတြင္း ေခၽြးမ်ားထြက္ျပီး အဖ်ားက်သြားျခင္း၊

ျပင္းထန္ငွက္ဖ်ားေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ
 • ေဆးမေသာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အန္ျခင္း၊
 • အျခားသူ မကူညီဘဲ မထႏိုင္ျခင္း၊ မတ္တပ္မရပ္ႏိုင္ျခင္း၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ျခင္း။
 • ကေယာင္ကတမ္းေျပာျခင္း၊ ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ မွိန္းလြန္းျခင္း။
 • ေျခလက္မ်ား ေအးစက္ေနျခင္း။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္ေရး

ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ ျခင္ကိုက္ရာမွ ကူးစက္သည္။ ျခင္မကိုက္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးကာကြယ္ျပီး
ျခင္ႏွိမ္ႏွင္းေရးေဆာင္႐ြက္လွ်င္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။
 1. ညအိပ္တိုင္းျခင္ေထာင္ႏွင့္အိပ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္ သံုးပါ။

 2. အိပ္ယာထဲမဝင္မီ ျခင္မကိုက္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။
 3. ယပ္ေတာင္ႏွင့္ ယပ္ခတ္ျခင္း၊ အဝတ္အစား ထူထူ႐ွည္႐ွည္ဝတ္ျခင္း၊ ျခင္မကိုက္ေအာင္ေဆးလိမ္းျခင္းျဖင့္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္။
  • မီးခိုးမိႈင္းတိုက္ျခင္း၊ ျခင္ေဆးေခြထြန္းျခင္းျဖင့္ ျခင္ကိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရ႐ွည္တြင္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သျဖင့္ ဤနည္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အားမေပးေပ။
 4. ငွက္ဖ်ားကူးစက္ေဒသသို႔ ေခတၱသြားေရာက္သည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေဆးကို ေသာက္သံုးသင့္သည္။
  • ငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေဆးကို ပံုမွန္ေရ႐ွည္မေသာက္သံုးသင့္ပါ။

ယခုအခါ PSI (Population Services International) NGO အဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့့္ ငွက္ဖ်ား
ေရာဂါကုေဆးဝါးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပေဆးကုခန္းတိုင္းလိုလိုတြင္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ရ႐ွိ
ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

Sunday, February 17, 2008

Hepatitis B & C (1)

အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီေရာဂါယခုအခါ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူဦးေရ တျဖည္းျဖည္း တိုးပြားလာေန
သည့္အတြက္ ေရာဂါအေၾကာင္းႏွင့္ ကူးစက္ပံုကိုသိ႐ွိရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေပသည္။ ေအဘီစီဟုအလြယ္
တကူ ေခၚေ၀ၚေနၾကေသာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စ ီေရာဂါပိုးမ်ားသည္
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကူးစက္ပံုတူၾကသည္။ ကူးစက္လြယ္ပံုျခင္းသာ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ အသည္း
ေရာင္အသား၀ါဘီေရာဂါပိုးသည္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ျဖစ္ေစေသာ HIV ေရာဂါပိုးထက္အဆ(၁၀၀)ပိုမို
ကူးစက္လြယ္ပါသည္။ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီေရာဂါပိုးကူးစက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္
တြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီေရာဂါပိုးႏွင့္
စီေရာဂါပိုး ကူးစက္ပံုနည္းလမ္းမ်ား
ကူးစက္မႈနည္းလမ္းဘီပိုးစီပိုး
မိသားစုအခ်င္းခ်င္း တစ္အိမ္
တည္းအတူတူေနလွ်င္
ကူးစက္ႏိုင္ဖို႔
မ်ားပါသည္။
မကူးစက္ႏိုင္ပါ။
ေရာဂါပိုး႐ွိေသာသူ
ရဲ႕ ေသြးနဲ႔ထိလွ်င္္
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေရာဂါပိုး႐ွိသူ သံုးထား
တဲ့ အပ္နဲ႔ဆိုလွ်င္
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
မူးယစ္ေဆးဝါး အေၾကာေဆး
ထိုးျပီးအပ္ေတြေရာသံုးရင္္
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ပိုး႐ွိတဲ့ေသြး သြင္းမိရင္္ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေက်ာက္ကပ္ေဆးတဲ့
စက္မွာ ပိုးပါသြားရင္္
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ႏႈတ္ခမ္းခ်င္ိးထိမိရင္ (သို႔္)
တံေတြးကေနတစ္ဆင့္
ကူးဖို႔ခဲယဥ္း
ပါသည္။
ကူးဖို႔ခဲယဥ္း
ပါသည္။
လိင္ဆက္ဆံတာကေနေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ကူးဖို႔ခဲယဥ္း
ပါသည္။
မိခင္မွ ကေလးသို႔ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ကူးဖို႔ခဲယဥ္း
ပါသည္။
ပိုးပါတဲ့ကိရိယာေတြနဲ႔ ျခစ္မိရင္၊
ေဖာက္မိရင္(ဥပမာ- နားေဖာက္
တာ၊ ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးတာ၊
သြားႏႈတ္တာ၊
ရွားျခစ္ျခင္း၊ရွားဆဲြျခင္း)
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီေရာဂါပိုး႐ွိသူသည္ အသည္းေျခာက္ေရာဂါႏွင့္ အသည္းကင္ဆာေရာ
ဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားသျဖင့္ ေရာဂါမျဖစ္မီကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အကယ္၍ေရာဂါကူးစက္ခံရပါက မည္ကဲ့သို႔
ျပဳမူေနထိုင္ရမည္ကို တတ္ကၽြမ္းသည့္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ကုသမႈခံယူရေပမည္။ အသည္း
ေရာင္အသား၀ါဘီေရာဂါကို ကာကြယ္ေဆးထိုး၍ ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး အသည္းေရာင္အသား၀ါစီေရာဂါ
အတြက္ ကာကြယ္ေဆးမေပၚေသးေပ။ သို႔ေသာ္ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီေရာဂါကို ၈၀% ေပ်ာက္
ကင္းေအာင္ ေဆးကုသႏိုင္ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆးကုသမႈစရိတ္ၾကီးျမင့္ေနေသးေပသည္။
ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္မ်ား
အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီေရာဂါပိုး႐ွိသူသည္ အရက္၊ သံဓါတ္မ်ားစြာပါေသာ အစာႏွင့္အား
ေဆး၊ ဗီတာမင္စီမ်ားစြာပါေသာ ေဆးႏွင့္အသီးအႏွံမ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။ စီေရာဂါပိုး
႐ွိသူသည္ အရက္သံုးစြဲပါက အသည္းေျခာက္ႏႈန္း ပိုျမန္ဆန္သည့္အတြက္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္၊
ထန္းရည္ စသည္တို႔ကိုလံုး၀ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။ သံဓါတ္မ်ားလွ်င္ အသည္းတြင္ အနာ႐ြတ္ပိုထင္လြယ္
သျဖင့္ သံဓါတ္မ်ားစြာပါေသာ အစားအစာ ဥပမာ - အသည္း၊ အျမစ္၊ ကလီစာ၊ ေသြးခဲမ်ား၊ သံဓါတ္
မ်ားစြာပါေသာ အားေဆးမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ဗီတာမင္စီသည္ သံဓါတ္ကို အူလမ္းေၾကာင္းမွ
စုပ္ယူမႈမ်ားေစသျဖင့္ ဗီတာမင္စီမ်ားစြာပါေသာ ေဆးႏွင့္အသီးအႏွံမ်ား ဥပမာ-ေ႐ွာက္သီး၊ သံပရာ
သီး၊ ဂရိတ္ဖ႐ုသီး စသည့္အရည္႐ႊမ္းေသာ အသီးမ်ားကို မ်ားစြာစားသံုးျခင္းမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။

Read More...

Thursday, February 14, 2008

Rheumatic Heart Disease

ေလးဖက္နာေရာဂါ
ေလးဖက္နာႏွလံုးေရာဂါသည္ ကေလးႏွင့္လူငယ္ပိုင္းတြင္ အေတြ႔မ်ားေသာ ကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါ
တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ၎ေရာဂါသည္ Group A beta-haemolytic streptococcus ဘက္တီးရီးယား
ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး အမ်ားဆံုးမွာ အသက္(၅)ႏွစ္မွ(၁၅)ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ ကေလး
သူငယ္မ်ား လည္ပင္းနာ၊ အာသီးေရာင္ျဖစ္သူမ်ား၏ ၁၅% မွ ၃၀% သည္ ဤေရာဂါပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ
ျပီး က်န္ % မွာ Virus ပိုးးေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ Streptococcus ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ
လည္ပင္းနာ၊ အာသီးေရာင္ျခင္းသည္ ေလးဖက္နာအဖ်ားႏွင့္ႏွလံုးေရာဂါ၏ မူလအစ ရင္းျမစ္ျဖစ္ပါ
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေရာဂါလကၡဏာျပပါက ေပါ့ေပါ့တန္တန္မထားဘဲ တတ္ကၽြမ္းေသာ
ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈခံယူမွသာ ေလးဖက္နာအဖ်ားႏွင့္ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္
ပါသည္။
Streptococcus ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာလည္ပင္းနာ၊ အာသီးေရာင္ျခင္းသည္ ေဖာ္ျပပါ
လကၡဏာမ်ားႏွင့္အတူ ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။
 • လည္ပင္းနာျခင္းႏွင့္အတူ ႐ုတ္တရက္ဖ်ားလာျခင္း၊
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊
 • အာသီးတစ္ဝိုက္နီရဲေရာင္ရမ္းျခင္း၊ လည္ပင္းအက်ိတ္မ်ားထြက္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
Virus ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာလည္ပင္းနာ၊ အာသီးေရာင္ျခင္းသည္ အဖ်ားမ႐ွိဘဲ မ်က္လံုးနာ၊ ႏွာေစး၊
ေခ်ာင္းဆိုး၊ ဝမ္းပ်က္ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ တြဲ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Streptococcus ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာလည္ပင္းနာ၊ အာသီးေရာင္ျခင္းျဖစ္ျပီး ၂ ပတ္
မွ ၃ ပတ္အတြင္း ေလးဖက္နာအဖ်ားႏွင့္အဆစ္နာေရာဂါ စတင္ေပၚေပါက္ေလ့႐ွိပါသည္။ ေလးဖက္
နာေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ….
 • ဖ်ားျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ႏံုးေခြေနျခင္း၊
 • အဆစ္တစ္ခုထက္မကေရာင္ရမ္းနာက်င္ျခင္း(polyarthritis)၊ /li>
 • ႏွလံုးေရာင္ျခင္း(pancarditis)ေၾကာင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ေမာျခင္း၊
 • အေရျပားေအာက္အက်ိတ္ဖုထြက္ျခင္း(subcutaneous nodules)
 • အေရျပားအနီကြက္ထြက္ျခင္း(erythema marginatum)
 • ASO (Anti-Streptolysin O)ျမင့္တက္ျခင္း၊
ေလးဖက္နာေရာဂါသည္ အထက္ပါေရာဂါလကၡဏာအားလံုး႐ွိရမည္ဟု မဆိုလိုေပ။ ဆရာဝန္မွသာ
ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေရာဂါလကၡဏာအေၾကာင္းကို သိထားရန္အတြက္သာေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။
ေလးဖက္နာေရာဂါျဖစ္ပြားျပီးပါက ေနာက္ထပ္အဖန္တလဲလဲမျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ေဆးကို အနည္း
ဆံုး(၅)ႏွစ္ထိ ကုသမႈခံယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Benzathine Penicillin 1.2 million unit ကို တစ္လ
တစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္ထိုးျခင္းျဖင့္၎၊ Penicillin-V (250 mg)ေဆးျပားကို တစ္ေန႔ႏွစ္ၾကိမ္ပံုမွန္ေသာက္၍
၎ ကာကြယ္ကုသရန္ လိုအပ္ေပသည္။

Read More...

Wednesday, February 13, 2008

Raven BDC !

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း လူငယ္မ်ား စုေပါင္း တည္ေထာင္ထားတဲ့ ေတာက်ီးကန္း ေသြးလွဴရွင္အသင္း ( Raven Blood Donor Club ) ရ႕ဲ တရား၀င္ ဘေလာ့ဂ္ စာမ်က္ႏွာ မ်ား နဲ႕ မိတ္ဆက္ ေပးပါရေစ ...

ေတာက်ီးကန္း ေသြးလွဴရွင္အသင္း ဆိုၿပီး ျမန္မာလို ဘေလာ့ဂ္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုနဲ႕ Raven Blood Donor Club ဆိုၿပီး အဂၤလိပ္လို စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုပါ ... မြန္ျမတ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ေသြးေကာင္း ေသြးသန္႕ေတြ အျမန္ဆံုး ရရွိေအာင္ (၂၄) နာရီ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတဲ့ လူမႈေရး အသင္း အဖြဲ႕ေလး အေၾကာင္း သိရွိေစလိုတဲ့ ဆႏၵ နဲ႕ မိတ္ဆက္ ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္ ... လင့္ခ္ မ်ားကို ႏွိပ္၍ သြားေရာက္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ...

လိုအပ္ပါက ကူညီေပး ႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၊ အီးေမးလ္ မ်ားပါ ထည့္သြင္းထား ပါတယ္ ...

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေဆးရံုမ်ားမွာ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနေသာ လူနာမ်ား ေသြးသြင္းကုသရန္ လိုအပ္ပါက အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ လူမ်ိဳးဘာသာ မေရြး ေစတနာအေလွ်ာက္ အခမဲ့ ေသြးသန္႕လွဴဒါန္း ကူညီေနပါတယ္။

RAVEN Blood Donor Club was established in July 2006 by sympathetic, active and young men from various social work areas primarily with the humanity in mind for sharing and bringing in relevant social work experiences and to advocate social responsibility amongst youths through blood donation.

Vision : A beautiful and healthy lifestyle for the next generations.

Motto : For the next generations, the future is ours to make.

Contact :

Ko Moe Kyaw
No. 24 (4B), Theikpan Street,
Sin Minn Qtr, Ahlone Township.
West-Yangon, Yangon, Myanmar.

Ko Than Lwin Aung
No. 125, Laydaunggan Road,
Sa/ka Quarter, Thingangyun Township.
East-Yangon, Yangon, Myanmar.


Contact Phones (24 Hours)

- 09 504 3754
- 09 510 3290
- 09 517 5611

Read More...

Monday, February 11, 2008

Moving

Dear Blog Visitors,

Our blog is in the process of re-directing to a different domain for our readers from inside the country to have easier access. Please bear with us if there is any problem with browsing our blog in the mean time. This should not take more than 24 hours. After that, you will be able to view our blog using either of the following two links:

 1. http://health.ngoinmyanmar.org
 2. http://publichealthinmyanmar.blogspot.com
Thank you.
yemon (on behalf of joint-bloggers)

Situation Update: (February 12, 2008)
we have some problems in re-directing the blog. We will try again during the weekend of February 16. In the meantime, only the Blogspot address will be available.

Situation Update: (February 13, 2008)
Move completed successfully.
ဘေလာက္ၾကြလာ မိတ္သဟာမ်ားခင္ဗ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စုေပါင္းဘေလာက္ကို ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ၾကည့္ရႈသူမ်ား အဆင္ေျပစြာ ဖတ္ရႈႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ လိပ္စာ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဘေလာက္ဖတ္ရႈရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိပါက သည္းခံေပးပါရန္ ပန္ၾကားလိုပါသည္။ အေျပာင္းအေရႊ႕ကာလမွာ ၂၄ နာရီထက္ မပိုပါ။ အားလံုးအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔သြားပါက ေအာက္ပါ လိပ္စာ ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုခုကို သံုး၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘေလာက္ကို လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း
 1. http://health.ngoinmyanmar.org
 2. http://publichealthinmyanmar.blogspot.com
ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
ရဲမြန္ (စုေပါင္းေရးသားသူမ်ား ကိုယ္စား)

တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံျခင္း (၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၈)
အေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေနပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ရက္မ်ားတြင္ ထပ္မံက်ိဳးစားပါဦးမည္။ နဂို မူလ လိပ္စာျဖစ္ေသာ ဘေလာက္စေပါ့ လိပ္စာကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း။

တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံျခင္း (၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၈)
ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးစီးေၾကာင္း။

Read More...

Do you really love? - 4


မဂၢဇင္း ဖတ္ရင္း ထြန္းအိျႏၵာဗိုရဲ႕ ကေလးေလး အသား၀ါတဲ့ အေၾကာင္းကေန ဆက္စပ္ျပီး ေရးခ်င္တာ ေလးေတြ ေရးလိုက္ပါတယ္။

ေဘဘီေလးေတြ ေမြးကင္းစမွာ အသား၀ါတတ္တယ္ ဆိုတာ လူတိုင္းမသိတဲ့ အရာတစ္ခုလို႕ ထင္ပါတယ္။ အဲ့လို အသား၀ါတယ္ဆိုတာ လူ႕ဘ၀ရဲ႕ ပံုမွန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလို႕ လက္ခံႏိုင္ဖို႕ဟာ ပိုျပီးေတာင္ ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ကိုပဲ... ေမြးကင္းစ ကေလးတိုင္းနီးပါး အသား၀ါၾကတာဟာ ပံုမွန္ပါပဲ။ သဘာ၀တရားရဲ႕ ဖန္တီးမႈတစ္ခုပါပဲ။

အရင္ေခတ္တုန္းက မ၀ါပါဘူး... အခုေခတ္မွ ဆန္းလာတာလို႕ မထင္ပါနဲ႕။ အရင္တုန္းက ၀ါမွန္း မ၀ါမွန္း မသိခဲ့တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ တခ်ိဳ႕ေတြလည္း ၀ါလို႕ ၀ါေနမွန္း မသိဘဲ ျပီးသြားတာေတြ ရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီလို အသား၀ါရျခင္း အေၾကာင္းကို သိပၸံနည္းက် ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ အခိုင္အမာရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ မိဘေတြ အေနနဲ႕ သိထားရမွာက အသား၀ါတိုင္း ေၾကာက္ဖို႕ မလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အသား၀ါတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို ဗဟုသုတရွိထားမွ တကယ္ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးေလးတစ္ေယာက္ ၀ါတူးတူးေလး ျဖစ္ေနတာ ဘယ္မိဘမွ စိတ္မခ်မ္းသာႏိုင္ပါဘူး။ ဆရာ၀န္က မစိုးရိမ္ရဘူး ေျပာလည္း ရင္ထဲက အပူနဲ႕ လက္ခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာပီပီ ေဘးက ၀ိုင္းျပီး စာဖတ္မယ့္သူေတြလည္း အမ်ားၾကီးေတြ႕ရပါဦးမယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကမွ ထိုက္သင့္တဲ့ ဗဟုသုတ မရွိထားရင္ ပတ္၀န္းက်င္ ပေယာဂနဲ႕ လုပ္မိလုပ္ရာ စြတ္လုပ္ရင္... ကေလးကို တကယ္ခ်စ္ရာ မေရာက္ဘဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အခုပို႕စ္မွာေတာ့ ေမြးကာစကေလးေတြ အသား၀ါတဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာျဖစ္ေအာင္ ေျပာေတာ့မယ္။ ေမြးကာစ ၃ ရက္ကေန ၅ ရက္အတြင္းမွာ ကေလးအသားေလးေတြက စျပီး၀ါလာတတ္ပါတယ္။ မ၀ါတဲ့ ကေလးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ါတာက အမ်ားစုလို႕ ဆိုၾကပါတယ္။ အသား၀ါတယ္ဆုိတာ ကူးတတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ေဆးရံုမွာ ေမြးရင္ျဖင့္ အသားေတြ၀ါလို႕ရယ္ဆိုျပီး ေရွာင္ၾကတဲ့သူေတြ ရွိတာ ၾကားဖူးလို႕ပါ။

မိဘေတြ အေနနဲ႕က ဘာကို အၾကမ္းဖ်င္း သိထားဖို႕လိုတာလဲ ဆိုရင္ ကေလးအသား၀ါတာနဲ႕ ... ဟာ ၀ါျပီ ၀ါျပီ ဆိုျပီး ျပဴးတူးျပဲတဲ မျဖစ္ဖို႕က အဓိကပါ။ ကေလးမွာ ဒီမိဘပဲ အားကိုးေနရတာ မိဘက ျပာေနျပီဆိုရင္ ကေလးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခက္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္ကလည္း မိဘကို ေျပာရဆိုရ ခက္ပါတယ္။ မလိုအပ္ဘဲ ရႈပ္ေထြးတာေတြ ျဖစ္တာေပါ့ေနာ္... အေမက ငိုလိုက္ အေဖက ဘာလုပ္လို႕လုပ္ရမွန္း မသိလိုက္။

အသား၀ါတာ ေၾကာက္စရာ မေကာင္းဘူးလားဆိုေတာ့ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္တဲ့အထိ အသား၀ါတာေတြ အသက္ဆံုးရံႈးတာ အထိ ျဖစ္တဲ့ဟာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့လို အစြန္း ၂ ဖက္ ရွိေနေတာ့ မိဘေတြ အေနနဲ႕ ပူတာလည္း မမွားလွဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ပူသင့္တဲ့ အခ်ိန္မွ ပူတာ ေကာင္းပါတယ္။

ဥပမာ... ကေလးက ခ်က္မသန္႕လို႕ ပိုး၀င္ျပီး ၀ါတာ။ အင္မတန္ဆိုးပါတယ္။ အဲ့ဒါမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္က အေစာၾကီးထဲက ကာကြယ္လို႕ ရပါတယ္။ ခ်က္ျဖတ္ျပီးတဲ့ က်န္တာေလးကို သန္႕ေအာင္ထားဖို႕ပါပဲ။ ဘာမွ မ၀င္ေစရပါဘူး။ ဆရာ၀န္ေတြက ကေလးခ်က္ကို ဘာမွ မကလိဘဲ ထားတာက အရက္ျပန္ ဆြတ္တာထက္ေတာင္မွ ခ်က္ျမန္ျမန္ေၾကြေစတယ္လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ ကေလးေလး ထြက္လာျပီဆို အဲ့ဒီခ်က္ကိုလည္း ၀ိုင္းျပီး ကလိခ်င္လိုက္ၾကတာဆိုတာ... လူေတြမ်ား ခက္ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး ကေလးမွာ ေသြးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါရွိရင္... အေဖအေမရဲ႕ ေသြးအုပ္စု မတူရင္ စသျဖင့္ ၀ါတတ္ပါေသးတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ဆရာ၀န္ရဲ႕ အပိုင္းမို႕လို႕ သူက ရွင္းျပပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႕ အသား၀ါလို႕ ဘာလုပ္ရမယ္ ဘာညာ ဘာညာ...။ အခုပို႕စ္က ရိုးရိုး ပံုမွန္ ၀ါေနက် အေၾကာင္းကိုပဲ ဦးတည္ျပီး ေျပာခ်င္တာမို႕လို႕... ေရာဂါေတြ အေၾကာင္း ေရးမေနေတာ့ပါဘူး။

ေနာက္ ထူးဆန္းတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ေျပာပါဦးမယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ႏို႕တိုက္တဲ့ကေလးေတြမွာ ပိုျပီး အသား၀ါတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ မေျပာဘဲထားထားလို႕ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မသိၾကဘူးလို႕ ယူဆပါတယ္။

ႏို႕တိုက္တဲ့ ကေလးမွာ အသား၀ါတာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ျပန္ေကာင္းသြားတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က မိခင္ႏို႕ကို ခဏ ျဖတ္ေပးရသလိုိ မျဖတ္ဘဲနဲ႕ ျပန္ေကာင္းတာလည္း ရွိပါတယ္။ (ႏို႕မႈန္႕ေတြ ေရာင္းေကာင္းတာလည္း မေျပာနဲ႕)

ပံုမွန္အသား၀ါျခင္းဟာ ကေလးကို ျပင္ပ ေရာဂါအခ်ိဳ႕က ကာကြယ္ေပးတဲ့ စြမ္းအင္ရွိတယ္လို႕ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ယူဆလာၾကပါတယ္။ ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားေတြေတာ့ ရွာေနဆဲပါပဲ။

မိဘေတြ အေနနဲ႕ လုပ္ရမွာကေတာ့ ကေလးေမြးျပီးရင္ ခ်က္ကို သန္႕ေအာင္ထားဖို႕ရယ္၊ ကေလး မွိန္းတာ ႏို႕စို႕နည္းတာဆိုရင္ ဆရာ၀န္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာဖို႕ရယ္၊ မစိုးရိမ္ရတဲ့ ပံုမွန္အသား၀ါျခင္းမ်ိဳးမွာ အပူေတြ မလြန္ကဲဖို႕ရယ္ အဓိကပါ။

အသား၀ါတဲ့ ကေလးေတြမွာ မီးေခ်ာင္းျပျပီး အ၀ါေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္။ မီးေခ်ာင္းအလင္းေတြ မ်က္စိထဲ မ၀င္ေအာင္ သတိထားရပါမယ္။ ကေလးက မီးအပူေၾကာင့္ ေရဓာတ္ဆံုးရံႈးတတ္လို႕ ႏို႕ပိုတိုက္ရပါမယ္။ ေမြးေမြးခ်င္းကစျပီး ႏို႕တိုက္ခဲ့ရင္ ကေလး၀ါတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႏို႕ေကာင္းေကာင္းလိုက္ေနျပီမို႕ ကေလးအတြက္ လံုေလာက္ပါတယ္။ ကေလးစို႕ေလ ႏို႕ထြက္ေလမို႕ မေလာက္မင ျဖစ္မွာ ပူစရာ မလိုပါဘူး။ အေမက ေရ၊ အရည္ မ်ားမ်ား ေသာက္ေပးရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

အတိုခ်ဳပ္ သေဘာမ်ိဳးေရးထားလို႕ မျပည့္စံုတာေတြ ျဖည့္စြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိခဲ့ရင္လည္း ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ပါ။


Credit: Ma CyberCandle (Native Myanmar)

Read More...

Sunday, February 10, 2008

Do you really love? - 3

မိခင္ႏို႕တိုက္ေကြၽးျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား...

စာအုပ္ထဲကဟာေတြ လာဖတ္ျပေတာ့မယ္လို႕ေတာ့ မထင္ပါနဲ႕ဦး။ စိတ္ထဲရွိတာေတြ အရင္ေရးမွာပါ။ က်န္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြရွိရင္ ေျပာေပးၾကပါ။

မိခင္ႏို႕တိုက္ေကြၽးျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ျဖစ္သူမွာ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

နံပါတ္(၁)က အလုပ္ရႈပ္ သက္သာပါတယ္။ အလုပ္ မရႈပ္ဘူးလို႕ ေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ႏို႕ဗူးတိုက္သလို ႏို႕ကို ေဖ်ာ္ရ အပူအေအးစမ္းရ၊ ဗူး ေဆးရ၊ ဗူးညစ္ပတ္လို႕ ကေလးတစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ပူရပင္ရ... အဲ့လိုမ်ိဳး ဗာဟီရေတြ နည္းသြားတာကို ေျပာတာပါ။

ႏို႕တိုက္မယ့္ ေမေမက ႏို႕တိုက္ခါနီး လက္ေဆးဖို႕ေတာ့ လိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ႏို႕၀င္ေအာင္ တိုက္တတ္ သြားရင္ေတာ့ အလုပ္မရႈပ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ႏို႕မ၀င္ တစ္ခ်က္ ၀င္တစ္ခ်က္ဆိုရင္ အလုပ္ရႈပ္ပါတယ္။ အဲ့လိုေတြ မျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ... ကေလးကို ႏို႕ေသခ်ာတပ္ျပီး တိုက္ရပါမယ္။

ႏို႕တိုက္မယ္ဆိုရင္ ကေလး ႏို႕တပ္တတ္ဖို႕က အေရးၾကီးတဲ့ အပုိင္းမွာပါပါတယ္။ စစ ခ်င္းမွာ ကေလးအတြက္ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနျပီး အေမ အတြက္လည္း စိတ္မရွည္ခ်င္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ကေလးနဲ႕မိခင္ ၂ ကိုယ္ၾကားအေရးဆိုေတာ့ သူတို႕ခ်င္းညိွမွ အဆင္ေျပမွာပါ။

နည္းလမ္းကေတာ့ ကေလးႏႈတ္ခမ္းနဲ႕ ႏို႕သီးအဖ်ားနဲ႕ ထိျပီး ကေလး ပါးစပ္ ဟ လာေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ အဲ့ဒီလို ပါးစပ္ ဟ လာျပီဆိုရင္ ကေလးရဲ႕ ေခါင္းကို ထိန္းထားတဲ့လက္က ကေလးကို အေမဘက္ ဆြဲကပ္လိုက္ရပါမယ္။ တစ္ခါမရ ေနာက္တစ္ခါေပါ့။ အဲ့လိုနဲ႕ အထာက်သြားပါလိမ့္မယ္။ Key ကေတာ့ အေမက ကေလးဘက္ကို တိုးရမွာ မဟုတ္ဘဲ ကေလးကို အေမဘက္ကို ဆြဲကပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏို႕တပ္တာ မွန္သြားရင္ သိသာပါတယ္။ ျပန္ေတာင္ ျဖဳတ္လို႕မရေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားမယ္။ အမဲ၀ိုင္းေလးက ကေလးပါးစပ္ထဲမွာ အျပည့္ရွိေနျပီး ကေလးရဲ႕ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးက လန္လန္ေလး ျဖစ္ေနရင္ အိုေကျပီေပါ့။ ျပန္ျဖဳတ္ခ်င္ရင္ ကေလးပါးစပ္ ေထာင့္စြန္းေလးကေန ကပ္ျပီး လက္သန္းေလး ထိုးလိုက္ရင္ ေဖာက္ ဆိုတဲ့အသံေလးနဲ႕ ႏို႕တပ္ထားတာ ျပဳတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးက ႏို႕ေကာင္းေကာင္းဆြဲတတ္ျပီဆိုရင္ အေမအေနနဲ႕ လြယ္ကူအဆင္ေျပ သက္သာပါတယ္။ အစပိုင္းမွာ ခက္မလိုနဲ႕ ေနာက္ ေရရွည္မွာ ေတာ္ေတာ္သိသိသာသာ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ (ဥပမာ- ညအိပ္ေနရင္း ကေလးႏို႕ဆာျပီဆို အိပ္ေနရင္း တိုက္လို႕လည္း ရပါတယ္။ ထျပီး ႏို႕ေဖ်ာ္ရ ႏုိ႕ေႏႊးရေတြ လုပ္ရတာထက္ သက္သာတာေပါ့။ ေရရွည္က်ေတာ့ အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ ဒဏ္ကဆိုးပါတယ္။ ကေလးကို တျခားသူနဲ႕ထားျပီး ႏို႕ဗူးေဖ်ာ္ တိုက္ပေစလို႕ ထားႏိုင္တဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ မေျပာလိုပါ။)

ေနာက္ အလုပ္ရႈပ္ သက္သာတဲ့ ေနာက္တစ္ပိုင္းကေတာ့ ရာသီျပန္မေပၚတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ႏို႕ျဖတ္လိုက္ေတာ့မွပဲ ရာသီျပန္လာတတ္တာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီအတြက္ အခ်ိန္မေပးရေတာ့ဘူးေပါ့။

သားဆက္ျခားေစတယ္ ဆိုတာကေတာ့ ၁၀၀% မဟုတ္လို႕ သိပ္ျပီး အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး။

နံပါတ္(၂)က မိခင္ႏို႕ကို ပံုမွန္တိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏို႕တင္းတာကို ကာကြယ္ေပးရာ ေရာက္ပါေသးတယ္။ ႏို႕တင္းတာကေန ကိုယ္ပူတက္ ဖ်ား... တခ်ိဳ႕ဆို အနာေတြဘာေတြျဖစ္တဲ့ အထိ ဇာတ္လမ္းရႈပ္တတ္လို႕ ေစာေစာစီးစီး ကာကြယ္တာပဲ ေကာင္းပါတယ္။

နံပါတ္(၃) အဓိက ကာကြယ္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏႈန္းနည္းသြားပါတယ္တဲ့။ ရင္သားကင္ဆာဆိုတာ ကေလးကို ႏို႕မတိုက္တဲ့ မိန္းမေတြကို ဘုရားသခင္က ဒဏ္ခတ္တဲ့ ေရာဂါလို႕ေတာင္ ေျပာစမွတ္ျပဳၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိခင္ႏို႕တိုက္ေကြၽးျခင္းဟာ အေမမွာလည္း အဖိုးတန္တဲ့ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။

နံပါတ္(၄) စရိတ္စက အကုန္အက်နည္းေစတယ္လို႕ ေျပာရင္ ခ်မ္းသာတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေတာ့ ရီတာေပါ့ ရီတာေပါ့လို႕ ျပန္ေျပာမွာေပါ့ေနာ္။ ႏို႕ဗူးတိုက္လို႕ ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲ.... ႏို႕ဗူးဖိုး ႏို႕မႈန္႕ဖိုး ႏို႕ဗူးေဆးတဲ့ အရည္ဖိုး ဘာဖိုး ညာဖိုး ကုန္ပေစ ကုန္ပေစလို႕ ေပးႏိုင္တဲ့သူေတြ အတြက္.... စရိတ္စကကို မစဥ္းစားေပမယ့္... အကုန္မခံႏိုင္သူေတြ အတြက္ အေတာ္ေလး တာ သြားတဲ့အရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏို႕ဗူးေၾကာင့္ ျဖစ္လာမယ့္ ျပသနာေတြ အတြက္ ေဆးရံုေဆးခန္း ဆရာ၀န္ဖိုးေတြပါ ေခြၽတာရာေရာက္တယ္လို႕ ေျပာလို႕ ရပါေသးတယ္။

နံပါတ္(၅) မိခင္က တစ္သားေမြးတစ္ေသြးလွ ဆိုသလို ပိုလွလာပါလိမ့္မယ္။ တစ္သားေမြး တစ္ေသြး၀ေတြကေတာ့ မိခင္ႏို႕မတိုက္ဘဲ ေနၾကတဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္က တအိအိတက္လာတဲ့ ကုိယ္အေလးခ်ိန္က ကေလးႏို႕တိုက္ခ်ိန္မွာ တတိတိနဲ႕ ျပန္က်တာမို႕လို႕.... ဒီအခ်က္ကိုေတာ့ မိခင္ေတြ မသိမျဖစ္မရွိရေလေအာင္ လက္ဆင့္ကမ္းဖို႕ လိုပါတယ္။ ႏို႕မို႕ ကေလးေမြးျပီး ၀ိတ္တက္လာတာနဲ႕ ... အဲ့ဒီ ၀ိတ္က ဒီတိုင္းျပန္က်ဖို႕ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္တာပါ။ တကယ္ဆို တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ ကေလးကို ႏို႕တိုက္ရင္းနဲ႕ စလင္းေဘာ္ဒီေလးကို ျပန္အရယူလိုက္ရံုပါပဲ။

နံပါတ္(၆) ကေလးက အေမကို ပိုျပီးတြယ္တာပါတယ္။ ကေလးပဲ.. အေမကိုတြယ္တာ မဆန္းဘူးလို႕ ... အဲ့လိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေမြးကင္းစ ကေလးဟာ ဘယ္သူအေမလဲဆိုတာ ႏို႕ဘယ္သူတိုက္လဲဆိုျပီး မွတ္ထားတာျဖစ္လို႕ပါ။

ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ ဘာလုပ္လုပ္ မိခင္ႏို႕တိုက္တဲ့ ကေလးက အခ်ိန္တန္ရင္ မိခင္ဆီမပို႕လို႕ကို မရဘူး။ ဆိုေတာ့ အေမအေနနဲ႕ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ဆရာၾကီး ပါပဲ။ ဘယ္သူမွ ေခ်ာ့လို႕မရေအာင္ ႏို႕ဆာလို႕ ငိုတဲ့ကေလးေလးက ကိုယ့္ရင္ခြင္ထဲေရာက္မွ ခ်ိဳစို႕ရင္း ျငိမ္သြားတဲ့ အရသာ... မိခင္ဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္ပါပဲ။

ကဲ... ကေလးကို ႏို႕တိုက္ေကြၽးႏိုင္တဲ့ မိခင္ျဖစ္ရတာ ဂုဏ္ယူစရာတစ္ခုပါ။

Credit: Ma CyberCandle (Native Myanmar)

Read More...

Saturday, February 9, 2008

Diet for Diabetes

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ အစားအစာဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း႐ွိ ပန္ကရိယမွ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္း လံုေလာက္စြာ
မထုတ္လုပ္ႏိုင္၍၎၊ ခႏၶာကိုယ္မွ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္းအား ထိေရာက္စြာအသံုးမခ်ႏိုင္၍၎၊
ေသြးအတြင္းအခ်ိဳဓါတ္(Glucose)ျမင့္တက္၍ ခႏၶာကိုယ္တြင္း႐ွိအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား အခ်ိန္
ႏွင့္အမွ်ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးေစေသာ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ သက္သာေစ၇န္ ……
 • သင့္ေတာ္သည့္အစားအစာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ စားသံုးျခင္း၊
 • ကိုယ္လက္လႈပ္႐ွား ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
 • ကယ္လိုရီစားသံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္

 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါေ၀ဒနာ႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဂလူးကို႔စ္သႀကားကို ျဖည္းျဖည္းနွင့္မွန္မွန္ ထုတ္ေပး
နိုင္သည့္အစာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္စားသံုးသင့္ပါသည္။ အစာတစ္မ်ိဳးကိုစားသံုးလိုက္ျပီးေနာက္
ထိုအစာတြင္ပါ၀င္သည့္ ကစီဓါတ္(carbohydrate)မ်ားသည္ ဂလူးကို႔စ္ (Glucose)အျဖစ္
ေသြးအတြင္း၌ မည္မ်ွုျမန္ျမန္နွင့္မ်ားမ်ား ေရာက္႐ွိသြားသည္ကိုုတိုင္းတာသည့္ ယူနစ္တစ္
ခုမွာ “Glycaemic Index” ျဖစ္ပါသည္။ Glucose ၏ Glycaemic Index ကို ၁၀၀ ဟူ၍
စံထားျပီး အစားအစာအမ်ိဳးမိ်ဳး၏ ေသြးအတြင္းသႀကားဓာတ္ ျမင့္မားေစသည့္နူွန္း
Glycaemic Index ကိုေဖာ္ျပေလ့႐ိွပါသည္။Glycaemic Index ျမင့္ျခင္းသည္ ေသြးအတြင္း
သႀကားဓာတ္ျမင့္တက္နူွန္းျမန္ဆန္သည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ျပီး Glycaemic Index နိမ့္ျခင္းသည္
ေသြးအတြင္းသႀကားဓာတ္ ျမင့္တက္နူွန္း ေနွးေကြးသည့္အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါသည္။
အစားအစာမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ -----
 • Glycaemic Index နိမ့္ေသာအစာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တတ္ဖို႔လိုပါမည္။

 • အစားအစာနွစ္မ်ိဳးသည္ Glycaemic Index ခ်င္းတူေနလွ်င္ အစားအစာ၌ပါ၀င္သည့္
  ကစီဓါတ္(carbohydrate)ပမာဏ ကိုႀကည့္၍ ကစီဓါတ္(carbohydrate)နည္းေသာ
  အစာကို ေ႐ြးရပါမည္။

Glycaemic Load
Eg. အစားအစာတစ္မိ်ဳး၏ Glycaemic Index = 70
ထိုအစားအစာ 100g တြင္ carbohydrate 40g ပါလ်ွင္


Glycaemic Load=Glycaemic Index
xအစာတြင္ပါ၀င္သည့္ carbohdrate အေလးခ်ိန္
/အစာ၏စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္
=70
x40
/100
=28
အစားအစာGlycaemic IndexGlycaemic Load
ေကာက္နွံမ်ား
ဆန္ျဖဴ (Instant)၈၇၃၆
ဘာစမာတီဆန္ (Basmati)၅၈၂၂
ဆန္လံုးညိဳ၅၀၁၆
ေခါက္ဆြဲ (Instant)၄၇၁၉
ေပါင္မုန္႔ (White Bread)၇၀၁၀
ေပါင္မုန္႔ (Whole wheat Bread)၇၇
သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား
အာလူး (Microwaved)၈၂၂၇
အာလူး (မီးဖုတ္)၈၅၂၆
အာလူးေႀကာ္၇၅၂၂
အာလူးျပဳတ္၈၈၁၆
ကန္စြန္းဥ၆၁၁၇
ေမ်ာက္ဥ (Yam)၃၇၁၃
မုန္လာဥနီ (Carrot)၄၇
ပဲဆန္အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကုလားပဲ၂၈
ပဲကတၱီပါ၂၈
ပဲေထာပါတ္၃၁
ပဲနီေလး (Lentil)၂၉
ပဲပုတ္၁၈
သစ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳး
ငွက္ေပ်ာသီး၅၁၁၃
သေဘၤာသီး၅၉၁၀
သရက္သီး၅၁
စပ်စ္သီး၄၆
နာနတ္သီး၅၉
ပန္းသီး၃၈
လိေမၼာ္သီး၄၈
ဆီးသီး၃၉
ဖရဲသီး၇၂
သစ္ေတာ္သီး၃၈
ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား
ႏို႔ဆီ၆၁၃၃
ဒိန္ခ်ဥ္(Yogurt,Low Fat)၃၃၁၀
ေရခဲမုန္႔၆၁
ႏို႔(အဆီထုတ္)၃၂
ႏို႔၂၇
သၾကားအမ်ိဳးမ်ိဳး
ဂလူးကို႔စ္(Glucose)၁၀၀၁၀
ပ်ားရည္၅၅၁၀
ၾကံသၾကား(Sucrose)၆၈
ႏို႔သၾကား(Lactose)၄၆
သစ္သီးသၾကား(Fructose)၁၉
အခ်ိဳရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး
လင္မနစ္(Lemonade)၆၆၁၃
လိေမၼာ္ရည္္၅၂၁၂
ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္၄၀၁၂
ကိုကာကိုလာ၆၃


ဆီးခ်ိဳေရာဂါေ၀ဒနာ႐ွင္မ်ားအတြက္ အၾကမ္းအားျဖင့္ အဓိကအစာအုပ္စု(၃)မ်ိဳး
ကို လိုက္နာစားသံုးသင့္သည္။
(၁) လံုး၀ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အစားအစာမ်ား
ဂလူးကို႔စ္၊ သၾကား၊ႏို႔ဆီ၊ ထန္းလ်က္၊ ၾကံသကာ၊ ၄င္းတို႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ
အစားအစာမ်ား၊
(၂) အသင့္အတင့္သာစားသံုးႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ား
ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္း၊ အာလူး၊ ကန္စြန္းဥ၊ ပိန္းဥ စသည့္ ကစီဓါတ္မ်ားေသာ အစာမ်ား၊
ခ်ိဳေသာအသီးအႏွံမ်ား၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ၄င္းတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာအစားအစာမ်ား၊
(၃) ဆႏၵ႐ွိသေ႐ြ႕ စားသံုးႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ား
အသား၊ ငါး၊ အခ်ိဳဓါတ္မ႐ွိေသာ အသီးအႏွံမ်ား၊ အ႐ြက္မ်ားစသည္တို႔ကို စားသံုး
ႏိုင္သည္။
(Dr. Win Thein-Mogok)

Read More...