Wednesday, August 22, 2007

3D Fund will use 21 million dollar in 2007-08

၂၁၊ ၈၊ ၂၀၀၇

သရီးဒီဖန္ ၂၀၀၇-၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၁ သန္းသံုးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခုခံက်ေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါ ႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တို႔ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ၾသစေတးလ် ႏွင့္ ဥပေရာပသမဂၢ (European Union) အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အဂၤလန္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆြီဒင္ တို႔က 3DFund (Three Diseases Fund) ေခၚ ရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ေလသည္။ စီမံကိန္း သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ကို သံုးစြဲသြားမည္ဟု ဆိုေလသည္။ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လတ္တေလာ ရရွိေနေသာ လူမႈကူညီေရး အေထာက္အပံ့မ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးဟု ဆိုႏိုင္ေပမည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္စတင္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔မ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ား စုစုေပါင္း ၂၅ ဖြဲ႔ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 3DFund ၀က္ဆိုက္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စာကိုး
Funding Round 1, Three Diseases Fund, retrieved from http://www.3dfund.org/funding.html on August 21, 2007.

Read More...

Monday, August 20, 2007

The Request

ျမန္မာလူမ်ိဳး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ ကမာၻအႏွံ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းတြင္လည္း ေရာက္ရာေနရာမွ က်ရာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားလည္း ရွိေပေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအုပ္စု ႏွစ္ခုမွာ ေတြ႔ဆံုခဲလွသည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား မရွိသေလာက္ရွားကာ မိမိတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္မႈတြင္ အားနည္းလွေပသည္။ ႏွေမ်ာစရာ ေကာင္းလွပါတကား။

ယေန႔ေခတ္သည္ကား အင္တာနက္ေခတ္ပင္ ျဖစ္ကာ သမားရိုးက် ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႔သည္ ဘေလာက္ ေခၚ အင္တာနက္စာေစာင္မ်ားကို မယွဥ္ႏိုင္ ျဖစ္လာရသည္။ သတင္းဦး သတင္းထူးမ်ားမွာ ဘေလာက္မ်ားတြင္ သာေတြ႔ရၿပီး သတင္းစာ၊ ေရဒီယို ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႔က ေနာက္မွ ေန၍ အေျပးအလႊား လိုက္ေနၾကရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျမန္ဆန္အသံုး၀င္လွေသာ ဆက္သြယ္နည္းကို အသံုးခ်၍ အထက္ပါ အုပ္စု ႏွစ္ခုကို ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးလိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ အေျဖရွာေစလိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိလာေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ပညာ နည္းနာသစ္မ်ားကို ေ၀မွ်ၾကေစလိုသည္။ လူမ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားကို ပါ၀င္လာေစႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာစာ ကို အဓိက ဘာသာစကား အေနျဖင့္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရံဖန္ရံခါ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းပါ၀င္မည့္ ဘေလာက္တြင္ ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္လ်င္ စာတစ္ပိုဒ္ခန္႔ အနည္းဆံုး ေရးသားႏိုင္မည္ဆိုပါက မိမိတို႔၏ တစ္သက္တာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေ၀မွ် ေရးသားၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ရဲမြန္ျမင့္

စိတ္ပါ၀င္စားပါက မွတ္ခ်က္တြင္ အမည္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ ေရးသားေပးသြားပါရန္။

Read More...

(Daw) Swe Zin Htaik enrolls in Blogosphere

ျမန္မာ့ နာမည္ႀကီး ရုပ္ရွင္မင္းသမီး အျဖစ္မွ လူမႈကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ (ေဒၚ) ေဆြဇင္ထိုက္သည္ ၄င္း၏ အေတြ႔အႀကံဳ ႏွင့္ အျမင္မ်ားကို ဘေလာက္ေရးသားျခင္းျဖင့္ မွ်ေ၀ေနေလၿပီ။

ဘေလာက္လိပ္စာမွာ
http://graceswezinhtaik.blogspot.com/

Read More...

Sunday, August 12, 2007

UNAIDS enrolls in blogosphere

၁၂၊ ၈၊ ၂၀၀၇

ယူအန္ေအ့ဒ္စ္ လည္း ဘေလာက္ လုပ္ရေလၿပီ
  • ဘာ ... ဘေလာက္ ... အဲဒါ ဘာႀကီးလဲ။
  • ဘေလာက္ေရးေနမယ့္ အစား အားကစားေလး ဘာေလး တစ္ခုခု လုပ္ပါလား။
  • ဘယ္သူကဖတ္မွန္းမသိ၊ ဘယ္သူကလာၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးသြားမွန္း မသိနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး ေရးေနေသးတယ္။
  • ေတာ္ေတာ္အားေနပံုရတယ္။
ကြ်န္ေတာ့္ ဘေလာက္ လိပ္စာက ဒါေလ။ အားရင္ လာဖတ္ပါလား လို႔ဆိုလိုက္ရင္ ရလာတတ္တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈေလးေတြေပါ့။

ဒါေပမယ့္လည္း ေခတ္ေရစီးကို လူေတြ မလြန္ဆန္ႏိုင္ၾကပါ။ ဘေလာက္ကို အထင္ေသးသူမ်ား အေနနဲ႔ ရုပ္ျမင္သံၾကား ေပၚခါစမွာတုန္းက “တစ္ေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္က်ရင္ လူေတြ ဒီေလးေထာင့္ပံုးေလးကို ထိုင္ၾကည့္ခ်င္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး” ... လို႔ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သူလို ျဖစ္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။

ေမာင္ရဲမြန္ တစ္ေယာက္ ဘာေၾကာင့္မ်ား သိုင္း၀ိုင္းေနပါလိမ့္။ အေၾကာင္းရင္းက ဒီလို ...

UNAIDS လို႔ေခၚတဲ့ ကုလသမဂၢရဲ႕ ခုခံက်ေရာဂါ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာက္တစ္ခုကို စတင္ ထုတ္လႊင့္လိုက္ၿပီ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ေခြးေလွးခုန္လို႔ ဖုန္ မထေပမယ့္ UNAIDS ခုန္ရင္ေတာ့ ဖုန္ထပါလိမ့္မယ္။ ခုခံက် ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သုေတသနစာတမ္းေတြ ေလ့လာခ်က္ေတြဟာ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် အမ်ားအျပားထြက္ေနတာေၾကာင့္ လူေတြကို မ်က္စိလည္ေစပါတယ္။ ဘယ္စာတမ္းကိုေလ့လာသင့္လဲ၊ ဘယ္စီမံခ်က္ကို နမူနာယူသင့္သလဲ ဆိုတာေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူသိရွိ ႏိုင္ေအာင္လို႔ ကုလသမဂၢ ခုခံက်ေရာဂါဆိုင္ရာ အဖြဲ႕က ဘေလာက္တစ္ခုကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ UNAIDS ၀န္ထမ္းေတြအတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တျဖည္းျဖည္း လူႀကိဳက္မ်ားလာတဲ့ အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာႏုိင္ရန္ နဲ႕ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ရက္ (ၾသဂုတ္ ၁၀ရက္ေန႔) က ဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ HIV/AIDS နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာခ်က္ေတြကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေရးသားထားတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကုန္နည္းနည္းနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သြားေရာက္ေလ့လာခ်င္တယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ http://hivthisweek.unaids.org/

စာကိုး
New Blog gets HIV science online ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

Read More...