Saturday, October 18, 2008

Allergic RhinitisAllergy ဆိုတာ ခႏၶာ ကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ခံအား စနစ္က အလြန္ အက်ဴး တုန္႔ျပန္မႈ ေႀကာင႔္ျဖစ္ ပါတယ္။ခႏၶာ ကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ခံအား စနစ္ဟာ ပံုမွန္ အားျဖင္႔ Bacteria ,Virus … … အစရွိတဲ႔ အႏၱရာယ္ ရွိတဲ႔အရာ ေတြကိုသာ တုန္႔ျပန္ မႈျပဳလုပ္ျပီး ႏွာစီးျခင္း၊ ႏွာပိတ္ျခင္း ၊ ႏွာခ်ည္ျခင္း ၊ လည္ပင္း ယားျခင္း၊ လည္ပင္း နာျခင္း ၊ေခ်ာင္းဆိုး ျခင္း စတဲ႔ လကၡဏာ ေတြ ျဖစ္ေစ ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ (Allergic ) ဓာတ္မ တည့္မႈ ရွိတဲ႔ သူေတြ မွာေတာ႔ ပံုမွန္ လူေတြ မွာ ေယဘူူယ် အားျဖင္႔ ဘာမွ တုန္႔ျပန္မႈ မေပးႏိုင္တဲ႔ အမႈံ အမႊား ေတြ ၊ တရိစၧာန္ ေတြရဲ႕ အေမႊး အမွ်င္ေတြ ၊ ပန္း ၀တ္မႈန္ေတြ ေၾကာင္႔ အလားတူ လကၡဏာ ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ သူတို႔ ကိုေတာ႔ allergens လို႕ ေခၚပါတယ္။

အရြယ္မ ေရာက္ခင္မွာေတာ႔ ေကာင္မေလး ေတြထက္ ေကာင္ေလး ေတြက Allergic rhinitis ျဖစ္ႏိုင္ ေျခႏွစ္ဆ ရွိျပီး အရြယ္ ေရာက္ျပီး ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ႔ ေကာင္မ ေလးေတြ က ပိုျပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္ ။ ကေလး ေေတြမွာ ဆိုရင္ေတာ႔ Allergens ေတြ နဲ႔ ထိေတြ႔ တဲ႔ အခါမွာ ကေလးရဲ႕ အသက္ရႈ လမ္းေႀကာင္း ဟာ ေယာင္ယမ္းျပီး ႏွာေခါင္း ပိတ္လာ ပါမယ္။ ပိတ္တာ က ပိုဆိုး လာရင္းနဲ႔ ႀကာလာ တဲ႔ အခါမွာ ကေလး က ပါးစပ္နဲ႔ ပဲ အသက္ ရႈျဖစ္ လာတယ္ ၊ အိပ္တဲ႔ အခါ ေဟာက္တယ္ ၊ အိပ္မေပ်ာ္ တာေတြ ၊ အိပ္ရင္း ရႈးေပါက္ ခ်တာေတြ ၊အိပ္ေန ရင္းကေန လမ္းထ ေလ်ာက္တာ ေတြ ၊ေက်ာင္းစာ မ လိုက္ ႏိုင္တာေတြ၊ ဂဏွာမ ျငိမ္ျဖစ္ တာေတြ ၊ေန႔ပိုင္း မွာ အရမ္း အိပ္ တာေတြ … စတဲ႔ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္။

allergic rhinitis ဟာ တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး (တစ္ခ်ိန္လံုး) ျဖစ္ေနနိုင္ သလို ရာသီဥတု အေျပာင္း အလဲ ေႀကာင္႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ရာသီ အေျပာင္းအလဲ မွာ ျဖစ္တဲ႔ Allergic rhinitis က ျပင္ပ (ပတ္၀န္းက်င္) မွာရိွတဲ႔ Allergens (ျမက္ေတြ သစ္ပင္ ေတြရဲ႕ ၀တ္မႈံေတြ ၊ သစ္ရြက္ ေျခာက္ ေတြ ေပၚမွာ ေပါက္ေနတဲ႔ မိႈ ေတြ … …) ေတြ ေႀကာင္႔ ျဖစ္ႏိုင္ျပီး ၊ တစ္ခ်ိန္လံုး ျဖစ္ေနတဲ႔ Allergic rhinitis ကေတာ႔ အိမ္တြင္း ၊အခန္းတြင္း မွာ ရွိတဲ႔ Allergens (အိမ္ေမြး တိရိစၧာန္ ေတြ ရဲ႕အေမႊးအမွ်င္ေတြ ၊ ပိုးဟပ္ေတြ ၊ ပိုစတာ ေတြ မွာ ျဖစ္ေနတဲ႔ မိႈေတြ ..) ေႀကာင္႔ ျဖစ္ရ ပါတယ္။

ဒီလို Allergic ရွိတဲ႔ သူေတြဟာ ေလထဲမွာ ရွိတဲ႔ အမႈံ အမြား ေတြ ၊ တိရိစၧာန္ ေတြ ရဲ႔ အေမႊး အမ်ွင္ေတြ ၀တ္မံႈ ေတြကို ရႈမိတဲ႔ အခါ သူတို႔ ရဲ႕ ကိုယ္ခံအား စနစ္ကေန Antibodies ဆိုတာ ေတြ ထြက္လာ ပါ တယ္ ။ (ပံုမွန္ ကေတာ႔ Antibodies ဆိုတာက ကူးဆက္ ေရာဂါပိုး ေတြ ၀င္တဲ႔ အခါမွာ ပဲ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ခံအား စနစ္ကေန ထုတ္ပါတယ္။) ျပီးေတာ႔ Histamine အစရွိ တဲ႔ဓာတုပစၥည္း ေတြထြက္ လာ ပါတယ္။ သူတို႔ ေတြ ေၾကာင္႔ ရလာတဲ႔ လကၡဏာ ေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ကြဲျပားမႈ ေတြေတာ႔ ရွိပါတယ္။

ပန္း၀တ္မံႈ ေတြေၾကာင္႔ ျဖစ္တဲ႔ Allergic Rhinitis ကိုေတာ႔ ေယဘူယ် အားျဖင္႔ Hay fever လို႔ ေခၚပါတယ္ ။ ရာသီဥတု အလုိက္ ျဖစ္ ပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ လြယ္လင္႔ တကူ ျမင္ႏိိုင္တဲ႔ ၀တ္မံႈေတြ ေႀကာင္႔ ေတာ႔ ျဖစ္ခဲပါတယ္ ။အလြန္ေသး ငယ္ျပီး ျမင္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ႔ ၀တ္မံႈေတြ ေႀကာင္႔ အျဖစ္ မ်ားပါတယ္။ အမ်ား အားျဖင္႔ ေတာ႔ ျမက္ ေတြ သစ္ပင္ေတြ႔ ရဲ႕အမံႈအမႊား ေတြေႀကာင္႔ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီအမႈံ ေတြက တခ်ိဳ႕ လူေတြမွာ ေတာ႔ ရင္ႀကပ္ျခင္း (Asthma ) ဆို တာ ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

Allergic ျပႆနာ ေတြဟာ ေလထု ထဲမွာ ရွိတဲ႔ ဒီ အမႈံအမႊား ေတြရဲ႕ ပမာဏေပၚ ကိုလည္း မူတည္ ပါတယ္။ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕ျပီး ေလတိုက္ တဲ႔ေနမ်ိဳး ေတြြမွာ ေလထုထဲမွာ မ်ား ေနႏိုင္ ပါတယ္။း မိုးရြာ ႏွင္းက်ျပီး ေအး ေနတဲ႔ အခ်ိန္မ်ိုဳး မွာေတာ႔ နည္းေန ႏိုင္ပါတယ္။ အခန္းတြင္း မွာ ဆိုရင္လည္း ေၾကာင္တစ္ ေကာင္က အေမႊးခါ ျပီးရင္ အဲဒီက အမႈန္ေတြ က အခန္းတြင္း မွာ (၆) လ ေလာက္ ထိ တိုင္ေအာင္ ရွိေနႏိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Allergic rhinitis ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိတဲ႔ သူေတြက
မ်ိဳးရိုး ထဲမွာ ဒီလိုျပႆနာ(ရာဂါ)ရွိတဲ႔ သူေတြ
အျခား အရာ ေတြမွာ Allergy ရွိတဲ႔ သူေတြ ( ဥပမာ။ ။ food allergy ရွိတဲ့သူ ေတြ)
ေဆးလိပ္ မီးခိုးေငြ႔ ရႈေန ရတဲ႔ သူေတြ …

ဒါေႀကာင္႔ ပန္၀န္းက်င္ အေျခေန ဟာ ဓာတ္ မတည္႔ မႈ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။ Allergic ျဖစ္မႈဟာ မ်ိဳးရိုး ဗီဇ နဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ မႈရွိပါတယ္။

Allergic Rhinitis ရဲ႕ လကၡဏာ ေတြကေတာ႔ -

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
ေခါင္းကိုက္ျခင္း
ယားယံျခင္း (ႏွာေခါင္း ၊ ပါးစပ္ ၊ လည္ပင္း ၊မ်က္လံုး ၊ အေရျပား စသျဖင္႔ …)
ႏွာရည္က်ျခင္း
အန႔ံ ေကာင္းမြန္ စြာမရျခင္း
ႏွာပိတ္ျခင္း
မ်က္ရည္က္ျခင္း
လည္ပင္းနာျခင္း
အသက္ရႈ ႀကပ္ျခင္း
အိပ္သည္႔ အခါ အဆင္ မေျပျဖစ္ျခင္း
ေနထိုင္၍ မေကာင္းျခင္း
မ်က္လံုး ေအာက္မွာ ညိဳ ေနတတ္ျခင္း
… စသည္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Allergic ေၾကာင္႔ မဟုတ္ဘဲ Rhinitis ရႏိုင္ တဲ႔ အျခား အေႀကာင္း ေတြ ကေတာ႔ -

၁။ Non allergic Rhinitis

Allergic ေၾကာင္႔ ျဖစ္ တာ မဟုတ္ ဘဲ ခံစားရတဲ႔ လကၡနာ ေတြ ကေတာ႔ Allergic Rhinitis နဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Allergy Skin Test လုပ္ရင္ negative ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို Rhinitis မ်ိဳး မွာ ႏွာေခါင္း ထဲမွာ အဖု အက်ိတ္ ျဖစ္ေနတာ မ်ိဳး ျဖစ္ေန ႏိုင္ပါတယ္။

၂။ Vasomotor Rhinitis

အမ်ားဆံုး ျဖစ္တဲ႔ လကၡဏာ ကေတာ႔ ႏွာေခါင္း ပိတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Rhinitis မ်ိဳးက ေဆးလိပ္ မီးခိုး ေငြ႔ ေတြ ၊ အျခား ေသာ အနံ႔ေတြ ကိုရႈမိတဲ႔ အခါမ်ိဳး စိတ္လႈပ္ ရွားမႈ ျဖစ္တဲပ အေျခေနမ်ိဳး ေတြမွာ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ Allergy skin test လုပ္ရင္ negative ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ Infectious Rhinitis

အေအးမိတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လဲ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ခဏ တျဖဳတ္နဲ႔ သက္သာ ႏိုင္ သလို တစ္ပါတ္ေက်ာ္ ႀကာေအာင္ ထိလဲ ခံစား ရႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔သူေတြ မွာေတာ႔ ဒီ Rhinitis ကေန (sinus )ေတြ မွာ ေရာဂါပိုး (Bacteria ) ၀င္းျပီး အ၀ါေရာင္ (သို႔) အစိမ္းေရာင္ ႏွာရည္ျပစ္ျပစ္ ေတြ ကိ ျခင္း ၊ ႏွာပိတ္ျခင္း ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၄။ Rhinitis Medicamentosa

Decongestant nasal sprays ဆိုတဲ႔ ႏွာေခါင္းထဲ ကို ႏွာပိတ္ သက္သာေအာင္ ျဖန္းတဲ႔ ေဆးေတြ ကို ေရရွည္ စြဲသံုး တဲ႔ သူမ်ိဳး ၊ ကိုကင္း သံုးစြဲတဲ႔ သူမ်ိဳးေတြ မွာျဖစ္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင္႔ Decongestant nasal spray ေတြ ကို ခဏတာ ပဲ အသံုးျပဳ ဖို႕ ၫႊန္ ႀကားႀက ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ Hormonal Rhinitis

ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တဲ႔ ကာလ ေတြမွာ ေတြ႔ရ ပါတယ္။ (ဥပမာ ။ ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေနစဥ္ ကာလ ၊ လူပ်ိဳ / အပ်ိဳ ေဖာ္ ၀င္ခါစ ၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ရာသီေသြး ေပၚေနစဥ္ ကာလ)

Allergic Rhinitis ဟုတ္ မဟုတ္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း

လူတစ္ ေယာက္ဟာ တစ္ခ်ိန္ထဲ မွာ Rhinitis ကို Allergy ေၾကာင္႔သာ မကပဲ အျခားေသာ အေၾကာင္း မ်ားေႀကာင္႔ လဲ ရႏိူင္ ပါတယ္။ Allergy ေႀကာင္႔ ဟုတ္မဟုတ္ ကိုေတာ႔ -
ဆရာ၀န္မွ ေရာဂါရာဇ၀င္ ေမးျမန္း စမ္းသပ္ျခင္း
Nasal smear ယူျခင္း
Skin Prick allergy test (မိမိ က ဘယ္အ ရာကို Allergic ျဖစ္တာ လဲ ဆိုတာကို အေရျပားမွာ စမ္းသပ္ တာျဖစ္ ပါတယ္။)
Sinus X-ray (သို႔) CT scan (မ်က္ႏွာ အ႐ိုးေဖာ့ လိႈဏ္ေလး ေတြ ေရာင္ေနျခင္း နဲ႔ ႏွာေခါင္း ထဲ က အဖု အက်ိတ္ ေလးေတြ ကိုရွာေဖြ ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။)
မ်ား ျပဳလုပ္ ၿပီး သိ႐ွိ ႏိုင္ပါတယ္။


Allergic Rhinitis ရဲ႕ ကုသမႈ ေတြမွာ -

Corticosteroid ပါ၀င္တဲ႔ Nasal Spray ( ႏွာေခါင္း ထဲကို ျဖန္းရတဲ႔ ေဆး) ေတြက အေကာင္း ဆံုးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေဆးကို မွန္မွန္နဲ႔ ႀကာႀကာ သံုးတဲ႔ အခါမွာ ရလဒ္ ေကာင္းေကာင္း ရႏိုင္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေဆးဟာ လူႀကီးေကာ ကေလး အတြက္ပါ စိတ္ခ် ရတယ္ လို႔ လဲဆို ထားပါတယ္။ ေဆးျဖစ္တဲ႔ အတြက္ေႀကာင္႔ေတာ႔ ေဘး ထြက္ဆိုး က်ိဳး (Side effect ) ကေတာ႔ အနည္း ငယ္ေတာ႔ ရွိပါတယ္။ ႏွာေခါင္းေသြး လွ်ံ တာမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီCorticosteroid အုပ္စု ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ႔ beclomethasone ပါတဲ႔ ျဖန္းေဆး ကေတာ႔ ကေလးေတြမွာ အရပ္ရွည္မႈ ကို ေနွာင္႔ေနွး ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီေဆး က လြဲရင္ အျခား corticosteroid အုပ္စု ၀င္ေတြ ကေတာ႔ ဒီလို ဆိုးက်ိဳး မ်ိဳး မရွိဘူး လို႔လဲ ဆိုပါတယ္။

မ်က္လံုးယား တာ အ တြက္လည္း မ်က္စဥ္း ေဆးေတြ ရွိပါတယ္။

Antihistamine ေသာက္ေဆးေတြက လည္း ဒီလကၡ ဏာေတြ ကိုသက္သာ ေစပါတယ္။ Antihistamine Nasal Spray ဆိုတဲ႔ ျဖန္းေဆး ေတြ က ႏွာခ်ည္ျခင္း န႔ဲ ယားယံျခင္းတို႔ ကိုခ်က္ျခင္း သက္သာေစပါတယ္ ။ သိျပီး ျဖစ္ ႀကတဲ႔ ဘာမီတြန္ (burmeton ) ဆိုတဲ႔ ေဆး က ဒီ Antihistsmine အုပ္စုထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အခု ေနာက္ပိုင္း မွေပၚလာတဲ႔ Antihistamine ေဆးေတြ ကေတာ႔ ဒီဒုကၡ ေတြ ကေန ကင္းလြတ္ ပါတယ္။

ဒီ Antihistamine နဲ႔ Corticosteroid nasal spray ကို ေေပါင္းသံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ Corticosteroid nasal spray တစ္မ်ိဳးတည္းကို သံုးတာ ထက္ ပိုျပီးေတာ႔ ေကာင္းပါတယ္။

ေရာဂါ အရမ္း ျပင္းထန္ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ အေရး တႀကီး ခ်က္ခ်င္း သက္သာ ဖို႔လိုတဲ႔ အေျခေနမ်ိဳး (ဥပမာ ။ ။ စာေမးပြဲ ေျဖရမယ္႔ အေျခ အေနမ်ိဳး ) မွာဆိုရင္ ေတ႔ာ ထိုးရတဲ႔ (သို႔) ပါးစပ္ကေသာက္ ရတဲ႔ Corticosteroid ပါ၀င္တဲ႔ ေဆး ေတြကို ရက္ အနည္းငယ္ ခန္႔ ဆရာ၀န္ရဲ႕ ညႊန္ႀကားခ်က္နဲ႔ ေသာက္လို႔ ရပါတယ္။

အထက္ပါ ကုသမႈ ေတြနဲ႔ မသက္သာ ဘူး ဆိုရင္ေတာ႔ ဒီလကၡဏာ ေတြ သက္သာဖို႔ အတြက္ Immunotherapy ဆိုတာ ကို ျပဳ လုပ္လို႔ ရပါတယ္။

Allergic rhinitis မျဖစ္ေအာင္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား

 • Allergens နဲ႔ ထိေတြ႔ မႈမရွိေအာင္ ေရွာင္ျခင္း ကေန ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ လံုး၀မ ထိေတြ႔ ေအာင္ေနဖို႔ ဆိုတာ ကေတာ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ တတ္ႏိုင္ သမွ် ေရွာင္ရွား ႏိုင္ ရင္ေတာ႔ အေကာင္း ဆံုးပါပဲ။

 • ရာသီအေျပာင္း အလဲမွာ Allergic rhinitis ရွိတဲ႔ သူေတြအေနနဲ႔ … ေန႔လယ္ပိုင္း (သို႔) ျပင္ပAllergens ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ … အိမ္တြင္းမွာပဲေနျခင္း ၊ ပန္ကာ အစား Air conditioner ကိုအသံုးျပဳျခင္း

 • အ၀တ္စား မ်ားကိုေလ ျဖင္႔ အေျခာက္ ခံျခင္း မျပဳလုပ္ ရန္

 • အျပင္မွျပန္ လာလ်င္ ေရခ်ိဳးျခင္း ၊ ၀တ္လာသည္႔ အ၀တ္အစား ကိုေလ်ာ္ ဖြပ္္ျခင္း


 • တခ်ိန္လံုး Allergic rhinitis ျဖစ္ေနတဲ႔ သူေတြ ကေတာ႔ …

  အိပ္ရာခင္း၊ ေခါင္းအံုးစြပ္ စသည္ တို႔ ကို အပါတ္ တိုင္း ေရေႏြးပူ ျဖင္႔ ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း
  Air purifier ကိုအသံုးျပဳျခင္း ၊
  အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ မ်ား ကို ကိုင္တြယ္ျခင္း မွ ေရွာင္ရွားျခင္း
  မီးဖိုးေခ်ာင္ ေရခ်ိဳးခန္း စသည္႔ အခန္း မ်ား ကို ေလ၀င္ ေလထြက္ ေကာင္း ေအာင္ ျပဳလုပ္ ျခင္း
  ႀကမ္းျပင္ ကိုသန္႔ ရွင္း ေအာင္ ထားျခင္း
  အိပ္ရာေဘး ကပ္ ရပ္ တြင္ အေမႊးပြ ရုပ္မ်ား ကိုမထား သင္႔ ျခင္း ။


  ေဒါက္တာ စိုင္းေဝေအာင္

  Read More...

  Ringworm Infection

  ေပြး

  ဒီလုိမ်ိဳးပုံကို တခ်ိဳ႕က ၿမင္ဘူးၾကမွာပါ ။ သူမ်ားဆီမွာေပါ႕ ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ႕ ကိုယ္တုိင္ပဲ ကိုယ္႕အေရၿပား ေပၚမွာ ၾကဳံေတြ႕ ဖူးၾက မွာပါ ။
  အနီေရာင္ အ၀ိုင္းေလးပါ ။ အလယ္က အေရာင္ေဖ်ာ႕ၿပီး ေဘးသား ေတြက နီနီ ရဲရဲေလး ။ အလယ္ မွာေတာ႔ အၿဖဴေရာင္ လိုလို အဖတ္ ေလးေတြ ( တခါတရံ ) ရွိတက္ ပါတယ္ ။ အ၀ိုင္းေလးက ေဘးက ပုံမွန္ အေရၿပားထက္ အေပၚကို ၿမင္႔တက္ ေနၿပီး အင္မတန္မွ ယားတဲ႕ အေရၿပား ေရာဂါပါ ။

  ကုတ္လိုက္မွ ေနသာ ထိုင္သာ ရွိသြား တက္ပါတယ္ ။ တၿဖည္းၿဖည္း အ၀ိုင္းေလးက က်ယ္က်ယ္ လာၿပီး တၿခား ေနရာေတြမွာလဲ ပြားလာ တက္ပါတယ္ ။ ဒါကေတာ႔ Ring Worm လို႔ ေခၚတ႔ဲ ေပြးပါ ။


  ေပြးက အေရၿပားကို မွိဳစြဲလို႔ ၿဖစ္တာပါ ။
  အေရၿပား မိွဳစြဲတက္ ေရာဂါကို ကေလးေတြမွာ အေတြ႕ရ မ်ားေပမယ္႕ အသက္အရြယ္ မေရြး က်ားမ မေရြး ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ရွက္လို႕ မၿပရဲလို႕စနစ္တက်မကုသပဲ နီးစပ္ရာ ၾကားဖူး နား၀ ေဆး၀ါး ေတြန႔ဲလည္း ၾကိတ္ၿပီး ကုသ ေနတက္ ၾကပါတယ္ ။ ေပြးက အေရၿပား ၊ ဦးေရၿပား ၊ ေပါင္ၾကား ၊ ေၿခသည္း လက္သည္း ကိုယ္လုံး ေနရာ အႏွံ႕ၿဖစ္ပြား ႏိုင္ပါတယ္ ။ ေပြး ေပါက္တဲ႔ ေနရာ ေပၚကို မူတည္ၿပီး အေခၚ အေ၀ၚ ကြဲၿပား သြားပါတယ္ ။ ဦးေရၿပား မွာ ၿဖစ္ရင္ tinea capitis ေပါင္ၾကား မွာၿဖစ္ရင္ tinea cruris ေၿခေထာက္ မွာၿဖစ္ရင္ tinea pedis အစ ရွိသၿဖင္႔ ေခၚဆို ပါတယ္ ။

  အေရးၾကီး တာက အေခၚအေ၀ၚ မဟုတ္ပါဘူး ။ ဘယ္လုိ ကူးစက္ႏိုင္လဲ ဆိုတာ သိထား ရပါမယ္ ။ ေပြးက တစ္ေယာက္န႔ဲ တစ္ေယာက္ ကူးစက္ လြယ္ပါတယ္ ။ အသားခ်င္း ထိေတြ႕ရုံန႔ဲ ကူးစက္ ႏိုင္ပါတယ္ ။
  အသုံး အေဆာင္ အ၀တ္အစား ေတြကို ေ၀မ်ွ စုေပါင္း သုံးစြဲၿခင္း ( ဥပမာ ေခါင္းဘီး ၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ ၊ အ၀တ္အစား ၊ အိပ္ယာ ) ေတြက ေန ကူးစက္ ႏုိင္သလို အမ်ားသုံး ေရကူးကန္ ၊ ေရခ်ိဳးခန္း ေတြက ေနလည္း ကူးစက္ ႏိုင္တာကို သတိၿပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ။

  ေပြး ရဲ႕ လကၡဏာေတြက က်ေနာ္ ဒီေဆာင္းပါး အစပိုင္းမွာ ေဖာ္ၿပထားၿပီးပါၿပီ ။ ေပြးဟာ ၿမင္လိုက္ တာန႔ဲ သိသာပါတယ္ ။ ေသခ်ာ ေအာင္ စစ္ေဆး မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ အေမွာင္ခန္း ထဲမွာ အၿပာေရာင္ လင္းတန္း ( Wood’s Lamp ) န႔ဲ ထိုးၾကည္႔ၿပီး စစ္ေဆးတာ ၊ အေရၿပားကို ၿခစ္ယူၿပီး အဏုၾကည္႔ မွန္ဘီလူး ေအာက္မွာ စစ္ေဆးတာ ၊ မွိဳကို ေမြးၿပီး ( culture and identify in Dermatophytes Test Medium ) စစ္ေဆး တာေတြကို ၿပဳလုပ္ ႏိုင္ပါတယ္ ။

  ကုသၿခင္း

  ေပြးေပါက္ တာဟာ ရွက္စရာမလိုပါဘူး ။ ေဆးေတာ႔ ကုသဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ။ ဆရာ၀န္ကို ၿပစရာ မလိုပဲ မိမိ ဘာသာ မိမိ ကုသလို႔ ရပါတယ္ ။ အေရၿပားကို သန္႕ရွင္း ေၿခာက္ေသြ႕ ေနေအာင္ ထားဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္ ။ မွိဳေၾကာင္႔ ၿဖစ္တာအတြက္မို႕ မိွဳသတ္ေဆး ေတြ လိမ္းဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္ ။

  ေစ်းကြက္ထဲမွာ နာမည္မ်ိဳးစုံန႔ဲ အေရၿပားေရာဂါအတြက္ လိမ္းေဆးေတြ ရွိပါတယ္ ။
  miconazole, clotrimazole အစ ရွိတ႔ဲ anti-fungal မွိဳသတ္ေဆး ေတြပါတဲ႕ လိမ္းေဆး ေတြလိမ္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ။
  အခ်ိဳ႕ လိမ္းေဆးေတြက Hydrocortisone န႔ဲ ေရာစပ္ ထားတာရွိပါတယ္ ။
  ဦးေရၿပားမွာ ေပြးေပါက္ တ႔ဲ သူေတြ အတြက္ေတာ႔ Pyrithione Zinc ပါတဲ႕ ေခါင္းေလ်ွာ္ရည္ မ်ိဳး သုံးစြဲ သင္႔ပါတယ္ ။ ( ဥပမာ Head & Shoulders ေခါင္းေလ်ွာ္ရည္ ) ေဆးေတြကို ပုံမွန္လိမ္းဖို႔ လိုအပ္သလို တကိုယ္ေရ သန္႕႔ရွင္းေရးကို ဂရုၿပဳဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္ ။ ကုတ္မိလို႔ ပြန္းပဲ႔ၿပီး ဘက္တီးရီးယားပိုးေတြ ၀င္ၿပီး ၿပည္တည္မယ္ ၊ အရည္ေတြ ထြက္ ေနမယ္ဆိုရင္ ပဋိဇီ၀ေဆးေတြန႔ဲ ကုသဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ။ ေပြးေပါက္တာ အရမ္းဆိုးေနရင္ ၊ တၿခားေနရာေတြပါ ပြားလာတယ္ဆိုရင္ ၊ လက္သည္းေတြမွာၿဖစ္ေနရင္ ၊ လိမ္းေဆးေတြန႔ဲ ( ၄ ပတ္ၾကာလို႔မွ )မသက္သာဘူးဆိုရင္ ဆရာ၀န္န႔ဲ ၿပသတိုင္ပင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ။
  လိုအပ္ရင္ေတာ႔ Ketoconazole တို႔လို မွိဳသတ္တ႔ဲ ေသာက္ေဆးေတြန႔ဲ ကုသႏိုင္ပါတယ္ ။

  ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ ။

  • အေရၿပားကို အၿမဲ သန္႔ရွင္းေၿခာက္ေသြးေအာင္ထားပါ ။
  • ရွန္ပူန႔ဲ ပုံမွန္ေခါင္းေလ်ွာ္ပါ ။ အထူးသၿဖင္႔ ဆံသဆိုင္မွာ ဆံပင္ညွပ္ၿပီးရင္ ၊ ေခါင္းေလ်ွာ္ဖို႔ မေမ႔ပါန႔ဲ ။
  • အသားခ်င္းထိရတ႔ဲ အားကစားနည္းေတြလုပ္ၿပီးရင္လဲ ေခါင္းေလ်ွာ္ေရခ်ိဳးပါ ။
  • ေၿခအိတ္ ၊ အတြင္းခံေဘာင္းဘီေတြကို ေန႔စဥ္ေလ်ွာ္ဖြတ္ပါ ။
  • အ၀တ္အစား ၊ ေခါင္းဘီး ၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ ေတြကို မွ်ၿပီးသုံးစြဲၿခင္းကို ေရွာင္ၾကည္ရပါမယ္ ။ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ထားၿပီး သုံးစြဲတ႔ဲ အက်င္႔ၿပဳလုပ္ပါ ။


  မိမိကိုယ္တိုင္ ေပြးေပါက္ေနရင္လည္း ရွက္စရာ အားငယ္စရာမဟုတ္ပါဘူး ။
  ေသခ်ာ ကုသလိုက္ပါ ။ ယားယံၿပီး ကုတ္ဖဲ႔ ေနရတ႔ဲ ေ၀ဒနာေတြ ၊ ရွက္လို႔ လူေတာထဲ မသြား ရဲတာေတြ မၾကာခင္ ေပ်ာက္သြားမွာပါ ။
  မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေပြးေပါက္တ႔ဲသူ ေတြ႔မိခဲ႔ရင္ က်န္းမာေရး အသိပညာ ၿဖန္ေ၀ရင္း ကူညီၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း ........

  က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ တိုးပြားႏိုင္ၾကပါေစ ။

  ဓာတ္ပုံတခ်ိဳ႕ကိုေအာက္မွာ ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္ ။  Dr Zero

  Read More...

  Friday, October 17, 2008

  Scabies

  ဝဲေရာဂါ

  ၀ဲ ဆိုတာ ကေလးေတြမွာ အၿဖစ္မ်ားပါတယ္ ။ အထူးသၿဖင္႔ သန္႕သန္႕ရွင္းရွင္း မေနတ႔ဲ ကေလးေတြ ၊ သန္႔ရွင္းေရးကို မိဘေတြက ဂရုတစိုက္ ၿပဳလုပ္ ေပးႏိုင္ၿခင္း မရွိတ႔ဲ ကေလး ေတြမွာ ၿဖစ္တက္ ပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ လူလတ္ပိုင္း ၊ လူငယ္ပိုင္း ေတြမွာလည္း ၿဖစ္တက္ပါတယ္ ။ စာဖတ္သူေတြ ထဲမွာ ကိုယ္တိုင္ ၿဖစ္ဖူး တာမ်ိဳး ရွိႏိုင္သလို ၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ၀ဲ ေပါက္တ႔ဲ သူေတြကို ေတြ႕ဖူးေကာင္း ေတြ႕ဖူး ၾကမွာပါ ။  ၀ဲ ေရာဂါပိုးေကာင္ Sarcoptes scabiei

  ၀ဲ က ဘက္တီးရီးယား ေၾကာင္႔ ၿဖစ္တာလဲ မဟုတ္ပါဘူး ၊ ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင္႔လဲ မဟုတ္ပါဘူး ။ Sarcoptes scabiei လို႕ေခၚတ႔ဲ အေကာင္ေလး ေတြေၾကာင္႔ ၿဖစ္တာပါ ။ အဲဒီအေကာင္ေတြက အေရၿပား ေအာက္ကို ၀င္ၿပီး လိွဳဏ္ေခါင္းေတြ တူးၿပီး တြားသြား ေနၾကတ႔ဲအခါ အေရၿပားက ယားလာပါတယ္ ။ ယားေတာ႔ကုတ္ ၊ ကုတ္ေတာ႔ အေရၿပားက ပြန္းပဲ႔ၿပီး တၿခား ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြ ၀င္လာၿပီး အနာၿဖစ္ ၊ အရည္တရႊဲရႊဲ န႔ဲ အနာကေတာ႔ ၀ဲစိုေပါ႕ ၊ ေၿခာက္ၿပီး ယားေနတ႔ဲ ၀ဲ ကေတာ႔ ၀ဲေၿခာက္ေပါ႕ ။၀ဲက ေနရာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အၿဖစ္မ်ား တာက ေၿခေခ်ာင္း ၊ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြ ၊ ဦးေခါင္း ၊ လည္ပင္း ၊ ခ်ိဳင္းၾကားေတြ မွာ ၿဖစ္တက္ ပါတယ္ ။

  ၀ဲ ကို ကုလုိ႕ရပါတယ္ ။ ကုရတာ လြယ္သလား ခက္သလား ဆိုရင္ လူနာရဲ႕ အေနအထား ေပၚမူတည္ပါတယ္ ။ လူနာရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမွဳ ၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းမွဳ ၊ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားခ်က္အေပၚလိုက္နာမွဳ စတ႔ဲ အခ်က္ေတြ ေပၚ မူတည္ပါတယ္ ။

  ၀ဲ ဟာ ညဘက္မွာ ပိုၿပီး ယားယံ တက္ပါတယ္ ။ ေန႔ဘက္မွာ မကုတ္မိေအာင္ သတိထားႏိုင္ေပမယ္႔ ညဘက္ အိပ္ရင္ အမွတ္မထင္ ကုတ္မိ တာကေန အနာစို ၿဖစ္သြား တက္ပါတယ္ ။ သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္ ။ လက္သည္း ကို ေသခ်ာ ညွပ္ထားရပါမယ္ ။ လက္သည္း ရွည္ကေန ကုတ္မိလို႔ အနာစုိၿဖစ္ၿပီး ကုသရ တာရွည္ တက္ပါတယ္ ။

  မိမိ၀တ္တ႔ဲ အ၀တ္အစား ေတြ ကို ေသခ်ာေလွ်ာ္ဖြတ္ ၊ ေနလွမ္း ၊ မီးပူတိုက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ။ ဒါမွသာ ၀ဲေရာဂါကို ၿဖစ္ေစတ႔ဲ Sarcoptes scabiei ဆိုတ႔ဲ အေကာင္ေတြ ေသသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္ ။ အ၀တ္အစားယူ၀တ္တာ ၊ ေရာဂါရွိသူ ကုတင္အိပ္ယာမွာ အိပ္တာ ၊ အ၀တ္အထည္ ၊ အသုံးအေဆာင္ေတြကေန ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္ ။

  ေဆးကုသမွဴအေနန႔ဲကေတာ႔ ေရာဂါၿဖစ္ေစတ႔ဲ အေကာင္ကို သတ္ရပါမယ္ ။ ဘီပီအိုင္က ထုတ္တ႔ဲ Burscabies က ၿမန္မာၿပည္မွာ ၀ဲ အတြက္အသင္႔ေတာ္ဆုံးေဆး၀ါးပါပဲ ။ ေဆးကို အနာၿဖစ္ေနတ႔ဲ ေနရာတင္မကပဲ ေၿခဆုံးေခါင္းဆုံးလိမ္းသင္႔ပါတယ္ ။ ေသာက္ေဆးအေနန႔ဲကေတာ႔ သာမာန္အေနအထားမွာ မလိုအပ္ပါဘူး ။ ကုတ္မိလို႔ အနာက ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြ၀င္ၿပီ အေရ တရႊဲရြဲန႔ဲ စိုေနရင္ေတာ႔ အနာေၿခာက္ေအာင္ ၊ အနာထပ္မပြားေအာင္ လိုအပ္တ႔ဲ ပဋိဇီ၀ ေဆး၀ါးေတြန႔ဲ ေသခ်ာကုသေပးရပါတယ္ ။

  အိမ္မွာ အတူေနတ႔ဲ တၿခားသူေတြလဲ တၿပိဳင္နက္တည္း ကုသမွဳခံယူသင္႔ပါတယ္ ။ ဒါမွသာ ေရာဂါပိုးခုိကပ္က်န္မေနပဲ အၿမစ္ၿပတ္ သုတ္သင္ႏိုင္မွာပါ ။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးကို ေသခ်ာဂရုၿပဳမယ္ ၊ အ၀တ္အစား ၊ အသုံးအေဆာင္ေတြကိုပါ တခါတည္းေနလွမ္း ၊ ေလ်ွာ္ဖြတ္ ၊ မီးပူတိုက္မယ္ဆိုရင္ ၀ဲေရာဂါက မၾကာခင္ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါတယ္ ။ ၀ဲေရာဂါက ၿပန္ၿဖစ္တက္ပါတယ္ ။ Sarcoptes scabiei အမ ဟာ အေရၿပားေအာက္မွာ ဥဥ ၿပီး ၂၁ ရက္ၾကာရင္အေကာင္ေပါက္ပါတယ္ ။ ကေလးအခ်င္းခ်င္း ၊ မိသားစု ၀င္ေတြ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ဆီက တစ္ေယာက္ ကူးလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္ သံသရာ လည္ေနတက္ပါတယ္ ။ ကုသမွဳမွန္ကန္ဖို႔ လိုအပ္သလို လူနာရွင္ ဘက္ကလည္း ေသခ်ာလိုက္နာေဆာင္ရြက္တက္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္ ။

  မိမိပတ္၀န္းက်င္မွာ မိဘေတြမသိနားမလည္လို႔ အေရတရႊဲရႊဲန႔ဲ ၀ဲ စြဲေနတ႔ဲ ကေလးေတြေတြ႕မိရင္ မိဘေတြကို နားလည္ေအာင္ရွင္းၿပၿပီး ကုသမွဴခံယူဖို႔ တိုက္တြန္းေပးေစလိုပါတယ္ ။ မိမိကိုယ္တိုင္တက္ႏိုင္ရင္လည္း ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါတယ္ ။ မိဘေတြရဲ႕ ဂရုစိုက္မွဳန႔ဲကင္းကြာၿပီးၿဖစ္သလိုေနတက္တ႔ဲ ကေလးေလးေတြမွာ အၿဖစ္မ်ားတက္တ႔ဲ ေရာဂါၿဖစ္လို႔ပါ ။ မသိနားမလည္တ႔ဲ ကေလးေလး ေတြက သနားဖို႕ အရမ္းေကာင္းပါတယ္ ။ ေသခ်ာကုရင္ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သလို ၊ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမွဳေပၚမူတည္ၿပီး ၿပန္လည္ ကူးစက္ ႏိုင္တက္ ေရာဂါလည္း ၿဖစ္တာမို႔ က်ေနာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ၀ဲ ၿဖစ္ေနတ႔ဲသူကို ေတြ႕မိရင္ ကိုယ္ တက္ႏိုင္သေလာက္ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ ေလး ၿဖန္႕ေ၀ဖို႔ တိုက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္ .....။။

  အေရၿပားမွာ ၀ဲ ကူးစက္ ေနတ႔ဲ ပုံတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ၿပ ေပးလိုက္ပါတယ္ ။

  Dr Zero

  Read More...

  Thursday, October 16, 2008

  Peptic Ulcer

  အစာအိမ္နာ (သို႔) ေလနာေရာဂါ  အမ်ား ေခၚသလို အစာအိမ္နာ(သို႔) ေလနာ လို႔ေရးရေပမယ့္ တကယ္ အတိအက် ျပန္ဆိုရရင္ Peptic Ulcer
  ဆိုသည္မွာ အစာေျခ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေသာ အနာခြက္ ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္.. အဓိ
  က အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေနရာေတြ ကေတာ့ အစာအိမ္ (stomach) နဲ႔ အူသိမ္ဦး (duodenum) တို႔ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္..
  အစာအိမ္ တြင္ ျဖစ္ပါက Gastric Ulcer (GU) ဟု ေခၚျပီး အူသိမ္ဦးတြင္ ျဖစ္ပါက Duodenal Ulcer (DU)
  ဟု ေခၚပါတယ္..အားလံုးကို ျခံဳျပီးေတာ့ Peptic Ulcer (PU) လို႔ပဲ ေခၚပါတယ္..ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသား
  ေသာ အစာအိမ္နာ အသံုးအႏႈန္းသည္ Peptic Ulcer ကိုသာ ရည္ညႊန္းပါတယ္..


  အစာအိမ္ ဟာ အစာေခ်ဖို႔ အတြက္ ဟိုက္ဒ႐ိုကလိုရစ္အက္ဆစ္ (Hydrochloric acid, HCl ) နဲ႔ ပက္ပ္ဆင္
  (Pepsin) ဆိုတဲ့ အင္ဇိုင္း ထြက္႐ွိ ပါတယ္.. အစာ အိမ္နဲ႔ အူသိမ္ဦး နံရံ ေျမွး (Mucosa) ေတြဟာ ပံုမွန္အား
  ျဖင့္ အက္ဆစ္နဲ႔ ပက္ပ္ဆင္ကို ခံႏိုင္ရည္ ႐ွိပါတယ္..အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ နံရံေျမွး ခံႏိုင္ရည္ က်ဆင္း
  လာတဲ့အခါ အက္ဆစ္နဲ႔ ပက္ပ္ဆင္ ဟာ နံရံေျမွးကို စားျပီး အနာခြက္ (Ulcer) ျဖစ္ေပၚလာ ေစပါတယ္.. အ
  နာ ျဖစ္ေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္း(၂)ခ်က္ ကေတာ့

  • အစာအိမ္တြင္း Helicobacter pylori (H.pylori) ဘက္တီးရီးယားပိုး ဝင္ျခင္းနဲ႔

  • အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား (NSAIDs) တာ႐ွည္သံုးစြဲျခင္း
  တို႔ ျဖစ္ပါတယ္..
  H.pylori ပိုးဟာ အ႐ြယ္ေရာက္ျပီးသူ ကမာၻ႔လူဦးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ကူးစက္ခံထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း WHO
  မွ ခန္႔မွန္း ထားပါတယ္.. H.pylori ပိုးေၾကာင့္ အစာအိမ္ ေရာင္ရမ္းျခင္း (Gastritis) ျဖစ္သူမ်ားရဲ႕ ၉၀%
  ဟာ ဘာလကၡဏာမွ မျပပဲ ႐ွိေနပါတယ္.. Duodenal Ulcer ႐ွိသူမ်ား၏ ၉၅% ၊ Gastric Ulcer ႐ွိသူမ်ား၏
  ၈၀% သည္ H.pylori ပိုး ကူးစက္ခံ ထားရျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိရပါတယ္.. H.pylori ပိုးဟာေသြးေႏြး သ
  တၱဝါမ်ားရဲ႕ အစာေျခ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေတြ႔ရျပီး လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အစာအိမ္ ထဲမွာ ႐ွင္သန္ေန
  ထိုင္ ေပါက္ဖြား ၾက ပါတယ္..ကူးစက္နည္း ကေတာ့ မစင္မွ အစားအစာ၊ ေရ ကေန တစ္ဆင့္ ကူးစက္ပါ
  တယ္..


  ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ေလးဖက္နာ၊ ေဂါက္ေရာဂါ၊ အဆစ္နာေရာဂါ ႐ွိသူမ်ား အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး
  ကို တာ႐ွည္စြာ သံုးစြဲ ျခင္းေၾကာင့္ အစာအိမ္နာ ျဖစ္ေပၚလာ တတ္ပါတယ္.. Diclofenac, Ibuprofen,
  Naproxen, Aspirin စသည့္ေဆးမ်ားသည္ အစာအိမ္နာ (Peptic Ulcer) ျဖစ္ေစပါတယ္..Acetamino-
  phen (Paracetamol) သည္ အစာအိမ္နာေရာဂါ မျဖစ္ေပၚေစပါ..


  ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းသည္ အစာအိမ္နာ ျဖစ္ေစ႐ံုသာမက ေရာဂါ၏ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို
  လည္း ျဖစ္ေပၚေစျပီး အနာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ေဆးကုသမႈ ကိုလည္း ၾကန္႔ၾကာေစပါတယ္..စိတ္ဖိစီးမႈ
  (Stress) နဲ႔ အစပ္စာ (Spicy Food) မ်ားဟာ အစာအိမ္ ေရာဂါ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ အရင္က ယူဆခဲ့ေသာ္
  လည္း အခုခါ H.pylori ပိုးကို ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိျပီးေနာက္ပိုင္းဒီအယူအဆဟာ ေမွးမွိန္ခဲ့ပါတယ္..


  အစာအိမ္နာ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားမွာ
  • ရင္ညြန္႔ (Just below the Sternum) တြင္ နာက်င္ျခင္း
   • မ်ားေသာအားျဖင့္ Gastric ulcer သည္ အစာစားပါက ပိုနာတတ္ျပီး Duodenal ulcer သည္ အစာစားျပီးပါက နာက်င္မႈ သက္သာ လာတတ္ပါတယ္..
   • ရင္ပူရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း

   • ေလထေလတက္ျခင္း (bloating & belching)
   • အစာစားခ်င္စိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်လာျခင္း
   • ေအာ့အန္ျခင္း၊ ေသြးအန္ျခင္း(Hematemesis)၊ ဝမ္းအမဲသြားျခင္း(Melaena)
   တို႔ ျဖစ္ပါတယ္..
   ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား
   • အစာအိမ္ ဓါတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း (Barium meal X-Rays) အားျဖင့္ အစာအိမ္နာ ႐ွိမ႐ွိ သိႏိုင္ပါတယ္..
   • H.pylori ပိုး႐ွိမ႐ွိ စမ္းသပ္ရန္
    • အစာအိမ္ၾကည့္ မွန္ေျပာင္း (Endoscope) ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အစာအိမ္နာ ကို တိုက္႐ိုက္ၾကည့္ႏိုင္သလို အစာအိမ္ရည္ကိုယူျပီး ပိုးေမြးျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ပါတယ္
    • Urea Breath Test ၊ ေသြး ႏွင့္ ဝမ္း စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္လည္း သိႏိုင္ပါတယ္..
    • /ul>

   ေဆးကုသမႈ
   ေဆးကုသမႈ အပိုင္းတြင္ ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားေသာ ေဆးကိုအတိအက် လိုက္နာ ေသာက္သံုးရန္ လိုအပ္
   သလို လူနာ အပိုင္းမွလည္း ေ႐ွာင္ၾကဥ္ စရာမ်ားကို လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္.. အစာအိမ္နာ ႐ွိသူသည္

   • ေဆးလိပ္ လံုးဝ (လံုးဝ) ျဖတ္ရန္
   • အစပ္စာ၊ ေကာ္ဖီ၊ အရက္ ေ႐ွာင္
    ရန္
   • အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး လံုးဝ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ျပီး အစာအိမ္ မထိခိုက္ေသာ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးကို ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေသာက္ရန္
   • အနာက်က္ေစရန္
    • H2 Receptor Antagonist ေဆးမ်ား၊ ဥပမာ- Cimetidine , Ranitidine
    • Proton Pump Inhibitor ေဆးမ်ား၊ ဥပမာ-Omeprazole , Lansoprazole တို႔ကို ေသာက္ႏိုင္ပါတယ္..
   • အမ်ားစု မွာ H.pylori ပိုး ကူးစက္ခံရမႈ ႐ွိသျဖင့္ H.pylori ပိုး ႐ွင္းလင္းသုတ္သင္ ဖို႔
    ေဆး(၃)မ်ဳိးကို တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္ ၁၀ ရက္ မွ ၁၄ ရက္ထိ ေသာက္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္..
    1. Omeprazole 20 mg (or) Lansoprazole 30 mg twice daily

    2. Metronidazole 500 mg (or) Amoxicillin 1 g (1000 mg) twice daily

    3. Clarithromycin 500 mg twice daily

   ဒီေဆးမ်ားကို ေသာက္ျပီးေနာက္ Omeprazole (or) Lansoprazole ကို အနာ လံုးဝ ေပ်ာက္ကင္း
   ေအာင္အတြက္ (၄)ပတ္ မွ (၆)ပတ္ထိ ဆက္ေသာက္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္..
   ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား
   • အစာအိမ္ ေသြးယိုျခင္း
   • အစာအိမ္ေပါက္ျခင္း
   • အစာအိမ္ အထြက္ပိတ္ျခင္း (Gastric Outlet Obstruction - GOO)
    • Duodenal Ulcer အနာက်က္ျပီးေနာက္ အူသိမ္ဦး က်ဥ္းျပီး အစာအိမ္ ထြက္ေပါက္ ပိတ္သြားတတ္ပါတယ္.. ဒီေရာဂါ ျဖစ္ရင္ ေန႔စဥ္ အန္တတ္ျခင္း၊ အရည္ခန္းေျခာက္မႈ ႐ွိျခင္း (Dehydration) တို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္..

   Read More...

   United Nations' first Global Handwashing Day

   ကုလသမဂၢရဲ႕ပထမဆံုးေသာ ကမာၻ႔လက္သန္႔စင္ေဆးေၾကာေရးေန႔ ကမာၻအႏွံ႕ဆင္ႏႊဲ

   ကုလသမဂၢရဲ႕ပထမဆံုးေသာ ကမာၻ႔လက္သန္႔စင္ေဆးေၾကာေရးေန႔ ကမာၻအႏွံ႕ဆင္ႏႊဲ ...။

   ကမာၻေပၚရိွ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာက သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကေလးငယ္ေတြဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ပထမဆံုးေသာ ကမာၻ႔လက္သန္႔စင္ေဆးေၾကာေရးေန႔ကို 2008ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ-၁၅ရက္ေန႔မွာ တစ္ျပိဳင္တည္း ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္..။

   ေသေစႏိုင္တဲ့ေရာဂါေပါင္းမ်ားစြာကို အထိေရာက္ဆံုးနဲ႔ အရိုးရွင္းဆံုး ကာကြယ္တဲ့နည္းလမ္းကို အားလံုးသိေစလုိပါတယ္ လို႔ ကုလသမဂၢက ဆိုပါတယ္။

   ကမာၻ႔လူဦးေရရဲ႕ တစ္၀က္နီးပါးဟာ လံုေလာက္တဲ့ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ မရရိွႏိုင္ၾကဘူးလို႔ မွတ္တမ္မ်ားအရ သိရပါတယ္..။


   ကမာၻတစ္၀ွမ္းက ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ေက်ာ္က ကေလးသူငယ္ သန္းေပါင္း-၁၂၀ ေက်ာ္ဟာ အဆိုပါ လက္သန္႔စင္ေဆးေၾကာေရးစီမံခ်က္ကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက တယ္လို႔ သိရပါတယ္..။

   အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာေတာ့ ခရစ္ကတ္စူပါစတား ဆပ္ခ်င္ တန္ဒူကာ က ဒီစီမံခ်က္ကို ဦးေဆာင္ျပီး.. ကေလးမ်ား တစ္ျပိဳင္နက္ လက္ေဆးပြဲႏႊဲႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္..။

   နီေပါႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရိွအစိုးရသစ္ကလည္း ႏိုင္ငံသားေတြဆီကို ဖုန္းမက္ေဆ့ပို႔ျပီး သတင္းေပးလႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္..။

   ဘူတန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ ဗီဒီယို အန္နီေမးရွင္းေတြကို ဘူတန္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အညီ တင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္..။

   ဗီယက္နန္မွ ကေလးငယ္မ်ား ဆင္ႏႊဲေနပံု.

   အဓိကကေတာ့ လက္ေဆးတဲ့အခါ ေရနဲ႔ဆပ္ျပာသံုးျပီး စနစ္တက်ေဆးေၾကာတတ္ေစလိုတဲ့ နည္းစနစ္ကို ျဖန္ခ်ီႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္း Unicef's senior Sanitation and Hygiene programme adviser, Therese Dooleyက ဆိုပါတယ္..။လက္ကို စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာရမယ္ အေရးၾကီး အခ်ိန္ေတြကေတာ့..

   ၁။ အစာမခ်က္ခင္..

   ၂။ အစားအစာမ်ားကို မျပင္ဆင္ခင္..

   ၃။ အစာ မစားခင္..

   ၄။ အိမ္သာ မွ ဆင္းလွ်င္..

   ၅။ ကေလးကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္မေပးခင္ ႏွင့္ လုပ္အျပီးတြင္ ျဖစ္ပါတယ္..။

   ေဆးေၾကာရာမွာလည္း ေရသီးသန္႔နဲ႔ပဲ ေဆးေၾကာျခင္း ဟာ ေရာဂါပို႔ေတြကို မသန္႔စင္ေစႏိုင္လို႔ ဆပ္ျပာနဲ႔ စနစ္တက် ေဆးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔..တာ၀န္ရိွသူေတြက ေျပာပါတယ္..။

   ေတာင္အာရွရဲ႕ လူဦးေရတစ္၀က္နီးပါဟာ အိမ္သာကို အသံုးမျပဳၾကေသးတာေတြ႕ရပါတယ္..။ ( အာဖရိက ကႏၱာရ ေဒသမ်ားမွာပင္ အသံုးမျပဳသူ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ၂၈%ပဲ ရိွတယ္ ဆိုပါတယ္..။)

   ကုလသမဂၢဟာ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ကိုလည္း the International Year of Sanitation ႏိုင္ငံတကာသန္႔စင္ေရးႏွစ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္..။
   SOCRCE : BBC

   Read More...

   Tuesday, October 14, 2008

   Prohibition against import, processing, distribution and using as ingredient of MILK POWDER contaminated with MELAMINE ! (2)


   Read More...

   Monday, October 13, 2008

   Anorexia Nervosa

   အစား မစား ႏိုင္ေသာ ေရာဂါ


   “အစား မစား ႏိုင္ေသာ ေရာဂါ (Anorexia Nervosa)” ဟာ စိတ္ေၾကာင္႔ ျဖစ္တဲ႔ အစား မစားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စားရမဲ႔ ေသာက္ရမဲ႔မို႔ မစားႏိုင္တာ၊ ခႏၶာကိုယ္မွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ (ဥပမာ အစာအိမ္ေရာဂါ) ေၾကာင္႔ မစား ႏိုင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာေသးခင္က Channel 4 အစီအစဥ္ တစ္ခု ျပသြားခဲ႔ပါတယ္။ အသက္ ရွစ္ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတဲ႔ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ ကို အေျခခံၿပီး ရိုက္ထားတာ သနား စရာလည္း ေကာင္း၊ ေၾကာက္စရာ လည္း ေကာင္း၊ ၾကည္႔သင္႔တဲ႔ အစီအစဥ္မို႔ လင္႔ခ္ ထည္႔ေပး လိုက္ပါတယ္။

   အရိုးေတြ ေပၚေအာင္ ပိန္ေနမွ လွတယ္ ထင္တာေၾကာင္႔ လိုလို၊ ၀ၿပီး အဆီပိတ္ ေရာဂါထူမွာ ေၾကာက္တာေၾကာင္႔ လိုလိုနဲ႔ အစားေတြ ေရွာင္တာက စတတ္ ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပံုမွန္ မဟုတ္ေတာ႔တဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ႔နည္းေတြ၊ အမူအက်င္႔ေတြကို ေရာက္လာ တာပါပဲ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ႔ေအာင္လို႔ ေလ႔က်င္႔ခန္း ေတြကိုလည္း မတရား လုပ္တတ္ ပါေသးတယ္။ သူမ်ားအျမင္မွာ ဘယ္ ေလာက္ ပဲ ပိန္ပိန္ သူတို႔စိတ္ သူတို႔ အျမင္မွာေတာ႔ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ၀တယ္လို႔ပဲ ယံုၾကည္ ေနတတ္လို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ႔ေအာင္ အစားမစား၊ ေလ႔က်င္႔ခန္း နင္းကန္လုပ္နဲ႔ အေတာမသတ္ပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္ကလည္း အရိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္း၊ အေရာင္အေသြး ခန္းေျခာက္၊ မ်က္တြင္း ေငါေငါနဲ႔ ေၾကာက္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

   ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေတြၾကား ဒီေရာဂါ အျဖစ္မ်ားၿပီး ေယာက္်ားေလး မိန္းကေလး ျဖစ္ႏႈန္းက ၁း၁၀ ရွိပါတယ္။ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ခႏၶာ ကိုယ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေရာဂါ လကၡဏာေတြ ျပတတ္ၿပီး သံုးပံုတစ္ပံု သတ္ေသႏႈန္း ရွိလို႔ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ႔ ေရာဂါ အမ်ိဳးအစားမွာ ပါ၀င္ ပါတယ္။

   ေရာဂါ အမည္ တပ္ဖို႔အတြက္ လကၡဏာေတြ (Diagnostic criteria) ကေတာ႔
   • အရပ္ ႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (Body Mass Index = Body weight in Kilograms divided by Height in Meters squared) 17.5 ထက္ ေလ်ာ႔နည္းျခင္း

   • မိမိဖာသာ ျဖစ္ေစေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ႔က်ျခင္း (Self-induced weight loss) (ဥပမာ ၀ေစေသာ အစာမ်ားကို မတရား ေရွာင္ျခင္း၊ စားၿပီး လက္ထိုးအန္ျခင္း၊ ၀မ္းႏႈတ္ေဆး မ်ား ပံုမွန္ သံုးျခင္း၊ ကိုယ္လက္ ေလ႔က်င္႔ခန္း တရားလြန္ လုပ္ျခင္း၊ အစား မစားခ်င္ေအာင္ ေဆး ေသာက္ျခင္း စသည္)

   • မိမိ ခႏၶာကိုယ္ကို အလြန္အမင္း ၀ေနသည္ဟု အျမင္မွား ယံုၾကည္ေနျခင္း (Body image distortion) ၀မည္ကို ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သတိ အပိုလြန္ေနျခင္း

   • ေသြးထဲရွိ ေဟာ္မုန္းဓာတ္မ်ား ကေမာက္ကမ ျဖစ္ကုန္ျခင္း ျပႆနာမ်ား (Endocrine disorders) (ဥပမာ ရာသီေသြး ထိန္ငုပ္ျခင္း၊ လိင္မႈကိစၥ စိတ္မပါေတာ႔ျခင္း၊ အင္ဆူလင္ ထုတ္မႈ ပံုမမွန္ေတာ႔ျခင္း စသည္)

   • အရြယ္ မေရာက္ေသးေသာ (ရာသီေသြး မေပၚေသးေသာ) မိန္းကေလးမ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္ ေနာက္က်ျခင္း (Delayed or arrested puberty)

   မ်ားေသာအားျဖင္႔ေတာ႔ ဒီေရာဂါ ျဖစ္လာသူေတြမွာ အိမ္တြင္း မိသားစု အေနအထား ျပႆနာ တစ္ခုခု ရွိတတ္ ပါတယ္။ စည္းကမ္း အလြန္ တင္းၾကပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ႔လ်ဲ လြန္းျခင္း၊ လူႀကီးမ်ားက ေနရာတကာ ၀င္ပါၿပီး လံုး၀ လြတ္လပ္ခြင္႔ မေပးျခင္း၊ အခ်စ္ လြန္ၿပီး ကာဆီး ကာဆီး လုပ္လြန္းျခင္း၊ ျပႆနာ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔မႈမ်ားကို မေျဖရွင္းပဲ ေရွာင္ရွားျခင္း တို႔နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ တတ္ ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ေတာ႔လည္း မိဘကိုယ္တိုင္က အစားအေသာက္ကို သတိထား လြန္းတာေၾကာင္႔ ကေလး ေတြက အေၾကာက္လြန္ၿပီး ဟိုဟာ မစားရဲ ဒီဟာမစား၀ံ႔ ေရွာင္ကုန္ တတ္ပါတယ္။

   လူနာမွာ ေတြ႔ရတဲ႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာေတြကေတာ႔
   • ႂကြက္သားမ်ား ေသးသိမ္လာျခင္း (ဥပမာ လက္ေမာင္းလက္ဖ်ံ)

   • အသားအေရ ခမ္းေျခာက္ျခင္း

   • ဆံပင္ႏွင္႔ ေျခသည္း လက္သည္းမ်ား ျပတ္လြယ္ က်ိဳးလြယ္ျခင္း

   • လက္ဆစ္ မ်ားတြင္ အသားမာ တက္ျခင္း (လက္ထိုး အန္တတ္ သူမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ ရုပ္လကၡဏာ)

   • ေသြးအားနည္းျခင္း

   • အသားႏွင္႔ မ်က္သားမ်ား ၀ါလာျခင္း

   • ကေလး အေမႊးကဲ႔သို႔ ေမႊးၫႇင္း ႏုမ်ား ေပါက္လာျခင္း (အထူးသျဖင္႔ ေက်ာျပင္တြင္)

   • သြားေႂကြသားမ်ား ပါးလ်ားကုန္ျခင္း

   • လက္ဖ်ား ေျခဖ်ားမ်ား ျပာႏွမ္းလာျခင္း

   • ေသြးေပါင္ခ်ိန္ က်ျခင္း (ပံုမွန္ မဟုတ္)

   • ကိုယ္အပူခ်ိန္က်ျခင္း (ပံုမွန္ မဟုတ္)

   • ရင္သားမ်ား ရႈံ႕တြေသးငယ္ကုန္ျခင္း

   • တံေတြးႀကိတ္မ်ား ေယာင္ယမ္းျခင္း (အထူးသျဖင္႔ နားေနာက္ ႏွင္႔ ေမးရိုးေအာက္)

   • အူမ်ား အလုပ္မလုပ္ေတာ႔ျခင္း (၀မ္းႏႈတ္ေဆး အလြဲသံုးမႈေၾကာင္႔)

   • လက္ထံု ေျခထံု ျဖစ္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


   အေတြ႕ရမ်ားတဲ႔ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ဘံုလကၡဏာ ကေတာ႔ ဒီေရာဂါ ျဖစ္တဲ႔ ကေလးေတြဟာ အစား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို သူတို႔ဘ၀မွာ သူတို႔ အစိုးရတဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ ကိစၥအေနနဲ႔ အသံုးခ် တာပါ။ က်န္တာအားလံုး သူတို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္တာကို အစားထိုးတဲ႔ သေဘာေပါ႔။ ကုရခက္တာ ဒါေၾကာင္႔ပါ။ စိတ္ကုထံုး (Psycho-therapy)ကို အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ႔ စိတ္ပညာရွင္ (Clinical Psychologist) နဲ႔ လေပါင္း မ်ားစြာ ကုရပါတယ္။

   တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပဲ အစာ ျပန္စား ႏိုင္ေအာင္လည္း ကုရ၊ ကူရပါတယ္။ အတင္း ဒုတ္နဲ႔ ရိုက္ၿပီး ေကၽြးလို႔ မရပါဘူး။ စိတ္က မစားႏိုင္လို႔ အင္မတန္ ခက္ခဲ ပင္ပန္း ၾကရွာပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ ကလည္း မခံႏိုင္လို႔ မတိုင္းမဆ ေကၽြးရင္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ အစာ အာဟာရ ပညာရွင္ (Dietitian) နဲ႔ ေသခ်ာတိုင္ပင္ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ စနစ္တက် ေကၽြးရတာပါ။ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဓာတ္ဆား အေနအထားကို အႀကိမ္ မ်ားစြာ ေသြးေဖာက္ စစ္ေဆး ရပါတယ္။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ထိခိုက္ၿပီး ေသေစ တဲ႔အထိ ဒုကၡ ေပးႏိုင္လို႔ပါ။

   ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြကေတာ႔
   • သြားပိုးစားျခင္း

   • ႏွလံုးခုန္ မမွန္ျခင္း၊ ေသြးေပါင္က် မူးေမာ္ ေမ႔ေမ်ာျခင္း၊ ႏွလံုး ရုတ္တရက္ ရပ္သြားႏိုင္ျခင္း

   • အူမ်ား ပံုမွန္ အလုပ္မလုပ္ပဲ ေႏွးေကြး လာျခင္း၊ ၀မ္းအလြန္အမင္း ခ်ဳပ္ျခင္း

   • ေဟာ္မုန္းမ်ား ကေယာက္ ကယက္ ျဖစ္ကုန္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေနက် အလုပ္မ်ား မွားယြင္း ကုန္ျခင္း (ဥပမာ သိုင္းရိြဳက္ ေဟာ္မုန္း နည္းျခင္း မ်ားျခင္း)

   • ေက်ာက္ကပ္တြင္း ေက်ာက္တည္ျခင္း

   • ကိုယ္ခႏၶာ ႀကီးထြားမႈ တန္႔သြားျခင္း

   • အရိုးပြ ဆတ္ က်ိဳးလြယ္ျခင္း

   • ကိုယ္၀န္ မရႏိုင္ျခင္း၊ ရပါကလည္း ကေလး အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ႔ကာ ေမြးစ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ႔နည္းျခင္း

   • ဦးေႏွာက္ ထုထည္ ေလ်ာ႔က် ေသးသိမ္လာျခင္း (အစား ပံုမွန္ ျပန္စားရင္ တျဖည္းျဖည္း ျပန္ေကာင္းပါတယ္)

   • ေသြးဆဲလ္မ်ား ေလ်ာ႔နည္း၍ ေသြးအားနည္း၊ ခုခံအားနည္း၊ ေသြးမတိတ္ ျဖစ္ျခင္း-
   • အားလံုး ေၾကာက္စရာခ်ည္းပါပဲ။

   “အစားမစားႏိုင္ေသာ ေရာဂါ (Anorexia Nervosa)” ျဖစ္ေနတာ ေသခ်ာတယ္လို႔ ေရာဂါ အမည္တပ္ၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ကုရပါတယ္။ မိသားစုကလည္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ပါ၀င္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ ဘယ္သူမွ အျပစ္တင္ ေနစရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပႆနာရယ္လို႔ သိၿပီးတဲ႔ေနာက္ ဒါကို လက္ခံဖို႔နဲ႔ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဘာလုပ္မယ္ ဆိုတာ ညီညီ ညြတ္ညြတ္ သေဘာတူဖို႔၊ လက္ေတြ႕ လုပ္ႏိုင္တာ ေတြ စလုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ၾကာရွည္ ကုရတဲ႔ ေရာဂါပါ။

   ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာတံုးက ဒီေရာဂါ ရွိတယ္လို႔ မၾကားဖူး ခဲ႔တာဟာ တကယ္ပဲ မရွိတာလား၊ ရွိလ်က္နဲ႔ မသိတာ လား မေျပာတတ္ ပါဘူး။ စာဖတ္ သူမ်ားရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳကုိ ၾကားသိလိုပါတယ္။

   ျမန္မာလူမ်ိဳးအေပါင္း စိတၱဘယမွ ကင္းေ၀း၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

   Reference:
   Semple, D., Smyth, R., Burns, J., Darjee, R. & McIntosh, A. (2005). Oxford Handbook of Psychiatry, Oxford: University Press.

   Read More...

   Sunday, October 12, 2008

   TELEVISION, COMPUTER VISION AND YOUR EYES

   တယ္လီဗြီး႐ွင္း၊ ကြန္ျပဴတာ ႏွင့္ သင့္ မ်က္လံုးမ်ား


   ယေန႔ ကာလမွာ လူ အမ်ားစု ဟာ အခ်ိန္ၾကာၾကာ တီဗီ ၾကည့္တယ္ ... ကြန္ပ်ဴတာ ေရွ႕မွာ ထိုင္တယ္။ ဂိမ္းေဆာ့ ၾကတယ္။ ဒါေတြ လုပ္တာ မ်က္စိ ထိခိုက္ သလား။ မ်က္စိ အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိ ျပဳမူ ေနထုိင္ သင့္သလဲ။
   မ်က္စိ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးေဇာ္ထြန္းလင္း M.B.B.S, M.Med.Sc (OpHTH) ကို ေတြ႔ဆံုၿပီး ေမးျမန္း ထားပါတယ္။

   ေမး။ ။ တီဗီ ၾကာၾကာ ၾကည့္ရင္။ ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္း စခရင္ ၾကာၾကာ ၾကည့္ရင္ မ်က္စိ ထိခိုက္ သလား။
   ေျဖ။ ။ တီဗီ ၾကာၾကာ ၾကည့္လို႔ ကြန္ပ်ဴတာ စခရင္ ၾကာရွည္ ၾကည့္လို႔ စကၡဳ အာရံု ကုန္ခန္း သြားတယ္ လို႔ေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခရီးရွည္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ေျခေထာက္ ေညာင္းသလိုပဲ။ တီဗီကို ဆက္တုိက္ ၾကာရွည္ ၾကည့္ရင္ မ်က္စိ ေညာင္းတာ။ မ်က္ရည္ က်တာ၊ မ်က္ရည္ပူ က်တာ၊ မ်က္ရိုး ကိုက္တာ၊ ေခါင္းကိုက္ ဇက္ေၾကာ တက္တာ မ်ိဳး ေတြ ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ ပါတယ္။

   ေမး။ ။ အဲဒါ တီဗီ ေၾကာင့္ မဟုတ္ ဘူးလား။
   ေျဖ။ ။ တီဗီ ေမာ္နီတာ ကို ၾကည့္တာ ၾကာ ေလေလ မ်က္လံုး ဖြင့္ထားတဲ့ ကာလ ၾကာ ေလေလ မ်က္လံုးေပၚက မ်က္ရည္ ခန္းေျခာက္မႈ မ်ား ေလေလ ပဲ။ မ်က္ၾကည္လႊာ ရဲ႕ အျပင္လႊာမွာ မ်က္ရည္ စိုစြတ္ ေနဖို႔ လိုတယ္။ မ်က္ရည္ ခန္းေျခာက္ သြားရင္ မ်က္ၾကည္လႊာ မွာ ပံုရိပ္ မထင္ရွား ေတာ့ဘူး။ ပံုရိပ္ မထင္ရွား ရင္ မ်က္စိ အားစိုက္ ရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဇက္ေၾကာ တက္တာတို႔၊ မ်က္ရိုး ကုိက္တာ တုိ႔ ခဏခဏ အျဖစ္ မ်ားတယ္။ အဲကြန္းခန္း ထဲမွာ ဆိုရင္ မ်က္ရည္ ခန္းေျခာက္ႏႈန္း ပိုမ်ား ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ၾကည့္တာ ၾကာလို႔ မ်က္ရည္ ခန္းေျခာက္ရင္ computer eye drops, RENU eye drops, Cooleye eye drops ေတြ ခပ္ရင္ ပိုေကာင္း ပါတယ္။ မ်က္ရည္ အင္အား ကို ေဆာင္းေပးတဲ့ သေဘာပါ။

   ေမး။ ။ ဒီလုိဆုိရင္ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာဲ အမ်ားဆံုး ၾကည့္ရႈ သင့္သလဲ။
   ေျဖ။ ။ တီဗိီ ေမာ္နီတာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္းေတြကို တစ္နာရီ ထက္ ပိုၿပီး ေတာက္ေလွ်ာက္ မၾကည့္ သင့္ဘူး။ တစ္နာရီ ၾကည့္ၿပီးရင္ မ်က္လံုး ကို ေခတၱ အနား ေပးပါ။ မ်က္လံုး စြတ္စို ေအာင္ေပါ့။ ဗီဒီယိုဂိမ္း၊ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္း တစ္နာရီ ေက်ာ္ ၾကာၾကာ ၾကည့္ၿပီးရင္ ကစားၿပီးရင္ ဆယ္မိနစ္ ေလာက္ နားၿပီး အေဝးၾကည့္ ျမင္ကြင္းကို ၾကည့္ေပး သင့္တယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ၾကာၾကာ ၾကည့္ဖို႔ ဂိမ္း ၾကာၾကာ ကစားဖို႔ လုိရင္ ကိုယ့္မ်က္စိ နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပါဝါ မ်က္မွန္ ကို လိုအပ္ရင္ တပ္ထားဖုိ႔ သတိ ေပးခ်င္ ပါတယ္။ နည္းနည္း ၾကာၾကာ ထုိင္ၾကည့္ရင္ အဆင္ မေျပ ဘူးထင္ရင္ မ်က္စိ ပါဝါစစ္၊ လိုအပ္ရင္ မ်က္မွန္ တပ္သင့္ ပါတယ္။

   ေမး။ ။ တီဗီ အမ်ိဳးအစား အရည္အေသြး က မ်က္လံုး ထိခိုက္မႈမွာ တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခု ကြာ သလား။
   ေျဖ။ ။ ကြာပါတယ္။ Resolution ေခၚတဲ့ ပံုေဖာ္ အစက္ အေျပာက္ ေတြ ႀကဲရင္ ၊ resolution ည့့ံတဲ့ တီဗီ ၾကည့္ရင္ မ်က္လံုး ပိို ထိခိုက္ တယ္။ အရုပ္ ပီသ ထင္ရွားမႈ မရွိရင္ တီဗီ ၾကည့္ၿပီး ဒါမွမဟုတ္ ၾကည့္ေနဆဲ မွာပဲ ေခါင္းကိုက္၊ မ်က္ရိုး ကိုက္တာ ျဖစ္လာ ႏုိင္တယ္။ အရုပ္ ပီသေပမဲ့ အလင္းေရာင္ ကစား ေနတာ။ အရုပ္ေတြ သိပ္လႈပ္ရွား ေနတာ ရွိရင္လည္း အဲသည္ ေဝဒနာေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ေနာက္ တစ္ခု ကေတာ့ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ေပါ့။ အလင္းေရာင္ ထုတ္လႊင့္တဲ့ ပစၥည္းေတြမွာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ရွိတယ္။

   ဥပမာ လွ်ပ္စစ္ မီးေခ်ာင္း မွာလည္္း ရွိတယ္။ ေမြးကင္းစ ကေလးေတြ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ရင္ မီးေခ်ာင္း ျပရတယ္။ ဓါတ္ ေရာင္ျခည္ သံုးတာေပါ့။ ေခတ္ သိပ္မမီတဲ့ တီဗီေတြ၊ ေမာ္ဒယ္ နိမ့္တဲ့ တီဗီ ေတြက ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ပိုထြက္တယ္။ တန္ေဆး လြန္ေဘးပဲ။ ယခုအခါ ႀကိဳတင္ စစ္ေဆး ကန္႔ သတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြနဲ႔ အညီ ထုတ္္လုပ္ ေရာင္းခ်တာ မ်ားလား လု႔ိ အႏၲရာယ္ေတာ့ နည္းပါတယ္။ နယ္စပ္က ဝင္လာတဲ့ တီဗီ ေတြကို သံုးရင္ သတိထား သင့္တယ္။ တစ္နာရီကို ၀.၅ မိီလိီရြန္ဂ်င္ ထက္ မပိုဘဲ ေရာင္ျခည္ ထြက္မွ စိတ္ခ် ရတယ္။ မ်က္စိ ေရာဂါ ရွိလု႔ိ၊ အတြင္းတိမ္ ခြဲထုတ္ ထားရလို႔ ေနကာ မ်က္မွန္ အၿမဲ တပ္ထား ဖို႔ လုိတဲ့သူ ေတြ ကေတာ့ တီဗီ ၾကည့္ရင္ ခပ္ခြာခြာ ကၾကည့္ရၿပီး ေနကာ အၿမဲ တပ္ထား ႏုိင္တယ္။

   ေမး။ ။တီဗီ ၾကည့္ရာမွာ ေရွ႕တည့္တည့္ က ထုိင္ရမယ္။ ေဘး ခပ္ေစာင္းေစာင္း ထိုင္သင့္တယ္ ဆုိတဲ့ သက္မွတ္ခ်က္ မ်ိဳးေတြ ရွိသလား။
   ေျဖ။ ။ သက္ေတာင့္ သက္သာ မေညာင္းမညာ ၾကည့္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား က တီဗီ မွန္သားျပင္ရဲ႕ ေရွ႕တည့္တည့္ ျဖစ္တယ္။ မွန္သားျပင္ နဲ႔ မ်က္စိ အနိမ့္မျမင့္ တစ္တန္းတည္း ျဖစ္ေန ရမယ္။ ကိုယ္က ျမင့္ေနရင္ ငံု႔ၾကည့္ ရမယ္။ ကေလး ေတြလို ကိိုယ္က ၾကမ္းေပၚက ထုိင္ ၾကည့္ရင္ ေမာ့္ၾကည့္ ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေဘး ေရာက္ေနရင္ ေစာင္း ၾကည့္္ရလို႔ ဇက္ေညာင္း၊ ဇက္ေၾကာတက္၊ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ မ်က္ရိုးကိုက္ ျဖစ္မယ္။

   ေမး။ ။ တီဗီ ၾကည့္ေနစဥ္မွာ အခန္းကို ရုပ္ရွင္ရံုလုို အေမွာင္ ခ်ထားရင္ ပိုေကာင္း သလား။
   ေျဖ။ ။ မေကာင္းဘူး။ အခန္းတြင္း အလင္းေရာင္က မေမွာင္လြန္း၊ မလင္းလြန္း မွ်တရမယ္။

   ေမး။ ။ တီီဗီၾကည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ေရွ႕ ထုိင္ ဂိမ္းကစား တာေတြဟာ မ်က္စိ ထိခိုက္ ေစတာ ေတြပဲလို႔ ေျပာရင္ ရသလား။
   ေျဖ။ ။ ဒါေတြ ေရွာင္ဖယ္ ေနရင္ ေခတ္ ေနာက္က် က်န္ရစ္မွာပဲ။ အသံုး ျပဳရာမွာ မ်က္စိ မထိိခိုက္ေအာင္ သတိနဲ႔ ဆင္ျခင္ၿပီး သံုးစြဲရမွာပဲ။

   (၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ထုတ္ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္)

   Read More...

   Friday, October 10, 2008

   Prohibition against import, processing, distribution and using as ingredient of MILK POWDER contaminated with MELAMINE !

   တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ မယ္လမင္းပါ၀င္သည့္ မသန္႔ရွင္းေသာႏို႔မႈန္႔မ်ား ေသာက္သံုးမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာက္ကပ္ တြင္ ေက်ာက္တည္ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ခံစား ၾကရၿပီး ကေလးငယ္ အခ်ိဳ႕ ေသဆံုးသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရွိ ခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း မယ္လမင္းပါ၀င္သည့္ မသန္႔ရွင္းေသာ ႏို႕မႈန္႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား မျဖစ္ပြား ေစေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီ တစ္ခုမွ တင္သြင္း ထားေသာ (၂၅) ကီလို ဂရမ္၀င္ ႏို႕မႈန္႔အိတ္ (၄၆၀)သည္ မယ္လမင္း ပါ၀င္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသျဖင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာနက ၎ႏို႕မႈန႔္မ်ား ကို မီး႐ိႈးဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္ရွိ လက္က်န္ ပစၥည္းမ်ားကို လိုက္လံ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

   ၎အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေစ်းကြက္မ်ားရွိ ကုမၸဏီ (၈)ခုမွ တင္သြင္းေသာ ႏို႕မႈန္႔(၈)မ်ိဳးကိုလည္း စမ္းသပ္ စစ္ေဆး လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းသို႔ စစ္ေဆး ေနစဥ္အတြင္း ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႏို႔မႈန္႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲျခင္း မျပဳေရး သက္ဆိုင္ရာက ႏိႈးေဆာ္ ထားေၾကာင္း သတင္းကို (၅-၁၀-၂၀၀၈) ရက္ထုတ္ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

   ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ျပည္ပမွတင္သြင္းၿပီး ျပည္တြင္း၌ ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ထုပ္ပိုး ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳေနသည့္ ႏို႕မႈန္႔ (၁၆) မ်ိဳး ကို က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အမွတ္(၁) စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ျမန္မာ့ ေဆး၀ါးႏွင့္ အိမ္သံုး ပစၥည္း လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆး၀ါး လုပ္ငန္း စက္႐ံု (ရန္ကုန္)ႏွင့္ ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနတို႔က Melamine Assay Test Kit ျဖင့္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆး ခဲ့ရာ ႏို႔မႈန္႔ အမ်ိဳး အစား(၇)မ်ိဳးမွာ မယ္လမင္း ပါ၀င္မႈမရွိပဲ (၉)မ်ိဳးမွာ မယ္လမင္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။ အဆိုပါ မယ္လမင္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ႏို႔မႈန္႔ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ-

   (က) Star Milk Powder (20gm)

   (ခ) Crown

   (ဂ) Happy Baby Toys

   (ဃ) Dulac (Dumex) step 1 (INFANT FORMULA)

   (င) Star (450 g)450 g)

   (စ) Mandalay-Raw Milk Power

   (ဆ) Whole Sweet Milk Powder (Two Cows, Shi Lin)

   (ဇ) RAINBOW Milk Powder

   (ဈ) Enfagrow Milk Powder


   အဆိုပါ ျပည္သူမ်ား စားသံုးရန္မသင့္ေသာ မယ္လမင္းပါ၀င္သည့္ ႏို႔မႈန္႔မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပည္တြင္း တြင္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်ျခင္း၊ အဆိုပါ ႏို႕မႈန္႔မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း မ်ားကို ပိတ္ပင္ တားျမစ္ လိုက္သည္ဟုသိရွိရသည္။

   Read More...

   Premarital screening

   သီတင္းကၽြတ္ လက္ေဆာင္   ဝါမဝင္ခင္က စီေဘာက္ခ္စ္ မွာ လင္း (Linn) ဆိုသူ က ေမးထားခဲ့ ေပးပါတယ္ ... ဝါမကၽြတ္ခင္ (သီတင္းမကၽြတ္ခင္) ေတာ့ အမွီ တင္ေပး လိုက္ပါတယ္ ...

   အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ ေယာက်ၤားေလး နွင္ ့မိန္းကေလးတို ့ မည္သည္တို ့ ေဆးစစ္ သင္ ့တယ္ ... မည္သည့္ ေရာဂါ ရွိလ်င္ ကေလး မယူ သင့့္ဘူး စသၿဖင္ ့ post တပုဒ္ေလာက္ ေရးေပး ပါလား ဗ်ာ ... လင္မယား ဓာတ္ မတည့္လ်င္ ကေလး ဒုကၡေရာက္ တတ္တယ္ ဆို လို႕ ပါ ...
   တဲ့ ...

   ျဖစ္ရပ္မွန္ ျဖစ္စဥ္ေလး တစ္ခုပါ။ မမ ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ဟာ ေခတ္ ပညာတတ္ အပ်ိဳစင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ မမ ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ကေတာ႔ အရမ္း အားနာ တတ္တာပါပဲ။ မမမွာ မိဘမ်ားက သေဘာတူ ထားတဲ႔ မမကိုယ္တိုင္ ကလည္း သင္႔ေလ်ာ္တယ္ လို႔ သတ္မွတ္ ထားတဲ႔ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ ရိွပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ တစ္ခုေသာ သီတင္းကၽြတ္ မွာ မမဟာ အဲဒီလူနဲ႔ လက္ထပ္ဖို႔ျဖစ္ လာ ပါတယ္။ မမဟာ လက္မထပ္ခင္ ဘာဘာ ညာညာ (ေသြး … စသျဖင္႔ ေပါ႔) စစ္ရမယ္ ဆိုတာကို သိေသာ္လည္းပဲ ဒီလူရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ကို အထင္ ေသးရာ ေရာက္မွာ စိုးတာနဲ႔ ဘာမွ မစစ္ေဆး ေတာ႔ဘဲ လက္ထပ္ ခဲ႔ပါတယ္။ မမ တို႔မွာ ကေလး တစ္ေယာက္ ထြန္းကား ခဲ႔ပါတယ္ ။ ခုေတာ႔ မမ ေကာ သားေလး ေကာ သူ႔ အမ်ိဳးသား ဆီကေန HIV ပိုးကူးစက္ျပီး ေအ႔စ္ (AIDS) ေ၀ဒနာ ကို ခံစား ေနရ ပါတယ္။ လက္မထပ္ခင္ က သာ မမ အေနနဲ႔ လုပ္သင္႔တာကို လုပ္ဖို႔ အားမနာ ခဲ႔ရင္ …

   ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားစုဟာ သာမန္ အားျဖင္႔ေတာ႔ က်န္းမာ ေနတယ္ လို႔ ထင္ရ ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြမွာ ရွာေဖြ စမ္းသပ္မႈ လုပ္မွ သိရမယ္႔ ေရာဂါေတြ ရွိေန ႏိုင္ပါတယ္။ ေရာဂါ လကဏၡာ မျပေသးတဲ႔ ကူးစက္ ေရာဂါေတြနဲ႔ မ်ိဳးရိုးလိုက္ ေရာဂါေတြ ရွိေန ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင္႔ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္ထား သူမ်ား အေနနဲ႔ ထိမ္းျမားျခင္း မျပဳမီ ႀကိဳတင္၍ ေရာဂါရွာေဖြ စမ္းသပ္မႈ မ်ား ကို ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ နားလည္စြာျဖင္႔ ျပဳလုပ္ သင္႔ပါသည္။ သို႔မွသာ အခ်င္းခ်င္း ၏ က်န္းမာေရး အဆင္႔တန္း ကို ဆန္းစစ္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ႔ အျပင္ မိမိတို႔မွ ေမြးဖြား လာမယ္႔ သားသၼီးမ်ား ကိုလည္း ေရာဂါမ်ား အႏၱရာယ္မွ ဟန္႔တား ေပးျပီးသား ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ လူမ်ိဳး ေတြဟာ မ်ားေသာ အားျဖင္႔ သူတစ္ဖက္သား အေပၚကို အားနာတတ္ ႀကပါတယ္။ အခုလိုမ်ိဳး မိမိတို႔ အတြက္ သာမက မိမိတို႔က ေမြးဖြားလာမည္႔ သားသၼီးေတြ ရဲ႕ ဘ၀ေရွ႕ေရး နဲ႔ ပါ ဆိိုင္တဲ႔ ကိစၥ မွာေတာ႔ (လံုးဝ မွ လံုးဝ ကို) အားမနာ သင္႔ပါဘူး။ ႀကိဳတင္ သိရွွိ ကာကြယ္တာ က အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

   ႀကိဳတင္ သိရွိတဲ႔ ေနရာမွာ ေရာဂါဘယ ေတြ အတြက္တင္ မကပါဘူး တစ္ဦးရဲ႕ စိတ္ေန သေဘာထားကို တစ္ဦးက ေကာင္းေကာင္း သိဖို႔လည္း ပဲ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ဦးရဲ႕ စိတ္သေဘာထား နဲ႕ အမူ အက်င္႔ ေတြကို တစ္ဦးက အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ သမီး ရည္းစား ဘ၀ ကတည္းက ေသခ်ာ ေလ့လာ သိရွိၿပီး ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ညွိႏႈိင္း တိုင္ပင္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ သင့္ ပါတယ္ ... စိတ္ခ်င္း နားလည္ မႈ က လည္း အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္ ... ဒါမွ သာ အိမ္ေထာင္ ျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ႀကံဳလာမယ့္ ျပႆနာေတြ ကို ေသခ်ာ နားလည္မႈ နဲ႕ ေျဖရွင္း ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး စိတ္ေ၀ဒနာ ခံစားမႈ ေလ်ာ့ နည္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “စိတ္သည္ ေလာကကို ဦးေဆာင္၏” ဆိုတဲ႔ ဘုရားေဟာ တရား ရွိပါတယ္။ ေရာဂါဘယ ေတြ ေတာ႔ မရွိပါဘူး … သို႔ေသာ္ လည္း လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ စိတ္ခ်င္း မသင္႔တာ နဲ႔ပဲ သာယာစိုေျပ တဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရး ကို မထူေထာင္ ႏိုင္ေတာ႔ပဲ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မ်ားစြာနဲ႔ ဘ၀ကို ျဖတ္သန္းရ ေတာ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   ခုလိုမ်ိဳး လက္မထပ္မီမွာ ႀကိဳတင္ စစ္ေဆးသင္႔ တာေတြကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖင္႔ ရရွိမယ္ အက်ိဳး ေက်းဇူး ေတြက -
  • ေယဘူယ် က်န္းမာေရး အဆင္႔အတန္း ကို သိရွိ ႏိုင္ပါတယ္။

  • ကူးစက္ ေရာဂါေတြ ရွိေနျခင္း ရွိမရွိ ဆိုတာကို သိရွိ ႏိုင္ပါတယ္။ (ဥပမာ - HIV ၊ အသဲေရာင္ အသား၀ါ ဘီပိုး … စသျဖင္႔ေပါ႔)

  • သားသၼီး ေတြကို ထိခိုက္ ေစမယ္႔ မ်ိဳးရိုးလိုက္ ေရာဂါေတြရႏိုင္ တဲ႔ အေျခအေန ရွိမရွိ ဆိုတာ ကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ ႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေသြးေရာဂါ (Thalassemia) စတဲ႔ ေရာဂါေတြဟာ … အဲဒီ ေရာဂါေတြကို ျဖစ္ေစတဲ႔ မ်ိဳးရိုး ဗီဇေတြကို သယ္ေဆာင္ ထားတဲ႔ သူေတြ (အထူးသျဖင္႔ ေသြးသား နီးစပ္တဲ့ အမ်ိဳးခ်င္း) လက္ဆက္ တဲ႔အခါမွာ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။

  • ကေလးရႏိုင္ / မရႏိုင္ ဆိုတာ ကိုလည္း ႀကိဳတင္ သိရွိ ႏိုင္ပါတယ္။
  • ေယာက်ၤားမွာ ျဖစ္ေစ မိန္းမမွာ ျဖစ္ေစ ၿမံဳေနျခင္း ရွိမရွိ ဒါမွမဟုတ္ ကေလး မရႏိုင္တဲ႔ အျခား ျပႆနာေတြ ရွိမရွိ ဆိုတာကို ထိမ္းျမားျခင္း မျပဳမီက ႀကိဳတင္ သိရွိ ျပီးမွသာ ေရွ႕ဆက္မယ္႔ တူႏွစ္ကိုယ္ ဘဝ ခရီးကို အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ ညိွႏွိင္း ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသ၍ ရမည့္ ေရာဂါ ဆိုလ်င္ လည္း ႀကိဳတင္ ကုသမႈ ျပဳလုပ္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   အိမ္ေထာင္ မျပဳခင္ ဘာေတြကို ေဆးစစ္မႈ လုပ္သင္႔လဲ ဆိုတာ ကေတာ႔ -

   1. Chromosomal Disorder (Blood Karyotyping)

   Chromosome ဆိုတာကေတာ႔ ခႏၶာကိုယ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာ အားလံုးရဲ႔ မ်ိဳးရိုး ဗီဇ ေသာ႔ခ်က္ ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ တဲ႔ အရာေပါ႔ဗ်ာ။ ဒီေကာင္ ေတြ အစီအစဥ္ မက်ျဖစ္ေတာ႔ ကေလးမယ္ ဒုကၡ ေရာက္ရ ေတာ႔တာေပါ႔။ စာရႈသူတို႔ သိေနျပီးတဲ႔ Downs Syndrome ဆိုတာ ဒီေကာင္ေတြ တလြဲ ျဖစ္ရ လို႔ေပါ႔။ (Downs Syndrome ) ကေတာ႔ အေမ အသက္ ႀကီးမွ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ရင္လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္)
   Karotyping ဆိုတာကို ဘာေႀကာင္႔ လုပ္လဲ ဆိုေတာ႔ -
  • မိဘမွာ ကေလးကို ဒုကၡ ေပးႏိုင္မယ္႔ ပံုမွန္ မဟုတ္တဲ႔ Chromosome ရွိမရွိ စမ္းသပ္ ဆံုးျဖတ္ခ်င္တဲ႔အခါ

  • အေမကို ကိုယ္၀န္ မရႏိုင္ေအာင္ (သို႔) ကိုယ္၀န္ ပ်က္က် ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ႔ Chromosome ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိမရွိ ထစသျဖင္႔ စမ္းသပ္ စစ္ေဆး ခ်င္တဲ႔အခါ
  • မ်ိဳးေတြ မွာ လုပ္ပါတယ္။

   2. Thalassemia Test

   Thalassemia ဆိုတာ ကေတာ႔ မိဘမ်ားကေန သားသၼီးဆီကို မ်ိဳးရိုး ဗီဇေၾကာင္႔ ျဖစ္သြား ရတဲ႔ ေသြးေရာဂါ တမ်ိဳးပါပဲ။ (ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ခ်င္း အိမ္ေထာင္ ျပဳတဲ႔ အခါမ်ိဳးမွာ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္)
   ဒါ႔ေႀကာင္႔ ဘယ္သူမွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ႔ နိယာမ (၅)ခ်က္ ထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္တဲ႔ ဒီ ဗီဇနိယာမကို ႀကိဳတင္ သိရွိ ဆင္ျခင္ျခင္း ျဖင္႔သာ ကာကြယ္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   3. HIV ပိုးရွိမရွိစစ္ျခင္း

   ျမင္ရံုနဲ႔ေတာ႔ သန္႔မွန္း မသိႏိုင္ဘူး ဆိုသလို ပါပဲ … ဒီပိုး ရွိသူ အမ်ားစုဟာ ကိုယ္ကိုယ္ကို ပိုးရွိ ေနမွန္း မသိႀကပါဘူး ။ ေသြးစစ္ ရင္ေတာင္ မွ HIV Antibody Test ကို စစ္လို႔ ရွိရင္ ခႏၶာကိုယ္ ထဲကို ပိုးစ ၀င္တဲ႔ (၆) ပါတ္ကေန (၁၂)ပါတ္ထိမ ေတြ႔ ႏိုင္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႔မွလည္း (၆)လ ထိတိုင္ေအာင္ မေတြ႔ရ ပါဘူး။ ဒီကာလကို Window period လို႔ေခၚပါတယ္။ ကိုယ္ထဲကို ပိုးက ၀င္ေနေပမယ္႔ ခႏၵာကိုယ္ ကေန ဒီပိုးကို တုန္႔ျပန္တဲ႔ ပဋိပစၥည္း Antibody က မထြက္ေသးေတာ႔ ေဆးစစ္တဲ႔အခါမွာ Negative ျပေနပါတယ္။ Antigen Test (သို႔) PCR TEST ကို စစ္ရင္ေတာ႔ (၂)ပါတ္ ကေန (၃)ပါတ္ အတြင္းမွာ ဒီပိုး ကူးစက္ျခင္း ရွိမရွိ ဆိုတာကို သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ ေရာဂါပိုး ဟာ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ကူးစက္ ႏိုင္တဲ႔ အျပင္ ေမြးဖြားလာမယ္႔ ကေလးကိုပါ ကူးစက္ ႏိုင္ပါတယ္။

   4. အသဲေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုး နဲ႔ စီပိုး (Hepatitis B & C) ကိုစစ္ျခင္း

   ဒီပိုးေတြကလည္း HIV ပိုးလိုပဲ လိင္ ကေန တဆင္႔ ကူးစက္ ႏိုင္တာေႀကာင္႔ ႀကိဳတင္ စစ္ေဆး သင္႔ပါတယ္။ ဒီပိုးေတြက အသဲေရာင္ အသား၀ါ ေရာဂါကို ျဖစ္ေစရံု သာမက ဘဲ အသဲေျခာက္ျခင္း နဲ႔ အသဲကင္ဆာ တို႔ အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

   5. VDRL Test (ကာလသား ေရာဂါပိုး အတြြက္ စစ္ျခင္း)

   အေမ လုပ္တဲ႔သူမွာ ကာလသား ေရာဂါရွိေနရင္ ကေလးေတြ႔ရဲ႕ တစ္၀က္ နီးပါးဟာ မေမြးခင္ မွာျဖစ္ေစ ေမြးျပီးတဲ႔ ေနာက္မွာ ျဖစ္ေစ အသက္ ေသဆံုး ႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ ရွင္ခဲ႔ရင္လဲ ကေလးဟာ ႀကီးထြားမႈ ေႏွးေကြး တာေတြ ၊ အျမင္ / အႀကား အာရံုေတြ ခ်ိဳ႔ယြင္း တာေတြ … စသ ျဖင္႔ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္စဥ္ ကာလမွ ေစာေစာစီးစီး စီစစ္မိျပီး antibiotics ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳမယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း ႏိုင္ပါတယ္။

   6. Thyroid Function Test

   Thyroid ဆိုတာက gland (အက်ိတ္ တခု) ပဲ။ သူကေနျပီးေတာ႔ Thyroid Hormone ဆိုတဲ႔ ေဟာ္မုန္း တမ်ိဳးထြက္တယ္။ ဒီ ေဟာ္မုန္း က ခႏၵာကိုယ္ ရဲ႔ ဇီ၀ကမၼ ျဖစ္ပ်က္ အားလံုးမွာ ပါ၀င္ရတဲ႔ ေဟာ္မုန္း ပဲ။ ကေလးေတြအတြက္က ခႏၶာကိုယ္ ေကာ ဦးေႏွာက္ ေကာ ဖြံျဖိဳးဖို႔ရာ အတြက္ အရမ္း လိုအပ္တယ္။ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္စဥ္မွာ ဒီေဟာ္မုန္း က နည္းေနရင္ ကေလးမွာက ဥာဏ္ရည္ မမီတာေတြ ၊ ဖံြျဖိဳးမႈ ေႏွးတာေတြ … စသျဖင္႔ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေႀကာင္႔ အိမ္ေထာင္ မျပဳမီက တိုင္ ဒီေဟာ္မုန္းေတြ နည္းမနည္း ႀကိဳသိ ထားတဲ႔အခါ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါတယ္။

   7. ေသြးခ်ိဳဆီးခ်ိဳ ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း (Blood Sugar)

   အေမ လုပ္တဲ႔သူမွာ ၎ေရာဂါ ရွိေနရင္ ကို္ယ္၀န္ေဆာင္ တဲ႔အခါမွာ ကေလးေကာ အေမအတြက္ပါ အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္ပါတယ္

   8. Male Fertility Test

   အမ်ိဳးသား၏ သုတ္ထဲတြင္ ပါေသာ သုတ္ေကာင္ (Sperm) မ်ား ၏ အရည္အေသြး စြမ္းေဆာင္ရည္ သည္ ကိုယ္၀န္ ရႏိုင္ ေစျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း

   9. Female Fertility test

   အမ်ိဳးသမီးကို ကိုယ္၀န္ ရႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း (အမ်ိဳးသမီး ၏ ရာသီစက္၀န္း (၃) ရက္ေျမာက္ ေန႔တြင္ (Day 3 FSH test ) ဆိုသည္႔ (Follicle Stimulating Hormone) ကို စစ္ေဆး တိုင္းတာျခင္း

   10. အျခား စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေသာ (TESTS) မ်ားမွာ -

   Biochemical and Metabolic Disorder Analysis
   * Sickle Cell Anemia Test
   * Congenital Hypothyroidism – TSH
   * G6PD Deficiency
   * Galactose – (Gal and Gal- 1-P)
   * Galactose – Uridyltransferase
   * Phenylketonuria
   * Other Metabolic Disorders

   Organic Acidemias:
   - 3 Hydroxy 3 Methylglutaryl CoA Lyase Deficiency ( HMG )
   - Glutaric Acidemia Type 1
   - Isobutyryl CoA Dehydrogenase Deficiency
   - Isovaleric Acidemia
   - 2 Methylbutryl CoA Dehydrogenase Deficiency
   - 3 Methylcrotonyl CoA Carboxylase Deficiency
   - Methylmalomic Acidemia
   - Mitochondrial Acetoacetyl CoA Thiolase Deficiency
   - Propionic Acidemia
   - Multiple – CoA Carboxylase Deficiency

   Acylcarnitine Profile :
   - Carnitine / Acylcarnitine Translocase Deficiency
   - 3 Hydroxy Long chain Acyl CoA Dehydrogenase Deficiency
   - Medium Chain Acyl CoA Dehydrogenase Deficiency (MCAD)
   - Multiple Acyl Co A Dehydrogenase Deficiency ( Glutaric Acidemia)
   - Neonatal Carnitine Palmitoyl Transferase Deficiency
   - Short Chain Acyl Co A Dehydrogenase Deficiency
   - Short Chain Hydroxy Acyl Co A Dehydrogenase Deficiency
   - Trifunctional Protein Deficiency
   - Very Long Acyl Co A Dehydrogenase Deficiency
   - Octanoyl Carnitine ( C8 )

   Amino Acid Profile:
   - Carbamylphosphate Synthetase Deficiency
   - Dienoyl Co A Reductase Deficiency
   - 5 – Oxoprolinuria ( Pyroglutamic Acidemia)
   - Hyperammonemia,Hyperornithinemia,Homocitrullinemia Syndrome(HHH)
   - Hyperornithinemia with Gyral Atrophy
   - Hyperargininemia due to Arginase
   - Malonic Aciduria
   - Ornithine Transcarbamylase Deficiency
   - Arginase Deficiency
   - Biotinidase Deficiency
   - Congenital Adrenal Hyperplasia
   - Cystic Fibrosis
   - Hemoglobin mutations

   ေဒါက္တာ စိုင္းေဝေအာင္

   Read More...

   Thursday, October 9, 2008

   Sunshine, Skin and Tomato

   ေနေရာင္ျခည္ ... အေရျပား ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ...


   ခရမ္းခ်ဥ္သီး စားျခင္း သည္ ေနေရာင္ျခည္ ဒဏ္ မွ ကာကြယ္ ေပးသည္ ဟု ေဒးလီးေမး သတင္းစာ ႀကီး က ဆိုပါတယ္။ နယူး ကတ္စ္တယ္ ႏွင့္ မန္ခ်က္စတာ တကၠသိုလ္ မ်ားမွ သုေတသီ မ်ား ၏ အဆိုအရ လူ ၁၀ ဦးအား ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း အစမ္းသပ္ ခံရန္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး အႏွစ္ တစ္ပြဲျပင္စာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂ပြဲႏႈန္း ျဖင့္ ၁၂ ပတ္ စားေစခဲ့ရာ ၁၂ ပတ္ ၾကာေသာအခါ သူတို႔ရဲ႕အသားအေရ မ်ားဟာ ေနေရာင္ျခည္ ဒဏ္ကို ယခင္ကထက္ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ပို၍ ခံႏိုင္ရည္ ရိွလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ ပါတယ္။

   ၎ ေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ ေနေရာင္ျခည္ ဒဏ္ခံ လိမ္းေဆး ၁.၃ ဖက္တာ လိမ္းထားတာ နဲ႔ ညီမွ်တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ခရမ္္းခ်ဥ္သီး အမွည့္ ထဲမွာ ပါတဲ့ လိုင္ကိုပင္း ေခၚ ဓါတ္တိုး ဆန္႔က်င္ ပစၥည္းဟာ လူကို ေနေရာင္ျခည္ ေၾကာင့္ အိုမင္း ရင့္ေရာ္ ျခင္း ႏွင့္ အေရျပား ကင္ဆာ ျဖစ္ေစ ႏိုင္တဲ့ ဖရီး ရယ္ဒီကယ္ ေမာ္လီက်ဴး မ်ားကို ဓါတ္ပ်က္ျပယ္ သြားေအာင္ လုပ္ပစ္လုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္း ေတြ႕ရွိခ်က္ ဟာ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စားျခင္းျဖင့္ ႏုပ်ိဳေစၿပီး အိုမင္း ရင့္ေရာ္ျခင္းကို ဟန္႔တား ေပးသည္။ ကိုလက္စထေရာ မတက္ေစျခင္း နဲ႕ အခ်ိဳ႕ေသာ ကင္ဆာ မ်ားကို မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ ေပးႏိုင္သည္ ဆိုျခင္း ကို ျပသ ေနပါသည္။

   သို႔အတြက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ကို တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ စားရန္ သုေတသီမ်ား က တုိက္တြန္း ၾကပါသည္။ မနက္စာ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖ်ာ္ရည္၊ ႏွင့္ ေန႔လည္စာ ကို ခရမ္းခ်ဥ္သီး ခ်က္ စားေပး ႏုိင္ပါတယ္။

   အမွန္အားျဖင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စားျခင္း ဟာ ေနေရာင္ဒဏ္ကို ကာကြယ္ ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း
   1. ေနပူထဲထြက္ရင္ ထီး၊ ဦးထုပ္ေဆာင္းပါ။

   2. ေနေရာင္ဒဏ္ခံလိမ္းေဆးလိမ္းပါ။

   3. အပိုအျဖစ္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ခ်က္စားေပး ရန္သာ ျဖစ္တယ္
   ... လို႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Health Digest ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

   Read More...

   Monday, October 6, 2008

   Fake Penicillin Injections in Market

   ပင္နီဆီလင္ ထုိးေဆး အတုမ်ား ေစ်းကြက္ အတြင္းဝင္

   ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ေဆးဝါး ေစ်းကြက္ အတြင္း ၉၆ ပါး ေရာဂါမ်ား အျပင္ ေလးဖက္နာ အဆစ္ အျမစ္ေရာင္ ေရာဂါႏွင့္ အမ်ိိဳးသား မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား အတြက္ ကုသေသာ ပဋိဇီဝ ပိုးသတ္ ထိုးေဆး အတုမ်ား ဝင္ေရာက္ ေန၍ သတိထား သံုးစြဲရန္ လိုေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္း မီဒီယာမ်ား မွ တစ္ဆင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ အရ သိရသည္။ ၾသစႀတီးယား ႏုိင္ငံ ထုတ္ Biochemie GmbH Retarpen Injection ( Benzathine Benzylpenicillin 1,200,000IU) ထုိးေဆး ကို တုပ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ထိုးေဆး ေဆးဝါးအတု၏ အမည္၊ အမွတ္ တံဆိပ္၊ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ေဆးဝါး မွတ္ပံုတင္ အမွတ္တို႔မွာ ေဆးဝါး အစစ္ ႏွင့္ တူညီ ေသာ္လည္း ေဆး ပုလင္း အဖံုး ျဖစ္သည့္ aluminum Lid မွာ ဟ ေန ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ထိုးေဆး အတုကို ဓါတ္ခြဲ စမ္းသပ္ခဲ့ရာ ေဆးဝါး အာနိသင္ လံုးဝ မပါရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန မွ တာဝန္ ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ ပဋိဇီဝ ထိုးေဆး ကို ေလးဖက္နာ ေဝဒနာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ တစ္လ တစ္ႀကိမ္ ထုိး၍ ကုသ ၾကရၿပီး အမ်ိဳးသား မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ လိင္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား အတြက္ ေရာဂါ အေျခအေနကို ၾကည့္၍ ထုိးရေၾကာင္း အဆုိပါ ဆရာဝန္က ေျပာၾကားသည္။ ၾသစႀတီးယား ႏုိင္ငံထုတ္ ပဋိဇီဝ ပိုးသတ္ ထိုးေဆးမ်ားမွာ ျပည္တြင္း ေဆးဝါး ေစ်းကြက္သို႔ အနည္းဆံုး သံုးမ်ိဳးခန္႔ ဝင္ေရာက္ လ်က္ရွိၿပီး အဝယ္ အမ်ားဆံုး ေဆးမွာ sondozGmbH မွ ထုတ္လုပ္ ေသာ Retarpen Injection ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စကၠဴဘူး တစ္ဘူးလွ်င္ အလံုး ၁၀၀ ပါ ၿပီး တစ္လံုးလွ်င္ နယ္ျဖန္႔ေစ်း က်ပ္ ၉၀၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေစ်း ရွိ ေဆးဝါး ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း တစ္ခု ထံမွ သိရ ေၾကာင္း၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔ ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

   Credit: Dr Khaing Myo အိႏၵိယ ေရာက္ အေတြးမ်ား

   Read More...

   Sunday, October 5, 2008

   Sinusitis

   ထိပ္ကပ္နာ (သို႕) ထိတ္ခပ္နာ   ႏွာေခါင္း ေကာင္းဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ ေညွာင္ႏွာႏွာ ႏွာေေခါင္းသံျဖင္႔ စကား ေျပာလွ်င္၊ လူေတာထဲ ႏွပ္ ခဏခဏ ညွစ္ေနရ လွ်င္္ ဘယ္သူမွ သေဘာက်မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ နွာေခါင္း က်န္းမာေအာင္ အထူး ဂရုစိုက္ သင္႔ပါသည္။ သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုရားက တိုေသာ တရား ေကာင္းသည္ ဟု ေဟာထားတာ ၾကားဘူး ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အေကာင္းဆံုး ေရးထား ပါသည္။

   အမ်ားအားျဖင္႔ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ရာသီဥတု အကူး အေျပာင္းတြင္ ႏွာေခါင္း ပိတ္လို႔ ပိတ္၊ ႏွာရည္ က်လို႔က်နဲ႔ အေတာ္အိေျႏၵ ပ်က္ရ ပါတယ္။ ျမန္မာလို ထိပ္ကပ္နာ ဟု ေခၚပါသည္။ ေဆးပညာ မွာေတာ႔ SINUSITIS ဟု ဆိုပါသည္။ sinus မွာလိႈဏ္ ဟု အဓိပၸါယ္ ရျပီး itis မွာေတာ႔ ေရာင္ရမ္းျခင္း ဟု အဓိပၸါယ္ ရပါသည္။ ထိပ္ကပ္နာ ျဖစ္ေစေသာ sinus မ်ားမွာ ႏွာေခါင္း ပတ္၀န္း က်င္ရိွ မ်က္ႏွာ အရိုး တြင္ ရိွေသာ လိႈဏ္ ကေလးမ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္္။ ၎ လႈိဏ္ေလး မ်ားမွာ ပါးရိုး၏ ေအာက္၊ မ်က္ခံုး ေနာက္ႏွင္႔ မ်က္လံုး ႏွစ္လံုးၾကား အေနာက္ဘက္ တို႔တြင္ ရိွပါသည္။

   ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်န္းမာ ေနစဥ္တြင္ ၎ လိႈဏ္ေလး မ်ားမွာ ေလမ်ားျဖင္႔ ျပည္႔ေန ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေနျခင္း ၏ အက်ိဳးေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ဦးေခါင္းရိုး အား နဂို ရိွရင္း အေလးခ်ိန္ ထက္ ေပါ႔ေစပါသည္။ ထို႕ျပင္ အသံအိုး မွ လာေသာ အသံကို သည္ လိႈဏ္ေလး မ်ား နဲ႔ အေၾကာင္း ျပဳျပီး ကဲြျပားေသာ အသံမ်ား ထြက္လာ ပါသည္။

   SINUS လိႈဏ္ေလးမ်ားတြင္ ေရာဂါ ဖြဲ႕တည္ ေနပံု ကို ေအာက္ပါ ပံုတြင္ ရႈပါ။


   ပံုမွန္ sinus ႏွင့္ ပိုး၀င္ျပီး ျပည္မ်ားျဖင္႔ ျပည္႔ေနေသာ sinus ကို ယွဥ္ျပထားပံု

   ဒီလိႈဏ္ ေလးေတြဟာ ႏွာေခါင္း လမ္းေႀကာင္းမွာ သြားျပီး ပြင္႔ေန ရပါတယ္။ ဒါမွသာ ဒီ လိႈဏ္ေလး ေတြထဲမွာ ရိွတဲ႔ ေလေတြက ျပင္ပ ေလနဲ႔ လဲလွယ္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို သူတို႔ ထဲမွာ ရိွတဲ႔ အခၽြဲ အက်ိ အရည္ ေတြ ကလည္း ႏွာေခါင္း အတြင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ စီးက် ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   အဲဒီေတာ႔ လိႈဏ္ အ၀ေလးေတြ ပိတ္ၿပီ ဆိုရင္ လိႈဏ္နံရံ အေျမွးပါး ( sinus membrane) ေတြ ေယာင္ၿပီးေတာ႔ ထိပ္ကပ္နာ ရေတာ႔ တာပါပဲ။ ဒီ အေျမွးပါး ေတြ ေယာင္ဖို႔ ပိုျပီး အခြင္႔အလမ္း ရိွတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ေတြ ကေတာ႔ -
   1. အသက္႐ွဴ လမ္းေႀကာင္း အထက္ပိုင္း ေရာဂါပိုး ၀င္ေနတဲ႔ သူေတြ (ဥပမာ - တုပ္ေကြး ၊ စသျဖင္႔ေပါ႔)

   2. ဓာတ္မတည္႔ တတ္တဲ႔သူေတြ (Allergic ရိွသူမ်ား ၊ျခင္ေဆး အေမႊးတိုင္ အမႈံအမႊား စသည္ တို႔္ျဖင္႔ ဓာတ္မတည္႔ သူမ်ား … )

   3. ရင္ႀကပ္ေရာဂါ ရွိသူမ်ား

   4. ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား

   5. ဟိုမုန္း hormone အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တဲ႔ကာလ (ဥပမာ - ကိုယ္၀န္ ေဆာင္စဥ္)

   6. ေသြးခ်ိဳ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ ရွိတဲ႔သူမ်ား

   7. ႏွာေခါင္း အတြင္း ျပင္ပရွိ ပစၥည္း ၀င္ေနသူမ်ား (ဥပမာ - ခ်ိဳခ်ဥ္ သႀကားလံုး ပဲေစ႔)

   8. ကိုကင္း႐ွဴ သူမ်ား

   9. အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းပိုက္ ထည္႔ထား ရသူမ်ား

   10. သြား ျပႆနာ ရွိသူမ်ား (သြားကိုက္ျခင္း)

   11. ႏွာေခါင္း နဲ႔ ပါး တို႔တြင္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရွိေနသူမ်ား

   12. ႏွာေခါင္း ထဲမွ ာအဖုအက်ိတ္ ေတြ ျဖစ္ေနသူမ်ား
   မွာ လိႈဏ္၀ေတြ ပိတ္ျပီးေတာ႔ ေယာင္ႏိုင္ပါတယ္။

   အေႀကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင္႔ ဒီ လိႈဏ္၀ေလးေတြ ပိတ္ရင္ လိႈဏ္(sinus) ေတြ အ တြင္းမွာ bacteria ေတြ ေပါက္ဖြား ႏိုင္ျပီးေတာ႔ ထိပ္ကပ္နာ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။

   ၄င္္းထိပ္ကပ္နာကို (၂) မ်ိဳးခြဲပါတယ္။
   1. ခဏတျဖဳတ္ (အာဂႏၱဳ) ထိပ္ကပ္နာ ႏွင္႔

   2. နာတာရွည္ ထိပ္ကပ္နာ
   ရယ္လို႔ ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲထားပါတယ္။

   ရက္သတၱ ေလးပါတ္ ေအာက္ ဆိုရင္ ခဏတျဖဳတ္ လို႔ သတ္မွတ္ျပီး ေလး ပါတ္ ထက္ ေက်ာ္ရင္ေတာ႔ အႀကမ္း အားျဖင္႔ နာတာရွည္ လို႔ပဲ သတ္မွတ္ ပါတယ္။ သူတို႔ ႏွစ္မ်ိဳး လံုးမွာ ျဖစ္တဲ႔ လကၡဏာ ေတြကေတာ႔ အတုူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
   1. ႏွာပိတ္ေနျခင္း (သို႔) ေန႔ပိုင္းမွာ ႏွာရည္ တေတာက္ေတာက္ နဲ႔ ျဖစ္ေနပါမယ္၊ ႏွာေခါင္းထဲမွာ ျပည္႔ေန သလို မ်ိဳး ခံစားရျပီး ေခါင္းငံု႕ရင္ ပိုျပီး ခံစားရပါတယ္။

   2. ႏွာေခါင္း ကေန ႏွာရည္ ျပစ္ျပစ္ ေတြ ထြက္ေန ပါမယ္။ (bacteria ေႀကာင္႔ ဆိုရင္ ႏွာရည္ က ပိုျပစ္ျပီး အေရာင္က အစိမ္းေရာင္(သို႔) ၀ါက်င္႔က်င္႔ အေရာင္ ျဖစ္ေန ႏိုင္ပါတယ္။

   3. မ်က္ႏွာႀကီး တင္းေန သလို မ်ိဳး ခံစားရပါမယ္ ၊ မနက္ အိပ္ရာ ထ ဆိုရင္ ပိုဆိုး ပါမယ္။

   4. မ်က္လံုး ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေရာင္ေန ႏိုင္ပါတယ္

   5. မနက္ အိပ္ယာ ထမွာ ျဖစ္ေစ ေခါင္းငံု႔ လိုက္ရင္ျဖစ္ေစ ေခါင္းကိုက္ တတ္ပါတယ္

   6. ပါးရိုးေတြ မ်က္ရိုးေတြ ကိုက္တတ္ ပါတယ္

   7. ပါးရိုးက sinus ေတြ ေယာင္တာ ဆိုရင္ သြားပါ ကိုက္ႏိုင္ပါတယ္

   8. ကိုယ္ပူ တက္ႏိုင္ပါတယ္

   9. တခ်ိဳ႔ မွာေတာ႔ ည အိပ္ေရး ပ်က္ေလာက္ေအာင္ ေခ်ာင္းေျခာက္ ေတြဆိုးႀကပါတယ္

   10. တခါတေလ ေတာ႔လဲ အစာအိမ္မွာ ျပႆနာ တက္ျပီး ပ်ိဳ႔တာ အန္တာေတြပါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္


   ဒီ ေရာဂါ လကၡဏာ ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြ အျဖစ္မ်ားဆံုး ျဖစ္ႀကတဲ႔ virus ေႀကာင္႔ အေအးမိ တဲ႔အခါ ၊ allergy လို႔ ေခၚ တဲ႔ ဓာတ္မတဲ႔ မႈ ျဖစ္တဲ႔ အခါ မွာ ခံစား ရတဲ႔ လကၡဏာ ေတြနဲ႔ ဆင္တူ လိုပါပဲ။ ဒါေပမယ္႔ bacteria ေႀကာင္႔ ျဖစ္တာ ဆိုရင္ေတာ႔ ပိုမို ဆိုးရြားျပီး ကာလ ပိုရွည္ ႏိုင္ပါတယ္။

   တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြ မွာေတာ႔ ဒီ sinusေတြ ေကာင္းေကာင္း မဖြံ႔ျဖိဳး ေသးလို႔ sinusitis မျဖစ္ႏိုင္ဘူး လို႔ ဆိုပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ အထက္ ကေလးေတြမွာ ေတာ႔ လကၡဏာေတြက လူႀကီးမ်ား မွာ ျဖစ္တာနဲ႔ေတာ႔ကြာပါတယ္
   1. ကေလးက ဂဏွာမျငိမ္ ျဖစ္မယ္၊

   2. အီေနမယ္

   3. ပါးစပ္ဟ အသက္႐ွဴ ျပီးေတာ႔ ကေလး အသက္႐ွဴ သံ ကို ၾကားေန ရတယ္

   4. ကေလးက ႏွာသံ ေလးနဲ႔ စကား ေျပာမယ္္

   5. ထမင္း ေကာင္းေကာင္း မစားဘူး (အစာေကၽြး ရတာ ခက္မယ္)
   စတဲ႔ ျပႆနာေတြ ရိွပါမယ္။

   ထိပ္ကပ္နာႏွင္႔ဆင္တူ ယိုးမွား ေရာဂါ မ်ားမွာ -
   1. အေအးမိ ႏွာေစးျခင္း

   2. ဓာတ္မတည္႔မႈ ေႀကာင္႔ ႏွာစီး ေခ်ာင္းဆိုး ျဖစ္ျခင္း (Allergic ျဖစ္ျခင္း)


   ေရာဂါ အေျဖရရန္ အတြက္ ရွာေဖြ စမ္းသပ္မႈမ်ား
   1. ေသြးစစ္ျခင္း

   2. ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း

   3. တီဗြီ ဓါတ္မွန္ Ultrasound ရိုက္ျခင္း

   4. ကြန္ပ်ဴတာ ဓါတ္မွန္ CT ရိုက္ျခင္း

   ေယဘူယ် အားျဖင္႔ေတာ႔ ၄င္း စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ႔ မရိွပါ။ အမ်ား အားျဖင္႔ေတာ႔ ဆရာ၀န္က ႏွာေခါင္း ပါးစပ္နဲ႔ လည္ေခ်ာင္း တို႔ကို စမ္းသပ္ တာနဲ႔ပဲ ေရာဂါအေျဖကို ရရွိ ႏိုင္ပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ေတာ႔ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ပါရဂူ ဆီမွာ ျပသင္႔ပါတယ္။ လိုအပ္လ်င္ ၄င္းပါရဂူမွ ႏွာေခါင္းအတြင္းသို႔ မွန္ေျပာင္းထည္႔ စမ္းသပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ ပါလိမ္႔မည္။

   ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ား

   ခဏတျဖဳ တ္ေရာဂါကို မကုသ ဘဲထားလ်င္ နာတာရွည္ ထိပ္ကပ္ ေရာဂါ ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါတယ္။ ၄င္းေရာဂါကို ကုသမႈ မခံယူ ေသာ အခါတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ကုသမႈ ခံယူပါ လ်က္ ေဆးမတိုး ေသာေႀကာင္႔ ျဖစ္ေစ အသက္ အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္ရေသာ အေျခေနမ်ား ထိ ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါတယ္ -
  • ဦးေႏွာက္ အေျမွးပါး ေရာင္ရမ္းျခင္း

  • ဦးေႏွာက္ ထဲတြင္ ျပည္တည္နာ ျဖစ္ျခင္း

  • အရိုးတြင္း ပိုး၀င္ျပီး အရိုး ေရာင္ရမ္းျခင္း မ်ား
  • ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္

   ကုသမႈမ်ား

   ေရာဂါေႀကာင္႔ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာ မ်ား ကိုကုသျခင္း

   နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း ဖ်ားနားျခင္းမ်ားရွိလ်င္ အကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ( Paracetamol, diclofenac စသျဖင္႔ …)

   Antihistamine ( Burmeton , cetirizine, loratidine, Altiva-d)
   ၄င္း Antihistamine မွာ ဓာတ္မတည္႔မႈအား ဆန္႔က်င္ေသာ ေဆးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏ အာနိသင္မွာ ႏွာေခါင္း အယားသက္ သာ ေစပါသည္။ ဆိုးက်ိဳးမွာ လူကို ေလးလံ ထိုင္းမိႈင္း ေစပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ သူမ်ား ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ပါ။

   Decongestants (Phenylpropanolamine {Decolgen တြင္ ပါ၀င္ေသာေဆး}, Phenylpherine)
   ၄င္းမွာ ႏွာပိတ္ေနျခင္း ၊ ႏွပ္ခ်ီးမ်ား ျဖင္႔က်ပ္သိပ္ ေနျခင္းအား ယာယီ သက္သာ ေစပါသည္။ Decongestant Sprays မ်ားကိုလည္း ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။

   ႏွာေခါင္း အေယာင္ သက္သာေစရန္ အတြက္ Nasal inhalers (Beconase , nasalide , Vancenase) နာတာရွည္ ျဖစ္ေနသူ မ်ား သည္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ျပီး လခ်ီ သံုးႏိုင္ပါသည္။

   အခၽြဲအက်ိမ်ားပိတ္ဆို႕ မေနပဲ ေခ်ာေမြ႔စြာ စီးက် သြားေစရန္ ခၽြဲေပ်ာ္ Expectorants ေဆးမ်ား ကိုလည္း သံုးစြဲ ႏိုင္ပါသည္။ water spray ကိုတစ္ေန႔ လွ်င္ ေလးငါးႀကိမ္ ခန္႔ထိ သံုးႏိုင္ ပါသည္။

   Bacteria ေႀကာင္႔ျဖစ္လ်င္Antibiotics( ပိုးသတ္ေဆး) (Amoxacillin, Erythromycin, Septrin) စသည္႔ ပိုးသတ္ေဆး မ်ားကို ဆရာ၀န္ ညႊန္ႀကား သည္႔အတိုင္း ေသာက္သင္႔ ပါသည္။ Bacteria ေႀကာင္႔ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ျဖစ္ေနေသာ sinusitis ကိုမူ ပိုးသတ္ေဆး ( Antibiotics ) ခပ္ျပင္းျပင္း (augmentin, Ceftin) စသည္ တို႔ကို (၄) ပါတ္ခန္႔ထိ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ျပီး ေသာက္သင္႔ ပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆး ကို ဆရာ၀န္ ၏ ညႊန္ႀကားခ်က္ ျဖင္႔သာ ေသာက္သံုး သင္႔ပါတယ္။

   ထိပ္ကပ္နာေရာဂါမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

   1. Allergic (ဓာတ္မတည္႔ေစေသာ) ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႔မႈ မွ ေရွာင္ရွားရန္ (ဥပမာ - ျခင္ေဆးေခြ၊ အေမႊးတိုင္ ၊ ဖုန္မႈန္႔ … စသည္ျဖင္႔)

   2. ျပတင္းေပါက္မ်ား ဖြင္႔ျပီး အိမ္အတြင္း ေလ၀င္ ေလထြက္ ေကာင္းေစျခင္း

   3. အခၽြဲမ်ား ပိတ္ဆို႔ မေနေစရန္အတြက္ ညအိပ္ သည္႔အခါ ဦးေခါင္းကို အနည္းငယ္ ျမွင္႔ျပီး အိပ္ျခင္း

   4. Decongestants မ်ားကိုဆရာ၀န္ျဖင္႔တိုင္ပင္ျပီးသတိျဖင္႔အသံုးျပဳျခင္း

   5. ေဆးလိပ္ မေသာက္ျခင္း

   6. ေရာဂါ ျဖစ္ေနေသာ သူႏွင္႔ ထိေတြ႔မႈ မရိွေစျခင္း

   7. အာဟာရ မွ်တစြာ စားျခင္းႏွင္႔

   8. ကိုယ္လက္ ေလ႔က်င္႔ခန္း မွန္မွန္ ျပဳလုပ္ျခင္း
   တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

   ေဒါက္တာ စိုင္းေဝေအာင္

   Read More...

   Saturday, October 4, 2008

   Treatment Of Meningitis


   ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ ေရာဂါ ကုသျခင္း


   ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ ေရာဂါ ဟာ ေစာေစာ လွ်င္လွ်င္ မကုသ ႏိုင္ခဲ႔ရင္ လူကို ေသေစႏိုင္တဲ႔ ေရာဂါတစ္ ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါပိုး အမ်ိဳးအစား ၊ေရာဂါျပင္းထန္မႈ အတိုင္း အတာ၊ လူနာရဲ႕ အသက္ အရြယ္ ကို လုိက္ျပီး ကုသပံု ကုသနည္း မတူ ႏိုင္ပါဘူး။

   ဗိုင္းရပ္ပိုးေၾကာင္႔ ျဖစ္တဲ႔ ဦးေႏွာက္အေျမွး ေရာင္ေရာဂါ ဟာ သာမန္အားျဖင္႔ (၃)ရက္ခန္႔ ၾကာလွ်င္ သက္သာ တတ္ျပီး (၂) ပတ္ခန္႔ ၾကာလွ်င္ေတာ႔ အရွင္း ေပ်ာက္ကင္သြား တတ္ပါတယ္။ ဘက္တီးရီးဟား ပိုးေၾကာင္႔ ျဖစ္တဲ႔ ဦးေႏွာက္ အေျမွး ေရာင္ ေရာဂါ ဟာ ပို မို အႏၱရာယ္ မ်ားပါတယ္။ ဗိုင္းရပ္ ပိုးေၾကာင႔္ ဆိုလွ်င္ျဖင္႔ အဖ်ားက် ေအာင္ နာက်င္ ကိုက္ခဲ မွဳ သက္သာေအာင္ ေဆးေသာက္ရပါမယ္။ ခႏၶာကိုယ္ ေရဓါတ္ ခန္းေျခာက္ မသြားေအာင္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ဖို႔ လိုပါမယ္။ သို႔ေပမယ္႔ လည္း အနီးကပ္ သတိနဲ႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ဓါတ္ခြဲ ခန္းစမ္းသပ္ မွဳ မွာ ဘက္တီးရီးဟား ပိုးေကာင္ မေတြ႔ရံု နဲ႔ ေပါ႔ေပါ႔ ဆဆ ေနလို႔ မရပါဘူး။

   ဘက္တီးရီးယား ေၾကာင္႔ ျဖစ္တဲ႔ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ ေရာဂါ ကိုေတာ႔ အထူး ၾကပ္မတ္ကု သဖို႔လိုပါတယ္။ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ျပင္းထန္ျပီး အသက္ အႏၱရာယ္ ေပးနိဳင္ပါတယ္။

   ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား။


   ပိုးသတ္ေဆး လို႔ လူသိမ်ားတဲ႔ ပဋိဇီ၀ ေဆးေတြကို ေသြးေၾကာထဲသြင္း ကုသဖို႔ လိုပါတယ္။ ပဋိဇီ၀ ေဆးေတြကို ေပးရာမွာ ျဖစ္နိဳင္ရင္ ေရာဂါ ပိုးေကာင္ကို သတ္နိဳင္တဲ႔ သင္႔ေတာ္တဲ႔ ေဆး၀ါးကို ေပးနိဳင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ Blood culture ေခၚ လူနာရဲ႔ ေသြး မွေရာဂါ ပိုးေကာင္ ေမြးျမဴနိဳင္ ေပမယ္႔ အေျဖ ရဖို႔ ခက္ခဲ လို႔ မ်ားေသာ အားျဖင္႔ေတာ႔ ခန္႔မွန္း ကုသ ၾကတာ မ်ားပါတယ္။

   ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ ေရာဂါရဲ႔ ေနာက္ျပႆနာ တစ္ခု က ဦးေခါင္း အတြင္း ဖိအားတက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေခါင္း အတြင္း ဖိအား တက္တဲ႔ လကၡဏာေတြ ကေတာ႔ ေသြးခုန္ ႏွဳန္း ေႏွးျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ေသြးတိုးျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေခါင္း အတြင္း ဖိအား တက္ေနတယ္ လို႔ ယူဆ တယ္ ဆိုလွ်င္ျဖင္႔ စတီးရြိဳက္ ေဆး၀ါးမ်ား အသုံးျပဳ ဖို႔လိုပါတယ္။ စတီးရြိဳက္ ေဆး၀ါးမ်ား ဟာ ခႏၶာ ကိုယ္ ခုခံအား စနစ္ကို က်ဆင္းေစတဲ႔ အတြက္ မလို အပ္ဘဲ သံုးမိလွ်င္ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ပိုဆိုး ေစနိဳင္ ပါတယ္။

   အဖ်ားက် ရန္အတြက္ ပါရာစီတေမာ acetaminophen ကဲ႔သို႔ ေဆး၀ါးမ်ား သံုးနိဳင္ ပါတယ္။ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ရပါမယ္။ အခန္း အတြင္း ေလ၀င္ ေလထြက္ ေကာင္းေအာင္ ဂရုစိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဖ်ား အရမ္း တက္ေနသူ မ်ားအတြက္ ေရပတ္ တိုက္ျခင္း ကလည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္။

   တစ္ခ်ိဳ႔ ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ လူနာေတြ ဟာ တက္ တတ္ပါတယ္။ ဒီလို လူနာေတြ ကို္ေတာ႔ ဆိတ္ျငိမ္ ျပီး အႏၱရာယ္ ကင္းတဲ႔ အခန္းမွာ ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ Phenobarbital ကဲ႔သို႔ ေဆး၀ါးမ်ား ျဖင္႔ လည္း ကုသ နိဳင္ပါတယ္။

   ေအာက္ဆီဂ်င္ ကို ေတာ႔ ေရာဂါေ၀ဒနာ ျပင္းထန္တဲ႔ လူနာတိုင္း မွာ ေပးပါတယ္။ တစ္ ခ်ိဳ႔ကို ပိုက္နဲ႔ ေပးျပီး တစ္ခ်ိဳ႔ ကိုေတာ႔ အုပ္ေဆာင္း (mask) နဲ႔ ေပးနိဳင္ ပါတယ္။

   ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ေရာဂါ ေၾကာင႔္ ခႏၶာ ကိုယ္ မွ ေရ ဓါတ္ လို အပ္ မွဳ မ်ားလာ ပါတယ္။ ဒီလို အခ်ိန္ မွာ လူနာ အေန နဲ႔ ေရ ကို လံုေလာက္ေအာင္ ဂရု တစ္စိုက္ ေသာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လူနာ ကိုယ္တိုင္ ေရ ေသာက္နိဳင္တဲ႔ အေန အထား မရွိလွ်င္ေတာ႔ ေရ ဓါတ္ မခ်ိဳ႔တဲ႔ ေအာင္ ဂရုစိုက္ ေပး ရပါမယ္။

   ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ ေရာဂါ သည္ေတြကို အထူးၾကပ္မတ္ ကုသ ေဆာင္မွာ ကုသဖို႔ လိုပါတယ္။ ကူးစက္တတ္တဲ႔ ေရာဂါ ျဖစ္တာ ေၾကာင္႔ ျပည္သူ က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္ ေတြ အေနနဲ႔ ေရာဂါ မျပန္႔ ပြား ေအာင္ လိုအပ္တဲ႔ က်န္းမာေရး ပညာေပး ျခင္း ၊ ေရာဂါ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ မိသားစု ၀င္မ်ား ကို ကာကြယ္ေဆး တိုက္ေကြၽးျခင္း စတာေတြ ေဆာင္ရြက္ သင္႔ ပါတယ္။ လူနာ ကို ျပဳစု ကုသ ေနေသာ ေဆး၀န္ထမ္း မ်ား လည္း လိုအပ္လွ်င္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေသာက္သံုး ရပါမယ္။

   ျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သား မ်ား က်န္းမာ ရႊင္လန္းၾကပါေစ။

   Read More...

   Essential Nutrients for Healthy Living (1)

   က်န္းမာစြာ အသက္ရွင္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရ (၁)

   ခႏၶာကိုယ္အား က်န္းမာစြာအသက္ရွင္ ရပ္တည္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရ အမ်ိဳးအစား မ်ားကို Macronatrients ႏွင့္ Micronutrient ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္ဟု ယခင္ ေရးခဲ့သည့္ အစာ အာဟာရ မမွ်တျခင္း (Malnutrition) တြင္ မိတ္ဆက္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုတခါ ထို အာဟာရ ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ အစားအစာ တခုစီ၏ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အက်ိဳးျပဳပံု ႏွင့္ စားသံုးရန္လိုအပ္မႈကို ပို႔စ္ ႏွစ္ခုခြဲၿပီး တင္ျပမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Macronutrient (အႀကီးစား အာဟာရ) ႏွင့္ စတင္ ေဖၚျပ လိုက္ပါသည္။


   Macronutrients (အႀကီးစား အာဟာရ)

   ေန႔စဥ္ စားသံုး သင့္ေသာ အႀကီးစား အာဟာရ တြင္
  • (၁) ကစီဓါတ္၊
  • (၂) အဆီဓါတ္၊
  • (၃) အသားဓါတ္၊
  • (၄) ေရ
  • တို႔ ပါ၀င္ ပါသည္။

   (၁) ကစီဓါတ္

   ကစီဓါတ္ (ကာဗြန္ ဟိုက္ဒရိတ္ Carbohydrate) ကို Grain Products ဟု ေခၚေသာ ႏွံစား အသီး အႏွံမ်ား (ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္း)၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ မ်ားႏွင့္ အသီး မ်ားမွ ရရွိသျဖင့္ အပင္မွ ထြက္သည့္ အစား အစာ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ ပါသည္။ ႏွံစား သီးႏွံ မ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ သၾကားဓါတ္ (ဂလူးကို႔စ္) ႏွင့္ အမွ်င္ (ဖိုင္ဘာ) ႏွစ္မ်ိဳး စလံုး ျဖည့္ဆည္း ေပးၿပီး ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ႏွင့္ အသီးႏွံၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး စား သင့္ေသာ အစားအစာ ျဖစ္ပါသည္။ အာလူး၊ ကန္ဇြန္းဥ၊ ပိန္းဥ စသည့္ သစ္ဥ သစ္ဖု မ်ား သည္လည္း ႏွံစား သီးႏွံမ်ား ကဲ့သို႔ ဂလူးကို႔စ္ကို ျဖည့္ဆည္းလေပးေသာ္လည္း အမွ်င္ ပါ၀င္မႈ နည္းပါး ပါသည္။ စားသံုး လိုက္ေသာ ကာဗြန္ ဟိုက္ဒရိတ္ မ်ားအား ခႏၶာကိုယ္ ထဲတြင္ အစာေျခ ၿပီးေသာ အခါ အသည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ဂလူးကို႔စ္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ေပးၿပီးမွ ဆဲလ္ ကလပ္စည္း မ်ားမွ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ ဂလူးကို႔စ္သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ အေျခခံ က်ေသာ စြမ္းအင္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ ATP ကို ထုတ္လုပ္ ရာမွာ အသံုးျပဳသည့္ ေလာင္စာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဆီမရွိပဲ ယဥ္ေမာင္း၍ မရသကဲ့သို႔ ဂလူးကို႔စ္ မရွိပဲ ခႏၶာကိုယ္ကို လည္ပတ္၍ မရႏိုင္ပါ။ ဂလူးကို႔စ္ ျဖည့္ဆည္း ေပးသည့္ ကာဗြန္ ဟိုက္ဒရိတ္မ်ားကို လိုသည္ထက္ ပိုစား ပါက ခႏၶာကိုယ္ ထဲတြင္ ဂလိုင္ဂိုဂ်င္ ႏွင့္ အဆီအျဖစ္ သိမ္းထား ေပးေသာ ေၾကာင့္ အ၀လြန္ျခင္း ကို ျဖစ္ေစၿပီး အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေန ႏိုင္ပါသည္။

   အမွ်င္ (Fibre) မ်ား ျဖစ္သည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ အသီးႏွံတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကာဗြန္ ဟိုက္ဒရိတ္မ်ားကို Polysaccharides ဟုေခၚၿပီး ဂလူးကို႔စ္ ေမာ္လီက်ဴး အမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး ၎တို႔ကိုု အစာေျခ၍ မရႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ဂလူးကို႔စ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ မရ သျဖင့္ ဆဲလ္မွ အသံုး မျပဳႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကာဗြန္ ဟိုက္ဒရိတ္မ်ားက အူနံရံရွိ ဘက္တီးရီးယား မ်ားကို သယ္ေဆာင္ၿပီး မစင္အျဖစ္ စြန္႔ထုတ္ ေပးၿပီး ၀မ္းကို ပံုမွန္ သြားေစျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အား အက်ိဳးျပဳ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုအမွ်င္ မ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အား ဂလူးကို႔စ္ အျဖစ္ႏွင့္ အက်ိဳး မျပဳႏိုင္ ေသာ္လည္း ဆဲလ္မွ ဂလူးကို႔စ္ကို ျဖည္းျဖည္း မွန္မွန္ စုပ္ယူေစ၍ ေသြးထဲ သၾကားဓါတ္ ပမာဏကို ထိန္းညွိ ေပးျခင္း၊ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာ မ်ားအား ဒုကၡေပးႏိုင္သည့္ ေကာ္လက္စေရာလ္ ပမာဏကို ေလွ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ ၀မ္း ပံုမွန္ သြားၿပီး အူမႀကီး အား ဘတ္တီးရီးယား ဒုကၡ ေပးျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ အမွ်င္ ( Fibre) သည္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ အစာ လမ္းေၾကာင္းကို မ်ားစြာ အက်ိဳး ျပဳပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Fibre ကို လံုေလာက္စြာပါေအာင္ စားသံုးသင့္ၿပီး အခ်ိဳအရသာရွိသည့္ အသီးမ်ားမွလြဲ၍ ပိုလွ်ံစြာ စားသံုး ပါကလည္း ျပႆနာ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ိဳသည့္ အသီးႏွံမ်ားကို တမ်ိဳးစီ သို႔မဟုတ္ Fruit Salad အျဖစ္ တေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ သံုးႀကိမ္ ခန္႔သာ စားသံုး သင့္ၿပီး တျခား မခ်ိဳသည့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ႏွင့္ အသီးႏွံ မ်ားကို ဆႏၵရွိသလို ႀကိဳက္သေလာက္ စားသံုး ႏိုင္ပါသည္။

   (၂) အဆီဓါတ္

   အဆီဓါတ္ Lipid ကို ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ေဟာ္မုန္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ကို တခုလံုး၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ဟန္ခ်က္ကို ပံုမွန္ ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းညွိ ေပးေနသည့္ Endocrine System ရွိ ေဟာ္မုန္း အေတာ္ မ်ားမ်ားကို အဆီမွ အသြင္ ေျပာင္း ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစားအစာ ထဲပါ၀င္သည့္ အဆီဓါတ္ကို Saturated fat, Mono-Unsaturated fat ႏွင့္ Poly - Unsaturated fat ဟူ၍ သံုးမ်ိဳး ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး အဆီ တမ်ိဳးစီ၏ ေသြးထဲရွိ ေကာ္လက္စေရာလ္ ပမာဏအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈသည္ ကြဲျပား ျခားနား ပါသည္။

   Saturated fat

   Saturated Fat ကို တိရိစာၦန္မွ ထြက္ေသာ အဆီမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ၿပီး အဆီမ်ားေသာအသားမ်ား၊ မလိုင္ မထုတ္ရ ေသးသည့္ ႏို႔မ်ား၊ ေထာပတ္၊ အုန္းဆီႏွင့္ ဆီအုန္းဆီ (Palm oil)၊ ကၽြတ္ေအာင္ ေၾကာ္ ထားေသာ အစားအစာ (Deep fried food)၊ ဆိုင္မွ အဆင္သင့္ စားႏိုင္ရန္ ခ်က္ ထားေသာ အစား အစာမ်ား (Take way food)၊ ဘီစကြပ္ မုန္႔ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔ မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ ပါသည္။ ထိုဆီမ်ားႏွင့္ အထက္ပါ အစားအစာ မ်ား သည္ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားကို ဒုကၡ ေပးႏိုင္သည့္ ေသြးထဲ ေကာ္လက္စေရာလ္ ပမာဏ ကို ျမင့္တက္ ေစသျဖင့္ ၎တို႔သည္ မရွိမျဖစ္ စားသံုးရန္ လိုအပ္သည့္ အစားအစာႏွင့္ အဆီ အမ်ိဳးစား မဟုတ္ပါ၊ လႈပ္ရွားမႈ နည္းသူမ်ား အတြက္ စားသံုးရန္ မသင့္ေသာ အစားအစာ ႏွင့္ အဆီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

   Poly-Unsaturated fat

   Poly-Unsaturated Fat ကို ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ ဆီမ်ား ျဖစ္သည့္ ေနၾကာပန္းဆီ၊ ပဲပုပ္ပဲဆီ (Soybean oil)၊ ေျမပဲကဲ့သို႔ အခြံမာေစ့၊ ႏွမ္းေစ့ စသည္ တို႔တြင္ေတြ႔ရသည္။ ငါးႏွင့္ ငါးဆီသည္ တစ္ခု တည္းေသာ တိရစာၦန္ ထြက္ Poly-Unsaturated fat ျဖစ္ၿပီး Poly-Unsaturated ဆီ အားလံုးတြင္ Unsaturated fat ဟုေခၚေသာ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ထဲမွာ မထုတ္လုပ္ ႏိုင္သည့္ အိုမီဂါ ၃ ႏွင့္ ၆ အဆီ အမ်ိဳးစားကို ရရွိျခင္း ႏွင့္ ေသြးထဲ ေကာ္လက္စေရာလ္ ပမာဏ ကိုလည္း ေလွ်ာ့နည္းေစသျဖင့္ မည္သူမဆို စားသံုး သင့္ပါသည္။

   Mono-Unsaturated fat


   Mono-Unsaturated Fat သည္လည္း အသီးအရြက္ ဆီမ်ားျဖစ္သည့္ သံလြင္ဆီ၊ canola oil, ေျမပဲဆီ၊ ေျမပဲႏွင့္ အခြံမာ ေစ႔မ်ား၊ ေထာပတ္သီး တို႔တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ Poly-Unsaturated Fat ကဲ့သို႔ပင္ ေသြးထဲ ေကာ္လက္စေရာလ္ ပမာဏကို ေလွ်ာ့နည္း ေစပါသည္။
   အဆီ အမ်ိဳးအစား အားလံုး သည္ ေသြးထဲ ေကာ္လက္စေရာလ္ကို ေလွ်ာ့နည္း ေစသည္ျဖစ္ေစ၊ တိုး ေစသည္ျဖစ္ေစ အဆီသည္ အဆီ သာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ လိုသည္ထက္ ပို၍ စားပါက ပိုလွ်ံသည္ မ်ားကို စြန္႔ပစ္မည္ မဟုတ္ပဲ ထိန္းသိမ္း ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ကို တိုးေစမည္ ျဖစ္၍ လိုသေလာက္ သာ စားသင့္ပါသည္။

   (၃) အသားဓါတ္

   အသားဓါတ္ Protein သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆဲလ္မ်ားႏွင့္ တစ္ရွဴး မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေသြးထဲႏွင့္ တစ္ရွဴးထဲရွိ အရည္ ပမာဏကို မွ်တေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးျခင္း၊ ေသြးထဲ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ စုစည္းမႈ (pH) ကို မွ်တ ေအာင္ လုပ္ေပးရန္ အင္ဇိုင္းႏွင့္ ေဟာာ္မုန္းမ်ား ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ေအာင္ အကူအညီ ေပးျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္း ေရာဂါပိုးမ်ား ေႏွာက္ယွက္မႈ ကို ကာကြယ္ ေပးျခင္း၊ အာဟာရ ကို သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ ရာတြင္ အကူအညီ ေပးျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္း အဓိက ေလာင္စာ ျဖစ္သည့္ ဂလူးကို႔စ္ ျပတ္လပ္ သြားပါက ဂလူးကို႔စ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ အသက္ မဆံုးရႈံးေအာင္ ထိန္းထား ေပးျခင္း စသည့္ အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားစြာျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အား အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။

   အသားဓါတ္ ကို ဆဲလ္ကလပ္စည္းမ်ား အတြင္းရွိ DNA မွတဆင့္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲ၍ အမီႏို အက္စစ္ ကြင္းဆက္မ်ား အျဖစ္ ေတြ႔ရ ပါသည္။ အသားဓါတ္တြင္ အမီႏိုအက္စစ္ အမ်ိဳးအစား ၂၀ ရွိၿပီး အရိုးတြယ္ ၾကြက္သားမ်ား ကို အသံုးျပဳ၍ လိုအပ္ေသာ အသားဓါတ္ အမ်ားစုကို ခႏၶာကိုယ္ ထဲမွာ ပင္ ထုတ္လုပ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ထုတ္လုပ္၍ မရႏိုင္ပဲ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည့္ အမီႏို အက္စစ္ တခ်ိဳ႔ ရွိေန ေသာေၾကာင့္ အသားဓါတ္ကို ေန႔စဥ္ စားရန္ လိုအပ္ ပါသည္။

   အသား၊ ငါး၊ ၾကက္ဥဘဲဥ၊ ႏို႔ စသည့္ အသားဓါတ္ မ်ားကို တိရိစာၦန္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္ၿပီး ပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အခြံမာေစ့ သစ္ေစ့ စသည့္အပင္ထြက္ အစားအစာ မ်ား မွလည္း ရရွိ ႏိုင္ပါသည္။ တိရိစာၦန္ မွ ရေသာ အသားဓါတ္တြင္ တမ်ိဳးတည္းႏွင့္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အမီႏိုအတ္စစ္ အားလံုး ပါ၀င္ ႏိုင္ေသာ္လည္း အပင္မွ ရရွိေသာ အသားဓါတ္တြင္ အမီႏို အတ္စစ္ တခု (သိ႔ု) တခုထက္ ပို၍ လိုေန တတ္ေသာေၾကာင့္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အသက္သတ္လြတ္ စားေနသူမ်ား သည္ ႏို႔မေသာက္သူမ်ား ျဖစ္ပါက အမီႏိုအတ္စစ္ အားလံုး ပါေစရန္ အသားဓါတ္ ပါ၀င္သည့္ အစားအစာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္ေအာင္ စားသင့္ပါသည္။ ပဲ တမ်ိဳးတည္းကို ေန႔စဥ္ ဆက္တိုက္ စားမည့္အစား ပဲပုပ္ပဲ၊ ေက်ာက္ကပ္ပံုပဲ၊ ေျမပဲ၊ ပဲ၀ါျခမ္း၊ ႏွမ္းႏွင့္ အခြံမာ ေစ့မ်ား စသည္တို႔ကို တပတ္အတြင္းတြင္ ႏွစ္ခုထက္ ပို၍ ပါ၀င္ေအာင္ စားသင့္ ပါသည္။ စားသံုးသည့္ အသားဓါတ္ထဲတြင္ အမီႏိုအတ္စစ္ အကုန္လံုး ပါ၀င္ေအာင္ မစားႏိုင္ပါက အသားဓါတ္ ခ်ိဳ႔တဲ့ႏိုင္ၿပီး အသားဓါတ္ ခ်ိဳ႔တဲ့ျခင္း သည္ အာဟာရ ခ်ိဳ႔တဲ့ျခင္း၏ လမ္းစျဖစ္ပါသည္။ အသားဓါတ္ကို အမီႏိုအတ္စစ္အျဖစ္ သိမ္းထား ေပးႏိုင္ ေသာ္လည္း တိရိစာၦန္ မွ ရရွိသည့္ အသားဓါတ္ကို လိုသည္ထက္ ပို၍ မစားသံုးသင့္ပါ။ အပင္မွရသည့္ အသားဓါတ္ ကိုမူ အစာလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာ ႏွင့္ အစာ မတည့္သည့္ ျပႆနာ မရွိပါက ႀကိဳက္သလို စားသံုးႏိုင္ပါသည္။

   (၄) ေရ


   ခႏၶာကိုယ္၏ ၆၀% ကို ေရျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ေရသည္ အာဟာရ တခု မဟုတ္ ေသာ္လည္း အစာအဟာရမ်ား တခုႏွင့္တခု ဓါတုေဗဒဆိုင္ရာ ဓါတ္ျပဳမႈ၊ အာဟာရ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ၊ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ထိန္းညွိမႈမ်ားအတြက္ ေရမရွိပဲ လုပ္ေဆာင္၍ မရသျဖင့္ ေရသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ အစာမစားပဲ လႏွင့္ခ်ီ၍ ေနႏိုင္ ေသာ္လည္း ေရမေသာက္ပဲ ေနပါက ႏွစ္ရက ္သံုးရက္တြင္း အသက္ ဆံုးရႈံး ႏိုင္ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ ေရ အပါအ၀င္ အရည္ တေန႔ ၂ လီတာ ခန္႔ ေန႔စဥ္ ေသာက္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ က်န္းမာ ေနသူ အတြက္ ေရကို ႀကိဳက္သေလာက္ ပိုေသာက္ ႏိုင္ပါသည္။

   Macronutrients တြင္ အစားအစာ အမ်ိဳးအစား အားလံုးကို လံုေလာက္စြာ စားရန္ လိုအပ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ မသိုေလွာင္သည့္ အာဟာရ မ်ားကို လိုသည္ထက္ ပိုစား ႏိုင္ေသာ္လည္း သိုေလွာင္သည့္ အာဟာရ မ်ားကို ပိုမစားသင့္ပါ။

   Micronutrients အေၾကာင္း ကို ဆက္လက္ ေဖၚျပ ပါမည္။

   Read More...

   Symptoms of Meningitis


   ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ လကၡဏာ မ်ား

   ဒီေန႔ အင္တာနက္သတင္းထဲ မွာ ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ ေရာဂါ အေၾကာင္း သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္လိုက္ ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆးရံုနဲ႔မနီးမေ၀း ျမိဳ႔ေပၚရပ္ကြက္ တစ္ခုမွာ ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ ေရာဂါျပန္႔ႏွံ႕ ျဖစ္ပြားေနျပီး လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေဆးရံု တင္ထားရတယ္ ဆိုတဲ႔သတင္းပါ။ ဒီေရာဂါဟာ ျမန္မာနိဳင္ငံ မွာလည္း ျဖစ္ပြားေလ႔ ရွိေတာ႔ ေရာဂါရဲ႔ အဓိက လကၡဏာ ေလးေတြ ကို သတိထား မိေအာင္ တင္ျပလို ပါတယ္။


   သာမန္အားျဖင္႔ ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ ေရာဂါ လကၡာဏာေတြ ကို သတိျပဳမိဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ တုပ္ေကြး ေရာဂါနဲ႔ လကၡဏာ ေတြ ဆင္ဆင္ တူတာေၾကာင္႔ သတိ မထားမိ တတ္ၾက တာလည္း ပါပါတယ္။ တုပ္ေကြး ကေတာ႔ သာမန္ အားျဖင္႔ အသက္ အႏၱရာယ္မရွိ တတ္ဘဲ သူနဲ႔ ခဏခဏ မွားတတ္တဲ႔ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ ေရာဂါက ေတာ႔ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ မကုသ လွ်င္ အသက္ အႏၱရာယ္ရွိ ပါတယ္။ ေရာဂါ လကၡဏာေတြ ကို သတိ ထားမိျပီး ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကုသမႈ ခံယူမယ္ ဆိုလွ်င္ ေတာ႔ အႏၱရာယ္ ကင္း ေဘးရွင္း ပါလိမ္႔မယ္။

   အဓိကလကၡဏာမ်ား

   အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ႔သလိုပဲ ေရာဂါ လကၡဏာေတြ က တုပ္ေကြးနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ ေအာက္ပါ လကၡဏာ ေတြ ေတြ႔ရမယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ ေရာဂါလည္း ျဖစ္နိဳင္တယ္ဆိုတာ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။
   1. ရုတ္တရက္ အဖ်ားတက္ျခင္း

   2. ျပင္းထန္စြာေခါင္းကိုက္ခဲျခင္း

   3. လည္ပင္းခိုင္ျခင္း(ေမးေစ႔ ကို ရင္ဘတ္ျဖင္႔ထိ လို႔မရျခင္း)

   4. မွတ္ဥာဏ္စြမ္းရည္က်ဆင္းျခင္း၊ သတိမေကာင္းေတာ႔ျခင္း

   5. ထိိုင္းမွိဳင္းေလးလံျခင္း

   6. မ်က္လံုးနာျခင္း၊စူးရွေသာ အလင္းေရာင္ကို ေၾကာက္ျခင္း

   7. အဆစ္အျမစ္ ႏွင္႔ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ျခင္း

   အထက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ားအနက္ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ လည္ပင္းခိုင္ျခင္း စတာေတြဟာ ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ ေရာဂါ ျဖစ္နိဳင္တဲ႔ အဓိက လကၡဏာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

   အျခားလကၡဏာမ်ား

   ေအာက္ပါ လကၡဏာေတြက ေတာ႔ အျမဲ ေတြ႔ရေလ႔ မရွိပါဘူး။ သို႔ေပမယ္႔ ဒီ လကၡဏာေတြ ေတြ႔ရမယ္ ဆိုလွ်င္ျဖင္႔ အသက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္နိဳင္တဲ႔ ေသြးဆိပ္သင္႔ ေ၀ဒနာတစ္ခု ရွိေနျပီဆိုတာ ခ်က္ခ်င္း သတိျပဳ မိဖို႔လိုပါတယ္။
   1. အေရျပားအေရာင္အဆင္း ေျပာင္းလဲျခင္း

   2. ဗိုက္အရမ္းေအာင္႔ျခင္း

   3. ေျခဖ်ားလက္ဖ်ား အလြန္ အမင္းေအးစက္ျခင္း

   4. မူးေ၀ ထိုင္းမွိဳင္ျခင္း

   5. အေရျပားေပၚတြင္ အနီေရာင္၊ အညိဳေရာင္ အစက္မ်ားေပၚျခင္း

   6. တက္ျခင္း

   သင္႔ ရင္ေသြးငယ္ (သို႔မဟုတ္) သင္႔ပတ္၀န္းက်င္က ကေလးငယ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာေတြ ေတြ႔ရ လွ်င္ျဖင္႔ နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရး ဌာန ကို အျမန္ဆံုး သြားေရာက္ ကာ ကုသမွဳ ခံယူ သင္႔ပါတယ္။

   Read More...