Sunday, October 5, 2008

Sinusitis

ထိပ္ကပ္နာ (သို႕) ထိတ္ခပ္နာႏွာေခါင္း ေကာင္းဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ ေညွာင္ႏွာႏွာ ႏွာေေခါင္းသံျဖင္႔ စကား ေျပာလွ်င္၊ လူေတာထဲ ႏွပ္ ခဏခဏ ညွစ္ေနရ လွ်င္္ ဘယ္သူမွ သေဘာက်မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ နွာေခါင္း က်န္းမာေအာင္ အထူး ဂရုစိုက္ သင္႔ပါသည္။ သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုရားက တိုေသာ တရား ေကာင္းသည္ ဟု ေဟာထားတာ ၾကားဘူး ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အေကာင္းဆံုး ေရးထား ပါသည္။

အမ်ားအားျဖင္႔ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ရာသီဥတု အကူး အေျပာင္းတြင္ ႏွာေခါင္း ပိတ္လို႔ ပိတ္၊ ႏွာရည္ က်လို႔က်နဲ႔ အေတာ္အိေျႏၵ ပ်က္ရ ပါတယ္။ ျမန္မာလို ထိပ္ကပ္နာ ဟု ေခၚပါသည္။ ေဆးပညာ မွာေတာ႔ SINUSITIS ဟု ဆိုပါသည္။ sinus မွာလိႈဏ္ ဟု အဓိပၸါယ္ ရျပီး itis မွာေတာ႔ ေရာင္ရမ္းျခင္း ဟု အဓိပၸါယ္ ရပါသည္။ ထိပ္ကပ္နာ ျဖစ္ေစေသာ sinus မ်ားမွာ ႏွာေခါင္း ပတ္၀န္း က်င္ရိွ မ်က္ႏွာ အရိုး တြင္ ရိွေသာ လိႈဏ္ ကေလးမ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါသည္္။ ၎ လႈိဏ္ေလး မ်ားမွာ ပါးရိုး၏ ေအာက္၊ မ်က္ခံုး ေနာက္ႏွင္႔ မ်က္လံုး ႏွစ္လံုးၾကား အေနာက္ဘက္ တို႔တြင္ ရိွပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်န္းမာ ေနစဥ္တြင္ ၎ လိႈဏ္ေလး မ်ားမွာ ေလမ်ားျဖင္႔ ျပည္႔ေန ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေနျခင္း ၏ အက်ိဳးေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ဦးေခါင္းရိုး အား နဂို ရိွရင္း အေလးခ်ိန္ ထက္ ေပါ႔ေစပါသည္။ ထို႕ျပင္ အသံအိုး မွ လာေသာ အသံကို သည္ လိႈဏ္ေလး မ်ား နဲ႔ အေၾကာင္း ျပဳျပီး ကဲြျပားေသာ အသံမ်ား ထြက္လာ ပါသည္။

SINUS လိႈဏ္ေလးမ်ားတြင္ ေရာဂါ ဖြဲ႕တည္ ေနပံု ကို ေအာက္ပါ ပံုတြင္ ရႈပါ။


ပံုမွန္ sinus ႏွင့္ ပိုး၀င္ျပီး ျပည္မ်ားျဖင္႔ ျပည္႔ေနေသာ sinus ကို ယွဥ္ျပထားပံု

ဒီလိႈဏ္ ေလးေတြဟာ ႏွာေခါင္း လမ္းေႀကာင္းမွာ သြားျပီး ပြင္႔ေန ရပါတယ္။ ဒါမွသာ ဒီ လိႈဏ္ေလး ေတြထဲမွာ ရိွတဲ႔ ေလေတြက ျပင္ပ ေလနဲ႔ လဲလွယ္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို သူတို႔ ထဲမွာ ရိွတဲ႔ အခၽြဲ အက်ိ အရည္ ေတြ ကလည္း ႏွာေခါင္း အတြင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ စီးက် ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ႔ လိႈဏ္ အ၀ေလးေတြ ပိတ္ၿပီ ဆိုရင္ လိႈဏ္နံရံ အေျမွးပါး ( sinus membrane) ေတြ ေယာင္ၿပီးေတာ႔ ထိပ္ကပ္နာ ရေတာ႔ တာပါပဲ။ ဒီ အေျမွးပါး ေတြ ေယာင္ဖို႔ ပိုျပီး အခြင္႔အလမ္း ရိွတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ေတြ ကေတာ႔ -
 1. အသက္႐ွဴ လမ္းေႀကာင္း အထက္ပိုင္း ေရာဂါပိုး ၀င္ေနတဲ႔ သူေတြ (ဥပမာ - တုပ္ေကြး ၊ စသျဖင္႔ေပါ႔)

 2. ဓာတ္မတည္႔ တတ္တဲ႔သူေတြ (Allergic ရိွသူမ်ား ၊ျခင္ေဆး အေမႊးတိုင္ အမႈံအမႊား စသည္ တို႔္ျဖင္႔ ဓာတ္မတည္႔ သူမ်ား … )

 3. ရင္ႀကပ္ေရာဂါ ရွိသူမ်ား

 4. ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား

 5. ဟိုမုန္း hormone အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တဲ႔ကာလ (ဥပမာ - ကိုယ္၀န္ ေဆာင္စဥ္)

 6. ေသြးခ်ိဳ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ ရွိတဲ႔သူမ်ား

 7. ႏွာေခါင္း အတြင္း ျပင္ပရွိ ပစၥည္း ၀င္ေနသူမ်ား (ဥပမာ - ခ်ိဳခ်ဥ္ သႀကားလံုး ပဲေစ႔)

 8. ကိုကင္း႐ွဴ သူမ်ား

 9. အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းပိုက္ ထည္႔ထား ရသူမ်ား

 10. သြား ျပႆနာ ရွိသူမ်ား (သြားကိုက္ျခင္း)

 11. ႏွာေခါင္း နဲ႔ ပါး တို႔တြင္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရွိေနသူမ်ား

 12. ႏွာေခါင္း ထဲမွ ာအဖုအက်ိတ္ ေတြ ျဖစ္ေနသူမ်ား
မွာ လိႈဏ္၀ေတြ ပိတ္ျပီးေတာ႔ ေယာင္ႏိုင္ပါတယ္။

အေႀကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင္႔ ဒီ လိႈဏ္၀ေလးေတြ ပိတ္ရင္ လိႈဏ္(sinus) ေတြ အ တြင္းမွာ bacteria ေတြ ေပါက္ဖြား ႏိုင္ျပီးေတာ႔ ထိပ္ကပ္နာ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။

၄င္္းထိပ္ကပ္နာကို (၂) မ်ိဳးခြဲပါတယ္။
 1. ခဏတျဖဳတ္ (အာဂႏၱဳ) ထိပ္ကပ္နာ ႏွင္႔

 2. နာတာရွည္ ထိပ္ကပ္နာ
ရယ္လို႔ ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲထားပါတယ္။

ရက္သတၱ ေလးပါတ္ ေအာက္ ဆိုရင္ ခဏတျဖဳတ္ လို႔ သတ္မွတ္ျပီး ေလး ပါတ္ ထက္ ေက်ာ္ရင္ေတာ႔ အႀကမ္း အားျဖင္႔ နာတာရွည္ လို႔ပဲ သတ္မွတ္ ပါတယ္။ သူတို႔ ႏွစ္မ်ိဳး လံုးမွာ ျဖစ္တဲ႔ လကၡဏာ ေတြကေတာ႔ အတုူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 1. ႏွာပိတ္ေနျခင္း (သို႔) ေန႔ပိုင္းမွာ ႏွာရည္ တေတာက္ေတာက္ နဲ႔ ျဖစ္ေနပါမယ္၊ ႏွာေခါင္းထဲမွာ ျပည္႔ေန သလို မ်ိဳး ခံစားရျပီး ေခါင္းငံု႕ရင္ ပိုျပီး ခံစားရပါတယ္။

 2. ႏွာေခါင္း ကေန ႏွာရည္ ျပစ္ျပစ္ ေတြ ထြက္ေန ပါမယ္။ (bacteria ေႀကာင္႔ ဆိုရင္ ႏွာရည္ က ပိုျပစ္ျပီး အေရာင္က အစိမ္းေရာင္(သို႔) ၀ါက်င္႔က်င္႔ အေရာင္ ျဖစ္ေန ႏိုင္ပါတယ္။

 3. မ်က္ႏွာႀကီး တင္းေန သလို မ်ိဳး ခံစားရပါမယ္ ၊ မနက္ အိပ္ရာ ထ ဆိုရင္ ပိုဆိုး ပါမယ္။

 4. မ်က္လံုး ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေရာင္ေန ႏိုင္ပါတယ္

 5. မနက္ အိပ္ယာ ထမွာ ျဖစ္ေစ ေခါင္းငံု႔ လိုက္ရင္ျဖစ္ေစ ေခါင္းကိုက္ တတ္ပါတယ္

 6. ပါးရိုးေတြ မ်က္ရိုးေတြ ကိုက္တတ္ ပါတယ္

 7. ပါးရိုးက sinus ေတြ ေယာင္တာ ဆိုရင္ သြားပါ ကိုက္ႏိုင္ပါတယ္

 8. ကိုယ္ပူ တက္ႏိုင္ပါတယ္

 9. တခ်ိဳ႔ မွာေတာ႔ ည အိပ္ေရး ပ်က္ေလာက္ေအာင္ ေခ်ာင္းေျခာက္ ေတြဆိုးႀကပါတယ္

 10. တခါတေလ ေတာ႔လဲ အစာအိမ္မွာ ျပႆနာ တက္ျပီး ပ်ိဳ႔တာ အန္တာေတြပါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္


ဒီ ေရာဂါ လကၡဏာ ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြ အျဖစ္မ်ားဆံုး ျဖစ္ႀကတဲ႔ virus ေႀကာင္႔ အေအးမိ တဲ႔အခါ ၊ allergy လို႔ ေခၚ တဲ႔ ဓာတ္မတဲ႔ မႈ ျဖစ္တဲ႔ အခါ မွာ ခံစား ရတဲ႔ လကၡဏာ ေတြနဲ႔ ဆင္တူ လိုပါပဲ။ ဒါေပမယ္႔ bacteria ေႀကာင္႔ ျဖစ္တာ ဆိုရင္ေတာ႔ ပိုမို ဆိုးရြားျပီး ကာလ ပိုရွည္ ႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြ မွာေတာ႔ ဒီ sinusေတြ ေကာင္းေကာင္း မဖြံ႔ျဖိဳး ေသးလို႔ sinusitis မျဖစ္ႏိုင္ဘူး လို႔ ဆိုပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ အထက္ ကေလးေတြမွာ ေတာ႔ လကၡဏာေတြက လူႀကီးမ်ား မွာ ျဖစ္တာနဲ႔ေတာ႔ကြာပါတယ္
 1. ကေလးက ဂဏွာမျငိမ္ ျဖစ္မယ္၊

 2. အီေနမယ္

 3. ပါးစပ္ဟ အသက္႐ွဴ ျပီးေတာ႔ ကေလး အသက္႐ွဴ သံ ကို ၾကားေန ရတယ္

 4. ကေလးက ႏွာသံ ေလးနဲ႔ စကား ေျပာမယ္္

 5. ထမင္း ေကာင္းေကာင္း မစားဘူး (အစာေကၽြး ရတာ ခက္မယ္)
စတဲ႔ ျပႆနာေတြ ရိွပါမယ္။

ထိပ္ကပ္နာႏွင္႔ဆင္တူ ယိုးမွား ေရာဂါ မ်ားမွာ -
 1. အေအးမိ ႏွာေစးျခင္း

 2. ဓာတ္မတည္႔မႈ ေႀကာင္႔ ႏွာစီး ေခ်ာင္းဆိုး ျဖစ္ျခင္း (Allergic ျဖစ္ျခင္း)


ေရာဂါ အေျဖရရန္ အတြက္ ရွာေဖြ စမ္းသပ္မႈမ်ား
 1. ေသြးစစ္ျခင္း

 2. ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း

 3. တီဗြီ ဓါတ္မွန္ Ultrasound ရိုက္ျခင္း

 4. ကြန္ပ်ဴတာ ဓါတ္မွန္ CT ရိုက္ျခင္း

ေယဘူယ် အားျဖင္႔ေတာ႔ ၄င္း စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ႔ မရိွပါ။ အမ်ား အားျဖင္႔ေတာ႔ ဆရာ၀န္က ႏွာေခါင္း ပါးစပ္နဲ႔ လည္ေခ်ာင္း တို႔ကို စမ္းသပ္ တာနဲ႔ပဲ ေရာဂါအေျဖကို ရရွိ ႏိုင္ပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ေတာ႔ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ပါရဂူ ဆီမွာ ျပသင္႔ပါတယ္။ လိုအပ္လ်င္ ၄င္းပါရဂူမွ ႏွာေခါင္းအတြင္းသို႔ မွန္ေျပာင္းထည္႔ စမ္းသပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ ပါလိမ္႔မည္။

ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ား

ခဏတျဖဳ တ္ေရာဂါကို မကုသ ဘဲထားလ်င္ နာတာရွည္ ထိပ္ကပ္ ေရာဂါ ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါတယ္။ ၄င္းေရာဂါကို ကုသမႈ မခံယူ ေသာ အခါတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ကုသမႈ ခံယူပါ လ်က္ ေဆးမတိုး ေသာေႀကာင္႔ ျဖစ္ေစ အသက္ အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္ရေသာ အေျခေနမ်ား ထိ ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါတယ္ -
 • ဦးေႏွာက္ အေျမွးပါး ေရာင္ရမ္းျခင္း

 • ဦးေႏွာက္ ထဲတြင္ ျပည္တည္နာ ျဖစ္ျခင္း

 • အရိုးတြင္း ပိုး၀င္ျပီး အရိုး ေရာင္ရမ္းျခင္း မ်ား
 • ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္

  ကုသမႈမ်ား

  ေရာဂါေႀကာင္႔ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာ မ်ား ကိုကုသျခင္း

  နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း ဖ်ားနားျခင္းမ်ားရွိလ်င္ အကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ( Paracetamol, diclofenac စသျဖင္႔ …)

  Antihistamine ( Burmeton , cetirizine, loratidine, Altiva-d)
  ၄င္း Antihistamine မွာ ဓာတ္မတည္႔မႈအား ဆန္႔က်င္ေသာ ေဆးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏ အာနိသင္မွာ ႏွာေခါင္း အယားသက္ သာ ေစပါသည္။ ဆိုးက်ိဳးမွာ လူကို ေလးလံ ထိုင္းမိႈင္း ေစပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ သူမ်ား ဆရာ၀န္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ပါ။

  Decongestants (Phenylpropanolamine {Decolgen တြင္ ပါ၀င္ေသာေဆး}, Phenylpherine)
  ၄င္းမွာ ႏွာပိတ္ေနျခင္း ၊ ႏွပ္ခ်ီးမ်ား ျဖင္႔က်ပ္သိပ္ ေနျခင္းအား ယာယီ သက္သာ ေစပါသည္။ Decongestant Sprays မ်ားကိုလည္း ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။

  ႏွာေခါင္း အေယာင္ သက္သာေစရန္ အတြက္ Nasal inhalers (Beconase , nasalide , Vancenase) နာတာရွည္ ျဖစ္ေနသူ မ်ား သည္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ျပီး လခ်ီ သံုးႏိုင္ပါသည္။

  အခၽြဲအက်ိမ်ားပိတ္ဆို႕ မေနပဲ ေခ်ာေမြ႔စြာ စီးက် သြားေစရန္ ခၽြဲေပ်ာ္ Expectorants ေဆးမ်ား ကိုလည္း သံုးစြဲ ႏိုင္ပါသည္။ water spray ကိုတစ္ေန႔ လွ်င္ ေလးငါးႀကိမ္ ခန္႔ထိ သံုးႏိုင္ ပါသည္။

  Bacteria ေႀကာင္႔ျဖစ္လ်င္Antibiotics( ပိုးသတ္ေဆး) (Amoxacillin, Erythromycin, Septrin) စသည္႔ ပိုးသတ္ေဆး မ်ားကို ဆရာ၀န္ ညႊန္ႀကား သည္႔အတိုင္း ေသာက္သင္႔ ပါသည္။ Bacteria ေႀကာင္႔ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ျဖစ္ေနေသာ sinusitis ကိုမူ ပိုးသတ္ေဆး ( Antibiotics ) ခပ္ျပင္းျပင္း (augmentin, Ceftin) စသည္ တို႔ကို (၄) ပါတ္ခန္႔ထိ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ျပီး ေသာက္သင္႔ ပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆး ကို ဆရာ၀န္ ၏ ညႊန္ႀကားခ်က္ ျဖင္႔သာ ေသာက္သံုး သင္႔ပါတယ္။

  ထိပ္ကပ္နာေရာဂါမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

  1. Allergic (ဓာတ္မတည္႔ေစေသာ) ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႔မႈ မွ ေရွာင္ရွားရန္ (ဥပမာ - ျခင္ေဆးေခြ၊ အေမႊးတိုင္ ၊ ဖုန္မႈန္႔ … စသည္ျဖင္႔)

  2. ျပတင္းေပါက္မ်ား ဖြင္႔ျပီး အိမ္အတြင္း ေလ၀င္ ေလထြက္ ေကာင္းေစျခင္း

  3. အခၽြဲမ်ား ပိတ္ဆို႔ မေနေစရန္အတြက္ ညအိပ္ သည္႔အခါ ဦးေခါင္းကို အနည္းငယ္ ျမွင္႔ျပီး အိပ္ျခင္း

  4. Decongestants မ်ားကိုဆရာ၀န္ျဖင္႔တိုင္ပင္ျပီးသတိျဖင္႔အသံုးျပဳျခင္း

  5. ေဆးလိပ္ မေသာက္ျခင္း

  6. ေရာဂါ ျဖစ္ေနေသာ သူႏွင္႔ ထိေတြ႔မႈ မရိွေစျခင္း

  7. အာဟာရ မွ်တစြာ စားျခင္းႏွင္႔

  8. ကိုယ္လက္ ေလ႔က်င္႔ခန္း မွန္မွန္ ျပဳလုပ္ျခင္း
  တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

  ေဒါက္တာ စိုင္းေဝေအာင္


  Related Posts :  12 comments:

  khin oo may said...

  ုkom: dr စိုင္းေဝေအာင္ း နယးူ မင္ဘာလား။ ဖတ္သြားပါတယ္။ allergic rinitis ေလးလုပ္ပါဥိး ဆရာ တလက္စတည္း
  4 Oct 08, 14:43
  ုkom: ကိုစိုးထက္ကုိး လတ္စသတ္ေတာ.။
  4 Oct 08, 14:42
  ုkom: လူမင္းမ်ားလားလို. အေဝးၿကည္.ေတာ. အထင္ မွားမိတယ္။

  Anonymous said...

  ေဆာင္းပါးထဲမွာလုိ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ျပည္တည္နာ ျဖစ္တာနဲ႔ အ႐ုိးထဲ ပုိး၀င္တာအထိ ျဖစ္သြားရင္ ကုလုိ႔ ရႏုိင္ပါဦးမလား။ အဲဒီအေျခအေန ေရာက္သြားျပီဆုိ ဘယ္အထိ အဆုိးဆံုး ျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ။

  ngwezinthu said...

  ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ။ ဥိးေႏွာက္ထဲမွာ ျပည္တည္နာျဖစ္ရင္ high dose antibiotics ေပးျပီး ခြဲစိတ္ စုပ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ေသဆံုးးမႈႏႈန္းက ၂၀-၄၀%ရွိပါတယ္။ကုသေသာ္လည္းပဲ စကားမေျပာႏိုင္ေ႔တာတာ ၊ ကိုယ္လက္မလႈပ္ႏိုင္ေတာ႔တာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ဲ
  အရိုးထဲပိုး၀င္ရင္ ဒီ sinusထဲကျပည္ေတြကိုစုပ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ခက္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ႔ ျဖစ္ျဖစ္ျခင္းကိုတာကအေကာင္းဆံုးပါပဲ။ အဆိုးဆံုးျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ႔ အသက္ေသဆံုးႏိုင္ပါသည္။
  စိုင္းေ၀ေအာင္

  Anonymous said...

  Allergic ေႀကာင္႔ Sinusitis ျဖစ္မျဖစ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အခုထက္ထိ အျငင္းပြားေနႀကတုန္းပါပဲ။ Director of the Division of Allergy and Immunology at St.Louis University of Medicine (Dr.Slavin)ဆိုသူကေတာ႔ Allergic Sinusitis က သူလာသူသီးျခား မရိွဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။
  ဒါေပမယ္႔ allergyေႀကာင္႔ sinusေတြထဲကအခၽြဲေတြေကာင္းမြန္စြာ မစီးက်ႏိုင္ေတာ႔ ဘူးဆိုရင္ေတာ႔ sinusေတြပိတ္ဆို႔ျပိးbacteria ေတြေပါက္ျပီး Sinusitis ရႏိုင္ပါတယ္။
  Allergic Sinusitis ရဲ႕ လကနာေတြက-ႏွာစီး၊ႏွာပိတ္၊ႏွာခ်ည္ ၊ေခ်ာင္းဆိုး၊ရင္ႀကပ္၊ မ်က္လံုးရဲ………………စတာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
  Allergy ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ႔အရာေတြ ကိုေရွာင္ႏိုင္ရင္ေတာ႔အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ allergyျဖစ္ေစႏိုင္တာေတြကေတာ႔-ဖုန္မႈန္႔ေတြ၊ ျခ ၊ပ်၊ပိုးဟပ္ စတဲ႔အေကာင္ေတြ၊ တိရိစ န္ရဲ႕အေမႊးအမ်ွင္ေတြ၊ ပန္း၀တ္မႈံေတြ……………….စသျဖင္႔ေပါ႔………..
  Hormone အျပာင္းအလဲျဖစ္ေနတဲ႔ကာလ{ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္၊ လည္ပင္ႀကီးေရာဂါ (Thyroid problems )ျဖစ္ေသာအခါေတြမွာလည္းပဲ Allergic ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္}
  စိုင္းေ၀ေအာင္

  Moe Cho Thinn said...

  က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ ရပါတယ္။
  က်မမွာေတာ႔ အဲဒီလို မျဖစ္ဖူးေသးပါဘူး။ အခု Fall ဆိုေတာ႔ ရာသီအကူးအေျပာင္းမို႔ မိတ္ေဆြေတြမွာ အျဖစ္မ်ားလို႔ မွ်ေ၀ေပးခ်င္လို႔ လာဖတ္ပါတယ္။
  ေနာက္ၿပီး က်မ ေၾကာင္ေလးမွာလဲ အဲဒါမ်ိဳး ျဖစ္ေနလို႔ စိတ္၀င္စားလို႔ လာဖတ္ပါတယ္။ မဆိုင္မွန္းေတာ႔ သိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  Anonymous said...

  ေဆးရံုတက္ျပီး အရက္ျဖတ္ဖုိ႔ အေျခအေန မေပး၊ ဆရာ၀န္နဲ႔လဲ ေတြ႔ဖုိ႔ အလွမ္းေ၀းတဲ့ ေနရာမွာ အရက္ျဖတ္နည္း သိပါရေစ။ အခ်ိန္တန္ရင္ မေနႏုိင္မထုိင္ႏုိင္ ျဖစ္လာတာ ဘာမွ အာ႐ံုမစုိက္ႏုိင္တာကုိ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းရလဲ။ အရက္ကုိ ႏွစ္ရွည္ ေသာက္လာရာကေန တုံးခနဲ ျဖတ္ခ်လုိက္ရင္ ေသတတ္တယ္ဆုိတာ ဟုတ္ပါသလား။ အရက္နဲ႔ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ စိတ္ေတြ ေထြျပားျပန္႔လြင့္တဲ့အက်င့္ ျဖစ္ေနရင္ ဘယ္လုိ ျပန္ျပဳျပင္ရမလဲ။ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

  Anonymous said...

  ေဆးရံုတက္ျပီး အရက္ျဖတ္ဖုိ႔ အေျခအေန မေပး၊ ဆရာ၀န္နဲ႔လဲ ေတြ႔ဖုိ႔ အလွမ္းေ၀းတဲ့ ေနရာမွာ အရက္ျဖတ္နည္း သိပါရေစ။ အခ်ိန္တန္ရင္ မေနႏုိင္မထုိင္ႏုိင္ ျဖစ္လာတာ ဘာမွ အာ႐ံုမစုိက္ႏုိင္တာကုိ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းရလဲ။ အရက္ကုိ ႏွစ္ရွည္ ေသာက္လာရာကေန တုံးခနဲ ျဖတ္ခ်လုိက္ရင္ ေသတတ္တယ္ဆုိတာ ဟုတ္ပါသလား။ အရက္နဲ႔ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ စိတ္ေတြ ေထြျပားျပန္႔လြင့္တဲ့အက်င့္ ျဖစ္ေနရင္ ဘယ္လုိ ျပန္ျပဳျပင္ရမလဲ။ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

  Sai Wai Aung said...

  အရက္ျဖတ္ မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး စိတ္ျပတ္မွ ရပါ မယ္။ စိတ္မျပတ္ဘဲနဲ႔ေတာ႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ ႏိုင္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ အသိတစ္ေယာက္ အရက္ကို ိုနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ျဖတ္တာ ဘယ္လိုမွ မျပတ္ပါ ဘူး။ ျပန္ျပန္ေသာက္တာပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ (Meditation) တရားထိုင္ပါတယ္။ အရက္ေသာက္ေနႀကအခ်ိန္ေရာက္ရင္ မရရေအာင္ တရားထိုင္ပါတယ္။ ခုေတာ႔သူလံုး၀ျပတ္ သြားတာ (၁)ႏွစ္ေက်ာ္ပါျပီ။စိတ္ဂေယာက္ဂယက္လဲ မျဖစ္ေတာ႔ပါဘူး ။ဘာေႀကာင္လဲဆို ေတာ႔ (Meditation) လုပ္ျခင္းအားျခင္႔စိတ္ျငိမ္၍ ေအးခ်မ္းေစေသာ Endorphins & Encephalins ေဟာ္မုန္းမ်ား ထြက္ေစ ပါတယ္။လူလည္းစိုေျပလာပါတယ္။ သူကေတာ႔ ခုထက္ထိ စြဲျမဲစြာပဲ တရား ဆက္ထိုင္ေနပါတယ္။ နွစ္ရွည္လမ်ား ေသာက္ေနရာကေန ရုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္းႀကီး မျဖတ္သင္႔ ပါဘူး။
  ျဖည္းျဖည္း ျခင္း ျဖတ္ဖို႔ အႀကံေပးပါ ရေစ။ကိုယ္စိတ္္ကိုယ္ ႏိုင္ေအာင္ ပိုင္းျဖတ္ျပီး စိတ္မေထြျပားရေအာင္ တရားထိုင္ေစခ်င္ပါတယ္။

  ၀တ္မွုန္ said...

  ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္ဆရာ
  ဒီေဆာင္းပါးကိုဖတ္လိုက္ေတာ့.ဆရာေျပာသလို သမီးျဖစ္
  ေနတာ နာတာရွည္ ထိပ္ကပ္နာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ခနျဖစ္တာ
  ကိုေသခ်ာမကုခဲ့လို့ နာတာရွည္ျဖစ္သြားတာ ထင္ပါတယ္
  japanမွာ ပန္း၀တ္မွုန္ေရာဂါေတာ္ေတာ္ျဖစ္ၾကတယ္ဆရာ
  ေတာ္ေသးတာ သမီးကႏွာရည္ယို,ႏွာပိတ္တာ(အဲ့ဒါကေတာ့
  ေတာ္ေတာ္ဆိုးၿပီး)တျခားကိုယ္ပူ.ေခ်ာင္းဆိုး.ေခါင္းကိုက္.
  ္တာေတြ မျဖစ္ဖူးဆရာ.၂ႏွစ္ဆိုတာကေတာ့ အေတာ္ေနာက္
  က်ေနၿပီလားေတာင္ မသိပါဘူးဆရာရယ္..မနက္ျဖန္ပဲ
  ေဆးရံုသြားပါမယ္..ေလးစားစြာျဖင့္

  ၀တ္မွုန္ said...

  ဆရာရွင့္
  ေဆးရံုသြားျပတာ. ထံုးစံအတိုင္း ကိုယ္၀န္ရွိလို့ ဆရာ၀န္
  က ဘာေဆးမွ မေပးဘူးဆရာ(sparyေရာေသာက္ေဆး
  ေရာ) သမီးက တျခားေရာဂါျဖစ္ေနမွာ စိုးလို့ပါ ဆိုၿပီး
  ေျပာေတာ့ ဓါတ္မွန္တို့ဘာတိ့ုကလည္း ကိုယ္၀န္ရွိေန
  လို့ ဘာမွ လုပ္လို့မရဘူးတဲ့ ..ဆရာ ဓါတ္မွန္ရိုက္တာတို့ ေဆးေသာက္တာတို့ဟာ
  ဗိုက္ထဲက ခေလးကို ဘာေတြထိခိုက္ ႏိုင္လို့လဲဆရာ
  ေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ရလို့လားဆရာ..
  ေလးစားစြာျဖင့္

  meemee said...

  ဆရာ..

  က်ေနာ္႔ႏွေခါင္းမွာ ထိပ္ကပ္နာျဖစ္ေနတယ္လို႔ထင္ပါတယ္..
  ျပီးေတာ႔ အသက္ျပင္းျပင္းရွဴျပီး ေလျပန္ထုတ္လိုက္ရင္..
  ေအာက္န႔ံ ၊ ညွီနံ႔တစ္မ်ိဳးရေနပါတယ္..
  ဘယ္လို ဆက္ျပီးလုပ္မရလဲ အၾကံေပးေစခ်င္ပါတယ္..
  ေဘးက သူငယ္ခ်င္းကိုရွဴခိုင္းၾကည္႔တာလဲရပါတယ္..
  အျမဲလိုလိုႏွာရည္ယုိေနပါတယ္.. ဒါေပမယ္႔ အမ်ားၾကီးလဲညွစ္လို႔မရပဲ အရည္ၾကည္ေလးေတြထြက္သလိုျဖစ္ေနတာပါ.. တစ္ျခား ႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေနေတာ႔ ေျပာရတာလဲခက္ျဖစ္ေနပါတယ္.. အနံ႔ထြက္တာက်ေတာ႔ အေတာ္စိုးရိမ္ရေနျပီလား သိခ်င္ပါတယ္..

  ဗညား said...

  ဆရာေရ

  က်ေနာ့္အမ်ိဳးသမီးက အခ်ိန္တိုင္း ႏွာေစး ႏွာရည္က်ေနတယ္ ဆရာ နဲနဲေအးရင္လည္း ျဖစ္တယ္ ဖုန္မႈန္႔နည္းနည္းရွဳမိလိုက္ရင္လည္း ျဖစ္တယ္ ဒီအတိုင္းေနရင္းနဲ႔လည္း ျဖစ္ေနတယ္ အဲဒါေၾကာင့္ ဘယ္လုိကုသရမလဲဆိုတာ လမ္းညႊန္ေပးပါဦး ဆရာ။