Saturday, October 18, 2008

Allergic RhinitisAllergy ဆိုတာ ခႏၶာ ကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ခံအား စနစ္က အလြန္ အက်ဴး တုန္႔ျပန္မႈ ေႀကာင႔္ျဖစ္ ပါတယ္။ခႏၶာ ကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ခံအား စနစ္ဟာ ပံုမွန္ အားျဖင္႔ Bacteria ,Virus … … အစရွိတဲ႔ အႏၱရာယ္ ရွိတဲ႔အရာ ေတြကိုသာ တုန္႔ျပန္ မႈျပဳလုပ္ျပီး ႏွာစီးျခင္း၊ ႏွာပိတ္ျခင္း ၊ ႏွာခ်ည္ျခင္း ၊ လည္ပင္း ယားျခင္း၊ လည္ပင္း နာျခင္း ၊ေခ်ာင္းဆိုး ျခင္း စတဲ႔ လကၡဏာ ေတြ ျဖစ္ေစ ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ (Allergic ) ဓာတ္မ တည့္မႈ ရွိတဲ႔ သူေတြ မွာေတာ႔ ပံုမွန္ လူေတြ မွာ ေယဘူူယ် အားျဖင္႔ ဘာမွ တုန္႔ျပန္မႈ မေပးႏိုင္တဲ႔ အမႈံ အမႊား ေတြ ၊ တရိစၧာန္ ေတြရဲ႕ အေမႊး အမွ်င္ေတြ ၊ ပန္း ၀တ္မႈန္ေတြ ေၾကာင္႔ အလားတူ လကၡဏာ ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ သူတို႔ ကိုေတာ႔ allergens လို႕ ေခၚပါတယ္။

အရြယ္မ ေရာက္ခင္မွာေတာ႔ ေကာင္မေလး ေတြထက္ ေကာင္ေလး ေတြက Allergic rhinitis ျဖစ္ႏိုင္ ေျခႏွစ္ဆ ရွိျပီး အရြယ္ ေရာက္ျပီး ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ႔ ေကာင္မ ေလးေတြ က ပိုျပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္ ။ ကေလး ေေတြမွာ ဆိုရင္ေတာ႔ Allergens ေတြ နဲ႔ ထိေတြ႔ တဲ႔ အခါမွာ ကေလးရဲ႕ အသက္ရႈ လမ္းေႀကာင္း ဟာ ေယာင္ယမ္းျပီး ႏွာေခါင္း ပိတ္လာ ပါမယ္။ ပိတ္တာ က ပိုဆိုး လာရင္းနဲ႔ ႀကာလာ တဲ႔ အခါမွာ ကေလး က ပါးစပ္နဲ႔ ပဲ အသက္ ရႈျဖစ္ လာတယ္ ၊ အိပ္တဲ႔ အခါ ေဟာက္တယ္ ၊ အိပ္မေပ်ာ္ တာေတြ ၊ အိပ္ရင္း ရႈးေပါက္ ခ်တာေတြ ၊အိပ္ေန ရင္းကေန လမ္းထ ေလ်ာက္တာ ေတြ ၊ေက်ာင္းစာ မ လိုက္ ႏိုင္တာေတြ၊ ဂဏွာမ ျငိမ္ျဖစ္ တာေတြ ၊ေန႔ပိုင္း မွာ အရမ္း အိပ္ တာေတြ … စတဲ႔ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္။

allergic rhinitis ဟာ တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး (တစ္ခ်ိန္လံုး) ျဖစ္ေနနိုင္ သလို ရာသီဥတု အေျပာင္း အလဲ ေႀကာင္႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ရာသီ အေျပာင္းအလဲ မွာ ျဖစ္တဲ႔ Allergic rhinitis က ျပင္ပ (ပတ္၀န္းက်င္) မွာရိွတဲ႔ Allergens (ျမက္ေတြ သစ္ပင္ ေတြရဲ႕ ၀တ္မႈံေတြ ၊ သစ္ရြက္ ေျခာက္ ေတြ ေပၚမွာ ေပါက္ေနတဲ႔ မိႈ ေတြ … …) ေတြ ေႀကာင္႔ ျဖစ္ႏိုင္ျပီး ၊ တစ္ခ်ိန္လံုး ျဖစ္ေနတဲ႔ Allergic rhinitis ကေတာ႔ အိမ္တြင္း ၊အခန္းတြင္း မွာ ရွိတဲ႔ Allergens (အိမ္ေမြး တိရိစၧာန္ ေတြ ရဲ႕အေမႊးအမွ်င္ေတြ ၊ ပိုးဟပ္ေတြ ၊ ပိုစတာ ေတြ မွာ ျဖစ္ေနတဲ႔ မိႈေတြ ..) ေႀကာင္႔ ျဖစ္ရ ပါတယ္။

ဒီလို Allergic ရွိတဲ႔ သူေတြဟာ ေလထဲမွာ ရွိတဲ႔ အမႈံ အမြား ေတြ ၊ တိရိစၧာန္ ေတြ ရဲ႔ အေမႊး အမ်ွင္ေတြ ၀တ္မံႈ ေတြကို ရႈမိတဲ႔ အခါ သူတို႔ ရဲ႕ ကိုယ္ခံအား စနစ္ကေန Antibodies ဆိုတာ ေတြ ထြက္လာ ပါ တယ္ ။ (ပံုမွန္ ကေတာ႔ Antibodies ဆိုတာက ကူးဆက္ ေရာဂါပိုး ေတြ ၀င္တဲ႔ အခါမွာ ပဲ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ခံအား စနစ္ကေန ထုတ္ပါတယ္။) ျပီးေတာ႔ Histamine အစရွိ တဲ႔ဓာတုပစၥည္း ေတြထြက္ လာ ပါတယ္။ သူတို႔ ေတြ ေၾကာင္႔ ရလာတဲ႔ လကၡဏာ ေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ကြဲျပားမႈ ေတြေတာ႔ ရွိပါတယ္။

ပန္း၀တ္မံႈ ေတြေၾကာင္႔ ျဖစ္တဲ႔ Allergic Rhinitis ကိုေတာ႔ ေယဘူယ် အားျဖင္႔ Hay fever လို႔ ေခၚပါတယ္ ။ ရာသီဥတု အလုိက္ ျဖစ္ ပါတယ္။ မ်က္စိနဲ႔ လြယ္လင္႔ တကူ ျမင္ႏိိုင္တဲ႔ ၀တ္မံႈေတြ ေႀကာင္႔ ေတာ႔ ျဖစ္ခဲပါတယ္ ။အလြန္ေသး ငယ္ျပီး ျမင္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ႔ ၀တ္မံႈေတြ ေႀကာင္႔ အျဖစ္ မ်ားပါတယ္။ အမ်ား အားျဖင္႔ ေတာ႔ ျမက္ ေတြ သစ္ပင္ေတြ႔ ရဲ႕အမံႈအမႊား ေတြေႀကာင္႔ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီအမႈံ ေတြက တခ်ိဳ႕ လူေတြမွာ ေတာ႔ ရင္ႀကပ္ျခင္း (Asthma ) ဆို တာ ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

Allergic ျပႆနာ ေတြဟာ ေလထု ထဲမွာ ရွိတဲ႔ ဒီ အမႈံအမႊား ေတြရဲ႕ ပမာဏေပၚ ကိုလည္း မူတည္ ပါတယ္။ ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕ျပီး ေလတိုက္ တဲ႔ေနမ်ိဳး ေတြြမွာ ေလထုထဲမွာ မ်ား ေနႏိုင္ ပါတယ္။း မိုးရြာ ႏွင္းက်ျပီး ေအး ေနတဲ႔ အခ်ိန္မ်ိုဳး မွာေတာ႔ နည္းေန ႏိုင္ပါတယ္။ အခန္းတြင္း မွာ ဆိုရင္လည္း ေၾကာင္တစ္ ေကာင္က အေမႊးခါ ျပီးရင္ အဲဒီက အမႈန္ေတြ က အခန္းတြင္း မွာ (၆) လ ေလာက္ ထိ တိုင္ေအာင္ ရွိေနႏိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Allergic rhinitis ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိတဲ႔ သူေတြက
မ်ိဳးရိုး ထဲမွာ ဒီလိုျပႆနာ(ရာဂါ)ရွိတဲ႔ သူေတြ
အျခား အရာ ေတြမွာ Allergy ရွိတဲ႔ သူေတြ ( ဥပမာ။ ။ food allergy ရွိတဲ့သူ ေတြ)
ေဆးလိပ္ မီးခိုးေငြ႔ ရႈေန ရတဲ႔ သူေတြ …

ဒါေႀကာင္႔ ပန္၀န္းက်င္ အေျခေန ဟာ ဓာတ္ မတည္႔ မႈ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။ Allergic ျဖစ္မႈဟာ မ်ိဳးရိုး ဗီဇ နဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ မႈရွိပါတယ္။

Allergic Rhinitis ရဲ႕ လကၡဏာ ေတြကေတာ႔ -

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
ေခါင္းကိုက္ျခင္း
ယားယံျခင္း (ႏွာေခါင္း ၊ ပါးစပ္ ၊ လည္ပင္း ၊မ်က္လံုး ၊ အေရျပား စသျဖင္႔ …)
ႏွာရည္က်ျခင္း
အန႔ံ ေကာင္းမြန္ စြာမရျခင္း
ႏွာပိတ္ျခင္း
မ်က္ရည္က္ျခင္း
လည္ပင္းနာျခင္း
အသက္ရႈ ႀကပ္ျခင္း
အိပ္သည္႔ အခါ အဆင္ မေျပျဖစ္ျခင္း
ေနထိုင္၍ မေကာင္းျခင္း
မ်က္လံုး ေအာက္မွာ ညိဳ ေနတတ္ျခင္း
… စသည္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Allergic ေၾကာင္႔ မဟုတ္ဘဲ Rhinitis ရႏိုင္ တဲ႔ အျခား အေႀကာင္း ေတြ ကေတာ႔ -

၁။ Non allergic Rhinitis

Allergic ေၾကာင္႔ ျဖစ္ တာ မဟုတ္ ဘဲ ခံစားရတဲ႔ လကၡနာ ေတြ ကေတာ႔ Allergic Rhinitis နဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Allergy Skin Test လုပ္ရင္ negative ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို Rhinitis မ်ိဳး မွာ ႏွာေခါင္း ထဲမွာ အဖု အက်ိတ္ ျဖစ္ေနတာ မ်ိဳး ျဖစ္ေန ႏိုင္ပါတယ္။

၂။ Vasomotor Rhinitis

အမ်ားဆံုး ျဖစ္တဲ႔ လကၡဏာ ကေတာ႔ ႏွာေခါင္း ပိတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Rhinitis မ်ိဳးက ေဆးလိပ္ မီးခိုး ေငြ႔ ေတြ ၊ အျခား ေသာ အနံ႔ေတြ ကိုရႈမိတဲ႔ အခါမ်ိဳး စိတ္လႈပ္ ရွားမႈ ျဖစ္တဲပ အေျခေနမ်ိဳး ေတြမွာ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ Allergy skin test လုပ္ရင္ negative ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ Infectious Rhinitis

အေအးမိတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လဲ ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ခဏ တျဖဳတ္နဲ႔ သက္သာ ႏိုင္ သလို တစ္ပါတ္ေက်ာ္ ႀကာေအာင္ ထိလဲ ခံစား ရႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔သူေတြ မွာေတာ႔ ဒီ Rhinitis ကေန (sinus )ေတြ မွာ ေရာဂါပိုး (Bacteria ) ၀င္းျပီး အ၀ါေရာင္ (သို႔) အစိမ္းေရာင္ ႏွာရည္ျပစ္ျပစ္ ေတြ ကိ ျခင္း ၊ ႏွာပိတ္ျခင္း ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၄။ Rhinitis Medicamentosa

Decongestant nasal sprays ဆိုတဲ႔ ႏွာေခါင္းထဲ ကို ႏွာပိတ္ သက္သာေအာင္ ျဖန္းတဲ႔ ေဆးေတြ ကို ေရရွည္ စြဲသံုး တဲ႔ သူမ်ိဳး ၊ ကိုကင္း သံုးစြဲတဲ႔ သူမ်ိဳးေတြ မွာျဖစ္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင္႔ Decongestant nasal spray ေတြ ကို ခဏတာ ပဲ အသံုးျပဳ ဖို႕ ၫႊန္ ႀကားႀက ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ Hormonal Rhinitis

ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တဲ႔ ကာလ ေတြမွာ ေတြ႔ရ ပါတယ္။ (ဥပမာ ။ ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေနစဥ္ ကာလ ၊ လူပ်ိဳ / အပ်ိဳ ေဖာ္ ၀င္ခါစ ၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ား ရာသီေသြး ေပၚေနစဥ္ ကာလ)

Allergic Rhinitis ဟုတ္ မဟုတ္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း

လူတစ္ ေယာက္ဟာ တစ္ခ်ိန္ထဲ မွာ Rhinitis ကို Allergy ေၾကာင္႔သာ မကပဲ အျခားေသာ အေၾကာင္း မ်ားေႀကာင္႔ လဲ ရႏိူင္ ပါတယ္။ Allergy ေႀကာင္႔ ဟုတ္မဟုတ္ ကိုေတာ႔ -
ဆရာ၀န္မွ ေရာဂါရာဇ၀င္ ေမးျမန္း စမ္းသပ္ျခင္း
Nasal smear ယူျခင္း
Skin Prick allergy test (မိမိ က ဘယ္အ ရာကို Allergic ျဖစ္တာ လဲ ဆိုတာကို အေရျပားမွာ စမ္းသပ္ တာျဖစ္ ပါတယ္။)
Sinus X-ray (သို႔) CT scan (မ်က္ႏွာ အ႐ိုးေဖာ့ လိႈဏ္ေလး ေတြ ေရာင္ေနျခင္း နဲ႔ ႏွာေခါင္း ထဲ က အဖု အက်ိတ္ ေလးေတြ ကိုရွာေဖြ ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။)
မ်ား ျပဳလုပ္ ၿပီး သိ႐ွိ ႏိုင္ပါတယ္။


Allergic Rhinitis ရဲ႕ ကုသမႈ ေတြမွာ -

Corticosteroid ပါ၀င္တဲ႔ Nasal Spray ( ႏွာေခါင္း ထဲကို ျဖန္းရတဲ႔ ေဆး) ေတြက အေကာင္း ဆံုးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေဆးကို မွန္မွန္နဲ႔ ႀကာႀကာ သံုးတဲ႔ အခါမွာ ရလဒ္ ေကာင္းေကာင္း ရႏိုင္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေဆးဟာ လူႀကီးေကာ ကေလး အတြက္ပါ စိတ္ခ် ရတယ္ လို႔ လဲဆို ထားပါတယ္။ ေဆးျဖစ္တဲ႔ အတြက္ေႀကာင္႔ေတာ႔ ေဘး ထြက္ဆိုး က်ိဳး (Side effect ) ကေတာ႔ အနည္း ငယ္ေတာ႔ ရွိပါတယ္။ ႏွာေခါင္းေသြး လွ်ံ တာမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီCorticosteroid အုပ္စု ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ႔ beclomethasone ပါတဲ႔ ျဖန္းေဆး ကေတာ႔ ကေလးေတြမွာ အရပ္ရွည္မႈ ကို ေနွာင္႔ေနွး ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီေဆး က လြဲရင္ အျခား corticosteroid အုပ္စု ၀င္ေတြ ကေတာ႔ ဒီလို ဆိုးက်ိဳး မ်ိဳး မရွိဘူး လို႔လဲ ဆိုပါတယ္။

မ်က္လံုးယား တာ အ တြက္လည္း မ်က္စဥ္း ေဆးေတြ ရွိပါတယ္။

Antihistamine ေသာက္ေဆးေတြက လည္း ဒီလကၡ ဏာေတြ ကိုသက္သာ ေစပါတယ္။ Antihistamine Nasal Spray ဆိုတဲ႔ ျဖန္းေဆး ေတြ က ႏွာခ်ည္ျခင္း န႔ဲ ယားယံျခင္းတို႔ ကိုခ်က္ျခင္း သက္သာေစပါတယ္ ။ သိျပီး ျဖစ္ ႀကတဲ႔ ဘာမီတြန္ (burmeton ) ဆိုတဲ႔ ေဆး က ဒီ Antihistsmine အုပ္စုထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အခု ေနာက္ပိုင္း မွေပၚလာတဲ႔ Antihistamine ေဆးေတြ ကေတာ႔ ဒီဒုကၡ ေတြ ကေန ကင္းလြတ္ ပါတယ္။

ဒီ Antihistamine နဲ႔ Corticosteroid nasal spray ကို ေေပါင္းသံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ Corticosteroid nasal spray တစ္မ်ိဳးတည္းကို သံုးတာ ထက္ ပိုျပီးေတာ႔ ေကာင္းပါတယ္။

ေရာဂါ အရမ္း ျပင္းထန္ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ အေရး တႀကီး ခ်က္ခ်င္း သက္သာ ဖို႔လိုတဲ႔ အေျခေနမ်ိဳး (ဥပမာ ။ ။ စာေမးပြဲ ေျဖရမယ္႔ အေျခ အေနမ်ိဳး ) မွာဆိုရင္ ေတ႔ာ ထိုးရတဲ႔ (သို႔) ပါးစပ္ကေသာက္ ရတဲ႔ Corticosteroid ပါ၀င္တဲ႔ ေဆး ေတြကို ရက္ အနည္းငယ္ ခန္႔ ဆရာ၀န္ရဲ႕ ညႊန္ႀကားခ်က္နဲ႔ ေသာက္လို႔ ရပါတယ္။

အထက္ပါ ကုသမႈ ေတြနဲ႔ မသက္သာ ဘူး ဆိုရင္ေတာ႔ ဒီလကၡဏာ ေတြ သက္သာဖို႔ အတြက္ Immunotherapy ဆိုတာ ကို ျပဳ လုပ္လို႔ ရပါတယ္။

Allergic rhinitis မျဖစ္ေအာင္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား

 • Allergens နဲ႔ ထိေတြ႔ မႈမရွိေအာင္ ေရွာင္ျခင္း ကေန ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ လံုး၀မ ထိေတြ႔ ေအာင္ေနဖို႔ ဆိုတာ ကေတာ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ တတ္ႏိုင္ သမွ် ေရွာင္ရွား ႏိုင္ ရင္ေတာ႔ အေကာင္း ဆံုးပါပဲ။

 • ရာသီအေျပာင္း အလဲမွာ Allergic rhinitis ရွိတဲ႔ သူေတြအေနနဲ႔ … ေန႔လယ္ပိုင္း (သို႔) ျပင္ပAllergens ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ … အိမ္တြင္းမွာပဲေနျခင္း ၊ ပန္ကာ အစား Air conditioner ကိုအသံုးျပဳျခင္း

 • အ၀တ္စား မ်ားကိုေလ ျဖင္႔ အေျခာက္ ခံျခင္း မျပဳလုပ္ ရန္

 • အျပင္မွျပန္ လာလ်င္ ေရခ်ိဳးျခင္း ၊ ၀တ္လာသည္႔ အ၀တ္အစား ကိုေလ်ာ္ ဖြပ္္ျခင္း


 • တခ်ိန္လံုး Allergic rhinitis ျဖစ္ေနတဲ႔ သူေတြ ကေတာ႔ …

  အိပ္ရာခင္း၊ ေခါင္းအံုးစြပ္ စသည္ တို႔ ကို အပါတ္ တိုင္း ေရေႏြးပူ ျဖင္႔ ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း
  Air purifier ကိုအသံုးျပဳျခင္း ၊
  အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ မ်ား ကို ကိုင္တြယ္ျခင္း မွ ေရွာင္ရွားျခင္း
  မီးဖိုးေခ်ာင္ ေရခ်ိဳးခန္း စသည္႔ အခန္း မ်ား ကို ေလ၀င္ ေလထြက္ ေကာင္း ေအာင္ ျပဳလုပ္ ျခင္း
  ႀကမ္းျပင္ ကိုသန္႔ ရွင္း ေအာင္ ထားျခင္း
  အိပ္ရာေဘး ကပ္ ရပ္ တြင္ အေမႊးပြ ရုပ္မ်ား ကိုမထား သင္႔ ျခင္း ။


  ေဒါက္တာ စိုင္းေဝေအာင္


  Related Posts :  12 comments:

  star said...

  ဆရာရွင့္...
  ေမးခ်င္တာေလးရွိလို႕ဒီပိုစ့္ကြန္မန္႕မွာပဲေရးခဲ႕ပါတယ္။
  ကြ်န္မမ်က္လံုးေအာက္မွာ နည္းနည္းေလးညိဳပါတယ္။ အဲဒါဘာျဖစ္လို႕လဲရွင့္။
  အိပ္ေရးလဲ၀ပါတယ္ တစ္ေန႕ကို ၈နာရီေလာက္ေတာ့ အနည္းဆံုးအိပ္ျဖစ္ပါတယ္။
  မ်က္မွန္မတပ္ရပါဘူး။
  အစားအေသာက္နဲ႕မ်ားဆိုင္လား။ ဘာျဖစ္လို႕ပါလဲရွင့္။
  ေက်းဇူးတင္လ်က္

  Sai Wai Aung said...

  မ်က္ကြင္းညိဳ ရျခင္းရဲ႕အေႀကာင္းေတြက-
  - မ်ိဳးရိုးေႀကာင္.
  - Allergy (ဓာတ္မတည္႔ မႈရွိျခင္း)
  - အိပ္ေရး မ၀ျခင္း
  - ႏွာပိတ္ျခင္း
  - ခႏၶာ ကိုယ္မွ ေရဓာတ္ဆံဳး ရံႈးျခင္း(ဥပမာ၊ ။၀မ္းေလွ်ာျခင္း ၊ အန္ျခင္း.... စသည္တို႔ေႀကာင္႔)
  - သံဓာတ္ခ်ိဳ႔တဲ႔ ၍ ေသြးအား နည္းျခင္း
  - အသက္ႀကီးလာျခင္း
  - စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ျခင္း
  - အာဟာရ လံုေလာက္စြာ မစားေသာက္ျခင္း
  - ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း
  - အလြန္အႀကဴး ကိုယ္အေလးခ်ိန္က် သြားျခင္း
  - Vitamin –K ဓာတ္ခ်ိဳ႔တဲ႔ျခင္း
  - အရမ္း ေနေရာင္ အထိခံျခင္း

  ကုသမႈကေတာ႔-မိမိမွာ အထက္ကျပႆနာေတြ ရွိေနရင္ အဲဒါေတြ ကိုျပဳျပင္ဖို႔ ၊ ကုသဖို႔ လိုပါတယ္။ Hydrating Facial mask ကို တစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ ခန္႔အသံုးျပဳျခင္း ၊ သခြားသီး ပါးပါးအ၀ိုင္း ေလးမ်ား ကို မ်က္လံုးနားတြင္ ကပ္ျခင္း(တစ္ခါ လ်င္၁၀ မိနစ္ ခန္႔) ၊ မနက္ႏွင္႔ ညတြင္ ေရေအးေအးျဖင္႔ မ်က္ႏွာ သစ္ျခင္း ၊ အာဟာရျပည္႔ ၀စြာ စားေသာက္ျခင္း ၊ ေဂၚဖီ ၊ လိေမၼာ္ ၊ သခြားသီး ၊ စေတာ္ဘယ္ရီ ၊စေသာ လတ္ဆတ္ေကာ အသီး အရြက္ မ်ားမ်ားစားျခင္း ၊ ေကာင္းေကာင္း အနားယူျခင္း ၊ Vitamin –K ႏွင္႔ ရွားေစာင္း လက္ပတ္ပါ၀င္ေသာ Eye cream မ်ိဳး ကိုလိမ္းျခင္း ၊မသက္သာ လ်င္ အေရျပားဆရာ၀န္ႏွင္႔ျပသ တိုင္ပင္ျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

  star said...

  အေျဖအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။
  ဗဟုသုတမွ်ေ၀ေပးတာေက်းဇူးပါရွင့္။

  khemar said...

  မ်က္လံုးတစ္ဖက္က သဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ရ၊ စာဖတ္မရေအာင္ မႈန္ပါတယ္။ ေနာက္မ်က္လံုးတစ္ဖက္က အေကာင္းပါ။ မ်က္မွန္ မတပ္ခ်င္လုိ႔ ဒီတုိင္း ေနလုိ႔ ရမလား ခြဲစိတ္ျပီး ျပန္ေကာင္းႏုိင္လား သိခ်င္ပါတယ္

  Ma Wai said...

  ကၽြန္မ ေသြးထြက္လြန္ျပီး ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္တာကေန မွတ္ဥာဏ္နည္းလာတာတုိ႔၊ ေခါင္းမူးတာတုိ႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ အာ႐ံုစူးစုိက္ႏုိင္စြမ္းနဲ႔ မွတ္ဥာဏ္ ထက္ျမက္ေအာင္ ဘာေဆးေတြမ်ား ေသာက္ဖုိ႔ လုိပါသလဲ။

  Sai Wai Aung said...

  သဲသဲကဲြကြဲ မျမင္ရ ၊ စာဖတ္မရေအာင္ မႈန္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔ မ်က္စိစရာ၀န္ ဆီမွာျပႀကည္႔တိုင္ ပင္သင္႔ပါတယ္။မ်က္မွန္မတပ္ ခ်င္တာနဲ႔ေတာ႔ ဒီအတိုင္းမေနေစခ်င္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ အတြင္းတိမ္ (Cataract) ေႀကာင္႔ဆိုရင္ေတာ႔ ခြဲစိတ္ျပီးတဲ႔ အခါ(သို႔) လိုအပ္တဲ႔ ကုသမႈကိုျပဳ လိုပ္ျပီးတဲ႔အခါ အေကာင္းလိုျပန္ ျမင္ရပါတယ္။ ေရတိမ္(Glaucoma) ဆိုရင္ လဲ ကုသမႈအျမန္ ခံယူတာကေကာင္းဆံုးပါပဲ ။ မ်က္စိဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသတိုင္ပင္ေစခ်င္ပါ တယ္။

  Sai Wai Aung said...

  လက္ရွိမွာ ဘာေရာဂါ မွ မရွိ ရင္ေတာ႔ အာရံုစူးစိုက္ ႏိုင္စြမ္း နဲ႔ မွာတ္ဥာဏ္ ထက္ျမက္ဖို႔ အတြက္ ဆိုရင္ေတာ႔ ေဆးမလိုပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ Meditation လုပ္ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ ။။ဘာေႀကာင္လဲဆို ေတာ႔ (Meditation) လုပ္ျခင္းအားျခင္႔စိတ္ျငိမ္၍ ေအးခ်မ္းေစေသာ Endorphins & Encephalins ေဟာ္မုန္းမ်ားထြက္ေစတဲ႔ အတြက္ ေႀကာင္႔ျဖစ္ပါတယ္။

  ၀တ္မွုန္ said...

  ဆရာရွင့္
  အားကိုးတႀကီး ေမးပါရေစရွင္.သမီးကဂ်ပန္ကပါ. သမီးမွာ ေန့ေရာ ညေရာ ႏွာေခါင္းပိတ္တဲ့ ေရာဂါကို
  အရမ္းခံစားေနရပါတယ္ တေန့ကို ႏွာကခနခန မေခ်ပါဘူး
  တေန့ ၃ႀကိမ္ ေလာက္ပဲေခ်ပါတယ္..ႏွာရည္လဲယိုပါတယ္
  တျခားမ်က္စိယားယံျခင္း နီျခင္းေတြ ဘာေတြလဲ လံုး၀မျဖစ္ပါဘူး
  ႏွာေခါင္းကေတာ့ ပြင့္တဲ့အခ်ိန္ထက္္ ပိတ္ခ်ိန္ကမ်ားပါတယ္
  ငယ္ငယ္ကလံုး၀မျဖစ္ဖူးပါဘူး ဂ်ပန္ေရာက္ၿပီး၅လ အၾကာ
  မွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကတည္းက စျဖစ္တာ ခု ၂ႏွစ္တိတိရွိပါ
  ၿပီ ေဆးခန္းသြားေတာ့လည္း ကိုယ္၀န္ရွိလို့ လံုး၀ေဆးမေပး
  ပါဘူး ကိုယ့္ဘာသာ spary ၀ယ္ၿပီးႏွာေခါင္းထဲ ျဖန္းေတာ့မွ နဲနဲ သက္သာပါတယ္ ေဆးျဖန္းလည္း
  ပြင့္ခ်င္မွ ပြင့္ပါတယ္ ခေလးေမြးၿပီးေတာ့လည္း မိခင္ႏို့
  တိုက္လို့ဆိုၿပီး ေဆးမေပးပါဘူး .ခုဒုတိယ ကိုယ္၀န္
  ေဆာင္ထားေတာ့ ေဆးလဲရမွာ မဟုတ္ပါဘူး ဆရာရယ္
  သမီး သက္သာေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲ ဆရာ ခေလးရွိ
  တဲ့ အတြက္ အိပ္ရာခင္းေတြလည္း ခနခနေလွ်ာ္ပါတယ္
  အိမ္သန့္ရွင္းေရးလည္း အၿမဲလုပ္ပါတယ္..သမီးက ဘာေရာဂါမွန္းကို မသိဘူးဆရာ ..ကူပါအံုးဆရာရယ္

  Sai Wai Aung said...

  မ၀တ္မႈန္ ခံစားေနရတာက နာတာရွည္ ထိပ္ကပ္နာ(chronic sinusitis)လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ နားႏွာေခါင္းလည္းေခ်ာင္း ပါရဂူနဲ႔ ျပသျပီး ထိေရာက္တဲ႔ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူသင္႔ပါတယ္။ chronic sinusitis ဆိုရင္ မကုသပဲ ထားပါက ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏိုင္တဲ႔အတြက္ေႀကာင္႔ပါ။ Sinusitis (ထိပ္ကပ္နာ{သို႔} ထိပ္ခပ္နာ) ဆိုတဲ႔ ေဆာင္းပါး ကို ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ။ Sinusitis

  Hay said...

  ဆရာရွင္႔
  သမီးမွာ allergic ျဖစ္ေနတာၾကာပါၿပီ
  အင္ျပင္လိုအနီကြက္ႀကီးေတြပါ
  တစ္ကိုယ္လံုးျဖစ္ပါတယ္
  ဘာနဲ႔မတည္႔မွန္းေတာ႔ေသခ်ာမသိပါ
  သန္းရွင္းေအာင္လည္းေနပါတယ္
  ဒါေပမယ္႔ ႏွစ္နဲ႕ခ်ီၾကာေအာင္ျဖစ္လိုက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္ ျပန္ျဖစ္လိုက္နဲ႔ သံသရာလည္ေနတာပါပဲ
  သမီးတို႔လမ္းထိပ္ကဆရာ၀န္က cetrezine ေသာက္ခိုင္းလို႔ ေသာက္ေနတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ရိွပါၿပီ
  သက္သာတာကလြဲလို႔ မေပ်ာက္ေသးပါ
  ေဆးေသာက္ေနရင္းနဲ႔ေတာင္ allergic ျဖစ္တတ္ပါတယ္
  သမီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုကုသမႈခံယူသင္႔ပါသလဲ
  ဘယ္လိုဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသင္႔ပါသလဲရွင္႔(ဥပမာ အေထြြေထြသမားေတာ္)
  လမ္းညႊန္ေပးပါဆရာ
  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

  aungthutun said...

  ဆရာခင္ဗ်ာ....
  ကႊ်န္ေတာ္ allergic rhinitis ၿဖစ္သူတစ္ေယာက္လို.ထင္ပါတယ္..ဒါေပမယ့္ ထိပ္ကပ္နာလားဆိုတာ သိပ္ေသခ်ာမသိလို. ေက်းဇူးၿပဳၿပီး ေၿဖေပးပါဆရာ..ဘယ္လိုကုရမလဲဆုိတာကိုပါေၿဖေပးပါဆရာ......ကႊ်န္ေတာ္ေရာဂါက ကုိရီးယားက ဖုန္မွုန္ေတြထူတဲ့စက္ရံုကေနစၿဖစ္တာပါ..ခံစားရတာ ၆ နွစ္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ ရန္ကုန္ေရာက္တာ တစ္နွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ ခုထိမေပ်ာက္ေသးပါ။ ENT သို.လဲတစ္ေခါက္ သြားၿပခဲ့ပါတယ္...Katasma နဲ. Presole ေပးပါတယ္..၂ ပါတ္ေလာက္ေသာက္ခဲ့ပါတယ္..မေပ်ာက္ခဲ့ပါ။ သက္သာယံုေလးပါ။ ဟိုနိုင္ငံမွာလဲ ကုခဲ့ပါတယ္ မေပ်ာက္ခဲ့ပါ။ ခံစားရတာေတြကေတာ့ မနက္တုိင္း နွာေခ်တယ္ နွာရည္ေတြက်တယ္ နွာေခါင္းတစ္ဖက္က အၿမဲတမ္းနဲနဲေလးေတာ့ပိတ္ေနတယ္။ နွာေခ်နွာရည္က်သြားရင္ ဇတ္ေႀကာတက္တယ္။ မ်က္စိေတြပူၿပီး အၿမဲအိပ္ခ်င္တယ္။ ခဏခဏသမ္းတယ္။ ဖုန္ၿမင္လို.လံုး၀မရပါဘူး။ နွာေခါင္းတြင္းကိုႀကည့္ရင္ နီးရဲၿပီး အင္ၿပင္လိုအနီကြက္ေတြကရွိေနပါတယ္။ အေပၚမွ အၿဖဴေရာင္ အနာေဖးေတြ နွာေခ်ရင္ထြက္သြားပါတယ္။ နွာေခါင္းဟိုဘက္ဒီဘက္ကုိ နွိပ္ေပးတဲ့အက်င့္လဲရွိခဲ့ပါၿပီ။ သက္သာလုိ.ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ရွစ္လေလာက္တုန္းကေတာ့ ဆားရည္နဲ.ခ်ဴရင္ ခပ္မာမာ နွပ္( အ၀ါေရာင္ ) အခဲေတြ ထြက္ခဲ့ပါတယ္..ေနလို.အရမ္းေကာင္းပါတယ္..ထြက္သြားၿပီးရင္။ အခုေနာက္ပုိင္းမထြက္ေတာ့ပါ နွာရည္က်ဲက်ဲ ပဲထြက္ပါတယ္။ခြ်ဲသလိပ္ေတြကေတာ့ အၿမဲတမ္းထြက္တယ္ ဆရာ(ပါးစပ္ကပါ) အၿမဲတမ္း စိတ္က နွာေခါင္းမွာပဲ ရွိပါတယ္...စိတ္အလြန္ညစ္ပါတယ္။ ကုလုိ.လဲ မေပ်ာက္ေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲ ၿပစ္ထားခဲ့မိပါတယ္။ ဆရာကို အခုလိုရင္ဖြင့္လုိက္ရလုိ. စိတ္ထဲေပါ့သြားမိပါတယ္.....အႀကံဥာဏ္ေပးေစလုိပါတယ္ခင္ဗ်ာ.....ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ။

  linnwai46 said...

  ဆရာ...ဆူရွီလိပ္တဲ့ အခါ ..ငါး ကိုင္ရင္ allergy ျဖစ္ပါတယ္..ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာရယ္..ငါး ကိုင္လို႔ ရေအာင္ Allergy ေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ ကုသ လို႔ ရမရ သိခ်င္ပါတယ္..