Wednesday, March 11, 2009

Introduction to newer male contraceptive methods

ပုရိႆမ်ား ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္


အမ်ိဳးသားသံုး သားဆက္ျခားနည္းမ်ား အေၾကာင္း မိတ္ဆက္


(အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးပါသည္။)ဣတၳိယ ေခၚ မိန္းမတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ သားေမြးမႈ ျပဳရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္း က႑မွ ပါ၀င္ၾကေလသည္။ ပုခက္လႊဲေသာ လက္သည္ ကမာၻကို စုိးမိုးသည္ မဟုတ္တံုေလာ။ သေႏၶတည္ရာမွ အစျပဳ၍ ၉လ၊ ၁၀လ မွ် သေႏၶလြယ္ထားရျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ကို ဂရုစိုက္ရျခင္း၊ မီးဖြားရျခင္း၊ ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကြ်းရျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို မိခင္မ်ားကသာ အဓိက ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ကိုယ္၀န္ မရရွိလိုေသးပါကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပင္ ေဆးေသာက္တန္ေသာက္ ေဆးထိုးတန္ ထိုး ႏွင့္ သေႏၶတားၾကရျပန္သည္။ ပုရိႆ အမ်ားစု မွာကား ေယာင္နနျဖင့္ ဘာလုပ္ရမွန္းပင္ မသိၾက။ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး ဗဟုသု ေလ့လာသူမ်ားက အထိုက္အေလ်ာက္ သိၾကေပမင့္ တခ်ိဳ႔ တခ်ိဳ႔ေသာ ကိစၥမ်ားက သူတို႔လည္း ဘာမွ် မတတ္ႏိုင္။ ဆိုၾကပါစို႔ရဲ႔ ဖခင္ျဖစ္သူက ကေလးကို ႏို႔တိုက္ခ်င္ေပသည့္ သူ႔မွာက ႏို႔မထြက္။ ကေလးကို ၀မ္းတြင္ လြယ္ခ်င္ေပသည့္ သားအိမ္မရွိ။ အေတာ္ပင္ သနားစရာ က်ားသတၱ၀ါမ်ားပင္တည္း။ (ျခြင္းခ်က္။ ။ ရုပ္ရွင္မင္းသား အာႏိုး၏ ဂ်ဴနီယာဆိုသည့္ သိပၸံေခတ္လြန္ ရုပ္ရွင္တြင္မူ ေယာက္်ားသား စင္စစ္မ်ား ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၾကည့္ဖူးသည္။ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ႏိုင္လာမလားေတာ့ မေျပာတတ္ေပ။)

သားဆက္ျခားရာတြင္ကား သူတို႔ အနည္းငယ္ ပါ၀င္ခြင့္ ရေလသည္။ သုတ္ရည္ျပင္ပ စြန္႔ထုတ္ျခင္း (withdrawal)၊ လိင္အဂၤါအစြပ္ ေခၚ ကြန္ဒံုး (condom) ကို အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသား သုတ္လမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း (၀ါ) သားေၾကာျဖတ္ျခင္း (vasectomy) တို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤနည္းလမ္းမ်ားကို သံုးစြဲမႈကား အမ်ိဳးသမီးသံုး နည္းမ်ားသံုးစြဲမႈႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းလြန္းလွေသးသည္။ အခက္အခဲမ်ားကလည္း ရွိေသးသည္။ သုတ္ရည္ျပင္ပ စြန္႔ထုတ္ျခင္း နည္းလမ္းက ကေလးရႏိုင္ေခ်မ်ားသည္။ ကြန္ဒံုးကို သိပ္မႀကိဳက္ၾက။ သံုးလွ်င္လည္း မေတာ္တဆ ကေလးရႏိုင္ေခ်က အျခား သားဆက္ျခား နည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မ်ားေသးသည္။ သားေၾကာျဖတ္လွ်င္လည္း တစ္ခါတည္း ကိစၥတုန္းမည္။ ျပန္ဆက္ရခက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျပာၾကေၾကးဆိုလွ်င္လည္း အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားမ၀င္ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား သံုးစြဲႏိုင္ေသာ လက္ရွိ နည္းလမ္းမ်ားမွာ လူႀကိဳက္ သိပ္မမ်ားလွေပ။ ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ိဳးသား သားဆက္ျခား နည္းလမ္းမ်ား ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ရွိလာလ်င္ ပိုမို သံုးစြဲလာၾကဖြယ္ရာရွိသည္ဟု သားဆက္ျခား ပါရဂူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ အသစ္အသစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို တီထြင္လာၾကျပန္သည္။

စာေရးသူ ေဖာက္သည္ခ်လိုသည္ကား ထိုထိုဤဤေသာ အမ်ိဳးသားသံုး သားဆက္ျခား နည္းလမ္းအသစ္မ်ား အေၾကာင္းပင္။ စာရႈသူ စိတ္ထဲမွာေတာ့ အဲဒီ အမ်ိဳးသားေတြကို တရားစခန္း အခ်ိန္ျပည့္ ထိုင္ခိုင္းလိုက္လွ်င္ ၿပီးတာပဲဟု အေတြးေပါက္ေကာင္း ေပါက္ေနေပမည္။ ထိုနည္းလမ္းကား အနည္းစုေသာ ပုရိႆမ်ား ႏွင့္သာ သင့္ေလ်ာ္ေပမည္။ အမ်ားစုအတြက္ကိုေတာ့ တစ္နည္း တစ္ဖံု စဥ္းစားေပးရေပဦးမည္။ နည္းလမ္း အသစ္မ်ား အေၾကာင္း မေျပာမီ နိဒါန္းေလး အခ်ီးေလးႏွင့္ စမွ ေတာ္ကာက်မည္။

စက္ရံုမွ သံုးစြဲသူဆီသို႔ (၀ါ) သုတ္ပိုး ထုတ္လုပ္ သယ္ေဆာင္ပံု ႏွင့္ သေႏၶတည္ျခင္း

အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ေ၀ွးေစ့ [17] သည္ ကပၸါယ္အိပ္ [18] အတြင္းတည္ရွိၿပီး သုတ္ပိုးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ၄င္းသုတ္ပိုးမ်ားကို သုတ္ပိုးျပြန္ (Vas deferens) [15] တေလွ်ာက္ သယ္ေဆာင္ကာ အျခားဖို အဂၤါမ်ား (seminar vesicles [10], prostate glands [12], & bulbourethral glands) က ထုတ္လုပ္ေသာ အရည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သုတ္ရည္ အျဖစ္ ခႏၶာကိုယ္ အျပင္သို႔ လိင္တံ [3] မွ တဆင့္ ေရာက္ရွိေလသည္။

(စကားခ်ပ္။ ။ အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္းမွာ သုတ္ပိုးျပြန္ကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားဖိုအဂၤါမ်ားကို မထိခိုက္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သုတ္ရည္ကေတာ့ ထြက္ၿမဲထြက္ေနႏိုင္သည္။ သုတ္ရည္တြင္ သုတ္ပိုး မပါသည္သာရွိမည္။)

အဓိက က အဓိကပါ

သုတ္ပိုး ႏွင့္ မမ်ိဳးဥ ေတြ႔ရွိ ေပါင္းဖက္မိမွသာ သေႏၶေအာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သားဆက္ျခားနည္းမ်ား၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ
  • သုတ္ပိုး မထြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
  • မမ်ိဳးဥ မထြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
  • သုတ္ပိုးႏွင့္ မမ်ိဳးဥ မေတြ႔မိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
  • သုတ္ပိုးႏွင့္ မမ်ိဳးဥ မေပါင္းဖက္မိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
  • သုတ္ပိုးႏွင့္ မမ်ိဳးဥ ေပါင္းဖက္မိၿပီး ျဖစ္လာေသာ အတြဲကို သားအိမ္တြင္ မတြယ္ကပ္ေစျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား သံုးသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီး သံုးသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေစ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုခုျဖင့္ သေႏၶ မတည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားအလာရွိသည့္ အမ်ိဳးသားသံုး သားဆက္ျခား နည္းလမ္းအသစ္မ်ား

ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ စမ္းသပ္ဆဲအဆင့္ ၌သာရွိေသးသည္။ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ေစ်းကြက္၀င္လာဖြယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာျပလိုသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေဟာ္မုန္းမပါ၀င္ေသာနည္းမ်ား ႏွင့္ ေဟာ္မုန္းပါ၀င္ေသာနည္းမ်ားဟု ခြဲျခားႏိုင္သည္။

ေဟာ္မုန္းမပါ၀င္ေသာနည္းမ်ား

RISUG (Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance)

သုတ္ပိုးျပြန္ အတြင္းသို႔ ဓါတုပစၥည္း ေဆးတစ္မ်ိဳးကို ထိုးသြင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဓါတုပစၥည္းက သုတ္ပိုးျပြန္ထဲတြင္ ခဲသြားျခင္းေၾကာင့္ သုတ္ပိုးမ်ား ေရွ႔သို႔ဆက္သြားရန္ အဆီးအတား ျဖစ္သြားသည္။ သြားႏိုင္ပါကလည္း သုတ္ပိုး အေပၚယံအလႊာ ကြာက်ျခင္း (သုတ္ပိုး အဂၤါ မစံုေတာ့ျခင္း) ေၾကာင့္ မမ်ိဳးဥ ႏွင့္ မေပါင္းဖက္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ (မွတ္ခ်က္။ ။ သုတ္ပိုးျပြန္ကို လံုး၀ ပိတ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကား မဟုတ္) ေဆးထိုးၿပီး ၃ ရက္အတြင္း အာနိသင္ျပသည္။ ေဆးထိုးခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔သာ ၾကာၿပီး ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားက ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ကေလး ျပန္လိုခ်င္ပါက ေနာက္ထပ္ေဆးတစ္မ်ိဳး ထိုးေပးျခင္းျဖင့္ မူလဓါတုပစၥည္းကို ေဖ်ာ္ခ်ႏိုင္သည္။ (လူတြင္ စမ္းသပ္ရန္လိုေသးသည္။)

Injected Plugs

ဤနည္းကလည္း ဓါတုပစၥည္း တစ္မ်ိဳးကို သုတ္ပိုးျပြန္အတြင္း ထိုးသြင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အလြယ္ေျပာရလွ်င္ ပလတ္စတစ္ အရည္ကို သုတ္ပိုးျပြန္အတြင္းထိုးသြင္းေပးၿပီး အထဲတြင္ ေအးခဲေစျခင္းျဖင့္ သုတ္ပိုးျပြန္ လံုး၀ ပိတ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ အာနိသင္ ရရွိရန္မွာ အနည္းဆံုး ၁-လ မွ ၂၄-လ အထိ ေစာင့္ရတတ္သည္။

ကေလးျပန္လိုခ်င္ပါက ထို ပလတ္စတစ္ အတံုးေလးကို ခြဲစိတ္ၿပီး ထုတ္ယူလိုက္ရံုပင္ ျဖစ္သည္။ ခြဲစိတ္ၿပီး အလြန္ဆံုး ၂-ႏွစ္ အတြင္း ပံုမွန္အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သုတ္ပိုး အေရအတြက္ ပံုမွန္ျပန္လည္ ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

IVD (Intra Vas Device – Chinese model)

သုတ္ပိုးျပြန္ထဲသို႔ ႏိုင္လြန္ဇကာ ေသးေသးေလး ပါေသာ ၁-လက္မ ခန္႔ ရွည္သည့္ တစ္ဖက္ပိတ္ ပိုက္ ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဇကာ၏ တာ၀န္မွာ သုတ္ပိုးမ်ားကို စစ္ယူထားလိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပိုက္ထည့္သြင္းခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီး လိုအပ္ေသာ အာနိသင္ ရရွိရန္ ၃-လ ခန္႔ ေစာင့္ရသည္။

ေဟာ္မုန္းပါ၀င္ေသာနည္းမ်ား (Male Hormonal Contraceptives)

အင္ဒရိုဂ်င္ (Androgen) ေခၚ က်ားေဟာ္မုန္း၊ ပရိုဂ်က္စတင္ (Progestin) ေခၚ မေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳး ႏွင့္ GnRH analogue ေခၚ ေဟာ္မုန္းတို႔ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ေရာစပ္၍ စမ္းသပ္ေနၾကသည္။ ထိုေဆးမ်ားကို ေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆး သို႔မဟုတ္ အေရျပားေအာက္ ထည့္သြင္းျခင္း နည္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္။

ထိုေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား၏ အလုပ္ လုပ္ပံုမွာ ယေန႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသာက္သံုးေနေသာ တားေဆးမ်ား အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ေဟာ္မုန္းမ်ားက သုတ္ပိုး ထုတ္လုပ္မႈကို မ်ားစြာ ေလ်ာ့က်ေစၿပီး သေႏၶတည္ျခင္းကို ကာကြယ္သည္။

ေဆးေသာက္ၿပီးရင္ နဂိုအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ပါ့မလား

ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးေသာက္ ရပ္လိုက္ၿပီး ၃ လခြဲမွ ၅ လ အတြင္း သုတ္ပိုးထြက္ႏႈန္း ပံုမွန္အေနအထားကို ျပန္ေရာက္ၿပီး ကေလးရယူႏိုင္ပါသည္။

ေဟာ္မုန္းေဆး၏ အခက္အခဲမ်ား

အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ ေဆးမတိုးပဲ ရွိေနတတ္သည္။ သင္သည္ ထိုအမ်ိဳးသားမ်ိဳးျဖစ္ေနပါက အျခားနည္းမ်ားကို စဥ္းစားရေပမည္။

အခက္အခဲမ်ား ရွိလင့္ကစား ပုရိႆတို႔ စိတ္မပ်က္ၾကကုန္လင့္။ သားဆက္ျခားျခင္းကိစၥရပ္တြင္ သင္တို႔၏ အခန္းက႑ မၾကာမီ ေတာက္ေျပာင္လာေပေတာ့မည္။ ေမွ်ာ္ ...

အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ
တကၠသိုလ္ လွမြန္

စာကိုး။

အာႏိုးဓါတ္ပံုကို ဤဆိုဒ္မွ ယူပါသည္။
အမ်ိဳးသားမ်ိဳးပြားအဂၤါပံုကို ၀ိကီမွ ယူပါသည္။
http://www.malecontraceptives.org/


Related Posts :4 comments:

tune said...

ကြန္ဒံုး သံုးလွ်င္လည္း မေတာ္တဆ ကေလး ရႏိုင္ေျခက အျခား သားဆက္ျခားေတြထက္ ဘယ္ေလာက္ ပိုမ်ားတာလဲဟင္။
ကိုယ္ promote လုပ္ေနတာေတြက စိတ္မခ်ရဘူးဆို ခက္ေတာ့ ခက္သား။
ေနာက္ပိုင္းမွာ duel protection ကို ေျပာလာၾကတာ ၾကားတယ္။
ကြန္ဒံုး + တျခား သားဆက္ျခား နည္း ဆုိၿပီး HIV ကာကြယ္တားဆီးေရးမွာေလ။
အဲဒါေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။
အဲဒီ အေၾကာင္းေလး ထပ္ရွင္းေပးပါဦး။
ေက်းဇူး for the post.

Nge Naing said...

သေႏၶတားဖို႔ လိုအပ္လို႔ တားၾကတဲ့အခါမွာ ႏွစ္ေယာက္စလံုးမွာ တာ၀န္ရွိၾကလို႔ အခုလို အမ်ိဳးသမီးေတြကပဲ သေႏၶတားတဲ့ တာ၀န္ကို အဓိကယူေနရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ အနာဂတ္မွာ အမ်ိဳးသားေတြ ဒီထက္ပိုမို ပူးေပါင္းပါ၀င္ လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ စာလာဖတ္တဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သေႏၶတားတဲ့ ကိစၥမွာလည္း ဦးေဆာင္တဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္လာႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ တင္တဲ့ ပို႔စ္အတြက္ ေက်းဇူးအထူး တင္ပါတယ္ ဆရာ။

Ye-Mon said...

condom's Pearl index:

correct & consistent use: 2%
common use: 8%

ဤေနရာတြင္ အေသးစိတ္ကို ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

tune said...

ဒီပို႔စ္ေလးကို ျပန္ဖတ္ၿပီး ေတြးမိတာ။
တကယ္က သားဆက္ျခားတဲ့ ကိစၥမွာ ေယာက္်ားေလးေတြရဲ႕ အေနအထားက အရမ္းကို ျမင့္ၿပီးသားပါ။
decision making power က သူတို႔မွာပဲ ရွိတာ မဟုတ္လားဟင္။
ကေလး ယူဖို႔၊ မယူဖို႔ ဆံုးျဖတ္တာ၊ တားဖို႔ မတားဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္တာေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြက လုပ္တယ္ဆုိေပမယ့္ ဘယ္သူက ဒါကို လုပ္ခြင္႔၊ မလုပ္ခြင့္ေတြ ေပးေနတာလဲ?
ေတြးမိတာေလးကို ေဆြးေႏြးတာပါေနာ္။