Friday, March 13, 2009

Pearl Index

ပုလဲကိန္း (သို႔မဟုတ္)
သားဆက္ျခားနည္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို တိုင္းေသာ အညႊန္းကိန္း


ကိုျဗဂ ၣေျပာသလို မိုးေပၚကအပ္ ႏွင့္ ေျမႀကီးကအပ္တို႔ ထိခ်င္တိုင္း မထိၾကရေလေအာင္ တားဆည္းႏိုင္ေသာ သားဆက္ျခားနည္းေပါင္း မ်ားစြာရွိသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ တစ္ခ်ိဳ႕က လိင္ဆက္ဆံတိုင္းသံုးရသည္ (အမ်ိဳးသားသံုး ကြန္ဒံုး၊ အမ်ိဳးသမီးသံုး ကြန္ဒံုး)၊ တစ္ခ်ိဳ႕က တစ္ေန႔တစ္ခါသံုးရသည္ (ေန႔စဥ္ေသာက္ရသည့္ ကိုယ္၀န္တား ေသာက္ေဆး)၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ၃လ တစ္ခါသံုးရသည္ (၃လ တစ္ခါ ထိုးရသည့္ ဒက္ပို ထိုးေဆး)။ နည္းလမ္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ပံု လုပ္ေဆာင္နည္း ကြာျခားေသာ္လည္း အဓိက ရလာဒ္ျဖစ္သည့္ ‘ကိုယ္၀န္မရရွိျခင္း’ တြင္မူ တူညီၾကသည္။ အခ်ိဳ႕နည္းလမ္းမ်ားက ကိုယ္၀န္မရေစရန္ ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာသည္၊ အခ်ိဳ႕ကမူ ထို႔ေလာက္ မေသခ်ာ။ ထိုအခါ မည္သည့္နည္းက ကိုယ္၀န္မရေအာင္ ပိုၿပီး ကာကြယ္ႏိုင္သလဲ ဆိုတာကို ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ သုေတသီမ်ားက ႀကံဆၾကသည္။

သုေတသီမ်ား၏ ထံုးစံအတိုင္း စတင္ ႀကံဆသူ၏ အမည္ကို ေပးေလ့ ရွိရကား၊ ဤအညႊန္းကိန္းကို တီထြင္သူ ေရမြန္ (ရဲမြန္ မဟုတ္ပါ) ပါးလ္ (Raymond Pearl) ကိုအစြဲျပဳ၍ ပုလဲကိန္း (Pearl Index) ဟု ေခၚတြင္ေလသည္။ ပုလဲကိန္းမွာ တီထြင္သည့္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္မွစကာ ယေန႔အထိ အသံုး၀င္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

(စကားခ်ပ္။ ။ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးရန္ အင္တာနက္တြင္ လွန္ေလွာၾကည့္ရႈရင္းမွ ေရမြန္ပါးလ္ သည္ စာေရးသူ တက္ေရာက္ေနေသာ ဂြ်န္စ္ေဟာ့ပ္ကင္းစ္ တကၠသိုလ္၏ ပါေမာကၡေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရႊရွိမွ အမ်ိဳးေတာ္တတ္ေသာ ေရႊမ်ိဳးစပ္နည္းမ်ိဳး၊ နာမည္ႀကီးသူဆိုလွ်င္ မိမိႏွင့္ ရေအာင္ ဆက္စပ္တတ္ေသာ လူတို႔၏ ဘာ၀ အတိုင္း စာေရးသူလည္း အတင္း ဆက္စပ္ပစ္လိုက္သည္ကို သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ၾကပါ။)

ပုလဲကိန္း ဆိုသည္မွာ

အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၁၀၀ အား သားဆက္ျခားနည္းလမ္း (က) ကို အခ်ိန္ကာလ ၁ ႏွစ္တိတိ အသံုးျပဳေစသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကိုယ္၀န္ရရွိသြားေသာ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။

(က) ေနရာတြင္ သားဆက္ျခားနည္း တစ္ခုခုကို အစားထိုး ရန္။

သားဆက္ျခားနည္း တစ္ခု (ဥပမာ - အမ်ိဳးသား ကြန္ဒံုး) သည္ ပုလဲကိန္း ၂ ရွိသည္ဟု ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ အား ၄င္းတို႔၏ အမ်ိဳးသားမ်ားကို အမ်ိဳးသား ကြန္ဒံုး အခ်ိန္ကာလ ၁ ႏွစ္တိတိ အသံုးျပဳခိုင္းပါက အမ်ိဳးသမီး ၂ ေယာက္ခန္႔ ကိုယ္၀န္ရသြားႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

သားဆက္ျခားနည္း လံုး၀မသံုးေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပုလဲကိန္းမွာ ၈၅ ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မည္သည့္ သေႏၶတားနည္းမွ အသံုးမျပဳပါက အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ အနက္ ၈၅ ဦးသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကိုယ္၀န္္ ရသြားႏိုင္သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ သားဆက္ျခားနည္း မ်ားစြာအနက္ မည္သည့္နည္းက ပုလဲကိန္း မည္မွ် ရွိသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္၀န္တားႏိုင္စြမ္း မည္မွ် ရွိသည္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ သိႏိုင္သည္။

ပုလဲကိန္းတြင္ပင္ အႏုစိတ္လိုပါက consistent and correct use ႏွင့္ commonly use ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးထပ္မံ ခြဲျခားႏိုင္ေသးသည္။ သာမာန္အားျဖင့္ သေႏၶတားရန္ ေဆးထိုး ေဆးေသာက္ျပဳၾကရာ၌ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း တိတိက်က် ေဆးေသာက္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ - ညေနတိုင္း မွန္မွန္ေသာက္ျခင္း၊ လံုး၀ မေမ့ျခင္း)၊ တိတိက်က် ေဆးထိုးသည္ (ဥပမာ - ၃ လ ျပည့္တိုင္း ရက္မလြန္ေစရပဲ မွန္မွန္ ေဆးျပန္ထိုးျခင္း) ဆိုပါက ကိုယ္၀န္တားျခင္းတြင္ ထိေရာက္သည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပဲ ေမ့သည့္အခါေမ့လိုက္၊ သတိရမွ ျပန္ေသာက္လိုက္၊ ျပန္ထိုးလိုက္ လုပ္ေနလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းသည့္ ေဆးမ်ိဳးသံုးသံုး ကိုယ္၀န္ကာကြယ္မႈ ႏႈန္းက ေလ်ာ့မည္ပင္။ သာမာန္အားျဖင့္ လူမ်ားက ေမ့ေလ်ာ့တတ္ေသာ သေဘာရွိသျဖင့္ ေဆး၏ ကိုယ္၀န္တားေပးသည့္ အာနိသင္ အျပည့္အ၀ မရရွိတတ္ေပ။ ထို႔အတြက္ အညႊန္းကိန္းကို သတ္သတ္ တြက္ခ်က္ေပးထားသည္။

သင္သည္ သားဆက္ျခားနည္းကို စနစ္တက် မေမ့မေလ်ာ့ အသံုးျပဳသူ ျဖစ္ပါက ေကာ္လံ (က) တြင္ ပါသည့္ အညႊန္းကိန္းကို ၾကည့္ပါ။ သင္သည္ ေမ့သည့္ အခါေမ့လိုက္ သံုးသည့္အခါ သံုးလိုက္ ဆိုပါက ေကာ္လံ (ခ) တြင္ပါသည့္ အညႊန္းကိန္းကို ၾကည့္ပါ။

ပုလဲကိန္း ဇယား (တစ္ႏွစ္အတြင္း ကိုယ္၀န္ရႏိုင္ေခ်)


(က)

(ခ)

သားဆက္ျခားနည္း

အတိအက် မေမ႔မေလ်ာ့ အသံုးျပဳပါက

ပံုမွန္ အသံုးျပဳပါက

အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္း

၀.၁

၀.၁၅

အမ်ိဳးသမီး သားေၾကာျဖတ္ျခင္း

၀.၅

၀.၅

သားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း

၀.၆

၀.၈

၃-လ ထိုးေဆး

၀.၃

ေသာက္ေဆး (ေဟာ္မုန္း ၂ မ်ိဳးပါ)

၀.၃

အမ်ိဳးသား ကြန္ဒံုး

၁၅

သုတ္ရည္ ျပင္ပ စြန္႔ထုတ္ျခင္း

၂၇

ဘာမွမသံုးျခင္း

၈၅

၈၅


ပုလဲကိန္းကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္

၀ - ၀.၉အထိေရာက္ဆံုး
၁ - ၉ထိေရာက္
၁၀ - ၂၅အသင့္အတင့္ထိေရာက္
၂၆ - ၃၂ထိေရာက္မႈနည္း

ဟူ၍ ေတြ႔ရေပမည္။

စကားခ်ပ္။

ေဖာ္ျပပါ ပုလဲကိန္း ဇယားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးမ်ားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္သာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ပုလဲ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို သိလိုပါက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထုတ္ Family Planning Handbook ၀က္ဆိုဒ္တြင္ သြားေရာက္ ေလ့လာပါရန္။ (စာကိုးတြင္ လင့္ေပးထားပါသည္။)

မရွင္းလင္းသည္မ်ား ရွိပါက မွတ္ခ်က္တြင္ ေရးသား ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ
တကၠသိုလ္ လွမြန္

စာကိုး။

http://www.infoforhealth.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Pearl
http://en.wikipedia.org/wiki/Pearl_Index
http://www.infoforhealth.org/globalhandbook/book/fph_appendix_a/index.shtml
Dr. Raymond Pearl ၏ ဓါတ္ပံုကို http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/3085243184/ မွ ရယူသည္။


Related Posts :3 comments:

tune said...

thanks.

Anonymous said...

Where is Ma Khin Oo May??

Little said...

Hi. I am planning to get twins by 2012 Jan. So I am going for consultation with OG on end of this year as my last dose for ceverix is on end of this year. Is it too late for consulation?