Saturday, January 31, 2009

Pro-Choice vs. Pro-Life

မကၠဆီကိုစီးတီး ေပၚလစီပို႔စ္ ကို မေရးခင္ ဒီပို႔စ္ကို ေရးသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ကာလ အေျခအေန အရ အခုမွ အေၾကြးဆပ္လိုက္ပါတယ္။ ဟိုဟာ မဖတ္ခင္ ဒီဟာကို ဖတ္ပါ ေပါ့ဗ်ာ။ ဘေလာက္က ေျပာင္းျပန္ စီတာနဲ႔ေတာ့ ဟန္က်ေနတာေပါ့။

Pro-Choiceအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မိမိ ကိုယ္ခႏၶာကို မိမိပိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း ျဖစ္တည္လာေသာ ကိုယ္၀န္ကို ၄င္း အမ်ိဳးသမီး၏ သေဘာ ဆႏၵအရ (ဖ်က္ခ်လိုက) ဖ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ဟု ယံုၾကည္ယူဆခ်က္။

စကားခ်ပ္။ ။ ယခင္က Anti-life ဟုလည္း ေခၚသည္။ သို႔ရာတြင္ Anti ဆိုသည္မွာ အႏုတ္သေဘာလကၡဏာ ေဆာင္သျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း အသံုးနည္းလာသည္။
Pro-Lifeသေႏၶသား ဆိုသည္မွာ လူသားတစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတစ္ဦး၏ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကို သေႏၶသားတိုင္း ရပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ ဟု ယံုၾကည္ယူဆခ်က္။

ဆင့္ပြား ယူဆခ်က္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္း၊ ေသဒဏ္ေပးျခင္း၊ ေသလုေမ်ာပါး ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူ လူနာအား အဆံုးစီရင္ေပးျခင္း (Euthanasia)၊ လူကို တုပျပဳလုပ္ျခင္း (cloning)၊ သေႏၶသား ဆဲလ္မ်ားကို အသံုးခ် သုေတသနျပဳျခင္း (Human embryonic stem cell research) စသည္တို႔ကိုလည္း ဆန္႔က်င္သည္။

စကားခ်ပ္။ ။ ဤယံုၾကည္ခ်က္ ရွိသူသည္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် လက္မခံပါ။

ဒီလိုဆိုရင္ Pro-Choice နဲ႔ Pro-Life တို႔ဟာ ေခါင္းနဲ႔ပန္း၊ မီးနဲ႔ေရ၊ အျဖဴနဲ႔အမည္းလို ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနပါသလား။ Are they dichotomous?
တကယ့္ လက္ေတြ႔ ေလာကတြင္မူ Pro-Choice ႏွင့္ Pro-Life အယူအဆတို႔သည္ သက္တံတစ္ခု၏ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကဲ့သို႔ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိေနသည္။ လူတို႔သည္ ဤယံုၾကည္ခ်က္ ႏွစ္ခု၏ ၾကား တစ္ေနရာရာတြင္ ရွိေနတတ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး၏ အယူအဆကို Pro-Choice လား Pro-Life လားဟု အတိအက် သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲၿပီး ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မည္သည့္ဘက္ႏွင့္ ပို၍ နီးသည္ဟုသာ ဆိုႏိုင္ေပမည္။ “အေျခအေန” တစ္ခုခုေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ရပ္တည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ဟု ေျပာလွ်င္ ရႏိုင္မည္ ထင္သည္။


သာဓကမ်ားႏွင့္ ရွင္းျပလွ်င္ ပိုမို သင့္ေလ်ာ္မည္။

ဥပမာ (၁)

အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ သားဆက္ျခားနည္းမ်ားကို သံုးစြဲရေကာင္းမွန္း သိသည္၊ တတ္လည္း တတ္ႏိုင္သည္၊ ၀ယ္ယူရန္လည္း လြယ္ကူသည့္ အေနအထားမွာ ရွိသည္၊ ေဆးမတည့္ျခင္း စသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း မရွိပါလွ်က္ သားဆက္ျခားျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို မသံုးစြဲ။ ကိုယ္၀န္ရလာမွသာ သြားေရာက္ ဖ်က္ခ်ေလသည္။

ထိုကိစၥမ်ိဳး တစ္ႀကိမ္မက ျဖစ္လာေသာအခါ … မိမိကိုယ္ကို Pro-Choice ဟု သတ္မွတ္ထားသူကပင္လွ်င္ ထိုသို႔ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ သားဆက္ျခားနည္း မွန္မွန္သံုးၿပီး ကိုယ္၀န္ဖ်က္ျခင္းကို ေရွာင္သင့္ေၾကာင္း ၀င္ေရာက္ ေျပာဆိုသည္။

ထိုအခါ Pro-Choice ကို ယံုၾကည္သူသည္ အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္သူ ျဖစ္ပါေသးသေလာ။

ဥပမာ (၂)

အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတြင္ ႏွလံုးေရာဂါ ႀကီးႀကီးမားမားရွိသျဖင့္ ဆရာ၀န္မ်ားက ကေလးမယူရန္ တားျမစ္ထားသည္။ ပဋိသေႏၶ တားနည္းလည္း သံုးေနပါလ်က္ မေတာ္တဆ ကိုယ္၀န္ ရရွိသြားေလသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ ႏွလံုးအေျခအေနသည္ မိခင္ႏွင့္ ၀မ္းတြင္းက သေႏၶသား ႏွစ္ဦးလံုး အတြက္ လံုေလာက္ေအာင္ အလုပ္ မလုပ္ေပးႏိုင္ေခ်။ ထိုအခါ အမ်ိဳးသမီးမွာ အသက္ အႏၶရာယ္ ရွိလာေလသည္။ အမ်ိဳးသမီး အသက္ ေသဆံုးသြားပါက ၀မ္းတြင္းမွ သေႏၶသားမွာလည္း အသက္ ေသဆံုးေပမည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ Pro-Life ဟု မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္ထား သူကပင္လွ်င္ ထိုကိုယ္၀န္ကို ဖ်က္ခ်ေပးသင့္ပါေၾကာင္း ေျပာလာေလသည္။ မိခင္ေသလွ်င္ သေႏၶသားလည္း ေသမည္။ အသက္ ႏွစ္သက္ႏွင့္ တစ္သက္ လဲရန္ဟု အေၾကာင္းျပေလသည္။

ထိုအခါ Pro-Life ကုိ ယံုၾကည္သူသည္ အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္သူ ျဖစ္ပါေသးသေလာ။

တစ္ဦးခ်င္း အယူအဆမွ အဖြဲ႔လိုက္ အယူအဆသို႔

ဤအယူအဆတို႔သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ ရွိေနႏိုင္သလို အသင္းအဖြဲ႔ တစ္ခု ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ရွိေနႏိုင္သည္။ အသင္းအဖြဲ႔ တစ္ခု၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ေပၚလစီ၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ ထိုအဖြဲ႔သည္ Pro-Choice ႏွင့္ နီးသလား Pro-Life ႏွင့္ နီးသလား ဆိုသည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ Pro-Choice/Pro-Life အယူအဆကို ထိုႏိုင္ငံတြင္ရွိ အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရး၊ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္သည္။

စာရႈသူမ်ား ေတြး၍ မွတ္ခ်က္ေရးေပးပါရန္

  • အထက္ပါ ဥပမာ (၁) ႏွင့္ (၂) ကဲ့သို႔ အလားတူ သာဓက တစ္ခုစီေလာက္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားစုသည္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိေနမည္ ထင္ပါသနည္း။
  • စာရႈသူ ကိုယ္တုိင္ကေရာ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိပါသနည္း။ (ေျဖလိုမွ ေျဖပါရန္။)

အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ
တကၠသိုလ္ လွမြန္

စာကိုး

http://en.wikipedia.org/wiki/Pro-choice
http://en.wikipedia.org/wiki/Pro-life


Related Posts :14 comments:

tune said...

i think i am more on pro-life like most myanmar ppl.
but there are times i can't blame others choices.
moreover, there are times, i have to ask info for safe abortion for others.
i think there are several factors involved in this issue.
as long as we cannot make ppl to do less undesired behavior and to do more desired behavior, problems will continue.

Nge Naing said...

အေပၚမွာ Tune ေျပာထားသလိုပဲ ကၽြန္မကေတာ့ ျမန္မာျပည္သား အမ်ားစုဟာ Pro-life ပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္ထင္ တယ္ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ကလည္း Pro-life ဘက္က ပါပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွလံုးေရာဂါရွိတဲ့ ကိုယ္၀န္ေတာင္ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ အေျခအေနမွာေတာ့ ကၽြန္မက ဖ်က္ခ်ဖို႔တိုက္တြန္းမွာ မဟုတ္သလို မဖ်က္နဲ႔လို႔လည္း ေျပာမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ကိုပဲ အားေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္သြားတဲ့ အေပၚမွာလည္း ဘယ္ဘက္ကိုပဲ ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ အေျခအေနမို႔ နားလည္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲလို အေျခအေနမွာ Pro-life လို႔ ခံယူထားသူတေယာက္က ဖ်က္ခ်ဖို႔ တိုက္တြန္းရင္ေတာင္မွ တိုက္တြန္းသူကိုလည္း အသက္ႏွစ္ခုလံုး ဆံုးရႈံးဖို႔ အေျခအေနကေန တခုကို ကယ္တင္ဖို႔ေပးတဲ့ အၾကံသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ Pro-life အျဖစ္ဆက္လက္ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးေနရာမွာ ေရာက္ေနရင္ေတာ့ မျမင္ရတဲ့ ကေလးရဲ့ကံကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ အသက္ပဲ ေသခံမယ္ ကိုယ္၀န္ေတာ့ ဖ်က္ခ်ဖို႔ဆံုးျဖတ္လိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ပထမေျပာထားတဲ့ အေျခအေနက ကိုယ္၀န္ခဏခဏ မဖ်က္ခ်မိဖို႔ သေႏၶတားဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ Pro-Choice သမားကိုလည္း သူတိုက္တြန္းတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က လူ႔အသက္ကို တန္ဖိုးထား ကာကြယ္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မဟုတ္ပဲ သေႏၶခဏခဏ ဖ်က္ခ်တာနဲ႔ စာရင္ တာေဆးသံုးတာက ျပႆနာပိုနည္းတယ္ ဆိုတာသိလို႔ တိုက္တြန္းတာသာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ Pro-Choice သမား အျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီပို႔စ္ေလးအတြက္ သိပ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ Critical thinking ေလးပါ တည့္ထားေတာ့ ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသြားပါတယ္။ C-Box ထဲက ေမးခြန္းတခ်ိဳ႔ကိုလည္း ေျဖေပးပါဦး။

Ye-Mon said...

thanks to Tune & Nge Naing for your discussions.

Addy said...

ကြ်န္ေတာ္က ေတာ့ ကိုယ့္ကို ကို Pro-Choice အယူအဆ ကို ပိုသေဘာက်တဲ့သူလို႔ထင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဥပမာ ကအသက္အႏ ၱရာယ္နဲ႔ နီးတဲ့
“ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း” က ဥပမာျဖစ္ေနလို႔ပါ။ တကယ္လို႔ အသက္နဲ႔သိပ္မနီးတဲ့ တျခားဥပမာ၊ တက္တူးထိုးတာ၊ ပလပ္စတိတ္ ဆာဂ်ရီ လုပ္တာ၊ ဆံပင္ေဆးဆိုးတာေတြ နဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ရင္တစ္မ်ဳိးအျမင္ရွိေနနိုင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ခုန က Pro-Life လုိ႔ေျပာသူေတြကိုယ္တိုင္ကပဲ ငါ့ခႏၶာကိုယ္မွာ ငါထိုးတာ၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာေတြေျပာလာနိုင္ပါတယ္။ [ no offends :-)]
မကြ်န္းနဲ႔ မငယ္နိုင္တို႔ က “ကြ်န္မတို႔ဟာ ျမန္မာျပည္က အမ်ားစုလိုပဲ Pro-Life ” ဆိုတာကိုေတာ့ နဲနဲဆက္စဥ္းစားစရာလို႔ထင္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက သူတို႔ ရဲ႕အေျဖေတြက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးထု ကို ဘယ္ေလာက္ ကိုယ္စားျပဳသလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာအခ်က္ပါ။ ေနာက္ဘာသာေရးအဆံုးအမေတြကလဲ ဒီေနရာမွာကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕လြပ္လပ္တဲ့ အေတြးေတြရဲ႕လြပ္လပ္မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမယ္ထင္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းတဲ့ ပိုစ့္ ေလးအတြက္ေတာ့ ေက်းဇူးပါ။

addy said...

တစ္ခုေလာက္ေမးပါရေစ။ Pro-Choice နဲ႔ Pro-Life
က ကိုယ္၀န္နဲ႔ဆိုင္တာပဲသံုးလို႔ရလား? ေတာ္ၾကာ ဘာမွမသိဘဲ၀င္လွ်ာရွည္ေနသလိုျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ပါ။ ျပီးေတာ့ ဒီမွာကြန္မန္႔ေရးတံုးက မကၠဆီကို စီးတီး ကိုမဖတ္ရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာသလို တျခား ဥပမာေတြ နဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ရင္လဲ ေထာင့္တစ္ခုတိုးတာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခု က ဒီမိုကေရစီ လို႔ တစ္ခ်ိန္လံုးေအာ္ေနတဲ့အေမရိကန္မွာ ဒီလိုေတြျဖစ္ေနတာ အံ့ၾသစရာပါပဲ။ ေနာက္ျပီး သူတို႔စီမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြနဲ႔ un-wanted Pregnancy ကိစၥကလဲေတာ္ေတာ္ၾကီးမားတဲ့ ျပႆနာပါ။
ပိုျပီးေတြးစရာေကာင္းတာက သူတို႔ဆီမွာလိင္ပညာေပး ကို ေက်ာင္းမွာကတည္းကသင္ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါဆိုစဥ္းစားစရာေတြပိုပိုမ်ားလာသလိုပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ ပညာေပးေတြကပဲမေအာင္ျမင္လို႔လားလို႔ေတြးစရာျဖစ္
ေစပါတယ္။

tune said...

အင္း.. နင္ေျပာတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ norms က ရွိေသးတယ္ဟုတ္။ လူတိုင္းက အမ်ားသတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းထဲမွာ ၀င္ေအာင္ ေနခ်င္ၾကတာခ်ည္းပဲ။ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ pro-choice ျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာင္ အမ်ားက လက္ခံထားတာကို တြန္းလွန္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာမ်ိဳးက မလြယ္ဘူးလို႔ ငါက ယူဆၿပီး ေရးတာ။ တကယ္ pro-choice လုပ္ခဲ့တဲ႔ သူေတြေတာင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေျပာဖုိ႔ဆိုတာ ခက္တယ္ဟုတ္။ ဘယ္ေလာက္ ကိုယ္စားျပဳသလဲဆိုတာကေတာ့ I don't really know. နင္တို႕လို norms ကို ဂရုမစိုက္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြက exceptional case ေတြေလ။ မ်ားမ်ားမွ မရွိတာ။

tune said...

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနက အျပင္က လူေတြ ထင္ထားတာနဲ႔ တလြဲစီ ျဖစ္ေနတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။
STD နဲ႔ teenage pregnancy ႏႈန္းကလဲ အရမ္းျမင့္တယ္။ conservative ျဖစ္လြန္းတဲ့ အပိုင္းေတြလဲ အမ်ားႀကီးပဲ။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြ ငါ အရမ္း မသိေသးေတာ့ မွားမွာ စိုးလို႔ မေျပာခ်င္ဘူး။

Nge Naing said...

ကို Addy
ကို Addy ရဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြအေပၚ ေလးစားလ်က္ ကၽြန္မ အေၾကာင္းျပန္လိုက္ပါတယ္။
PHiMM မွာ စာလာဖတ္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေတြ ေရးခဲ့တဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးတဲ့သူဟာ လူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ ရွိပါတယ္ဆိုတာကို လက္ခံတဲ့သူ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ Dr ရဲမြန္တင္တဲ့ Pro-choice နဲ႔ Pro-life ကို ကၽြန္မ နားလည္သေလာက္ Pro-life က အသက္ကို ဘယ္အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္ မသတ္ေရးဆိုတဲ့ အေျဖတခုပဲရွိၿပီး Pro-life ကေတာ့ ကိုယ့္သေဘာဆိုတဲ့ ပံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနေတာ့ အေျဖတခုထက္ ပိုရွိပါတယ္ဆိုတာေတာ့ ကၽြန္မ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကလည္း ကၽြန္မတို႔ရဲ့ သေဘာထားဟာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးထု တရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ လံုး၀မဆိုထားပါဘူး။ ေရာဂါေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ ပံုမွန္အေျခအေနမွာ တကယ္လို႔ ျမန္မာလူထု အမ်ားစုကို ဆာေဗးလုပ္ၾကည့္လို႔ Pro-choice ကို ပိုလက္ခံတဲ့ အေျဖ ထြက္တယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ Family Plan နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာအားနည္းလို႔သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက မိရိုးဖလာ အစြဲအလမ္းအရ လိင္ကိစၥကို ကာကြယ္ဖို႔အေရး ေမးရ ျမန္းရ၊ လိုက္လုပ္ရတာကို ရွက္စရာတခုလို႔ ယူဆၿပီး ကိုယ္၀န္ ျဖစ္လာၿပီးမွ ဖ်က္ခ်တာကမွ ျဖစ္ၿပီးသြားတဲ့ လိင္ကိစၥကို ဘာမွ ထပ္ေျပာစရာမလိုေတာ့ပဲ ဘာမွ ဇယားမရႈပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ယူဆလို႔သာ ဖ်က္ခ်တာကို လက္ခံၾကတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္တခုက ဘာသာေရးမွ မဟုတ္ဘူး ဘယ္ေနရာမွာမဆို လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဥပမာ နတ္ကိုးကြယ္ေနသူကို နတ္ကြန္းထားရင္ သတ္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေခ်ာက္ၿပီး မထားဖို႔ တားလို႔ရရင္ရမယ္ နတ္ကို ယံုၾကည္ေနတဲ့ ယံုၾကည္မႈကို ဘယ္သူမွ တားလို႔မရပါဘူး။ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္ကေတာင္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ နတ္ကိုးကြယ္မႈက အခုထိ ရွိေနတုန္းပဲ။ ကၽြန္မတို႔ရဲ့ အေတြးေတြမွာ ဘာသာေရးမွမဟုတ္ဘူး ကၽြန္မတို႔ယံုၾကည္တာ အားလံုးပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္ ဆိုတာ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေယ့္ အဲဒီယံုၾကည္မႈက ကၽြန္မတို႔ အေတြးအေခၚ လြတ္လပ္မႈကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္ဆိုတာေတာ့ လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး ကၽြန္မတို႔ကသာ အဲဒီယံုၾကည္မႈကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆုပ္ကိုင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက သူ႔အသက္ကို မသတ္သင့္ဘူးဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚကို ကၽြန္မက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္လို႔၊ ဒါမမဟုတ္ ဒါကိုလက္မခံရင္ ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ ရႈပ္ခ်မွာစိုးလို႔ မလြဲသာမေရွာင္သာပဲ လက္ခံထားရတာမ်ိုး မဟုတ္ပဲ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ အဲဒီအခ်က္ကို ယံုၾကည္လို႔ကို လက္ခံၿပီး ဆုပ္ကိုင္ထားတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခုက ကို Addy ေျပာတဲ့ မကၠကို စီတီ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံလုပ္ၿပီး အေမရိကန္မွာ ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ကၽြန္မသေဘာမေပါက္ပါဘူး။ ကၽြန္မသေဘာေပါက္တာက ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနလို႔သာ အာဏာရပါတီက သူလုပ္ထားတဲ့ ဥပေဒကို သူအာဏာရတဲ့အခ်ိန္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခ်ပိုင္ခြင့္ ရွိၿပီး ဒါကို မႀကိဳက္တဲ့ပါတီကလည္း သူမႀကိဳက္တာကို သူအာဏာရတဲ့အခ်ိန္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျပန္ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ ရွိတာေပါ့။ သူတို႔ကို လူထုက ကိုယ္စားျပဳဖို႔ ေရြးထားတာကိုး သူ႔သေဘာနဲ႔သူ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ၾကတာမွ မဟုတ္ပဲ။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမဟုတ္ရင္ ဒီလိုဘယ္လုပ္လို႔ရမလဲ။

ေနာက္တခုက ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကိုယ္၀န္ရတဲ့ႏႈန္း မ်ားတဲ့ကိစၥ ေက်ာင္းေတြမွာ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔ ပညာေပးလုပ္တယ္ဆိုတာလည္း ဟုတ္ပါတယ္။ ပညာေပးရင္းနဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာလည္း ဟုတ္တယ္ ဒါကလည္း မူးယစ္ေဆးတို႔ ေဆးလိပ္တို႔ကို ပညာေပးရင္းနဲ႔ ျဖစ္ေနၾကသလိုပါပဲ ဘာမွမကြာျခားပါဘူး။ ေအာင္ျမင္တယ္ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုတာ လိုက္နာသူေတြရဲ့နဲ႔သာ ဆိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလို အိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္ေသးပဲနဲ႔ ခ်ိန္းေတြ႔မိလို႔ မိဘေတြသိၿပီး ေၾကာက္လို႔ ဘာအစီစဥ္မွ မရွိေသးပဲ ေစာေစာ ေယာက္်ားေနာက္ လိုက္ေျပးရတာမ်ိဳး၊ ကိုယ္၀န္ရလို႔ အဆံုးစီရင္ရတဲ့အထိ အသက္ဆံုးရႈံး ရတာမ်ိဳးေတာ့ မေတြ႔ရပါဘူး။ ”အသက္နဲ႔ လူလုပ္တာမဟုတ္ဘူး အရွက္နဲ႔ လူလုပ္တယ္” ဆိုတဲ့ ျမန္မာဆိုရိုးစကားရွိေပမယ့္ အရွက္ဆိုတာကို သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ သတ္မွတ္ပံုခ်င္း မတူပါဘူး။ လူ႔အသက္ထက္တန္ဖိုးရွိတာ ဘာရွိလို႔လဲ။ အမွန္တရား ဆိုတာကလည္း ကို Addy က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆိုရင္ေတာ့ သစၥာေလးပါး တရားကလြဲရင္ ဘာမွအမွန္မရွိဘူး တျခား အမွန္လို႔ ေျပာေနတာေတြဟာ သတ္မွတ္လက္ခံသူနဲ႔ပဲ ဆိုင္တယ္ဆိုတာ သိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေဆာရီးပါ။ ဘာဘာသာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အမွန္တရားဆိုတာကို သတ္မွတ္လက္ခံတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ္ယံုၾကည္တာကို မွန္တယ္လို႔ လူတိုင္း ဆုပ္ကိုင္ထားလို႔ ရေပမယ့္ က်င့္သံုးတဲ့ေနရာမွာ အမ်ားစုအတြက္ မွားေနရင္၊ ထိခိုက္ေနရင္ က်င့္သုံးဖို႔ အကန္႔အသတ္က ရွိပါတယ္။ က်န္းမာေရးဆိုတာ ေရာဂါရွိမရွိ အေပၚမွာပဲ သတ္မွတ္တာ မဟုတ္ပဲ ဘ၀ေနထိုင္မႈ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေရးပါ ပါ၀င္္ျပီး လူအမ်ားစုအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ဖို႔လိုသလို အနည္းစုအတြက္ သီးသန္႔ စံမံေပးမႈ ရွိဖို႔ သိပ္ကို လိုအပ္ပါတယ္။ အမ်ားနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အမ်ားဆႏၵကို ေလးစားဖို႔ သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ပို႔စ္တင္တဲ့ ေဒါက္တာရဲမြန္ကိုေရာ စိတ္၀င္တစားနဲ႔ ဖတ္ရႈအားေပးတဲ့ ကို Addy ကိုပါ အခုလို မွတ္ခ်က္ ရွည္ရွည္နဲ႔ ျပန္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Ye-Mon said...

မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္ တက္လာေတာ့ ဒီပို႔စ္ တင္ရက်ိဳးနပ္တယ္လို႔ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ေရးစရာ ကုန္ၾကမ္း အေတြးစေတြလည္း တသီႀကီးရလာလို႔ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

>> Addy
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးပါ။ ကြ်န္း နဲ႔ မငယ္ႏိုင္တို႔က ကြ်န္ေတာ့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကတာလို႔ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔က ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးထုကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ ဆိုလိုပံုမရပါ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးထုက ဘယ္လိုအျမင္ ရွိေနႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုသာ ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

Pro-Choice နဲ႔ Pro-Life ကို ကိုယ္၀န္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥမွာပဲ အသံုးျပဳတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ကြဲလြဲလို႔ရပါတယ္။ မငယ္ႏိုင္က ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆြးေႏြးသြားၿပီးလို႔ အက်ယ္မေျပာေတာ့ပါ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ ကိုယ္၀န္ တကယ္မလိုခ်င္ေသးပဲ ကိုယ္၀န္ရတဲ့ ကိစၥေတြဟာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွာ မ်ားေနဆဲပါ။ ကိုယ္၀န္သည္ေတြရဲ႕ တစ္၀က္ (၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ေလာက္ဟာ တကယ္တန္း ကိုယ္၀န္ မလိုခ်င္ေသးပဲ ကိုယ္၀န္ရသြားၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္တမ္းေတြက ေျပာပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းအရ ဆိုရင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ ၃.၁ သန္း ေသာ အမ်ိဳးသမီး (ဆယ္ေက်ာ္သက္မွ မဟုတ္ - အားလံုးေသာ အမ်ိဳးသမီး) ေတြဟာ မလိုခ်င္ပဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၾကရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ ဘာေတြမ်ား ဆက္လုပ္ၾကပါသလဲ … စဥ္းစားစရာပါ။

လိင္ပညာေပးကို မူလတန္းမွာကတည္းက သင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ အတြက္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ရာ လိင္ပညာေပး တစ္ခုတည္းနဲ႔ မလံုေလာက္ပါဖူး။ တျခား အကူအညီေတြ အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။

>>tune & Nge Naing
thanks

addy said...

ေဆြးေႏြးခြင့္ရတဲ့အတြက္ေရာ ျပန္ေဆြးေႏြးေပးတဲ့အတြက္ပါေက်းဇူးပါ၊ လြပ္လပ္စြာေဆြးေႏြးတာကိုလက္ခံပါတယ္ (ရန္ေတာ့ မျဖစ္ေက်းေနာ္)
ဥပမာေတြလြဲသြားတဲ့အတြက္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ေနာက္မွ ျပန္ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ Pro-Choice
နဲ႔ Pro-Life ဆိုတာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္တာ ကိုပဲေျပာေလ့ရွိတယ္ဆိုတာသိလာပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက စဥ္းစားစရာေတြရွိရင္ တခါတေလ မ်က္ေတာင္တစ္ဆံုးပဲစဥ္းစားျပီး တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက်ေတာ့ မ်က္စိတစ္ဆံုးစဥ္းစားရမွာပါ။
မငယ္နိုင္ ေျပာသြားသလိုပဲ ကြ်န္ေတာ္က မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာပါ။ အဲဒီေတာ့ ဘာသာမဲ့လို႔ေျပာရင္ စိတ္မဆိုးပါဘူး၊ ဆိုေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္ဒီေဆြးေႏြးမႈေတြကိုေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာကံ ကံ၏ အက်ဳိးကိုထည့္မစဥ္းစားပါဘူး။ ျပီးေတာ့ အမွန္တရားလို႔ အစ္မေျပာသြားတဲ့ကိစၥကလဲ ကြ်န္ေတာ့္ အျမင္ကေတာ့ အမွန္တရားဆိုတာ ၾကည့္ေနတဲ့ ဘက္နဲ႔ပဲဆိုင္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ တခါတေလ နွစ္ဘက္လံုးကအမွန္ျဖစ္ေနတာေတြအမ်ားၾကီးပါ ။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ဘယ္ေထာင့္ကေန ဘယ္လိုၾကည့္သလဲဆိုတာကိုမူတည္ျပီးေတာ့ေပါ့ေလ။ (လြပ္လပ္စြာကြဲလြဲပါ)ကြ်န္ေတာ္ ထည့္စဥ္းစားတာက လတ္တေလာ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္လာနိုင္တဲ့ ျပႆနာပါ။ ကေလးကိုမျဖတ္ပဲထားရင္ အရင္ဆံုးရင္ဆိုင္ရမွာက ကိုယ့္ မိသားစု ပါ၊ ျပီးေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ အဲဒီအခါ က်ရင္ အဲဒီမလိုခ်င္ဘဲနဲ႔ရလာတဲ့ ကိုယ္၀န္ကို မိခင္က ဘယ္ေလာက္ညိဳညင္မလဲ? အေဖ မေပၚလဲေမြးလာမယ့္ကေလးနဲ႔
ပတ္၀န္းက်င္ကိုဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ? ဒါေတာင္ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ဒီ ေကစ့္ကို ခ်စ္သူ ကစြန္႔ပစ္သြားေသာ မိန္းကေလးအေနနဲ႔ တြက္မွေနာ္၊ တကယ္လို႔သာ မုဒိမ္းမႈဆိုရင္ေရာ၊ ေနာက္ျပီး မငယ္နိုင္ေျပာ သလို ေဆးလိပ္ မူးယစါေဆး၀ါးျပႆနာလိုပဲ အခု ျပႆနာေတြကလဲ Individualize လုပ္ရမွာပါ။ ျပီးေတာ့ လိုက္နာ မလိုက္နာ ဆိုတာကလဲ တစ္ဦးခ်င္းဆီရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ
ဆိုတာေပၚမူတည္ပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာက ဥပေဒ အေနနဲ႔ သာဖ်က္မခ်ရဘူး၊ အေရးယူခံရမယ္ဆိုရင္ ေသေပ်ာက္နူံး ကပိုမ်ားလာမွာပါ။ ေရြးခ်ယ္မႈဆိုတဲ့ေနရာမွာလဲ ခုနကြ်န္ေတာ္တင္ျပထားသလို ျပႆနာေတြနဲ႔ ေစာေစာရွင္းလိုက္ရင္ ကိုယွဥ္ေရြးရမွာပါ။ ခက္ပါတယ္။
ေနာက္အစ္မေျပာတဲ့ စစ္တမ္းေကာင္လို႔ Pro-Choice ပိုမ်ားရင္ေတာင္ ဒါဟာ family planning awareness နဲလို႔ဆိုတာကို သေဘာထားကြဲလြဲပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ SRHကိုလဲထည့္ေျပာရပါမယ္။ ျပီးေတာ့ စီမံကိန္းေတြသာေအာင္ျမင္ရင္ လူေတြက ေရြးခ်ယ္မႈဆိုတဲ့စကားလံုးကိုပိုနားလည္လာမွာျဖစ္သလို၊ မျဖစ္ခင္ မိမိ ကိုယ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိုလဲပိုမိုနားလည္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့ စစ္တမ္းေကာင္ လို႔ ဒီလိုေျဖရင္ေတာင္ ဒါေတြမျပည့္စံုလို႔ လို႔ေျပာလို႔မရဘူးထင္ပါတယ္၊ဒီီမွာစကားစပ္လို႔ ဥပမာေလးတစ္ခုတင္ျပခ်င္ပါတယ္


စမ္းသပ္ခ်က္
တခုမွာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားဟာ ေမ်ာက္ ၅
ေကာင္ကုိ ေလွာင္အိမ္တခုထဲမွာအတူတူ စုထည့္ထားလုိက္တယ္။

ၿပီးေတာ့ေလွာင္အိမ္ရဲ႕ အလယ္တည့္တည့္မွာ ေလွကားတစ္စင္းေထာင္ထားၿပီး
ေလွကားထိပ္မွာေတာ့ ငွက္ေပ်ာတစ္ဖီးကုိ တင္ထားေပးသတဲ့။

တကယ္လုိ႔ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ေကာင္ကေန ငွက္ေပ်ာသီးစားခ်င္လုိ႔ ေလွကားေပၚကုိ
တက္ဖုိ႔ႀကဳိးစားအခါတုိင္းမွာ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ က်န္တဲ့ေမ်ာက္ေတြကုိ
(ေမ်ာက္ေတြ ေၾကာက္တဲ့) ေရခဲတမွ်ေအးစက္ေနတဲ့ ေရေအးေတြနဲ႔ ေနမထိ
ထုိင္မသာျဖစ္ေအာင္ ဆြတ္ျဖန္းေပးသတဲ့။

ေဟာ....မၾကာပါဘူး။ ေမ်ာက္ေတြဟာ သူတုိ႔အထဲက တစ္ေကာင္ေကာင္ ေလွကားေပၚတက္ဘုိ႔
ႀကဳိးစားတာနဲ႔ အဲဒီ အေကာင္ကုိ က်န္တဲ့ေလးေကာင္က ၀ုိင္းၿပီး ထုၾက
ႏွက္ၾကေတာ့တာဘဲတဲ့။ အဲဒီအခါမွာေတာ့ ေရေအးနဲ႔ ပက္ျဖန္းတာကုိ
ရပ္နားထားလုိက္ေတာ့တာေပါ့။

အဲသည္ေနာက္ပုိင္းမွာ ငွက္ေပ်ာသီးရဲ႕ ဆြဲေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈ ဘယ္လုိပင္
အားေကာင္းလြန္းလွေပမယ့္ ဘယ္ေမ်ာက္ကမွ ေမ်ာက္စြမ္းေကာင္းလုပ္ၿပီး
ေလွကားေပၚကုိ တက္ဘုိ႔ ထပ္မႀကဳိးစားရဲေတာ့ဘူးတဲ့။

ဒီလုိအေနအထားမွာ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ မူလေမ်ာက္ငါးေကာင္ထဲက တစ္ေကာင္ကို
ေလွာင္အိမ္ထဲက ထုတ္။ သူ႕ေနရာမွာ ေမ်ာက္အသစ္တစ္ေကာင္နဲ႔
လဲလွယ္အစားထုိးလုိက္တယ္။ ေမ်ာက္အသစ္ဟာ ေလွာင္အိမ္ထဲကုိ ေရာက္တာနဲ႔
(ေမ်ာက္ပီပီ) ေလွကားေပၚကုိ ေျပးတက္ၿပီး ငွက္ေပ်ာသီးကုိ ယူဘုိ႔
ႀကဳိးစားေတာ့တာေပါ႔။ က်န္တဲ့ေလးေကာင္ကလည္း ထုံးစံအတုိင္း မဆုိင္းမတြ
သူ႕ကုိ ၀ုိင္း "သမ" ၾကသတဲ့။

အဲသလုိ မၾကာခဏ ထုႏွက္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အသစ္ေရာက္လာတဲ့ ေမ်ာက္ဟာ
ဘာေၾကာင့္ဒီလုိ ထုႏွက္ၾကသလဲဆုိတဲ့ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းရင္းမွန္ကုိ
စဥ္းစားလုိ႔ မရေပမယ့္လည္း ေလွကားေပၚကုိ မတက္ရဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိေတာ့
ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္လာတယ္။ ေလွကားေပၚ တက္ဘုိ႔ကိုလည္း
ထပ္မံမႀကဳိးစားရဲေတာ့ဘူးတဲ့။

ဒုတိယ ေမ်ာက္အသစ္ေကာင္ကုိ ေမ်ာက္အေဟာင္းတစ္ေကာင္ရဲ႕ ေနရာမွာ ထပ္မံ အစားထုိး
ထည့္လုိက္တဲ့အခါမွာလည္း အလားတူ အျဖစ္မ်ဳိး ထပ္ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ
စိတ္၀င္စားဘုိ႔ေကာင္းတာက ဒုတိယေမ်ာက္သစ္ကုိ ၀ုိင္း၀န္းထုႏွက္ၾကတဲ့အခါ
သူ႕အရင္ေရာက္တဲ့ ေမ်ာက္အသစ္ကပါ ဘုမသိ ဘမသိ ၀င္ၿပီး ထုႏွက္တာကုိ
ေတြ႕ရသတဲ့။
အဲသလုိနဲ႔ တတိယ ေမ်ာက္အသစ္တစ္ေကာင္ကုိ မူလေမ်ာက္အေဟာင္းထဲက တစ္ေကာင္ေနရာမွာ
အစားထုိးထည့္ၾကည့္တယ္။ ထုႏွက္တဲ့ကိစၥဆက္ျဖစ္တယ္။
စတုတၳေမ်ာက္အသစ္တစ္ေကာင္ထပ္လဲထည့္တယ္။ ထု႐ုိက္တဲ့ကိစၥ ဆက္ျဖစ္တယ္။
ေနာက္ဆုံးမွာ ပဥၥမေျမာက္ ေမ်ာက္အသစ္ကုိ
ေနာက္ဆုံးလက္က်န္ေမ်ာက္အေဟာင္းေနရာမွာ အၿပီးသတ္ လဲထည့္လုိက္ေတာ့တယ္။

********************************************************************

မိတ္ေဆြတုိ႔ေရ.....အခုဆုိရင္ ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့
ေမ်ာက္ငါးေကာင္စလုံးဟာ ေနာက္မွ ေရာက္လာၾကတဲ့ ေမ်ာက္အသစ္ေတြခ်ည္းေပါ့။
သူတုိ႔ အားလုံးဟာ ေရခဲေရနဲ႔ ပက္ျဖန္းတာကုိ တခါမွ မႀကဳံခဲ့ရဖူးဘူး။
ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ထဲက တစ္ေကာင္ေကာင္ ေလွကားေပၚကုိ တက္ဘုိ႔ႀကဳိးစားရင္ေတာ့
က်န္တဲ့ ေလးေကာင္က ၀ုိင္း၀န္းၿပီး ထုၾကႏွက္ၾကဆဲဘဲတဲ့။ ဒါေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္
အဲသလုိ ထုႏွက္ရသလဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကုိေတာ့ ေမ်ာက္ငါးေကာင္စလုံး လုံး၀
မသိၾကရွာဘူးတဲ့။

ကဲအဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကိုျမင္မယ္ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရွင္သန္ၾကီးျပင္းရာပတ္၀န္းက်င္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ အားလံုးဟာေမ်ာက္အသစ္ေတြပါ။
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အရင္ကေမ်ာက္ေတြ သမထားတာေတြ႔လို႔ဘာမွမလုပ္ရဲေတာ့တဲ့ေမ်ာက္ေတာ့မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။
မကြ်န္းေျပာထားတာေလးကိုျပန္ေကာက္ပါမယ္
(“ဒါေပမယ့္ norms က ရွိေသးတယ္ဟုတ္။ လူတိုင္းက အမ်ားသတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းထဲမွာ ၀င္ေအာင္ ေနခ်င္ၾကတာခ်ည္းပဲ။ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ pro-choice ျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာင္ အမ်ားက လက္ခံထားတာကို တြန္းလွန္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာမ်ိဳးက မလြယ္ဘူးလို႔ ငါက ယူဆၿပီး ေရးတာ။ တကယ္ pro-choice လုပ္ခဲ့တဲ႔ သူေတြေတာင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေျပာဖုိ႔ဆိုတာ ခက္တယ္ဟုတ္။ ”)
as long as we cannot make ppl to do less undesired behavior and to do more desired behavior, ဆိုရင္လဲ ဘုမသိဘမသိ သူမ်ားကိုသြားထုမေနဖို႔လိုသလို ကိုယ္တိုင္လဲအထုမခံရဖို႔လိုပါတယ္။
ေနာက္ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္တာက ကြ်န္ေတာ္ တို႔အားလံုးေရြးခ်ယ္မႈေတြလုပ္ေနၾကတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဘာလုပ္လုပ္ကိုယ္ ေရြးခ်ယ္တာကိုပဲ ကိုယ္လုပ္ၾကတာပါ။ မိဘစကားနားေထာင္တယ္ဆိုတာေတာင္ နားေထာင္ဖို႔ကို ကိုယ္ကေရြးခ်ယ္တာပါ။
မငယ္နိုင္လဲေျပာခဲ့ပါေသးတယ္
(သူကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ကိုပဲ အားေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္သြားတဲ့ အေပၚမွာလည္း ဘယ္ဘက္ကိုပဲ ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ အေျခအေနမို႔ နားလည္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲလို အေျခအေနမွာ Pro-life လို႔ ခံယူထားသူတေယာက္က ဖ်က္ခ်ဖို႔ တိုက္တြန္းရင္ေတာင္မွ တိုက္တြန္းသူကိုလည္း အသက္ႏွစ္ခုလံုး ဆံုးရႈံးဖို႔ အေျခအေနကေန တခုကို ကယ္တင္ဖို႔ေပးတဲ့ အၾကံသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ Pro-life အျဖစ္ဆက္လက္ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးေနရာမွာ ေရာက္ေနရင္ေတာ့ မျမင္ရတဲ့ ကေလးရဲ့ကံကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ အသက္ပဲ ေသခံမယ္ ကိုယ္၀န္ေတာ့ ဖ်က္ခ်ဖို႔ဆံုးျဖတ္လိမ့္မွာ မဟုတ္ဘူး။ )ဒီမွာကိုေရြးခ်ယ္မႈေတြေဖာ္ျပေနတာျမင္ရပါတယ္။

ေတာ္ေတာ္လဲရွည္ေနပါျပီ။ ေက်းဇူးပါ။

Nge Naing said...

ကို Addy
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတာကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ရန္မျဖစ္ပါဘူး မစိုးရိမ္ပါနဲ႔၊ ကို Addy ဥပမာေပးထားတဲ့ ေမ်ာက္ငါးေကာင္ကိစၥကေတာ့ က်န္းမာေရးျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္မ သိပ္သေဘာမေပါက္ပါဘူး။ အစဥ္အလာတခုကို ဘုမသိဘမသိနဲ႔ ဆုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ကၽြန္မက ျမန္မာစာ သိပ္ညံ့လို႔ စကားကို တည့္တည့္ေျပာမွ နားလည္တယ္ဆိုေတာ့ ထားလိုက္ပါေတာ့ ဒီဥပမာကို က်န္တဲ့ပိုင္းကိုပဲ ကၽြန္မ နည္းနည္း ျပန္ေဆြးေႏြးပါရေစ။ Pr0-life နဲ႔ ယွဥ္လာရင္ ကၽြန္မက ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ရဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဆႏၵကိုေမးရင္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေရးမွဟုတ္ဘူး တျခားဘာကိစၥမဆို Pr0-life နဲ႔ တြဲၿပီး ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ အေျခအေနဆိုရင္ အသက္ကို တန္ဖိုးထားတဲ့ ကၽြန္မPro-life ဘက္မွာပဲ ရွိဖို႔မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Pro-life မဟုတ္ပဲ တျခား Pro တခုနဲ႔ Pro-choice ယွဥ္လာရင္ ကို Addy ေျပာသလို Pro-choice သမားပါပဲ။ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြကို သိေနတဲ့သူတေယာက္အေနနဲ႔ သူ႔အသက္သတ္ရေလာက္ေအာင္ က်ဴးလြန္တဲ့အဆင့္ထိ ျဖစ္လာဖို႔ နည္းပါတယ္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရလို႔ ျဖစ္လာရင္ေတာင္မွ မိမိေသြးမွာ ျဖစ္လာတဲ့ အပစ္မရွိတဲ့ အသက္တေခ်ာင္းကို မဖ်က္ဆီးသင့္ပါဘူး။ သတၱ၀ါတိုင္းမွာ သူ႔ကံနဲ႔သူ ျဖစ္လာၿပီး ကိုယ္ခံရတာလည္း ကိုယ့္ကံေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရပါတယ္။ ကိုယ့္ေသြးမွာ ျဖစ္တည္လာတဲ့ အသက္တေခ်ာင္းဟာ သူ႔ကံရွိသေလာက္ အသက္ရွင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသင့္တယ္။ ဒါက ကၽြန္မရဲ့ ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္သူတေယာက္ရဲ့ အျမင္ပါ။ တျခားရႈေဒါင့္က ၾကည့္ရင္လည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာ အပါအ၀င္ ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာေတြမွာလည္း လူကို ဘုရားက ဖန္တီးတယ္ဆိုေတာ့ ဘုရားဖန္တီးထားတဲ့သူကို မိခင္လုပ္သူက သတ္ဖို႔မသင့္ပါဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရးရႈေတာင့္ကၾကည့္ရင္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁ မွာ လူတိုင္းလူတိုင္းက လြတ္လပ္စြာ အသက္ရွင္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ကၽြန္မက ဗုဒၶဘာသာ၀င္တေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက ကိုယ့္ကံေၾကာင့္ ကိုယ္ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခက္အခဲကို တျခား အေကာင္းဆံုးနည္းေတြကိုပဲ ရွာၾကံသင့္တယ္၊ ကိုယ့္ေသြးမွာ ျဖစ္တည္လာတဲ့ အသက္တေခ်ာင္းကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ေျဖရွင္းတဲ့အထိေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒါက ကၽြန္မတဦးတည္းရဲ့ ဆႏၵပါ။ ဒါေပမယ့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ကၽြန္မတေယာက္တည္း ရပ္တည္ေနတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး လုပ္လို႔မရဘူးဆိုတာလည္း ကၽြန္မသိပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

addy said...

အင္းအစ္မျပန္ေဆြးေႏြးေပးတာေလးေတြကလဲ
စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ
ကြ်န္ေတာ္လဲေျပာသာေျပာေနတာပါ တကယ့္တကယ္က်ရင္ေတာ့ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မိမယ္ဆိုတာ ကံေသကံမ မေျပာနိုင္ပါဘူး
ဒီ ပိုစ့္ ရဲ႕အစလိုဘယ္သူမွ အျမဲတမ္း pro choice မွာပဲ ရွိေနမွာမဟုတ္သလို pro life ခ်ည္းပဲလဲျဖစ္မေနပါဘူး
case by case individualize လုပ္ရမယ္ထင္ပါတယ္
တစ္ဘက္စြန္းမွာပဲအျမဲ ေရာက္မေနပါဘူးလို႔ပဲေျပာရမွာပါပဲ
ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္က အတၱနဲနဲၾကီးေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ကို အရင္စ စဥ္းစားတဲ့လူမ်ဳိးေတြထဲမွာေတာ့ပါမယ္ထင္ပါတယ္

အရမ္းသက္၀င္ယံုၾကည္ ၾကီး (very religious) မဟုတ္ေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာမွာကြ်န္ေတာ္ ၾကိဳက္တာေလးေတြရွိပါတယ္၊ မၾကိဳက္တာေလးေတြလဲရွိတယ္ေပါ့ေလ။
ဒါေပမယ့္ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ကိုေတာ့ ၾကိဳက္ပါတယ္၊ ဆုေတာင္းတာေတြကိုမၾကိဳက္တာ း-)
အက်ဳိးလိုမွေညာင္ေရေလာင္းတာမ်ဳိး၊ ဘုရားနဲနဲရွိခိုးျပီး ဆုမ်ားမ်ားေတာင္းတာမ်ဳိးေတြေပါ့ းx) (မဆိုင္တာေတြေရာက္ကုန္ျပီ) ဆရာတစ္ေယာက္ဆီကမွတ္သားဖူးတယ္ အခုမွစခင္တဲ့လူေတြနဲ႔ ဘာသာေရးအျငင္းအခုန္မလုပ္ရဘူးတဲ့ း-)

ျပီးေတာ့ ေမ်ာက္ဥပမာ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကေနေဆြးေႏြးတာမဟုတ္ပါဘူး
အစဥ္အလာေတြ၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြ၊ အရိုးစြဲအယူအဆေတြ ကိုေျပာခ်င္တာပါ
ေနာက္မွေရာက္တဲ့ေမ်ာက္အသစ္ေတြလိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔လဲ လူ႕ေလာကထဲစေရာက္ကတည္းကေနသားက်ေနခဲ့ရတဲ့ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြ ရွိေနတယ္ေလ။ အဲဒါေတြကိုေျပာခ်င္တာပါ။ အရင္ေမ်ာက္ေတြက ေရခဲေရနဲ႔အဖ်မ္းခံရမွာေၾကာက္လို႔ သမေလ့ရွိတာန႔ဲ ဘုမသိဘမသိ၀ိုင္းသမ မခံခ်င္သလို ၊
၀င္သမတဲ့အထဲလဲမပါခ်င္ဘူးေလ။
တခါတခါ ကြ်န္ေတာ္ တို႔က အဲဒါေတြထဲမွာပိတ္မိေနတတ္လို႔ပါ
တခါတခါမ်ားဆိုပိတ္မိေနတာေတာ္ေတာ္ၾကာေနလို႔
ေနသားက်လြန္းအားၾကီးျပီး အမွားအမွန္ကိုမေ၀ဖန္ မပိုင္းျခား မချြဲခမ္းတတ္ေတာ့ပါဘူး
လူညီရင္ ဤက ကြ်ဲ ျဖစ္ေနတဲ့ေခတ္ေလေနာ္
ပတ္၀န္းက်င္မွာ အမ်ားကလက္ခံေနတဲ့ဟာကို ကိုယ္ကလက္မခံရင္ ၾကာလာရင္အျပင္ကိုေရာက္လာတတ္ပါတယ္
စည္းေတြကလဲမ်ားမ်ားလာျပီဆိုေတာ့ေလ
(အာဇာနည္လိုလဲ စည္းတစ္ဖက္ျခားလို႔မေအာ္ခ်င္ဘူးေလေနာ္)
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ပိုစ့္တင္ေပးတဲ့ ကိုရီမြန္ေရာ ေဆြးေႏြးေပးၾကတဲ့ မကြ်န္းနဲ႔ မငယ္နိုင္တို႔ေရာ အားလံုးပါ
ေနာက္လဲၾကိဳက္တာေလးေတြၾကံဳရင္ေဆြးေႏြးပါအံုးမယ္

Nge Naing said...

ဒီမွတ္ခ်က္က တင္ထားတဲ့ ပို႔စ္နဲ႔ ဘာမွမပတ္သက္ပဲ ကို Addy အတြက္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္လို႔ တျခားစာလာဖတ္သူမ်ားကို သည္းခံပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။
ကၽြန္မလည္း အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေလာက္အထိ ကို Addy လိုပဲ ကိုယ္ကုိယ္ကို ဘာသာမဲ့လိုလို ဗုဒၶဘာသာလိုလို ေနလာခဲ့သူပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြၾကားမွာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာပဲေပါ့၊ တျခားဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ဘာသာမဲ့သူေတြၾကားမွာေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ဗုဒၶဘာသာက သိပ္ၿပီးအယူသီးတာေတြမ်ားေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဗုဒၶဘာသာလို႔ ေျပာရမွာ ရွက္သလိုလိုနဲ႔ မိဘကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာပါပဲ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မကေတာ့ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစြဲအလမ္းမရွိပါဘူး ဆိုတာမ်ိဳးပဲ ေျပာျဖစ္ခဲ့တာမ်ားပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ရတာကလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ကၽြန္မတို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ကို Addy ရဲ့ ေမ်ာက္ဥပမာထဲက အတိုင္းပဲ ဘာသာေရးအႏွစ္သာရကို အတိအက်မသိပဲ ဟုတ္မွန္းမဟုတ္မွန္းမသိ မိဘလုပ္သလို အစဥ္လာအတိုင္း လိုက္လုပ္တဲ့သူက မ်ားေတာ့ ယုတၱိရွိရွိ ေတြးေခၚတတ္တဲ့ ပညာတတ္လူငယ္ေတြအတြက္ မိရိုးဖလာ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ လက္ခံထားတဲ့အယူအဆေတြကို ဘယ္လိုမွ လက္ခံလို႔ မရတာ သဘာ၀က်ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ေလ့လာစမ္းသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာက Chemical Equation ေတြကို ဟုတ္မဟုတ္ စမ္းသပ္သလို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္လို႔ ရတဲ့ဘာသာျဖစ္တယ္။ ဂလူးကို႔စ္၊ ေအာက္စီဂ်င္နဲ႔ ေရကို ဓါတ္ျပဳရင္ အရက္ (Ethanol) ၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္နဲ႔ ေရ ကို ျပန္ရတယ္ဆိုတာ ဟုတ္မဟုတ္ အတိအက် စမ္းသပ္လို႔ရတာ ဘယ္သူမွမျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ကေစာ္ေဖက္ၿပီးတာနဲ႔ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ ထြက္မထြက္ကို ဖန္ျပြန္ထဲထည့္ၿပီး ဖန္ျပြန္အ၀မွာ မီးျပၾကည့္ရင္ ေပါက္ကြဲသံ ထြက္မထြက္ ဆိုတာနဲ႔ သိရသလို အရက္ ျဖစ္မျဖစ္ဆိုတာကိုလည္း Distillation လုပ္လို႔ ထြက္လာတဲ့ အရည္ကို မီးရိႈ႕ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုတိက်ေအာင္ စမ္းသပ္ခ်င္ရင္ Mole theory အထဲကအတိုင္း ဂလူးကို႔စ္ ဘယ္ေလာက္ အေလးခ်ိန္ဆို အရက္ဘယ္ေလာက္ထြက္မယ္ဆိုတာ အတိအက် ဟုတ္မဟုတ္ ကေစာ္မေဖါက္ခင္က ဂလူးကို႔စ္ကို အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္္ထားၿပီး အရက္ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္ခ်ိန္ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ အရက္ဆိုတာ လူတိုင္းသိေနတဲ့ သိပၸံဆိုင္ရာ စမ္းသပ္လို႔ လြယ္ကူတဲ့ အရာတခုမို႔ အရက္နဲ႔ ဥပမာေပးတာပါ။

ဗုဒၶဘာသာမွာလည္း ဒီလို စမ္းသပ္လို႔ ရတယ္ အရမ္းကာေရာ ယံုစရာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို တရားဂုဏ္ေတာ္ထဲက တခုျဖစ္တဲ့ မယံုရင္ လာေရာက္စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ”ဧဟိပသိေကာ” ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ အတိအက် ဖိတ္ေခၚထားတာ ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းက ဓါတ္ခြဲခန္းမွာ Pop sound နဲ႔ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈက အရက္ကို ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ ျပေနသလို ဘုရားေဟာတဲ့တရားကိုလည္း သစၥာေလးပါးထဲက တခုျဖစ္တဲ့ မဂၢသစၥာက ေျပာထားတဲ့အတိုင္း လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ၾကည့္ရင္ မွန္ကန္တယ္ဆိုတာ ၿငိမ္းေအးမႈက လက္ေတြ႔ သက္ေသျပပါလိမ့္မယ္။

ဗုဒၶဘာသာကို က်င့္သံုးေနတဲ့အထဲမွာ ဘာေတြက အယူသီးတဲ့အယူအဆ ျဖစ္ၿပီး ဘာေတြက တကယ္အႏွစ္သာရ ျဖစ္တယ္ဆိုတာေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ နည္းနည္းေလး ေလ့လာလိုက္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္္။ သစၥာေလးပါးကလြဲရင္ အမွန္ဆိုတာ မရွိပဲ က်န္တာေတြအကုန္လံုးက သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚ ခံယူေနလို႔သာ ျဖစ္ေန၊ ရွိေနရတဲ့ ပညတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ၿပီး လူေတြက ဒီအတိုင္း မသတ္မွတ္ေတာ့တာနဲ႔ ဒါေတြ ဘာမွ ရွိေနျဖစ္ေနေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဘုရားေဟာထားတဲ့ အခ်က္က စမ္းသပ္စရာေတာင္ မလိုပဲ ေတြးၾကည့္ရင္ေတာင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ၀က္သားႀကိဳက္တဲ့သူအတြက္ ၀က္သားထက္ ေကာင္းတဲ့အသား ဘာမွမရွိဘူးလို႔ ေျပာပါလိမ့္မယ္ ဒါေပမယ့္ မူစလင္ေတြ အသီးအရြက္ကိုသာ စားတဲ့သူေတြအတြက္က်ေတာ့ ၀က္သားဟာ သူတို႔အတြက္ ဘာမွ အဓိပၸါယ္ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ တခ်ိန္က ၀က္သားကို အႀကိဳက္ဆံုးအသားအျဖစ္ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ၿခိဳက္ကို စားသံုးလာတဲ့ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ေတာင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ၀က္သားဟာ မစားအပ္တဲ့အသားလို႔ ယူဆၿပီး ေရွာင္ရာကေန အခုဆိုရင္ လံုး၀ကို အနံ႔ခံလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ဆိုလိုတာက ႀကိဳက္ျခင္းမၾကိဳက္ျခင္း၊ လိုခ်င္ျခင္း၊ မလိုခ်င္ျခင္းဆိုတာေတြ အားလံုးက လူပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္းစီရဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္သာ ျဖစ္ၿပီး အခုႀကိဳက္တယ္ ေတာ္ၾကာမႀကိဳက္ေတာ့ဘူး ဆိုၿပီး ေဖါက္လည္း ေဖါက္ျပန္တတ္တဲ့ အရာေတြ ျဖစ္လို႔ အမွန္တရားမဟုတ္ပါဘူး အမွန္တရားဆိုတာ သစၥာတရား ျဖစ္လို႔ အျမဲမွန္ေနတာ ဘယ္ေတာ့မွ မေဖါက္ျပန္တတ္ဘူး။ ကို Addy ႀကိဳက္တယ္လို႔ ေျပာတဲ့ အလယ္လတ္ လမ္းစဥ္ဆိုတာ ဘ၀အဆက္ဆက္ ၀ိိညာဥ္ကူးေျပာင္းတယ္လို႔ ယံုၾကည္သူေတြနဲ႔ ဒီဘ၀ၿပီးရင္ ကိုယ္လုပ္ထားတဲ့ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳး ဘာအက်ိဳးဆက္မွ ထပ္မရွိေတာ့ပဲ ဘ၀ျပတ္စဲၿပီလို႔ ယံုၾကည္သူဆိုတဲ့ အစြန္းႏွစ္ဖက္က လြတ္တဲ့ လမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အမွန္တရားကလည္း ီလမ္းစဥ္ပါပဲ။ အဲဒီလမ္းစဥ္ကို နည္းနည္းပိုသိေအာင္ ေလ့လာၿပီး လက္ေတြ႔စမ္းၾကည့္ရင္ေတာ့ ဘ၀ကို တြယ္တာေနေသးလို႔ အနာဂမ္တို႔ ရဟႏၱာတို႔၊ ဘုရားတို႔ ျဖစ္ေအာင္ မႀကိဳးစားခ်င္ရင္ေတာင္မွ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ႔ ယံုမွားေနတဲ့ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘ၀က လြတ္ေျမွာက္ၿပီး ရေတာင့္ရခဲတဲ့ လူ႔ဘ၀မွာ အနည္းဆံုးေတာ့ အကုသိုလ္နဲ႔ ကုသိုလ္ကို ခြဲျခားတတ္တဲ့ ဘ၀ကို ရလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မထင္ပါတယ္။ ကၽြန္မအခု သူမ်ားေမးရင္ ဘာသာျခားေနေတြနဲ႔ ဘာသာမရွိေတြၾကားမွာ ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လို႔ ေျပာရမွာ မရွက္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စိတ္၀င္စားလို႔ ေမးလာသူေတြကိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမွာ ဘာသာေရးနဲ႔ မဆိုင္ပဲနဲ႔ က်င့္သံုးေနတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုေတာ့ ေျပာျပျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္က ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ ၾကံဳခဲ့တဲ့ အေျခအေနမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ကို Addy အတြက္ သီးသန္႔ေရးတဲ့ မွတ္ခ်က္ ျဖစ္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ မဆိုင္ပဲ ျဖစ္ေနတာကို တျခားစာဖတ္သူေတြအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရရင္ အထူးပဲ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

chenaddy said...

အင္း
ဘယ္လိုေျပာရမလဲေတာင္မသိေတာ့ဘူး။ ဆက္လဲေျပာခ်င္ေဆြးေႏြးခ်င္ေသးတယ္။ စကားေၾကာေတြရွည္ကုန္မွာလဲစိုးတယ္၊ အစ္မေျပာသလိုကြ်န္ေတာ္တို႔နွစ္ေယာက္ေျပာေနတာေတြကမူလေခါင္းစဥ္ကိုေဆြးေႏြးတာေတြနဲ႔ေတာ္ေတာ္ေလးလြဲျပီးဘာသားေရးဘက္ကိုေရာက္လာေနျပီေနာ္၊ေနာက္မွလူခ်င္းၾကံဳခဲ့ရင္ေဆြးေႏြးၾကေသးတာေပါ့ေနာ္၊