Tuesday, November 24, 2009

Presumption of innocence


ျမန္မာ့ သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕ စည္းေဘာင္လြတ္ေနျခင္း


ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ျပည္တြင္းက သတင္းဂ်ာနယ္ ႏွစ္ေစာင္မွာ ပါ၀င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္ဦး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိက ေဆးရံုတစ္ခုတြင္ ေသဆံုးျခင္း သတင္းကို ဖတ္မိၿပီး ဤေဆာင္းပါးကို ေရးရန္ အႀကံျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအက်ဥ္းမွာ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ၿပီးစ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္ ဗိုက္နာသျဖင့္ ပုဂၢလိက ေဆးရံုတစ္ရံုတြင္ သြားေရာက္ျပသသည္။ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး အူအတက္ေရာင္ေရာဂါ ရွိသည္ဟု ဆိုကာ ခြဲစိတ္ကုသသည္။ ခြဲစိတ္ကုသအၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ သတင္းႏွစ္ပုဒ္လံုး၏ သံုးသပ္ခ်က္မွာ ဆရာ၀န္၏ အမွားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ အသက္ဆံုးရံႈးရသည္ဟု ဆိုထားၿပီး ေနာင္တြင္ အလားတူ အမွားမ်ိဳးမျဖစ္ရန္ အႀကံဥာဏ္ ေပးထားေလသည္။

သတင္းေဆာင္းပါး အက်ယ္ကို ေအာက္ပါ ဂ်ာနယ္ႏွစ္ေစာင္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Snap-shot
weekly 11

ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ တရားဥပေဒ ရႈေထာင့္ႏွင့္ ေဆးပညာရႈေထာင့္ တို႔မွၾကည့္၍ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးလိုသည္။

တရားဥပေဒရႈေထာင့္


(၁) သတင္းႏွစ္ပုဒ္လံုး၏ အရင္းအျမစ္သည္ ကြယ္လြန္သြားေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္၏ မိခင္ထံမွ ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢလိကေဆးရံုႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ဆရာ၀န္ (သို႔မဟုတ္) ၄င္းတို႔က လႊဲအပ္ေသာ ေရွ႕ေနတို႔၏ တိုက္ရိုက္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား မပါ၀င္။ (မိခင္က တဆင့္ေျပာေသာ ေဆးရံု၏ အစုရွယ္ယာ ပါ၀င္သူတစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ hearsay evidence ျဖစ္သျဖင့္ သက္ေသအျဖစ္ တင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။) ထို႔ေၾကာင့္ မွ်တမႈ ရွိေသာ သတင္းမ်ား မဟုတ္ေပ။

(၂) ေသဆံုးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ရင္ခြဲစစ္ေဆးသည့္ ေဆးစစ္ခ်က္ (Post-Mortem report) မပါရွိ။ Death certificate ( ေသစာရင္း ) တစ္ခုတည္းသည္ ေသဆံုးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ အေထာက္အထား မျဖစ္ပါ။

(၃) ဆရာ၀န္၏ မကြ်မ္းက်င္မႈ (သို႔မဟုတ္) ေပါ့ေလ်ာ့မႈ ျဖစ္မျဖစ္ကို ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ (၄င္းပုဂၢလိက ေဆးရံုႏွင့္၄င္း၊ ကုသေသာ ဆရာ၀န္ႏွင့္၄င္း၊ လူနာရွင္ႏွင့္၄င္း တစံုတရာ ပတ္သက္မႈ မရွိသည့္) စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရွိ။

(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး စနစ္အရ တရားရံုးေရွ႕ေမွာက္တြင္ အျပစ္ရွိသည္ဟု စီရင္ျခင္း မခံရေသးသေရြ႕ တရားစြဲဆိုခံရသူအား အျပစ္မရွိဟု မွတ္ယူရမည္ဆိုေသာ “Innocent until proven guilty” ဆိုသည့္ မူကို ဆန္႔က်င္ေနသည္။ (စကားခ်ပ္။ ။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဖို႔ဒ္ဟုဒ္စစ္စခန္းတြင္ စစ္သား ၁၃ ဦးကို ေသေစမႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံေနရေသာ ဗိုလ္မႈးဟာဆန္အား မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနေစကာမူ တရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ စာနယ္ဇင္းမ်ားက “Accused” ဟူသည့္ စကားလံုးျဖင့္သာ သံုးႏႈန္းၿပီး အျပစ္ရွိသူဟု မသံုးႏႈန္းေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္။)

ေဆးပညာရႈေထာင့္


(၁) အေပၚေသြး ၉၀ ႏွင့္ ေအာက္ေသြး ၆၀ သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္နည္းေသာ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖို႔ ပံုမွန္ရွိေသာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးငယ္၏ ေနထိုင္မေကာင္း မျဖစ္မီက ရွိေသာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ စဥ္းစားရန္လိုသည္။ သာမာန္အားျဖင့္မူ အေပၚေသြး ၉၀ ႏွင့္ ေအာက္ေသြး ၆၀ သည္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ နည္းေနသည္ဟု မဆိုသာ။

(၂) Acute abdomen - ရုတ္တရက္ျဖစ္ေသာ ဗိုက္ေအာင့္ဗိုက္နာ ေရာဂါအုပ္စု၏ လကၡဏာမ်ားမွာ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္။ ေသစာရင္း Death certificate တြင္ပါရွိေသာ ေရာဂါအမည္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ Mesenteric lymphadenitis (အူရွိ ျပန္ရည္က်ိတ္ေရာင္ ေရာဂါ) ႏွင့္ Acute appendicitis (အူအတက္ေရာင္ေရာဂါ) ေရာဂါ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေသာ ဗိုက္နာ ဗိုက္ေအာင့္ ေရာဂါ အုပ္စုတြင္ အက်ံဳး၀င္သျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာ ဆင္တူသည္။ ၀မ္းဗိုက္ကို ဖိလ်င္ နာျခင္း (tenderness) သည္ ၄င္း Acute abdomen ေရာဂါအုပ္စု၏ လကၡဏာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကုသပံုမွာ ကြဲျပားသည္။ အူအတက္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္လွ်င္ ခြဲစိတ္ကုသမွသာ ေပ်ာက္ကင္းရန္ အခြင့္အလန္းမ်ားၿပီး ျပန္ရည္က်ိတ္ေရာင္ျခင္း အတြက္မူ ခြဲစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္ေလ့မရွိ။

(၃) ခြဲစိတ္ကုသရန္အတြက္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူျဖစ္ပါက မိဘ (သို႔) အုပ္ထိမ္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္လိုသည္။ ထိုခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ ခြဲစိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းပါရွိသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ဆရာ၀န္႔ သေဘာပါဟု ဆရာ၀န္ကို ပံုအပ္တတ္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ဆရာ၀န္ ကိုယ္တိုင္ (သို႔) ဆရာ၀န္က လႊဲအပ္ျခင္း ခံရေသာ သူနာျပဳ က ခြဲစိတ္ျခင္း၏ အက်ိဳး၊ အျပစ္တို႔ကို လူနာရွင္အား ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပၿပီး လူနာရွင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ေဆးပညာရွင္မ်ားဖက္က လူနာႏွင့္ လူနာရွင္ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္း ေျပာျပရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ႏွင့္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားရန္မွာ လူနာႏွင့္ လူနာရွင္ျဖစ္သည္။ ခြဲစိတ္ကုသခ်က္တြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ရွိမရွိကမူ ခြဲစိတ္ကုသသူ ဆရာ၀န္၏ တာ၀န္ျဖစ္ေပမည္။

(၄) “တီဗြီဓာတ္မွန္ မရိုက္၊ ေသြးမစစ္ပဲ ခြဲစိတ္ခန္းထဲ ပို႔လိုက္တယ္” ဟု လူနာရွင္ မိခင္က ျပန္လည္ေျပာျပေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ ဤအခ်က္မွာ အတိအက် မွန္မမွန္ ေျပာရခက္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေရးေပၚခြဲစိတ္ကုသမႈ အတြက္ ျပင္ဆင္တိုင္း ေသြးအမ်ိဳးအစား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေသြးအရန္သင့္ထားျခင္းတို႔က မျဖစ္မေန လုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ားပင္။ ထိုသို႔ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ ဆရာ၀န္ဖက္က “ေပါ့ေလ်ာ့မႈ” ရွိသည္ဟု ေျပာမည္ဆိုက ေျပာႏိုင္သည္။ တီဗြီဓာတ္မွန္ ရိုက္ျခင္းသည္ ဤေရာဂါအတြက္ အေကာင္းဆံုး စစ္ေဆးခ်က္ ဟုတ္မဟုတ္ ကြ်န္ေတာ္ မေျပာတတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ လူနာကို လက္ျဖင့္ စမ္းသပ္ရံုတင္မကပဲ ထပ္မံအတည္ျပဳသည့္ စစ္ေဆးခ်က္ ( ဥပမာ - ကြန္ပ်ဴတာ ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း ) ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေနေပးပါက ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ အထက္ပါအခ်က္မွာ ကြ်န္ေတာ္၏ ထင္ျမင္ခ်က္သာျဖစ္ၿပီး ပို၍ ျဖစ္သင့္သည္မွာ မခြဲစိတ္မီ လံုေလာက္ေသာ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိကို ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားပါသည့္ (တရားဥပေဒ ရႈေထာင့္ အခ်က္ - ၃ ပါ) ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔က အဆံုးအျဖတ္ ေပးရေပမည္။

ျပန္လွန္ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သတင္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဆရာ၀န္တြင္ အျပစ္ရွိသည္ (သို႔မဟုတ္) မရွိပါဟု ေျပာဆိုရန္ မလံုေလာက္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထို႔အျပင္ တရားရံုုးတြင္ တရားရင္ဆိုင္ၿပီး ဆရာ၀န္တြင္ အျပစ္ရွိသည္ဟု စီရင္ခ်က္ မခ်မွတ္ေသးေသာေၾကာင့္ ဥပေဒသေဘာအရ ယခုပစၥဳပၸန္အခ်ိန္တြင္ ဆရာ၀န္၌ အျပစ္မရွိဟု မွတ္ယူရေပမည္။

တိုင္းျပည္၏ မ်က္စိႏွင့္ နားသဖြယ္ျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕၏ သတင္းေဆာင္းပါး ေရးသားသူမ်ားက ဥပေဒေရွ႕က တင္ႀကိဳ၍ အဆံုးအျဖတ္ေပးေနျခင္းသည္ တရားစည္းေဘာင္လြတ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုက္ရပါသည္။

လူမႈေရး ရႈေထာင့္တစ္ခုတည္းမွ ၾကည့္၍ ေကာက္ခ်က္ခ်သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား အတြက္မူ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ မေျပာသာေပ။ ဤေဆာင္းပါး ႏွစ္ပုဒ္၏ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Prejudice ( ဥပေဒ ေရွ႕က တင္ႀကိဳအဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္း ) တို႔ကို လံုး၀ သေဘာမတူ ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သည္ကိုေတာ့ လိႈ္က္လိႈ္က္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစဖို႔ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ျပည္သူျပည္သားအားလံုးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ပါ တာ၀န္ရွိသည္ မဟုတ္ပါလား။

ျပန္လွန္ ေဆြးေႏြးလိုပါက မွတ္ခ်က္တြင္ ေရးသားေပးသြားပါရန္ ေမတၱာရပ္ပါသည္။ စီေဘာက္စ္တြင္ ေဆြးေႏြးရ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ
တကၠသိုလ္ လွမြန္


Related Posts :374 comments:

1 – 200 of 374   Newer›   Newest»
Nge Naing said...

လူနာက ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ၀န္ဆီပဲ ပံုအပ္တဲ့ အေလ့အထ ရွိတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအတြက္ Decision making မွာ လူနာေတြ ပါ၀င္ရေကာင္းမွန္း သိမွာ မဟုတ္သလို အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆာဟာလည္း လူနာရွင္မွာပါ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာကို လက္ခံဖို႔ အဆင့္ထိ နားလည္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ မထင္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိက်တဲ့ Clinical Practice Guideline ကို က်န္းမာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတာ ရွိမရွိ ကၽြန္မမသိဘူး။ တကယ္လို႔ မရွိခဲ့ရင္ အခု ျဖစ္သြားတာ Private facility ကလည္း ျဖစ္ေတာ့ ဆရာေျပာတဲ့ Procedure အတိုင္း လိုက္လုပ္ခ်င္မွလည္း လိုက္လုပ္လိမ့္မယ္။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ Procedure အတိုင္း မလုပ္ခဲ့ရင္ ခြဲစိတ္ခံထားရတဲ့ လူနာတေယာက္ဟာ Infection ၀င္ဖို႔ သိပ္လြယ္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္ၿပီးတဲ့ လူနာကို ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ လကၡဏာက ဘာေတြရွိၿပီး ဒီလကၡဏာေတြ မရွိေအာင္ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမယ္၊ တကယ္လို႔ ရွိလာခဲ့ရင္ လကၡဏာ ေတြ႔တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ လူနာကို Health care professional တေယာက္ေယာက္က Educate လုပ္ထားျခင္း မရွိရင္လည္း အခုလို ျဖစ္သြားဖို႔က သိပ္လြယ္ပါတယ္။ ေနာက္တခုက ဆရာေျပာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရဖို႔ သတင္းတိတိက်က် ေဖၚျပဖို႔အတြက္ သတင္းလိုက္ယူဖို႔ ျမန္မာျပည္မွာ သိပ္ခက္ေတာ့ ရသေလာက္ကို တင္လိုက္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခုလို ျဖစ္သြားတာ နိုင္ငံတိုင္းမွာ ရွိနိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္မထင္တာ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ သတင္းသမားမွာမွ မဟုတ္ဘူး က်န္းမာေရး လုပ္သားေတြမွာလည္း ရွိမွာ အမွန္ပဲ။ ဆရာ အခုလို ေထာက္ျပတာ က်န္းမာေရး လုပ္သားေတြအတြက္ေရာ သတင္းသမားေတြ အတြက္ ေနာက္ပိုင္း သတိျပဳစရာျဖစ္လို႔ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။

Ye-Mon said...

မွတ္ခ်က္အတြက္ ေက်းဇူးပါ။

သေဘာတူညီခ်က္ (consent form) လက္မွတ္ထိုးတဲ့ ကိစၥ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာကို လက္ခံပါတယ္။

Clinical practice guideline (best practice guideline) ေတာ့ ရွိတယ္ မၾကားေသးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မွာ အဲဒါကို ထည့္မေျပာသြားပါ။

Medical negligence နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းက်န္းမာ စတဲ့ ဌာနေတြက စံုစမ္းေရးဖြဲ႔ စစ္ေဆးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔က အစီရင္ခံစာ မထြက္ခင္မွာ သတင္းအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပရင္ အျဖစ္အပ်က္ကိုသာ ေဖာ္ျပသင့္ၿပီး မည္သူ႔အျပစ္ျဖစ္ေၾကာင္း မေဖာ္ျပသင့္ပါ။

သတင္းလိုက္ရခက္လို႔ ရသေလာက္ကိုပဲ ေဖာ္ျပရင္ သတင္းဟာ မမွ်တႏိုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

DTS said...

အင္မတန္ စိတ္၀င္စားဘို႔ ေကာင္းပါတယ္။ မီဒီယာေတြက ဆရာေရးသလို ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ လံုး၀လက္ခံတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဘာမဆို လိုေနေသးတဲ့ ကာလမို႔ အေကာင္းဘက္ ေရာက္လာေအာင္ လုပ္ဘို႔ဆိုတာ သတိၾကီးၾကီး၊ ဥာဏ္ၾကီးၾကီး၊ ေစတနာပါပါနဲ႔ လုပ္ၾကရမွာပါ။ အျပဳသေဘာပါဘို႔ လိုပါတယ္။

Myanmarlover said...

I support the reason u pointed out.
But for that surgeon, he should do blood for CP and USG before operation.These can be get within one hour in that specialist clinic although the clinical picture was exactly like acute appendicitis or even burst appendix.
Another thing is that he could change his way of treatment if post op diagnosis was not appendicitis. If he referred her back to the physician, the patient could be revived at that time according to proper guide line of DHF ( dengue hemorrhage fever ) if it was actually DHF.
But anyway in Myanmar lack of proper guideline and protocol and sometime unethical issues make doctors work effortless and take less responsibility for the actions they do

Dr htut min han said...

It is natural that doctors in Myanmar are placed in higher roles, and without doubt they enjoy a relatively respected life in the society. But on the other hand they are still the target in the sense of some media in the context of medical ethics. It is really miserable for the medical profession if their point of view is somewhat biased or too simplistic. The worse part of it is that the other party who persistently produces negative voices does not appear to have enough knowledge or idea about the medical ethics or medical negligence.

A very hot topic these days in Myanmar printed media about the medical profession is the mishap of a ninth standard girl who underwent a surgical operation and passed away with multiple organ failure on second post-op day.

The information is too limited while the attacks are too immense. It became a spotlight in the media as this came to happen in a well-known private clinic and the surgeon on the other hand is a renowned one.

Yet who is responsible for the this unfortunate event? It is no doubt that the operating surgeon bears the greatest responsibility, but the next question is, ‘ Is there anyone else?’ Any operation is a team work comprising the surgeons, the assistant surgeons, the anesthetists, the assistant nurses, and so on.

On the very first step in such minor operation is the history taking and the physical examination by the surgeon to the patient. Being a single girl of 15, there is not a hatful of differential diagnosis, neither is a series of investigations nor imaging techniques. And it is only clinical diagnosis for the case of acute appendicitis. You may know the danger group for appendicitis, extreme ages, well consistent with the patient, which is an indication for immediate operation.

Sometimes the surgeon has to make a very rapid diagnosis with his previous knowledge and experience. Such case does not require more than a few minutes to reach a clinical diagnosis. The possibility of a disease is a major decisive factor in the approach to the patient in reaching a correct and timely diagnosis.

Yet what is the role of anesthetist in such an unfortunate case? It is not clearly known who the anesthetist was, and what kind of anesthesia he or she used in the operation. Here the local or spinal anesthesia is relatively contraindicated, and if so the anesthetist himself should embrace more than half of the criticism.

And is there any role of the healers in the post-operative period? The quality of medical officers and the nurses attracts a series of complaints in most of the private clinics. Where did the patient died, in the private room or in the ICU? It should be clearly known to the spectators in this spotlight issue.

Anyway the surgeon himself is not cent per cent guilty. He may not be perfect, yet he is not such a kind of medical doc who cares only for the green bucks.

Because he was and still is my teacher and my role model.

Please forgive me for my appeal, as there are many schools of thoughts in the Truth. Today is the age of plueuralism.

ေတာင္ေပၚသား said...

ဆရာေရ က်ေနာ္ ဒီအျဖစ္အပ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ပုိစ့္အေနနဲက တင္ထားတာ ပုိစ့္ေလးမွာ လင့္ေလးရလုိ႕ လုိက္လာၾကည့္ပါတယ္။ က်ေနာ္က ေဆးပညာဗဟုသုတ ေသခ်ာမသိပါဘူး။ အခုဆရာ ေထာက္ျပသြားတာေလးေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး အေျခခံက်ျပီး ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့ သတင္းမီဒီယာကေတာ့ ဆရာလဲ နားလည္ေလာက္ပါတယ္။အမွန္က ခု ျဖစ္သင့္တာက ဆရာေထာက္ျပတဲ့အတုိင္းပဲ အျပင္တကယ္မွာ လုပ္ေဆာင္နုိင္မယ္ဆုိ အတုိင္းထက္အလြန္ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိပါမယ္။ ဒါမွ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးျပဳတဲ့ ဆရာ၀န္တေယာက္ဟာ မွားယြင္းစြာ စြတ္စြဲခံရတာလား.. ဒါမွမဟုတ္ တကယ္ပဲ မွားယြင္းျပီး အသက္တေခ်ာင္း ဆုံးရႈံးသြားခဲ့တာလား ေသခ်ာတဲ့ အေျဖတခုကုိ ရမွာပါ။ ဆရာ၀န္တေယာက္ဘက္က ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ ဆရာ၀န္ရဲ႕အမွားမဟုတ္သလုိ ျပည္သူဖက္က ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လဲ ဒါဟာ အသက္ေတြ အမ်ားၾကီးကုိ ထိခုိက္ေစမဲ့ လုပ္ရပ္ေတြရဲ႕အစပါပဲ။ က်ေနာ္လုိခ်င္တာကေတာ့ တရားမွ်တတဲ့ အေျဖတခုပါပဲ။ ဆရာ သိတဲ့အတုိင္း က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းျပည္မွာ ေငြရွိရင္ ၊ နာမည္ကုိ ထိန္းလုိ႕ရပါတယ္ ဒါေတြကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႕က အဒီက အက်ဆုံးပါပဲ။ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႕ တကယ့္ကုိ တရားမွ်တတဲ့ စီရင္ခြင့္မ်ိဳး ခ်မွတ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ၀မ္းေျမာက္မိမွာပါ ဆရာေရ


ေလးစားလ်က္
ေတာင္ေပၚသား

Py@e Phyo said...
This comment has been removed by the author.
Py@e Phyo said...

At the time I first heard this news, I was shocked by the sense of humanity but not by sense of law. Now, after reading this post I realized that we can't accuse anyone until he's proven guilty according to Law.So, let's discuss from the point of social view.
I've no point to discriminate that surgeon on personal matter
( such as financial motivation & so on ) as I don't even know who he is. He may be good-natured & well experienced surgeon but in this case ......
- We don't know clearly whether the blood & other essential tests were done or not & if the patient was in the state of shock or not so let's skip the preoperative condition.
- The prompt diagnosis is vital in case of acute abdomen & we can't get proper diagnosis in some cases because of limitation of diagnostic facilities & patients' condition so we can even accept the patient being operated with the wrong diagnosis of Appendicitis.
- But I'm quite sure that he knew that his diagnosis was wrong after the operation & he should proceed other procedures to get the proper diagnosis before it was too late for the patient's life. Even if he was too busy he must inevitably order others ( assistant surgeon or at least MO ) to do so. Even if he got the diagnosis of Dengue I do accept not every patient of Dengue can't be saved but why wasn't the patient treated according to Dengue treatment guideline. Don't you think the operation worsen the Dengue ?
Why was she infused glucose ?
- We have one medical saying ...
" Doctors have to treat the patient, not the disease " , so even if the diagnosis of appendicitis was true, his responsibility didn't come to end after dissecting the appendix. A surgeon is responsible until the patient's recovery.
I don't think the SSC would do further investigations & I don't think government would either unless the family take this cast to the court.

၀င္းေပၚေမာင္ said...

ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေထာက္ျပခ်က္မ်ား မွန္ကန္ပါတယ္။ သတင္းေရးသား တင္ျပပုံဟာ အလြန္ည့ံဖ်င္း႐ုံမက စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္ေတြကိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္ထားတာပါ။ က်င့္၀တ္ခ်ိဳးေဖာက္တာက လွ်ပ္တစ္ျပက္တို႔ အီလဲဗင္းတို႔အဖို႔ ၀ဲထူမယား ဆိုသလို က်င့္သားရေနတာ အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ က်ေနာ့္အထင္ မမွားရင္ မၾကာခင္မွာ ေဆး႐ုံဖက္က ေျဖရွင္းခ်က္ကို သတင္းလုပ္ၿပီး ထည့္ဦးမွာပါ။ သေဘာကေတာ့ ႏွစ္ဖက္ခြၿပီး ေငြဖန္တာပါပဲ။ နစ္နာတာကေတာ့ လူထုေတြပါပဲ။ လူထုေတြ အခ်က္အလက္ အသိအျမင္ အမွန္အတိုင္း ရရွိဖို႔ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာ ရွိဖို႔ လိုသလို၊ အခုလို အဆိပ္ပင္ေတြကိုလည္း ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ မလိုတမ်ိဳး လုိတမ်ိဳး ကိုယ္လိုရာကိုယ္ဆြဲၿပီး သတင္း ျပဴးတူးျပဲတဲေတြနဲ႔ လုပ္စားေနတာကို စာဖတ္သူေတြကလည္း သေဘာေပါက္ဖို႔ သင့္ပါၿပီ။

ေဆာင္းႏွင္းရြက္ said...

လင့္တစ္ခုစီကေန သတင္းဖတ္မိလို႕
ဆက္လက္ ၿပီး ဒီလင့္ခ္ ကို လာဖတ္တာပါ ..
ဖတ္ရတဲ့ သတင္းအရ
ေခါင္းထဲမွာ စဥ္းစားစရာ ေတြ အမ်ားၾကီး
ရလာပါတယ္ ..

ဒီကိစၥဟာ
တကယ္ပဲ
မွားယြင္းစြာနဲ႕ ကို ဆရာ၀န္ ကို စြပ္စဲြတာလားး..
ဆရာ၀န္ ပဲ တကယ္ မွားတာလား..
ဆံုးပါးသြားေသာ မိန္းကေလး၏
မိဘ ၂ ပါးသည္
သားသမီး ေစာ နဲ႕
ေၿပာသည္လားးးး
ေသခ်ာ သိဖို႕ လိုပါတယ္ ...

သို႕ေလာ .. သို႕ေလာ နဲ႕ ..
မၿပီးဆံုးပဲ
ေသခ်ာ အေၿဖတစ္ခုကို
တရားမွ်တစြာနဲ႕ မည္သူ႕ဘက္မွ မလိုက္
ေၿဖရွင္း ႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္ ..

ဒါမွ ၿပည္သူအတြက္
စိုးရိမ္မွဳ႕ ဆိုတာ ၿဖစ္မလာပါ ..

ေဆာင္းႏွင္းရြက္ said...

Dr.Htut Min Han & Py@e Pyoe
ေရးထားတာေတြ လည္း ဖတ္သြားပါတယ္ ..

Aung Kyaw Soe said...

After reading the original story, I really felt sorry for that girl. She was still a young girl. How about the future of her family members if she had family, children…………

k said...

I also feel really sorry for that girl. My grandma passed away of losing much blood after making emergency operation in the famous private clinic in the last 4 years ago, the responsible doctor could not come continuously for about 6 hours and didn't give the proper follow up instructions after doing operation knowing that all the blood are coming out continuously. Because of that my grandma passed away. One precious life is lost. I am not sure how many life are still losing on because of that kind of doctor! I couldn't sue that doctor cos I don't have enough money and time at that time and was still struggling in order to pay the expenses. I know some other cases and me myself have some experiences after I got terrible accident also.

Devil's said...

My heart goes out to the family of the girl who left the world at such a young age. There is no doubt that it was a great loss. May she rest in peace.

However, it is not acceptable for the media to stir things up by using the 'emotive words' of the bereaved family (they should be given a quiet time to mourn for their sad loss, not to be interviewed by many strangers at this stage) and putting all the blame to one person.

These things need careful investigation. The regulatory body has to see all the documents (if there are any) related to the alleged incident and interview all relevant people who are prepared to give evidence of things as they happened. It is vital to bear in mind that verbal evidence from recalled memory is prone to bias. The prosecution needs to prove that there was a 'direct causal link' between a particular action and the death. Otherwise, it is not medical negligence.

The problem here, I think, is that these two journals (I don't intend to generalise and judge the whole profession of news media and journalism) have exploited the long-standing frustrations of the public towards the health care system (and beyond) and presented the story in a certain light rather than being objective and factual. It is always easy to find a scape-goat and point the fingers but this does not provide the right solution to the problem.

It is my opinion that this is a terrible thing to happen to anybody and yet we should utilise this as a valuable lesson to make things better once and for all. Do we learn from our painful experiences constructively? That is what we need to ask ourselves.

The clinical practice in our country needs a major shake-up. Patients should be empowered and trained to get involve in informed decision making. Medical and nursing professionals should start keeping good records which are to be held for years.

Doctor-patient relationship relies significantly on trust and this needs to be maintained by mutual respect, understanding, co-operation and transparency.

Thank you, Ko Ye-Mon for initiating a topic which needs serious attention and debate. I wish we all are given an opportunity to contribute positively to the betterment of our society, before it is way too late!

Ye-Mon said...

က်န္းမာေရးပိုင္းကေန လူနာမ်ား အဖိတ္အစင္မရွိေအာင္ ဆရာ DTS ေျပာသလို အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အစိုးရက ပုဂၢလိက ေဆးရံုမ်ား တရား၀င္ ဖြင့္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္လို႔ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ား ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္ၿပီး ၾကားလာႏိုင္စရာရွိပါမယ္။ အဲဒီအခါမွာ စာနယ္ဇင္းမ်ားက မွ်မွ်တတ ေရးသားရင္း ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

KTM said...

actively appreciate your post. we have a huge population who does not try to understand their own status and privileges but is very active to find a scapegoat if in trouble. all parties concern are only focusing on their own benefits. we need to educate our nation in every ( every ) corner, whether it may be health, education, discipline, patriotism, etc.

ARIES_TAKOO said...

ဂ်ာနယ္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ လူနာရွင္ရဲ႕ စကားေတြဟာ 100% မွန္ပါတယ္.. ကၽြန္မအမက လက္ရွိ SSC မွာထိုင္ေနတဲ့ ဆရာ၀န္ပါ.. ကၽြန္မအေဖက က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးရံုးကပါ.. ဒီကိတ္စမွာ ဆရာ၀န္မွားသလား လူနာရွင္ပိုေျပာသလားဆိုတာ ခုလက္ရွိ SSC မွာထိုင္ေနတဲ့ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ နပ္စ္မတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေမးၾကည့္ရံုနဲ႔ သိနိုင္ပါတယ္..
လူနာရွင္က ခြဲစိတ္ရန္သေဘာတူေၾကာင္းလက္မွတ္ထိုးမွ ခြဲတယ္ ဆိုတာ မွန္ပါတယ္..
ဒီကိတ္စမွာ အူအတက္ေပါက္ပါတယ္လို႔ ဆရာ၀န္က ေျပာေနမွေတာ့.. လူနာရွင္က မခြဲဘူးလို႔ ေျပာမွ မဟုတ္ဘာဘူး.. ဒါဟာ ဆရာ၀န္ကို ပံုအပ္တာလဲ မဟုတ္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္. အခု ျမန္မာနိုင္ငံက ဘယ္ဆရာ၀န္ ဘယ္နပ္စ္ကမ လူနာရွင္ကို စကားေလးလံုးကြဲေအာင္ ရွင္းမျပၾကပါဘူး.. ဒါက အျပင္ေဆးခန္းပါ .. အစိုးရေဆးရံုမွာေတာ့ ေျပာမေနပါနဲ႔ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဆရာ၀န္လုပ္ေနတဲ့ လူေတြ အကုန္သိပါတယ္.. မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနၾကရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ပါ..

တန္ခူး

tun said...

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ြန္ေတာ္တုိ႕က အထူးကုေဆးခန္းေတြကုိ တရားဥပေဒနဲ႕အညီ လုပ္ကုိင္ေစခ်င္ပါတယ္.. ဒီလုိမွားယြင္း သြားတဲ႕အတြက္ ပထမဦးဆုံးတာ၀န္ရွိသူေတြက ဆရာ၀န္ေတြပဲ သူတုိ႕က လူနာရွင္ေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းျပသင္႕တယ္..သူတုိ႕က ငါတုိ႕က သိတယ္ တတ္တယ္ဆုိျပီး လူနာရွင္ေတြကုိ ရွင္းျပစရာမလုိဘူးလုိ႕သေဘာထားတယ္..ရွင္းျပရင္းလည္း ဘာမဟုတ္တဲ႕အကူ Nurse ေတြကုိပဲရွင္းျပခုိင္းတာမ်ားတာ...အထူးကု
ေဆးခန္းေတြနဲ႕ပက္သက္ျပီး Media စာမ်က္ႏွာေတြမွာ အျမဲတမ္း ေဖာ္ျပေနတာပဲ.. ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမ်ဳိးမျဖစ္သင္႕ဘူး.. ဒီကိစ ကုိ လူသိရွင္ၾကားေျဖရွင္းေပးေစခ်င္တယ္....
သတင္း Media ေတြက ေသေသခ်ာခ်ာ ေဖာ္ျပေပးေစခ်င္တယ္...
tt

moestar said...

ရိုင္းသြားရင္လည္းခြင့္လႊတ္ပါဗ်ာ။
နည္းနည္းေျပာခ်င္တာေလးေတြရွိလို့ပါ။
နံပါတ္တစ္ကေတာ့ ဂ်ာနယ္က သူ့တာ၀န္ကိုသူထမ္းေဆာင္လိုက္တာကို ဆရာသမားက စည္းေဘာင္လြတ္ခ်င္းလို့ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္တာေတာ့သိပ္မဟန္ဘူးနုဲ့တူတာ။ အဲဒီလိုေျပာလိုက္ကတည္းက ဆရာသမားကိုယ္တိုင္ စည္းေဘာင္လြတ္သြားတာပါပဲ။
နံပါတ္ႏွစ္ကေတာ့ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာတစ္ကယ္ျဖစ္သြားခဲ့ျပီ။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ာနယ္ေတြမွာသာေဖၚမၿပဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို့ကၽြန္ေတာ္တို့သိႏိုင္ပါ့မလား။ (ဒီလို့အျဖစ္အပ်က္ေတြ လူမသိသူမသိ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာ ေတြ ရွိေကာင္းရွိနိုင္ခဲ့တယ္ေနာ္) ခုမွဘူးေပၚသလိုေပၚလာတာ။ ဂ်ာနယ္ေတြေၾကာင့္ေပါ့။
နံပါတ္သံဳး ကေတာ့ မိခင္က သားသမီးေဇာနဲ့ စြတ္စြဲတာ ေျပာဆိုတာလို့သံုးႏႈန္းလိုက္တာကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူနာရဲ့မိခင္ေျပာတာေတြကို ျပန္ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးပါ။သဘ၀က်က်ေၿပာသြားတဲ့ေလသံလို့ခံစားရပါတယ္။ခင္ဗ်ားတို့လညး္ လူသားရင္ဘတ္နဲ့ ခံစားဳကည့္ရင္ သိပါလိမ့္မယ္။
အလားတူအျဖစ္အပ်က္ေတြလည္း ျပန္လည္ေဖၚထုတ္လာမယ္လို့ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္လာရင္ ပိုေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။
သတိထားဖို့တစ္ခ်က္က SSC ဟာတန္ဖိုးျမင့္ေဆးရံုဆိုတာမေမ့ပါနဲ။ေဆးခန္းလို့နာမယ္တတ္ထားေပမယ့္လည္း ေဆးရံုပါပဲ။

ေဆးရ့ုံတို့့ဆရာ၀န္တို့ဟာ သူတို့ေဳကာင့္လူနာေတြ လူနာရွင္ေတြ နစ္နာတာေတြကို ထူတ္ေျပာမယ္ထင္သလား အစဥ္အလာမရွိတာကို သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။

မဆုမြန္ said...

ျမန္မာျပည္မွ အနာတစ္ျခား ေဆးတစ္ျခားျဖစ္ျပီး ဆရာ၀န္ရဲ့ ေပါ့ဆမူေၾကာင့္ လူနာအသက္ဆံုးရတဲ့ အျဖစ္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိခဲ့ဖူးတယ္..ဥပမာအေနနဲ႕ ေျပာရရင္ ကၽြန္မ အေဖ ညေနတုိင္း အဖ်ားတက္ျပီး ေနမေကာင္းတာကို ဌက္ဖ်ားရွိတယ္ဆိုျပီး ဌက္ဖ်ားေဆးေတြ တုိက္ပီး ေနာက္ လေတာ္ေတာ္ၾကာမွ တီဘီျဖစ္တယ္ဆိုပီး တီဘီေဆးေတြ ေျပာင္းတုိက္တယ္ ..ေနာက္ဆံုးက်ေေတာ့ ကံေကာင္းလို႕ လူမေသတယ္ ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာျပည္ကျပည္သူေတာ္ေတာ္မ်ားဟာ ဆရာ၀န္ကို မ်က္လံုးစံုမွိတ္ျပီး ယံုၾကည္ၾကတယ္.. အားကိုးၾကတယ္.. သူတို႕အဆံုးအျဖတ္ကသာလ်င္ လူနာရဲ့အသက္ကို တာ၀န္ယူနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္..ကၽြန္မယူဆခ်က္ကေတာ့ မိဘဘက္က သတင္းတက္လာရင္ ဆရာ၀န္ဘက္ကလဲ ခုိင္လံုတိက်တဲ့ သက္ေသသကၠာယနဲ႕ ျပန္ေျဖရွင္းသင့္တယ္လို႕ ထင္တယ္.. ျမန္မာျပည္မွၾ ဒီလို သတင္းမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပခြင့္ရလာတာေတာ့ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲပဲ စာေပစိစစ္ေရးက ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ပြဲဆူေအာင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သလဲဆိုတာေတာ့ ဒီကင္ေပတိုင္ေတြပဲ သိလိမ့္မယ္..

ak said...

to moestar>>
ရုိင္းသြားရင္လည္း ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ post ကို ေသခ်ာမဖတ္ဘဲ (ဒါမွမဟုတ္) ေသခ်ာနားမလည္ဘဲ ၀င္ေဆြးေႏြးတာေတာ့.........
၁. သတင္းသမားဟာ သတင္းကိုဘဲ ေရးရပါတယ္ တရားဥပေဒ မဟုတ္ပါဘူး ၀င္ေရာက္ မဆံုးျဖတ္ႏို္င္ပါဘူး (သတင္းေဆာင္းပါး ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ) ခုေတာ့ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ဂုဏ္သေရရွိလို႔ နာမည္တပ္ေလ့ရွိတဲ့ tabloid ၾကီးေတြက တရားမွ်တမႈကို မူပိုင္ယူပစ္လိုက္တာပါ လွ်ပ္တျပက္အေၾကာင္းကလူတိုင္း သိမွာပါ Eleven ကလည္း ေျပာရင္ေတာ့ မီဒီယာဆိုတာက ဘက္မလိုက္ရဘူးက စပါတယ္ ျပီးရင္ သူတို႔အလိုရွိတဲ့အထိ သတင္းကို ပံုေဖာ္ပါတယ္ မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးဆိုျပီး ေရးပါတယ္ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္မ်ား ပါရုိးထံုးစံ မရွိခဲ့ပါ
၂. post ေနာက္ဆံုးမတိုင္ခင္ အပိုဒ္မွာ ေရးသူက "ဤေဆာင္းပါး ႏွစ္ပုဒ္၏ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Prejudice ( ဥပေဒ ေရွ႕က တင္ႀကိဳအဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္း ) တို႔ကို လံုး၀ သေဘာမတူ ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သည္ကိုေတာ့ လိႈ္က္လိႈ္က္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုပါသည္။" ဆိုျပီး အျမင္ကို ေျပာထားပါတယ္ (စကားစပ္လို႔ ေျပာရရင္ ဂ်ာနယ္သမား ဒီလိုသတင္း မေရးလို႔ ဘာေရးရမွာတုန္း... သိပ္ပီး ေက်းဇူးတင္ခ်င္ေသးရင္ စာေပစိစစ္ေရးကို အုန္းပြဲနဲ႕ သြားလိုက္ပါ)
၃. "မိခင္က သားသမီးေဇာနဲ့ စြတ္စြဲတာ ေျပာဆိုတာလို့သံုးႏႈန္းလိုက္တာ" ဘယ္သူ ေရးလိုက္ပါလိမ့္ အမွန္က ဒီေနရာမွာ emotional ျဖစ္မျဖစ္က အေရးမၾကီးပါ။ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ခြင့္ရွိပါတယ္။
(ျမန္မာျပည္ blogger ေလာက အက်ိဳးမရွိေသာ commentမ်ားႏွင့္ ကင္းေ၀းပါေစ ဒီလိုcommentေတြ စိတ္ကုန္လွပါဘီ)

Chit Ko said...

I just wondering why the surgeon was not in Yangon when this case happened.
How can we called it if it is not surgeon responsibility to take care of his patient post operation period.

If it is not surgeon responsibility why the hospital not issue the explanation against the journel.

moestar said...

to ak
ကၽြန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အေသအခ်ာဖတ္ၿပီမွ ေဆြးေႏြးေစခ်င္ပါတယ္။တုန့္ျပန္ခ်င္းမဟုတ္ပါ။
1.သတင္းသမားသည္သတင္းကိုေရးျပီး သူတို့အာေဘာ္ကိုတင္ျပသြားၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္။ ေဆးရံုအမည္ နွင့္ ဆရာ၀န္ုဳကီးအမည္တို့ကိုေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္အေဳကာင္းဂဃနဏမသိေသာေဳကာင့္ ျဖင့္လည္မေဆြးေႏြးလိုပါ။ သို့ေသာ္ သူတို့သည္ေစတနာကို ထည့္သြင္းထားသည္ကိုေတာ့ သတိထားသင့္ပါသည္။ ထုိေစတနာသည္ အားလံုးအတြက္ၿဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္လူနာမ်ားႏွင့္လူနာရွင္မ်ားအတြက္ၿဖစ္ပါသည္။ထင္သာျမင္သာေသာအၿဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိုအရင္းတည္ကာ မီးေမာင္းထိုးျပသြားခ်င္းသာၿဖစ္ပါသည္။
2. ဆရာသမားေျပာတဲ့ သတင္းသမားဒီသတင္းမ်ိုဳးမေရးလို့ဘယ္သတင္းမ်ိးေရးမွာလဲ ဆိုတာကေတာ့ သိပ္မဟုတ္ေသးပါ။ နည္းနည္းေစာ္ကားသလိုျဖစ္ေနသည္ဟုထင္ပါသည္။ဒီလိုသတင္းမ်ိဳး (အမွတ္မမွားရင္)ယခင္က မထည့္ ဳကပါ။ယခုမွသာ ဖတ္ရျခင္းၿဖစ္ပါသည္။
3. မိခင္ထံမွသတင္းသည္လည္းခိုင္မာေသာသက္ေသတစ္ခုဟုယူဆပါသည္။မိခင္သည္ေဆးရံုႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အမ်ားဆံုးဆက္ဆံေနခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့ အက်ိဳးမရွိေသာ Comments ဟုသံုးသြား ျခင္းကိုေျပာခ်င္ပါသည္။ မွန္ပါသည္။ဆရာသမားအတြက္ေတာ့အက်ိဳးမရွိနိုင္ပါ။
သို့ေသာ္အျခားသူမ်ားအတြက္ေတာ့အက်ိဳးရွိနိုင္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ေဆးရံုမ်ားမွ ခံစားမွူမ်ားျဖင့္အိမ္ျပန္လာရသူမ်ားအတြက္။

ဆရာသမားအေနနွင့္စိတ္ကုန္ေနလ်င္မဖတ္ပါနွင့္။ ကၽြၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆရာသမားကိုစိတ္ကုန္သြားသၿဖင့္ ၀င္ေ၇ာက္မေရးေတာ့ပါ။

kyiphyu said...

တရားဥပေဒ၊ ေဆးပညာ၊ မီဒီယာကိုသိပ္နားလည္လွခ်ည္ရဲ႕ေတာ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္႔ထက္ပညာရွိ၊၀ါရွိတဲ႔လူၾကီးမ်ားနဲ႔၀င္ေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုရေလာက္ေအာင္လည္း မၾကြယ္္၀ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ေသသြားတဲ႔ေကာင္မေလးသာ ဒီေဆာင္းပါးကိုေရးတဲ႔ ဆရာရဲ႕ သမီးေလးသာျဖစ္ခဲ႔မယ္ဆို ဆရာဒီလိုေစ႔ေစ႔ေပါက္ေပါက္စဥ္းစားျပီး ေရးႏိုင္ပါ႔မလားဆိုတာေလးေတာ႔ သိခ်င္ပါတယ္။

Latt Thakhin said...

ဆရာေျပာတာ ေထာက္ျပတာကို သေဘာတူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗမာျပည္က မီဒီယာ အလုပ္အေၾကာင္းေလး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီသတင္းက တဖက္တည္း ျဖစ္ေနတာ ဟုတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူထုေအာ္သံ၊ အယ္ဒီတာ့ထံ ေပးစာ ဆိုတဲ႔ သေဘာပါ။ သတင္းအဖြဲ႔က ၂ ဖက္ အသံပါရမယ္ ဆိုတာကို နားလည္ပါတယ္။ ၾကိဳးလဲ ၾကိဳးစားၾကည့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္၀င္းကိုလဲ သြားေမးထားတယ္။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ သူတို႔ အတည္ျပဳဖို႔ ၾကိဳးစားမယ္လို႔ သတင္းသမားျဖစ္တဲ႔ က်မ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗမာျပည္မွာက တခုခု ျဖစ္လာရင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ဆိုတာကလဲ ဖံုးမႏိုင္ဖိမရ ျဖစ္မွ ဟန္ျပစစ္တာ။ စာရင္းဇယား ဆိုတာကလဲ သိၾကားမင္းကို သြားေတာင္းရမလို။ အခုလို အေၾကာင္းအရာ တခုဟာ အႏၱရာယ္ၾကီးမွန္း သတင္းသမားတိုင္း သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာသိတဲ႔ အတိုင္း ဗမာျပည္မွာ သတင္းကို ဘက္ညီ သတင္းျဖစ္ဖို႔ အင္မတန္မွ ခက္ခဲပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး လူထုကို ရွင္းလင္းရေတာ့မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ က်မသိသေလာက္ ဗမာျပည္မွာ ျပည္သူလူထု ဘာျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရက အေရးလုပ္ ရွင္းတာ မေတြ႔ဖူးေပါင္။ မီဒီယာေတြကေတာ့ စနစ္တက် စံုစမ္းစစ္ေဆးလို႔ အေျဖထြက္လာလို႔ မွားတယ္ ဆိုရင္လဲ အယ္ဒီတာ အဖြဲ႔က ေတာင္းပန္ဖို႔ အဆင္သင့္ဘဲလို႔ က်မ ယံုၾကည္ပါတယ္။

soe said...

မင္းကဆရာၾကီးလား ?
မေရာင္ရာဆီလူးမေနနဲ့
ေသတဲ့သူကေသကုန္ၿပီ
အမ်ားအက်ိဴးအတြက္စဥ္းစားပါ
ျပသနာရဲ့အရင္းအျမစ္က ဆရာ၀န္ေတြ
လူနာေတြအေပၚမွာ လံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္ေပးျပီး
စစ္ေဆးမႈမရွိျခင္းပဲ။
မင္းရဲ့သမီးဆိုဘယ္လိုခံစားရမလဲ?
ကုိယ္ခ်င္းစာၾကည့္ပါ
တကယ့္အေျခအေနအမွန္ကို မယံုဘူးဆိုရင္
မင္းရဲ့ သား(သိ့ု)သမီးကို အံဲဒီေဆးရံုေဆးခန္းေတြမွာ
စစ္ေဆးခံၾကည့္ပါ။

Ye-Mon said...

ပထမဆံုး ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုတာက လူမႈေရးရႈေထာင့္ (social perspective) အျမင္ကို ကြ်န္ေတာ့္ ဘေလာက္ပို႔စ္မွာ မေရးခဲ့ပါ။ မိမိအျမင္ကို အက်ဥ္းရံုးေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ လူနာရွင္ မိသားစုဟာ မိမိရဲ႕ မိသားစု၀င္တစ္ဦး - သမီး၊ အစ္မ၊ ညီမ တစ္ေယာက္ ဆံုးရံႈးသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အစားထိုးလို႔ မရႏိုင္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါကို လံုး၀ ေစာဒက မတက္လိုပါ။

ဘေလာက္ပို႔စ္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥပေဒေရွ႕ကေန တင္ႀကိဳအဆံုးအျဖတ္ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ကိုဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္ သတင္းတင္ျပပံုကို ေ၀ဖန္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စြတ္စြဲသူနဲ႔ စြတ္စြဲခံရသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ရွိလာရာမွာ တစ္ဖက္တည္း၏ အယူအဆကိုခ်ည္းယူကာ သတင္းတင္ျပသြားျခင္းက မမွ်တႏိုင္ပါ။

ထို႔ထက္ပို၍ အေရးႀကီးသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ထင္ေသာ ကိစၥမွာ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းျမင့္လာေစဖို႔ အတြက္ လူတိုင္း ( က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသာမက၊ လူနာ ႏွင့္ လူနာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား ) ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိေစေရးျဖစ္ပါသည္။ အခု ဘေလာက္ပို႔စ္တြင္ မွတ္ခ်က္ ၂၀ ေက်ာ္ ေရးသားလာၾကျခင္းမ်ိဳးသည္ လူတိုင္း ပါ၀င္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပါ၀င္လိုၾကေၾကာင္းကို ျပေနသည့္ အေကာင္းဆံုး သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ေနာက္ထပ္ပို႔စ္တြင္ အက်ယ္ေဆြးေႏြးပါမည္။

တကၠသိုလ္ လွမြန္

soe said...

Firstly, I don't think it is not a right time to blame journals for not compliance with law and regulation to make justification. Instead we have to welcome its hard work to make appear this kind of sad story in public awareness.
I believe your post shall pursuade public attention to be deviate from root cause of the sad loss.
It is only the tip of the ice. We have heard quite lots of similar sad stories through the painful victims who did not speak as loud as it is now.
Don't try to pretend not to know the real situations in our community in Myanmar regarding health cares.

Dr.Nay Oo (Burma) said...

:-(

အခုကိစၥကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၾကည့္ စဥ္းစားၾကည့္ပါတယ္။ သာမန္အရပ္သားေတြ အေနနဲ႔ ထင္ျမင္ေျပာဆိုခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။
တကယ့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ နားလည္သူေတြရဲ႔႕ တရားဝင္ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြ မေတြ႔ရတာေၾကာင့္ အျဖစ္အပ်က္ အမွန္ရယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ခက္ေနပါေသးတယ္။ မနက္ဖန္ ၂၆-၁၁-၁၀၀၉ မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွာ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ထိုင္ၿပီး လိုအပ္သလို စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဆးပညာမွာ လိုအပ္တဲ့ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္၊ လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ စည္းကမ္း၊နည္းလမ္းေတြဟာ အတိအက် ရွိၿပီးသားပါ။ တကယ္ ေပါ့ေလ်ာ့ မွားယြင္း အရည္အခ်င္း မျပည့္မီ မႈေတြကို ဆုံးျဖတ္ အေရးယူ နိုင္တဲ့ ေဆးေကာင္စီလည္း ရွိပါတယ္။ တစုံတရာ အေသအခ်ာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ မရွိေသးပဲနဲ႔ ဆရာဝန္အမွားေၾကာင့္ ဆိုတဲ့ အသုံးအနႈန္းမ်ဳိး ကို မသုံးသင့္ၾကပါဘူးလို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။ မီဒီယာရဲ႕ေကာင္းမႈေၾကာင့္ အခုကိစၥဟာ အေတာ္ျပန္႔နွ့ံသြားၿပီမို႔ အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖၚဖို႔ ပိုသတိရွိၾကမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား ေဆးပညာရဲ႕အတိအက် ျပဌာန္းထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြ အရ အျပစ္တစုံတရာ မရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ရင္ႀကိဳတင္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ထင္ျမင္ထားမႈေတြဟာ ပညာရွင္ေတြကို ထိခိုက္နာၾကင္ေစခဲ့တာမို႔ ဘယ္သူေတြက ဘယ္ေလာက္တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းေပး ၾကမလဲ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေစခ်င္ပါတယ္။
လူနာရွင္ရဲ႔႕ ရင္နင့္ဖြယ္ ခံစားရတဲ့ ေျဖမဆည္နို္င္မႈကို ခံစားနားလည္မိသလိုပဲ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဆးပညာအေပၚ အယုံအၾကည္ လုံးဝ ကင္းမဲ့ သြားတာမ်ဳိး၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မကုေတာ့ဘူး၊ အိမ္မွာပဲ အေသခံေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အဆင္ျခင္မဲ့ တရားေသ ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ၾကတာမ်ဳိးေတြကို ၾကားေတြ႔ရလို႔ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။

Primum non cere said...
This comment has been removed by the author.
အလွတရား said...

ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဖတ္ရတာ ေကာင္းပါတယ္။ ထူးျခားမႈကေတာ့ ေဆးပညာက်င့္၀တ္ကုိ အျငင္းပြားတဲ့ ကိစၥမယ္ ေထာက္ျပတဲ့ စာနယ္ဇင္း ေတြရဲ႔ က်င့္၀တ္ကုိပါ ျပန္သုံးသပ္ရမလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥပဲ။

၁)က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ၾကီးမွာ ဟာကြက္ေတြရွိေနတယ္။
၂)..စာနယ္ဇင္းေတြမွာေရာ...?
၃)..
၄)..
၅)ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဖတ္ခြင့္ရလုိ႔ ဆရာတကၠသုိလ္လွမြန္ နဲ႔ ကြန္မန္႔ရွင္မ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ak said...

To others/(ယခုေရးသားေနသည္မ်ားမွာ မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ "တိုင္းျပည္၏ မ်က္စိႏွင့္ နားသဖြယ္ျဖစ္ေသာ

သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕၏ သတင္းေဆာင္းပါး ေရးသားသူမ်ားက ဥပေဒေရွ႕က တင္ႀကိဳ၍ အဆံုးအျဖတ္ေပးေနျခင္းသည္

တရားစည္းေဘာင္လြတ္ေနေၾကာင္း"ကို ေထာက္ခံေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးပညာက်င့္၀တ္ကို၊ အျပစ္က်ဴးလြန္သည္ဟု

စြပ္စြဲထားေသာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆးရုံကို ကာကြယ္ေရးသားေနျခင္း လံုး၀ (လံုး၀) မဟုတ္ပါ)
To moestar :)/ ၃.အခ်ိန္မယူဘဲ အေရးအသား ေလာၾကီးသြားသျဖင့္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ မိခင္၏ စကားကုိ သက္ေသအျဖစ္ မယူႏိုင္ဟု

မေရးခဲ့ပါ။ "မိခင္က သားသမီးေဇာနဲ့ စြတ္စြဲတာ ေျပာဆိုတာ" ဟူေသာ ေဆာင္းပါးရွင္၏ မူလ ေရးသားထားခ်က္အေပၚေ၀ ဖန္ထားသျဖင့္

မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ရွာေဖြမေတြ႔ျခင္းပါ။ ရွာေဖြေပးပါခင္ဗ်ား။ (hearsay evidence ကို ဆက္လက္စစ္ေဆးရမွာက သက္သက္ပါ law court

မွာေတာ့ တရားမ၀င္ေၾကာင္းပါ)
၂.ဟုတ္ကဲ့။ မထည့္ခဲ့ၾကပါ။ ေရွးအဆက္ဆက္ သတင္းသမားမ်ား မထည့္ခ်င္ မေနပါ။ စိစစ္ေရးက ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ ခင္ဗ်ား။ ထိုေၾကာင့္

ေက်းဇူးရွင္ကင္ေပတုိင္ကို မေမ့သင့္ေၾကာင္း ႏိႈးေ ဆာ္ ေပးရျခင္းပါ (သတင္းဂ်ာနယ္ အားလံုးကို သိမ္းက်ဳံးေျပာ ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ မနက္ေစာေစာ

ေျပး၀ယ္ရေသာ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္)ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ေစာင္ေရေကာင္းေကာင္းတက္မည့္ အခြင့္အေရးပါ။

ak said...

၁.စာနယ္ဇင္းမွာလည္း စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ရွိသည္ဟု ေတာ့ ဆရာလူထုစိန္၀င္းေရးသားမႈကို မၾကာခဏ ဖတ္ဖူးပါသည္။ (Ironically, some of

those columns were in the pages of Weekly Eleven) ထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာဖို႕ေတာ့ မိမိ profession မဟုတ္ပါ။ အာေဘာ္၏ လြတ္လပ္မႈ

အက်ဥ္းအက်ယ္ကေတာ့ မိမိလိုသလို ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕ ေနုၿခင္းပါ။ အမွန္ေတာ့ အာေဘာ္ကို အခ်က္အလက္မ်ားကို ပညာညဏ္ ဆင္ျခင္ညဏ္ျဖင့္ျခံဳငံု

သံုးသပ္ထားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ဟု ယူဆပါသည္။ သည္တြင္လည္း ေရးသားသူ၏ အရည္ျပည့္၀မႈက အေရးၾကီးပါေသးသည္။

ယခုကိစ္စတြင္လည္း စကားၾကီးစကားခန္႔မ်ားကို ဖယ္ရွားပါက "ဆရာ၀န္ေတြ အက်င့္ပ်က္ေနတယ္ ဒီေဒါက္တာကိုၾကည့္" (နာမည္မပါတာပါတာ

မထူးျခားပါ သနားစရာ ကေလးမ၏ နာမည္အျပည့္အစံုပါပါသည္) ဆိုေနုၿခင္းေၾကာင့္ပါ။ေျပာသင့္တာက ကိစ္စအားလံုးရွင္းလင္းသြားမွ

"ဆရာ၀န္တစ္ခ်ဳိ႕ medical ethicsနဲ႔ မညီပါ ဟိုပစ္ဒဏ္ခ်ခံလိုက္ရတဲ့ ဆရာ၀န္ကို ၾကည့္ပါ ဒီထက္တိက်တဲ့ regulations ေတြ ရွိသင့္ပါပီ"
ဆိုတာမ်ဳိးပါ။ သတင္းအျဖစ္ထည့္သင့္ပါသည္ မွ်တေသာသတင္းတစ္ပုဒ္အျဖစ္ပါ။ ဆရာ၀န္တခ်ဳိ႕(မဟုတ္လွ်င္လည္း အမ်ားစု)

အက်င့္မေကာင္းေၾကာင္းသက္သက္ ေရးႏိုင္ပါသည္။

စိတ္ကုန္သြားသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ မူရင္းပို႔စ္တင္သူ၏ ေစတနာကို မျမင္မကန္း ရိုင္းစိုင္းမႈအတြက္ ထိုက္တန္ပါသည္။ ပထမစာပိုဒ္၏
အခ်ိန္မရလိုက္ျခင္းႏွင့္ မူရင္းအေရးအသား၏ tone & colorကိုထပ္တူက်ေအာင္ ကူးယူရျခင္းေၾကာင့္ အထိအေငါ့မ်ားပါသြားပါက

က်န္စာဖတ္သူမ်ား ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ အားလံုးကို ေဒါသမသင့္ေစလိုပါ။
၀င္ေရာက္မေရးသားေတာ့ျခင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ရျပန္ပါသည္။ လူၾကီးမင္း၏ အခြင့္အေရးကိုေတာ့ မပိတ္ပင္လိုပါ။

ဆက္လက္ေရးသားလိုပါကလည္း ေဆးပညာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမ်ား ေလ့လာကာ ေရးသားႏိုင္ပါေစ။

Aung said...

တကယ္လို့ ဆရာသာ စာနယ္ဇင္း သမား တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီလိုသတင္းမ်ိဳးကို ဆရာ ဘယ္လိုမ်ား တင္ျပမွာလဲ သိခ်င္ပါတယ္...
ွဆရာတင္ျပသလို အခ်က္အလက္ေတြရေအာင္ ဆရာ စာနယ္ဇင္းသမား တစ္ေယာက္အေနနဲ့ လုပ္နိုင္ပါ့မလား...ကြ်န္ေတာ့္ အျမင္ကေတာ့ စာနယ္ဇင္း သမား အခုလိုေရးသားတင္ျပလို႔သာ...ဆရာျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ရွဳေထာင့္မ်ားကေန သက္ဆိုင္ရာက သိရွိျပီး လုပ္ေဆာင္ဳကမယ္ ထင္ပါတယ္...သူသာ ဒီသတင္းကို မတင္ျပခဲ့ရင္ ...ဘယ္လို ျပီးသြားမယ္ထင္ပါသလဲ ဆရာ......

mannyl said...

Good suggestion.
I want to point out the incident based on the facts I have read from her mother.
Firstly, the patient has been High Temperature for 5 previous days and even if it is diagnosed as favour of appendicitis, great surgeon will not practice the operation in terms of surgical point of view.
Secondly, the surgeon said she is very pale and pressure is low. The facts he should have to think, check and exclude the other possible causes like Dengue fever which was the cause of death.
Thirdly, the surgeon came to see her in post operative period only once even though her condition was extremely and unexpectedly deteriorated. It should be the multi-involving team management.
Fourthly, Hospital had the meetings and admitted that was their fault.
I can see some missing care and negligence in terms of doctor patient relationship.
That case should be properly conducted and questioned to proceed the enquiry to find out the cause. But it seemed to be doctor's.
In terms of Journalism, I think they should ask and interview almost everyone involving in the incident as you said.
However, the words they mentioned in the article are those the mother said. I think it was reasonable for the ethics and they should mention the sufferer's feelings publicly.
The fact is that there is no place to complaint and no proper laws for the misconduct in Myanmar. If there is, the future incident can be protected by taking count from them and making protocols for doctor treatment.
Sadly, the parents are swallowing their sorrows quietly.
That's the fact...
Eventually, the arrow is leading back to the policy makers who govern the country.

Thaung Htike said...

ဆရာသမားေရးထားတာအရမ္းေကာင္းပါတယ္...
Middle Manလုပ္ရတာမလြယ္ဘူးထင္တယ္...
တခ်က္ေတာ့စဥ္းစားေပးရမွာက...ဂ်ာနယ္ေတြမွာပါတာ
သာအမွန္မဟုတ္ဘူး..သူ႔အေမကသားသမီးေဇာနဲ႔
စြတ္စြဲတာသာမွန္ရင္...SSCလိုအထူးကုေဆးခန္းက
မေနပါဘူး..ေသခ်ာတယ္..တရားစြဲမွာ...
အခုေတာ့ၿငိမ္ေနတယ္...ဘာၿဖစ္လို႔လို႔ထင္ပါသလဲ...
ဒါေလးပဲေမးခ်င္ပါတယ္... :)

ck said...

I wonder if that facility is certified to operate as a hospital. The hospital in-patient service is way different than outpatient clinic. Such an incident would happen if there are inadequate staffing or proper facility for the post-operative care.

kyaw said...

မ်ွမ်ွတတ ေတြးေခၚဆင္ၿခင္တတ္မွဳ၊ ဗဟုသုတ နည္းပါးမွုဳ၊ မွန္ကန္စြာဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မွုဳ ေတြ မၿပည္႔စံုေသးတဲ႔ ဒီေလာကႀကီးရဲ႔ ေနရာတစ္ခုမွာ စိတ္မခ်မ္းေၿမ႔စရာ အေႀကာင္းေတြၿဖစ္ေပၚေနတာ မဆန္းႀကယ္ဘူးလို႔ ယူဆထားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေၿဖသာႏိုင္ႀကပါလိမ္႔မယ္

Yodelling in Yangon said...

Tatkatho Hla Mon has been absolutely clear in delivering his opinion and also made it seem to have holding a fair view over this issue. But let's face the reality. We all know the limitations the media faces in our country. We all know how doctors treat their patient.As the watchdog of society, it's their responsibility and if the media doesn't point out this sickening event, how would people know of this? I believe that it's time we find the root cause of this and get rid of the problem. Is media, based on mere bias, deliberately attacking medical doctors? Do majority of doctors not deserve this critism? How many specialists practise not giving enough time for history taking and diagonosis? Are they majority? In public hospitals, doctors(in general) really care about their patients? My personal experience suggests me disgusting truth about the questions posted above.
Please find what I have posted yesterday in a discussion.
"This is really sick. There should be a mechanism monitoring this kind of irresponsible practice by doctors. In general,medical doctors especially so-called specialists in our country are very arrogant and just seeking for money with no or little consideration for their patients whom they consider just a money-resource. It broke my heart to find out about this sad loss of a valuable life by total negligence of a stupid doctor. IT'S A HUMAN LIFE for goodness sake! Sue him! It's not about revenge, it's about justice and about creating awareness of this sad reality in our country. My deep condolences to the grieving family. Rest In Peace little sister Khine Shoon Lei Yi. I'm terribly sorry.It's everyone's responsibility to fight and win this fight. It's not only the grieving family's fight/problem. It's OUR fight and our problem and we need to bring a solution and justice to this. Bring Justice to This! Journalists,Bloggers comrades, be responsible! Write, cry, grieve, mobilize people and fight! End this sad reality!"

Anonymous said...

လာဖတ္ပါတယ္

Anonymous said...

Patients are our customers, in fact, without them, doctors cannot survive. Customer is always right and doctors must comply with it. I hope to deliver this message to our doctors. that's all

Anonymous said...

The surgeon neglected the patient. In fact, this is not the new story. Most specialists don't give enough time for patients. When these specialists were young, they may want to become a caring and warm hearted doctors but environment changed them all. What people missing is professionals with such as FRCS or MRCS get 5 digit income in developed countries. So specialists in our country will also want to get the income to such degree. But they are in health care service and their actions have collateral damages upon our poor community.

Anonymous said...

Unethical and negligence issues are happening in all sectors in our countries. But why hand pick health industry?

Dr.Nay Oo (Burma) said...

ဒီေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံေဆးေကာင္စီက ေရႊဂုံတိုင္အထူးကု ေဆးခန္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစည္းအေဝးလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ဖို႔ အဖြဲ႔တခု“Facts finding group” ဖြဲ႔ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ၾက ေၾကာင္း တဆင့္ၾကား သိရပါတယ္။ ပဏာမ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး (PE) သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
ဒီပို႔စ္ကေတာ့ ကြန္မင့္န္ အမ်ားဆုံးတက္လာေအာင္ စိတ္ဝင္စားခံရတဲ့ ပို႔စ္တခုျဖစ္လာတယ္ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေနအထားကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ ထားရာက်တဲ့ `Kyaw' ရဲ႔႕ ကြန္မင့္န္ေလးကို သေဘာက်ပါတယ္။
“ မ်ွမ်ွတတ ေတြးေခၚဆင္ၿခင္တတ္မွဳ၊ ဗဟုသုတ နည္းပါးမွုဳ၊ မွန္ကန္စြာဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မွုဳ ေတြ မၿပည္႔စံုေသးတဲ႔ ဒီေလာကႀကီးရဲ႔ ေနရာတစ္ခုမွာ စိတ္မခ်မ္းေၿမ႔စရာ အေႀကာင္းေတြၿဖစ္ေပၚေနတာ မဆန္းႀကယ္ဘူးလို႔ ယူဆထားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေၿဖသာႏိုင္ႀကပါလိမ္႔မယ္”
ဒါေပမဲ့လည္း ေျဖသာေနရုံနဲ႔ မၿပီးနိုင္သမို႔ ေနသာေအာင္ ႀကိဳးစားခ်င္သူမ်ားရဲ႕အားတက္သေရာ ကြန္မင့္န္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားရပါတယ္။

Wai said...

I am so sorry to hear about that. I don't want to say anything about the fault. I would like to say to find out the solution for not happen similar tragedy. The loss of a person give a lot of suffering to remaining, but I wish this loss can save a lot of similar persons. May I bless you all find out the solution for it and future.

Lu Yan said...

ဂ်ာနယ္ေတြမွာပါလို႔သာ ဒီကိစၥ အျပင္ကိုထြက္လာတာပါ.
ေနာက္မို႔ဆိုသိၾကမွာေတာင္မဟုတ္ပါဘူး ..
မဟုတ္ဘူးထင္ရင္ကာယာကံရွင္ကေျဖရွင္းပါလိမ့္မယ္..
ဒီ post က သတင္းကိုဖြင့္ခ်တဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြကိုအျပစ္တင္ထားတာေတာ့မျဖစ္သင့္ပါဘူး

Anonymous said...

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ေဆာင္းပါးရွင္ဟာ ဂ်ာနယ္မွာ ေဆာင္းပါးပါလာတာကို ေ၀ဖန္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆာင္းပါးေရးတဲ့သူက နည္းမွန္လမ္းမွန္ မေရးလို႕သာ ေ၀ဖန္ထားတာပါ။

Dr.Nay Oo (Burma) said...

“ ဤေဆာင္းပါး ႏွစ္ပုဒ္၏ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Prejudice ( ဥပေဒ ေရွ႕က တင္ႀကိဳအဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္း ) တို႔ကို လံုး၀ သေဘာမတူ ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သည္ကိုေတာ့ လိႈ္က္လိႈ္က္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစဖို႔ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ျပည္သူျပည္သားအားလံုးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ပါ တာ၀န္ရွိသည္ မဟုတ္ပါလား။”
>Lu Yan : ေရာ္- ခက္ပါေသာ္ေကာ။ ကိုယ္တို႔ ဗမာခ်င္းခ်င္း ဗမာလိုေရးထားပါရက္နဲ႔ အေကာက္လြဲ ရန္ေကာဗ်ာ။

john said...
This comment has been removed by the author.
okn said...

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သည္ကိုေတာ့ လိႈ္က္လိႈ္က္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစဖို႔ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ျပည္သူျပည္သားအားလံုးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ပါ တာ၀န္ရွိသည္ မဟုတ္ပါလား။” ကုိေနဦးေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ လက္ခံပါတယ္။ တခုစဥ္းစားမိပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ပါတ္သတ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ဘက္မလုိက္(ထုံးစံပယ္ၿပီ) စုံးစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔တခု ထာဝရရွိသင့္တယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။ ကံကုန္လုိ႔ေသတယ္ဆုိၿပီ ရုိးမယ္ဖြဲ႔လုိ႔မရပါ။ လက္သစ္ဇီဝက ေတြေၾကာင့္လဲ ေသႏုိင္တာေၾကာင့္မုိ႔ပါ။ အခုကိစၥက က်ေနာ္အထင္ ေျပာရရင္ ေဗ်ာင္ျပန္ႀကီး။ အမွန္တကယ္ ဘက္မလုိက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပါတ္သတ္တဲ့ အဖြဲ႔သာရွိရင္ ကာယကံရွင္က တုိင္ႀကားလုိက္ရုံပါ။ ၿပီးမွ မီဒီယာက ေနာက္မွ ေဖၚျပရုံမွ်သာပါ။ က်ေနာ္အႀကံျပဳခ်က္ကေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ေဆးပညာရွင္မ်ားနဲ႔ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အမ်ားယုံၾကည္ေလးစားတဲ့ ပညာရွင္အဖြဲ႔ တခုလုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါတယ္။

ssshhhwe said...

မီဒီယာေတြေၿကာင့္သိရတာပါ။....ဂ်ာနယ္ကပါဆိုယင္ဘဲ
မသိ၊မရွိအေၿဖကိုရႀကမွာပါ။refer Mo လဲ history ေသခ်ာေမးဖို့လိုပါတယ္၊Patientကို surgical case or medical caseခၿြဲခားဖို.အဓီကလိုပါတယ္။အသကႀိ္ကီးငယ္မေရႊး
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဂရုစိုကၾ္ကရမွာပါ။

The Nemius said...

ႏွစ္ဖက္လံုးေတာ့ျပင္ဖို႔လုိတယ္

ေက်ာင္းမွာတုန္းကေတာ့ ေက်ာင္းသားကိုေသေအာင္ဆဲျပီး အျပင္မွာ respiration ကို full inspiration & expiration ေတာင္ဆံုးေအာင္နားမေထာင္တဲ့ ဆရာ၀န္ေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္
ဘယ္သူကမွ နတ္မ်က္စိ နတ္နားရမထားပါဘူး။
အစိုးရလခ ႏွစ္ပဲေျခာက္ျပား နဲ႔ေတာ့ ဘယ္သူကမွ မေလာက္ပါဘူး
ဒါေပမယ့္ လူနာေပၚနည္းနည္းေတာ့ အခ်ိန္ပုိေပးသင့္တယ္ ထင္တာပဲ
၂မိနစ္ေတာင္မျပည့္တဲ့လူနာၾကည့္ခ်ိန္ကေလးကို ၅မိနစ္ေလာက္ကေလးေတာ့ တုိးေပးသင့္ပါတယ္
ကၽြန္ေတာ္အေဖ Thailand မွာ ေဆးကုတုန္းက အဲဒီက ဆရာ၀န္က ေသေသခ်ာခ်ာ စမ္းပါတယ္။
ဒီကဆရာ၀န္ေတြ missed ျဖစ္သြားတဲ့ ectopic beat တစ္ခုကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။
တစ္ေနကုန္လူနာၾကည့္တဲ့အခ်ိန္ကေလးကေန နည္းနည္းဖဲ့ျပီး စာျပန္ဖတ္ရင္ ေကာင္းမွာပဲ.....
ဆရာ၀န္ေတြ ေလာဘ ေလွ်ာ့သင့္ပါတယ္
တစ္ေနကုန္ ပုိက္ဆံဘယ္ေလာက္ရမလဲေတြးျပီး ဆ.မ မရွိဘဲ ေဆးခန္းဖြင့္ေနတဲ့ H.Surgeon သူငယ္ခ်င္းေတြကုိလည္း ရင္ေမာမိတယ္.....

လူနာေတြဖက္ကလည္း ေဆးခန္းတက္ရလို႔ ပုိက္ဆံကုန္ရင္ တစ္မ်ိဳး
ပိုက္ဆံမကုန္ေအာင္ ရွိတဲ့ facilities နဲ႔ လုပ္ေပးလုိ႔ ဒီလုိျဖစ္လာရင္ လည္း ..........
appendicitis ေသခ်ာခ်င္ရင္ CT,MRI ရိုက္ပါလား intraluminal ultrasound ေတာင္ ဖတ္စာအုပ္ထဲမွာပဲျမင္ဖူးတဲ့ႏုိင္ငံမွာေနေနတာ
သူတို႔ပုိက္ဆံကုန္ျပီး အက်ိဳးမရွိျဖစ္ရတယ္ဆုိျပီး ဒီလိုလုပ္ဖို႔ေတာ့ မေကာင္းပါဘူး

ပုဂၢလိကေဆးရံုေတြကလည္း ဆရာ၀န္ၾကီးမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္း မၾကည့္ဘဲ အားလံုးအတြက္မွ်မွ်တတ စဥ္းစားသင့္တာေပါ့
ေဆးဖုိးပိုေပါင္းတာ၊ ေဆးဖုိးေစ်းက ၂ဆမကၾကီးတာေတြကလည္း
လူနာကို Operationနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းမျပတာေတြကလည္း.........

Media ေတြဖက္ကလည္းျဖစ္တာနည္းနည္း ဖြတာမ်ားမ်ားျဖစ္ေနတယ္

Law said...

ေသသြားတဲ႔လူနာဘက္ကေတာ့ ၾကီးမားၿပီးမရနိုင္ေတာ့တဲ႔ ဆံုးရံုးမူအတြက္ပူေဆြးေသာကေရာက္ခါ ေၿပာၿပခ်က္ကို စာနယ္စင္းသမားေတြက အမိအရ အခ်က္ၾကတံုးေဖၚၿပလိုက္တာ အားလံုးသိရေပမဲ့ ၊ တဖက္ကဆရာ၀န္ေလာကသားေတြကလဲ ဆရာ၀န္ေတြကို ပုတ္ခတ္လာတာကို ေၿခပလာတာကေတါ႔လွပါတယ္ ။ တရားဥပေဒဆိုတာကလဲ ကိုယ့္ေရွ႕မွာေပၚတင္သတ္သြားတာကို ေတာင္မွေရွ႕ေနငွားၿပီး ၿပန္္လည္ေၿခပခြင္႔ရေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ ေရွးပေ၀နသီထဲကရိုးေနပါၿပီ ၊ အဲဒါကိုေတာ့လက္ မခံခ်င္ေပမဲ႔ လူတိုင္းလုပ္ေနၾကတဲ႕အလုပ္ၿဖစ္ေနၿပီေလ ။ တရားဥပေဒဆိုတာ မတရားတာကို တရားေအာင္လုပ္ေနၾကသူေတြဆိုတာ တရားရံုးမွာရင္ႏွင္႔ေအာင္ခံစားဘူးသူေတြ ူြသိၾကပါတယ္ ။ တရားဥပေဒဆိုတာလဲလူေတြ မတရားတာလုပ္လို႔ေပၚလာတာဆိုေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ ။
ေအာ္ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ေသၿပီးသြားတဲ့လူေတြေကာ၊ မေသေသးဘဲဒုကၡေရာက္ေနရသူေတြေကာ၊ အားလံုး အားလံုး က်မ္းမာစြာ တရားမ်တစြာ ရပ္တည္ေနနိုင္ၾကပါေစ ............။

....ေလာက....

Anonymous said...

စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။

Anonymous said...

သိပ္စိတ္ပ်က္မိပါတယ္ ။

Anonymous said...

ေဒါက္တာေနဦးေျပာတဲ့..
"Facts finding group " မွတရားမွ်မွ်တတ
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစ..။

Anonymous said...

စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။

Koolstar said...

ဆရာ လွမြန္ ေရးသြားတာ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ဓမၼဓိဌာန္ လည္းက်တယ္။ ေအာက္က ကြန္မန္႔ေတြကို ဖတ္ရတာေတာ့ အမုန္းတရားကို ေတြ႕ေနရသလိုပဲ။ ၿငိမ္ေနရတာ ၾကာၿပီ။ ဘယ္သူ႕တုန္းကလဲ ဘယ္လို ျဖစ္တာ။ အခု အခြင့္သာၿပီ။ ဆြမ္းႀကီး ဝုိင္းေလာင္းၾကစို႔ ဆိုတဲ့ ကြန္မန္႔ေတြလဲ ဖတ္ရပါတယ္။ မူရင္းပို႔စ္က ဘယ္သူမွားတယ္ ဘယ္သူမွန္တယ္ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သတင္းမီဒီယာေတြ အေနနဲ႔ ကာယကံရွင္ေတြ ထိခိုက္မႈ မရွိေအာင္ ဘယ္လို ေရးသားၾကမလဲ ဆိုတာကို သံုးသပ္ထားတာ လို႔ က်ေနာ္ ထင္တယ္။ ဒီတစ္ေယာက္ကို မွားမွားမွန္မွန္ စံျပ အျပစ္ေပးလိုက္၊ က်န္တဲ့ ဆရာဝန္ေတြ အကုန္ ေၾကာက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚေတြေတာ့ မရွိသင့္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ ထင္တယ္။ အဲလို ေတြးေခၚေနလည္း လက္ေတြ႕မွာ ေျပာင္းလဲ မလာပါဘူး။ တရားဥပေဒရဲ့သေဘာက တကယ္ အျပစ္မရွိတဲ့သူ တစ္ေယာက္ အျပစ္မက်ေစေရး လည္း ပါတာပဲ။ စံႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရာမွာ ဒီႏုိင္ငံမွာ ရႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာၿပီး ေျပာသင့္တယ္။ လူတုိင္းဟာ ကိုယ့္ professional ကိုယ္ ရွိတာမို႔ professional အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ ရွိစြာနဲ႔ ဆက္ဆံနားလည္မႈ ေပးႏုိင္ပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္

Swe Swe said...

It is very good to be able to know different perspectives of different people. Thanks for raising this, saya.
Media has a great influencial role over and so should be very careful on what they give to their audience. Even a small words can change the life of a person. ေသဆံုးသြားတဲ့သမီးေလးနဲ႔ က်န္ရစ္သူမိသားစုကို ကိုယ္ခ်င္းစာနားလည္ ခံစားေပးမိပါတယ္။ သမီးေလးေသဆံုးသြားမွဳဟာ အခ်ည္းႏွီးအလဟသ မျဖစ္ပါဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူမွန္တယ္၊ ဘယ္သူမွားတယ္၊ ဘယ္သူ႔အျပစ္လို႔ အတိအက်မေျပာႏို္င္ေသးေပမယ့္ အနည္းဆံုးေတာ့ အျခားသူေတြအတြက္ ေကာင္းတဲ့အေျပာင္းအလဲေလးေတြျဖစ္လာမယ့္အေနအထားကို ေမွ်ာ္မွန္းမိပါတယ္။ အမွန္တရားက လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါေစ။

1 said...

သတင္းမျဖစ္ဘဲနဲ႕သတင္းရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အမွားယြင္းတစ္ခု႕အတြက္ေပးဆပ္လိုက္ရတဲ႕ အသက္ေတြဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲဆိုတာ ကိုသတိထားမိပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ မီဒီယာေတြရဲ႕ မီးေမာင္းထိုးျပမူကိုအရွိန္အဟုန္နဲ႕ေျပာင္းလည္းေနတဲ႕ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕အတူ အသာတၾကည္ပဲ လက္ခံရပါမယ္။ တဘက္သတ္ၾကတယ္ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အကယ္လို႕ journalist က သြားview ရင္ေကာ ေဆးရံုက တာ၀န္ရွိသူေတြက အသာတၾကည္ လက္ခံဖိတ္ေခၚမွာ လား? ဒါမွမဟုတ္ သူတိုရဲ႕ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနတဲ႕ ဗ်ဴရိုကရက္ေအာက္မွာ ျပန္ၾကားေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ အဖြဲ႕ မရွိလို႕လား။ ဒါမွမဟုတ္ အေမွာင္ခ်တာလား။ဒါမွမဟုတ္ ...........အဲ႕ဒီအေၾကာင္းအရာကို လူမႈေရးရႈေထာင္႕ကေရးရေတာ႔ဘူးလား? ပိတ္ဆို႕လွ်စ္လွ်ဴရႈျပီးေက်ာက္ေခတ္ကို ေခၚမွာလား။ဒါမွမဟုတ္ journalist ေတြက စည္းေဘာင္းေက်ာ္တာလား။ ကၽေတာ္ကေတာ႕ယဥ္ေက်းတဲ႕ 21ရာစုနဲ႕ အတူ စီးေမ်ာခ်င္တယ္။

Empathy said...

I recommend all the comments which are on the SIDES OF PATIENTS AND JOURNALS.

to ak > plz dont say 'emotion is not important' are you one of the human being? hope u can feel the meaning of life.

moestar said...

၀င္မေရးေတာ့ဘူးလို့ဆံုးျဖတ္ထားေပမယ့္လည္းျငိမ္မေနတတ္ေသာ
အက်င့္ေၾကာင့္ ၀င္ေရးလိုက္ပါအံုးမယ္။
ဟို ခပ္ေဳကာင္ေဳကာင္လူ ၀င္ျပီး ဘာမသိညာမသိ ဆရာဳကီးလုပ္လည္း ခြင့္လြတ္ထားပါတယ္။ လက္သညး္ဆိတ္လို့ လက္ထိပ္နာသြားလား မသိ။ ထားပါေတာ့.

ေလာေလာဆယ္ ဂ်ာနယ္ေတြမွန္တယ္မွားတယ္ဆိုတာ အသာထားလိုက္ပါအံဳး။


ဆရာ၀န္ဳကီးေတြနဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ေဆးရံု ဳကီးေတြကို ကိုယ့္ေငြနဲ့ကိုယ္ေအာက္က်ခံ ျပီးဆက္ဆံေနရတဲ့ လူအမ်ားစုဟာ ဒီလိုသတင္းမ်ိဳး ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွ ပါလာ ေတာ့ ခံစားခ်က္ထပ္တူက်ျပီး စိတ္၀င္စားလာဳကတာပါ။ ဒါကို ေပးထားတဲ့ commentအမ်ားစုက သက္ေသျပေနပါတယ္။ မေက်မနပ္ထုတ္ေဖၚေျပာလာၾကတာေတြက သာဓကေတြေပါ့။အမွန္တရားဟာဘယ္ဘက္ကလည္း ဆိုေတာေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ခုဆုိရင္စံုစမ္းေရးေတြဘာေတြေတာင္လုပ္ေနျပီဆိုေတာ့ ထိေရာက္တယ္ေျပာရမွာေပါ့။အရင္ကမၾကားဘူးတဲ့ တိုးတက္မွဳေတြေပါ့ဗ်ာ။
( ဒါဆိုဒီမွာမကုနဲ့ နိုင္ငံျခားသြားကုလို့ေတာ့ မေငါ့လိုက္နဲ့ဦး။ က်ေနာ္တို့အမ်ားစု ဟာ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလွပါတယ္)

ဒါဆိုရင္ ဒီလိုသတင္းမ်ိုဳး ဟာ အမ်ားစုအတြက္ အက်ိုးျပဳတယ္ဆိုတာကို မ်က္စိတ္မွိတ္ျပီး ျငင္းဆန္ေနလို့မရပါဘူး။ ဳကိုဆိုေနရမယ့္သတင္းေတြပါ။

မျပည့္စံုေသးတဲ့ ။အသက္မ၀င္တဲ့ဥပေဒေတြနဲ့ ကိုင္ေပါက္ရမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ေသးဘူးလို့ လည္း ယူဆမိပါတယ္။
(ဒီက ဥပေဒအေဳကာင္း ေဆြးေနြးခ်င္စိတ္မရွိလို့ မေဆြးေႏြးတာပါဆရာသမားတို့ေရ။ေဆးပညာကေတာ့ ဗိစပ္၇ြက္အေၾကာင္းေလာက္ေတာ့နားလည္ပါတယ္ခင္ဗ်ား)

ပိုမိုတိုးတက္ေသာ က်န္းမာေရးစနစ္ အျမန္ေပၚေပါက္လာပါေစဟု အိပ္္မက္မက္ရင္း။။

April18/Nov18 said...

ဆရာေျပာတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေထာက္ခံပါတယ္။ Accused ေလာက္ပဲ သံုးစြဲသင့္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္အေၾကာင္းကိုေတာ့ အတိအက် ေသခ်ာမသိေပမယ့္..အဲဒီေဆးရံုကေတာ့..၀န္ေဆာင္မႈတအားညံ့ပါတယ္။

ကိုယ္ေတြ႕မို႕ပါ။ ညီမရဲ႕ အဘြားလည္း အဲဒီမွာပဲ ဆံုးခဲ့ရတာပါ။ Personal case ကိုေျပာတာမဟုတ္ပါ။ အဘြားဆိုေတာ့ အသက္ကလည္း ၾကီးျပီးျဖစ္လို႕ စိတ္ကိုေျဖခဲ့ေပမယ့္..၀န္ေဆာင္မႈကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို ဆိုး၀ါးပါတယ္။ တာ၀န္က် MO ေတြနဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ထမ္းေတြက ၀တ္ေက်တန္းေက် အစိုးရေဆးရံု ေဆးခန္းႏွင့္ မျခားတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေလာက္ပဲရပါတယ္။ မလိုအပ္တဲ့ ေဆးေတြ၀ယ္ခိုင္းျပီး..ျပန္သြင္းလို႕လည္းမရနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ပိုက္ဆံကုန္ခဲ့ရပါတယ္။ Emergency အေနနဲ႕ေရာက္လာတဲ့လူနာကို. ခုတင္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိရက္နဲ႕ ဟိုမွာ ထားမလိုလို ဒီမွာထားမလိုလိုနဲ႕ အခ်ိန္ဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ေဆးရံုရဲ႕၀န္ေဆာင္မႈကိုေတာ့ လံုး၀ေက်နပ္စရာမရွိပါ။

demoncrazy said...

ကြန္မန္းေတြေပးထားတာေတာ့စံုေနပါျပီ... ပုိ႕စ္တင္တဲ့လူလဲ ျပန္ရွင္းျပရ..မေက်မနပ္ ျပန္ေဆာ္လုိက္ရနဲ႕ပင္ပန္းလွျပီေပါ့..ဟုတ္လား..လူတစ္ေယာက္ကုိပုိ႕စ္ ကုိေသခ်ာမဖတ္ပဲ ေဝဖန္ရေကာင္းလားဆုိျပီး ေဆာ္ထားတာေတြ႕တယ္..ကၽြန္ေတာ့ 11 ဂ်ာနယ္ဖတ္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာေဆးရံုက တာဝန္ရွိသူေတြက ဘာမွေျပာပုိင္ခြင့္မရွိပါဘူးဆုိျပီး ျငင္းလႊတ္တယ္လုိ႕ေဖာ္ျပထားပါတယ္..ဒါကုိဆရာက ေသခ်ာမ်ားမဖတ္မိလုိ႕ မီဒီယာကုိ တစ္ဖတ္သတ္ေရးထားသေယာင္ေယာင္ ေဖာ္ျပထားတာလားခင္ဗ်ာ..။ ေနာက္တစ္ခါ ကြန္မန္းေပးသူေတြထဲက ဝင္းေပၚေမာင္ ဆုိတာ Hope Center လုိ ပရဟိတနဲ႕ ပညာဒါနလုပ္တဲ့ ေက်ာင္းေတြ ေနာက္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ NGO ပံုစံ လူငယ္ေတြစုလုပ္ တဲ့ေနရာေတြမွာ လူတတ္ၾကီးလုိလုပ္ျပီး ပုိက္ဆံေတြလိမ္လိမ္သြားတဲ့ ဝင္းေဖေမာင္ ၾကီးမ်ားျဖစ္ေနမလားမသိဘူးေနာ္..။
မီဒီယာသမားေတာ့မဟုတ္ဘူး ဒါေပမဲ့ မီဒီယာကုိ စိတ္ဝင္စားျပီးအားေပးတဲ့တစ္ေယာက္ပါ..။ ကုိယ့္ဘက္ကုိယ္ယက္ျပီး ေျပာလာမယ္ဆုိရင္ေတာ့...

Primum non cere said...

I am not sure this post will be able to view in Myanmar but just in case please also comment about it! thanks :)

The faces of two HIV positive patients

Mizzima News – I would like to tell you the stories of two hapless and vulnerable HIV patients in Burma.

The first is a female farmer hailing from Magwe Division. She contracted the deadly virus from a blood transfusion after being admitted to a hospital for a miscarriage. Not knowing how she contracted HIV, she accused her husband of having unprotected extra-marital sex. She did not accept her husband's protestations and continued with her accusations against him.

The truth only set in once two visitors appeared at their home with frail bodies covered with sores. They had come to apologize and disclose that they had donated blood to the hospital before learning of their own HIV positive status. Both husband and wife were shocked and stunned. Our network member, Ko Parlay, then visited them and provided counseling services. After that, they were sent to me.

In this way, this lady reached me in Rangoon. She had no place to stay. Staying at a monastery was not convenient, so she was sent to a home owned by my father and to the AZG clinic run by Medicines Sans Frontier (MSF) – where she was provided with ARV, an HIV medication.

Initially, the medicine drove her insane. She would run through the streets naked.

At the time of the blood transfusion she received six bottles of blood. The hospital charged 20,000 kyats (US$ 20) for a screening test per bottle. So, she had to pay a total of 120,000 kyats to the hospital for this service.

"I can't understand. I can't understand the virus infected me through the blood transfusion. You said the virus infected me through a blood transfusion. It means I bought this disease with my 120,000 kyats," she told me.

Unfortunately, as I came to learn, the tainted blood was in a 'window period' with no detectable anti-bodies at the time of the screening test.

The second story I wish to relate involves a little child. He was only five when I met him, and had also contracted the virus through a blood transfusion. He was so lovely. His father is a Lance Corporal and his mother a school teacher. He had been admitted to Mingaladon Military Hospital with dengue fever.

His blood donor was a friend of his father’s and an individual donor on some 60 previous occasions. But no one knew he had unprotected sex with a sex worker before he gave his blood to this little child. The blood donor did not reveal the incidence to the doctors on duty, and the blood of such a well-known and regular donor was assumed to be safe.

A blame game ensued between the child's father and doctors. The hospital claimed the parents had infected the child.

I rushed with the parents to the National Blood Test Centre in order to protect them from an incorrect blood test report by the hospital. The subsequent blood tests came back negative.

I assisted them in suing the doctors and lodging a complaint with a child rights organization.

Eventually, his nun grandmother took him from us, saying everything that had happened to him was due to his pre-determined destiny. I was taken aback by the passivism of our people.

These stories are but two of the multitude of cases that have been brought to by attention.

(The writer is a member of the ....... and a leading member of an HIV/AIDS awareness program)

Anonymous said...

sorry to hear that story. the first patient should sue the hospital for charging 20000 kyats per bottle for testing HIV

ak said...

to Empathy/ ကၽြန္ေတာ္၏ ဒုတိယေျမာက္ comment တြင္ စာေရးေလာၾကီးသြားမႈအတြက္ ေတာင္းပန္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံလည္း

ရွင္းလင္းထားပါသည္။ အကို ေက်ာ္ဖတ္သြားမိသျဖင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေသဆံုးသြားသူအတြက္ စာနာ၀မ္းနည္းမႈသည္ (ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္)

လူတိုင္းလူတိုင္းတြင္ ရွိျပီးျဖစ္ေနသည္ဟူေသာ ခံယူျခင္း၊ ေဆာင္းပါးရွင္ေျပာလိုသည္မွာ ထိုကိစ္စ(ဆရာ၀န္မွားမမွား)မဟုတ္ျခင္း၊ ေရွ႔လူမ်ား၏

commentမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ commentမ်ားတြင္ မေရးသားမိေတာ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ak said...

to Moestar/ personal attack မ်ားစိတ္မပါေတာ့ပါ။ ေရးသားလိုသည္မ်ား ရွင္းလင္းသြားျပီဟု ယူဆပါသည္ (ဆက္လက္ကာ

တင္ၾကိဳအျပစ္ေပးပံုဆန္ေသာ အေရးအသားကို ေထာက္ခံေသးပါလွ်င္လည္း အကို႔ကို မကန္႔ကြက္ေတာ့ပါ။ ဂ်ာနယ္မ်ားကိုေတာ့ ဆက္လက္

ကန္႕ကြက္ပါသည္) ယခု အကိုစြပ္စြဲထားေသာ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္လူမ်ဳိး (ေဆြးေႏြးထိုက္သူ) ဟုတ္မဟုတ္ အျပင္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ

(လူၾကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္) ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။(ေရးရသည္မွာ လက္ေညာင္းလွပါသည္။ ေဘးလူမ်ားလည္း နားညီးပါျပီ။) ကၽြန္ေတာ္လက္ဖက္ရည္ တိုက္ပါမည္ခင္ဗ်ား။ မွားသြားခဲ့သည့္ သူက ေတာင္းပန္ေၾကးေပါ့။ (စိတ္ကုန္သည္ဆိုေသာ အေရးအသားတစ္ခု အတြက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ဘက္မွ ေတာင္းပန္စရာ ရွိသည္ဟုု ခံယူပါသည္) လက္ထိပ္နာရန္မွာ ယခုထက္ထိ ေရးသားသူ၏

နာမည္ကို မသိပါခင္ဗ်ား မွတ္မထားမိပါ (ေစာ္ကားျခင္း မဟုတ္ပါ) facebook ဖိုရမ္မွတဆင့္ ဆရာ၀န္ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔မနက္မွ သိပါသည္ခင္ဗ်ား။ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်င္(ရဲ)မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Anonymous said...

ကၽြန္ေတာ္တို႕တေတြဟာ လူနာေတြကို အခုထက္ပိုျပီးေကာင္းတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးႏိုင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မေပးၾကပါဘူး။ အဲဒါက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ပါ။ အဲဒါကို ဘယ္သူမွလည္း မျပင္ၾကဘူး။ ဂ်ာနယ္ေတြက ေဆာ္ေတာ့လည္း တကယ္တမ္း တာ၀န္ရိွသူေတြက တစ္လံုးတစ္ေလမွ ၀င္မေျပာၾကဘူး။ လႊတ္ေပးထားၾကတယ္။ သူတို႕တစ္ေတြသာ ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းရင္ အခုလို မလိုအပ္ဘဲ comment ၆၆ ခု ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရိွဘူး။ အျမင္မေတာ္သူေတြက ၀င္ေရာက္ကာကြယ္ေပးေနရတာ ၾကည့္လို႕မေကာင္းပါဘူး။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြေလာက္ ဥာဏ္မျမင့္ၾကေတာ့ သူတို႕တတ္သေလာက္ေတာ့ ေ၀ဖန္ၾကမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘက္က အားနည္းခ်က္ေတြရိွေနေတာ့လည္း ဘယ္တတ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ ခံရမွာေပါ့။ သူတို႕က ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ေကာင္းေစခ်င္လို႕ေျပာေနၾကတာ လို႕ပဲ ျမင္ပါတယ္။

john said...

ကုိဘေလာ့ ၈ါ ေျပာတဲ့ဂ်ာနယ္ကုိဖတ္ၾကည့္ေတာ့ေဆးရုံကိုဖုန္းဆက္ေမးေတာ့ ဘာမွျပန္မေျပာဘူးလုိ့ဆုိပါလားဗ်..ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ခင္ဗ်ားလဲ ဆရာ၀န္ဆုိေတာ့ ဆရာ၀န္ဘက္က နာတာျဖစ္မွာပါ.ေက်ာင္းတုံးကဒိဆရာနဲ့သင္ဘူးခဲ့ျပီးပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ယုံျကည္လုိ့လဲ ေနမွာေပါ့..တခါ တေလ မွားတတ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အထူးကု ဆရာ၀န္ဘြဲ ့ခံထားျပီးေတာ့ခြဲခန္းထဲကထြက္လာတဲ့လူနာ အေျခအေနမေကာင္းတာကုိဘာလုိ့ တခါ တည္း ျကည္ ့ျပီး မ်က္ကြယ္ျပဳသြားရတာလဲ..ဂ်ာနယ္ က သာ ေဖာ္ ထုတ္မေရးဘူးဆုိရင္ ဘယ္သူမွသိမွာမဟုတ္ဘူး..ဂ်ာနယ္ သတငိးသမား အေရးမတတ္ဘူးဆုိသည့္တုိင္ေအာင္ ..ျမန္မာျပည္မွာ သတင္းစာသင္တန္းေက်ာင္းဆုိတာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရ်ိတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာလူတုိင္းသိပါတယ္ .ဒါေပမယ့္ ဆရာ၀န္ျကီး တုိ့ ၇ဲ့ ေဆးေက်ာင္းေတာ္ျကီးကေတာ့ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတည္းကရွိေနခဲ့တာေနာ့္ အထူးကုဆုိသူေတြ ဟာလဲ FRCS .MRCS ဆုိတာေတြ ခ်ည္းဘဲေနာ့္ ဒိေတာ့ သတင္းသမားအေရးမတတ္တာ မဆန္းပါဘူး...သူ့မွာ ဆရာ၀န္ျကီးတုိ့လုိ သင္တန္းေက်ာင္းမွမရွိ ဘဲ.ဒါေတာင္ သူ့ တာ၀န္ေက်လုိ့ သိျကရတာ..
အေပါ ္က ေကာ္မန့္ တစ္ခုမွာဖတ္လုိက္ရတာက အဲဒိဆရာ၀န္ျကီး က တရုတ္ျပည္သြားေနတယ္ေျပာတယ္ .အခုေ၇ာ ျပန္လာျပိလား ျပန္မလာဘဲတခါတည္းထြက္ေျပးသြားျပီလား.....တရုတ္ျပည္သြားဘုိ့အလုပ္ရွုပ္ေနတာနဲ့လူနာကုိမျကည့္အားခဲ့တာလား...လုိ့ျမန္မာျပည္ကေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကအမ်ားနဲ့ဆက္ဆံ၇တဲ့ေနရာက ၀န္ထမ္းေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားဟာ ဆက္ဆံေရးညံ ့ဖ်င္းတာ လူတုိင္းသိျကပါတယ္အဲဒိထဲကမွ ပုဂၢလိ ကေဆးရုံနဲ့ အစုိးရေဆးရုံေဆးခန္းက ၀န္ထမ္းေကြဟာအစုိးဆုံးပါဘဲ ..ဒိအေျခေနကေန ပုိေကာင္းတဲ့ေျပာင္းလဲမွုေတာ့လုပ္ျကရမယ္.လုပ္ျကပါလုိ့လဲေျပာလုိ့ပါတယ္...

Wine said...

ကြၽန္ေတာ့ အထင္ေတာ့... အားလုံးပဲ.. ဒီအျဖစ္အမွန္ကို.. ေသခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္..ျပီးမွ ေဝဖန္ႏိုင္က်ရင္အေကာင္းဆုံးပါ... ဘာလို႕လဲ ဆိုေတာ့ ဒီသီတင္း ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ ဂ်ာနယ္ ဟာဆိုရင္လဲ ကြၽန္ေတာ္ နဲ႕ လြန္စြာခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ့သလို လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ကာလ တခု တုန္းက အစိုးရကိုယ္တိုင္က ထုတ္ေဝခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာဂ်ာနယ္တခု ျဖစ္ခဲ့သလို ေဆးခန္းျဖစ္တဲ့ SSC ဟာလဲ လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္က ေဆးကုသခ ကလြဲျပီးအားလုံးျပီးျပည့္စုံတဲ့ ေဆးခန္းတခုျဖစ္ေၾကာင္းအားလုံးသိျပီးသားပါ. ဒီေတာ့.. ဘယ္ဟာကဘယ္လိုမွန္ျပီး ဘယ္ဟာကဘယ္လိုမွားလဲဆိုတာ.. ယေန႕ ေနာက္ထက္ထြက္ေပၚလာတဲ့ Information အတိအက်ရႏိုင္တဲ့ သီတင္း , ဂ်ာနယ္ , သီတင္းစာ ေတြမွာ အတိအလင္း ကာယကံရွင္မ်ားကကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုမွသာ.. ဆုံးျဖတ္က်ရင္ ေကာင္းက်မယ္လို႕.....

PPA said...
This comment has been removed by the author.
PPA said...

To Primum non cere,
Regarding to your comment about HIV patients in Myanmar, may I ask some questions.

In your comment, the blood donor of the second patient had had unprotected sex with CSW before donating blood.Was he positive for HIV antibody test at the time he donated blood to that child ?

Myint said...

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခြဲစိတ္ကုသခံရေတာ့မယ့္လူနာေတြ ကုိ "ေမ့ေဆးေၾကာင့္ ေရွာင္တခင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အႏ ၱရာယ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္သိရွိလ်က္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေမ့ေဆးထုံေဆးျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းကုိသေဘာတူပါ သည္။" လို႕ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေလ့ရွိပါတယ္။
ေဆးပညာက်င့္၀တ္မွာပါရွိတဲ့ Informed Consent ဆိုတာဟာ ဒီလိုလက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ရုံနဲ႕ မလုံေလာက္ပါဘူး။ ေရာဂါရဲ႕လက္ရွိအေျခအေန၊ ေရာဂါ အမည္တပ္ထားမႈ၊ ဆင္ကြဲျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ ခြဲစိတ္ရတဲ့အ ေၾကာင္းရင္းနဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ခြဲစိတ္မႈျဖစ္စဥ္အဆင့္ ဆင့္၊ နာလန္ထလာႏိုင္ေခ်၊ ေနာက္ဆက္တြဲကုသေပး မႈ၊ ေျပာင္းလဲဆိုးရြားသြားႏိုင္ေခ်၊ ခြဲစိတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚ လာႏိုင္တဲ့ရလဒ္၊ ကုန္က်စားရိတ္စတာေတြကုိ လူနာ နားလည္ ႏိုင္တဲ့စကားရပ္နဲ႕ႀကိဳတင္အသိေပး ရပါတယ္။ လူနာေမးျမန္းလာတာေတြကုိ ဆရာ၀န္က ေျဖၾကားေပး ရပါေသးတယ္။ အားလုံးကုိ လူနာက သ ေဘာေပါက္ၿပီးသြားရင္ လူနာဆုံးျဖတ္တာကုိ ဆရာ၀န္က လုိက္နာရပါ တယ္။ လူနာက သေဘာတူရင္ လက္မွတ္ထိုးေပးၿပီး သေဘာမတူျငင္းဆန္တာကုိ လည္း ဆရာ၀န္ကအသိ အမွတ္ျပဳေပးရပါတယ္။ လူနာက ဆရာေကာင္းတယ္ ထင္သာလုပ္ပါလို႔ ေျပာ လာရင္ေတာင္ ဆရာ၀န္က အလ်င္စလို မျပဳမူရပါဘူး။ ေရြးခ်ယ္စရာကုထုံးေတြကုိ ထပ္မံရွင္းျပေပးၿပီး လူနာ ကုိယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္လာေအာင္ ကူညီအားေပးရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ဆရာ၀န္ကုိ ၀ကြက္အပ္လာရင္ေတာ့ လူနာ အကာင္းဆုံးအက်ဳိးရွိေစဖို႕(the best interest of the patient) ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး ကုသေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Informed Consent ဆိုတဲ့ ေဆးပညာ က်င့္၀တ္ကို လုံးေစ့ပတ္ေစ့လိုက္နာဖို႕ အားနည္းေနပါ ေသးတယ္။ ဆရာ၀န္ကုိသာ အဖအရာ (Paternalism)ထားၿပီးဆုံးျဖတ္ခိုင္းေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

baby said...

great post တစ္ခုပါ
command ေတြအစုံပါပဲ၊

Thank you for visiting said...

It's terrible. If the case happened in other developed countries, it is the end for this surgeon. Now it seems that the special clinic is trying to defend itself and its medical staff. Shame on its medical staff & clinic itself. Not even shown professionalism.
" In Myanmar, this is not the first case. Many unnecessary deaths of patients due to negligence really happened. All these medical staff got away with.

tint said...

If the case happened in other developed countries, it is the end for this surgeon. (thank you for visiting ) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1121980/

Dr.Nay Oo (Burma) said...

အေပၚက link ေလးကိုသြားၾကည့္ေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာ ေလးေတြ႔လို႔ ေဝငွလိုက္တာပါ။ ဥပေဒ သေဘာသဘာဝ ကိုေသခ်ာ ဃ ဏ နားလည္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ယူေကမွာ၊ ယူအက္စ္မွာ၊ အေနာက္နိုင္ငံမွာ ဆိုရင္ ဒီဆရာဝန္ ဘာျဖစ္သြားမယ္၊ ညာျဖစ္သြားမယ္လို႔ အထင္နဲ႔ မွန္းဆေမွ်ာ္မွန္းေျပာေနၾကသူေတြ သိနိုင္ေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေစခ်င္တာ၊ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ လုံးဝမရည္ရြယ္၊မေမွ်ာ္မွန္းပါ။ ဒါေပမဲ့ မွန္းဆခ်က္နဲ႔ ထင္ျမင္ေရးသားမႈေတြကို ရွင္းရွင္း
လင္းလင္း သိျမင္ေစခ်င္တာတခုပါ။

A UK consultant surgeon accused of the manslaughter of a teenager who died on the operating table was found not guilty just before Christmas after only 50 minutes' deliberation by the jury.
Kenneth Woodburn, a consultant vascular surgeon with the Royal Cornwall Hospitals NHS Trust, was accused of having caused the death of Kelly Dent through gross negligence after her heart was punctured during an operation to insert a Hickman catheter.
The jury at Exeter crown Court reached their verdict after the judge, Mr Justice Toulson, told them in his summing up: “To treat as criminal negligence conduct of which the average doctor would say ‘there but for the grace of God go I’ would carry the extent of the criminal law too far and put further pressure on doctors working in sometimes difficult conditions.”
Articles from BMJ : British Medical Journal are provided here courtesy of
BMJ Publishing Group

kilo said...

စိတ္မေကာင္းပါဘူး

ဂ်ာနယ္ ေတြ မွာ ဒီလိုေဖၚျပလာတာ ကိုေတာ့ ေထာက္ခံပါတယ္။

ဆရာဝန္ၾကီးမွာ လူနာ ေတြကို ၃ မိနစ္ ၅ မိနစ္ ပိုၾကည့္ နို္င္ ၾကပါေစ

ႏုိင္းႏုိင္းစေန said...

ျမန္မာျပည္မွာ ေငြမရွိရင္ ေသမွာပဲ
အထူးကုေဆးခန္းမွာ မျပႏိုင္ရင္ ေသမွာပဲ
အထူးကုေဆးခန္းမွာထားၿပီး စပၸါယ္ရွယ္အခန္းမွာ မထားႏိုင္ရင္ ေသမွာပဲ
စပၸါယ္ရွယ္အခန္းမွာထားၿပီး စပၸါယ္ရွယ္နပ္စ္မငွားႏိုင္ရင္ ေသမွာပဲ
စပၸါယ္ရွယ္နပ္စ္ငွားၿပီး ႏိုင္ငံျခားျပန္ စပၸါယ္ရွယ္ဆရာဝန္မငွားႏိုင္ရင္ ေသမွာပဲလို႔

ေစတနာမရွိတဲ့ ဆရာဝန္ကို မွားၿပီး ငွားမိရင္လည္း ေသမွာပဲ.. အလို ဘုရားသခင္

အစာအိပ္ကိုတစ္ခါခဲြတယ္...
အေဖကေခ်ာင္းေလးခ်ဳိးလို႔ ခ်ဳပ္ရိုးေျပသြားတယ္
ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္ခဲြတယ္
၂ ခါခဲြေတာ့ ဘယ္သူခံႏိုင္မလဲ? ေသေပါ့...

ဆရာ လူနာအေမာေဖာက္ေနၿပီ လာပါအုန္းဆို
ထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္ေနလို႔တဲ့...
ဆရာက ဆရာဝန္ ေဆးကုတတ္လို႔ အားကိုးတာပါဆရာရယ္.. ခုေတာ့ ကြၽန္မအေဖ ေသၿပီေပါ့

လူတိုင္းဒီလိုႀကံဳဖူးမွာမဟုတ္ဘူး။
ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္း ဒီလိုခံစားဖူးမွာ မဟုတ္ဘူး။
အမွားပါရင္ ေဆာရီးပဲ...

ႏိုင္းႏိုင္းစေန

htut said...

ေတာ္ေတာ္လည္း ပြဲဆူသြားၿပီ။ အခ်ိန္တန္ရင္ အမွန္တရားဆိုတာ ေတြ႔လာမွာပါ။ အမွန္တရားဆိုတာ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တာမွ မဟုတ္တာကိုး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ္ေတြးၾကည့္လို႔ရေအာင္ ကိုးကားခ်က္ကေလးတစ္ခုကို သက္ဆိုင္မယ္ထင္လို႔ (food for thoughts) တစ္ခုအေနနဲ႔ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
Medical Negligence

ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ က လူနာကို ကုသရာမွာ သင့္တင့္ေလွ်ာ္ညီတဲ့ ဂရုစိုက္မွဳနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မွဳ မရွိမွဳ ေၾကာင့္ လူနာဟာ ထိခိုက္နစ္နာမွဳ ရွိလာမယ္ ဆိုရင္ အဆိုပါဆရာ၀န္ ရဲ႕ကုသမွဳ ကို MEDICAL NEGLIGENCE လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

MEDICAL NEGLIGENCE လို႔ သတ္မွတ္ဖို႔ အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ (၄) ခ်က္ နဲ႔ ညီညြတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၁) ဆရာ၀န္ သည္ အဆိုပါ လူနာအား သင့္တင့္ေလွ်ာ္ညီတဲ့ ဂရုစိုက္မွဳနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မွဳ
(reasonable skills and care) ျဖင့္ကုသရာတြင္ တာ၀န္ရွိသူ ျဖစ္ျခင္း
၂) ေဖာ္ျပပါ တာ၀န္အား ဆရာ၀န္မွ ပ်က္ကြက္မွဳ ရွိျခင္း ( dereliction of duty)
၃) ထိုပ်က္ကြက္မွဳ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ျဖင္း (direct causation)
၄) လူနာ သည္ ထိခိုက္ နစ္နာမွဳ ရွိျခင္း ( damage to the patient )
ကိုးကား ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးတကၠသိုလ္မ်ား တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ (Lecture notes on Forensic Medicine) စာအုပ္မွ
မွတ္ခ်က္ ။ ။
အဆိုပါ စာအုပ္ျပဳစုသူေတြဟာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီ မွာပါ၀င္ေနၾကသူေတြ၊ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးၾကသူေတြခ်ည္းပါ။

ျမန္မာ႕အားမန္ said...

ကိုယ္တိုင္ခံစားဖူးမွကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ၾကမွာပါ..ကိုယ္ေတြ႔မၾကံဳဖူးသူမ်ားကေတာ႕ တရားမွ်တဖို႕လိုတယ္..အခ်က္အလက္ေတြျပည္႔စံုဖို႕လိုတယ္လို႕ေစာဒကတက္ႏိုင္ၾကေပမဲ႕ရင္နဲ႕အမွ်ခံစားခဲ႕ၾကရသူေတြကေတာ႕ ဒီစာေတြကိုဖတ္ျပီး မိမိၾကံဳခဲ႕တာေတြကို ျပန္ေျပာျပခ်င္စိတ္ေတြတစ္ပံုၾကီးပါ..

Anonymous said...

ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ မတရားခံရတာေတြကို ရင္ဖြင့္ခ်င္ၾကတာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ခ်င္းစာမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းလဲြမွာကိုလည္း စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ေတြက ဒီ public health in myanmar ဆိုတဲ့ blog မွာ ၀င္ေရာက္ေရးသားၾကတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြကို အသိပညာ ဗဟုသုတေတြ ျဖန္႕ျဖဴးေပးခ်င္လို႕ပါ။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အားလပ္တဲ့အခ်ိန္ေလးေတြကို ဖဲ့ျပီး ၀ါသနာပါတဲ့ စာေရးသားတဲ့အလုပ္နဲ႕ ၀င္ေရာက္ျပီး ေဆးပညာေဆာင္းပါးေတြ ဗဟုသုတေဆာင္းပါးေတြကို ေရးသားေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ blog မွာ ပံုမွန္ေရးသားေနတဲ့ ဆရာ/ ဆရာမ အခ်ိဳ႕ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေတာင္ရိွၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ေန တစ္ဘက္တစ္လမ္းကေနျပီး ကူညီေပးေနၾကတာပါ။ အဲဒီေတာ့ ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႕ comment ေပးတဲ့အခါမွာ ေဆာင္းပါးပါအေၾကာင္းအရာေတြကို ပဲ ဦးစားေပးျပီး ေဆြးေႏြးေစခ်င္ပါတယ္။ ကို္ယ့္စိတ္ထဲက မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို ေျပာခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကာယကံရွင္ေတြကို တိုက္ရိုက္သြားေရာက္ ေျပာဆိုျခင္းကသာ ထိေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ မလိုအပ္ဘဲ ျငင္းခုံၾကတာေတြ မျဖစ္ေစခ်င္လို႕ပါ။

Anonymous said...

ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႕ ေဆးပညာ ဗဟုသုတနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သိခ်င္တာေတြ ေမးခ်င္တာေတြရိွရင္ ၾကိဳက္သေလာက္ေမးႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီ blog ေလးဟာ ျပည္သူကို ဗဟုသုတ ျဖန္႕ျဖဴးေပးဖို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ လုပ္ထားတာပါ။ က်န္တဲ့ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါဘူး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

Dr.Nay Oo (Burma) said...
This comment has been removed by the author.
Dr.Nay Oo (Burma) said...
This comment has been removed by the author.
Dr.Nay Oo (Burma) said...
This comment has been removed by the author.
Dr.Nay Oo (Burma) said...
This comment has been removed by the author.
Yu Wa Yi said...
This comment has been removed by the author.
Dr.Nay Oo (Burma) said...
This comment has been removed by the author.
Yu Wa Yi said...
This comment has been removed by the author.
Ye-Mon said...

ဒီဘေလာက္က စုေပါင္း ဘေလာက္ဆိုေပမယ့္ ပါ၀င္ ေရးသားၾကသူေတြ အားလံုးဟာ အယူအဆေတြ အၿမဲတမ္း တူေနမယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရပါ။

ကြ်န္ေတာ့္ (တကၠသိုလ္ လွမြန္) အေနနဲ႔ကေတာ့ အခုလို စာဖတ္သူမ်ားေရာ ဘေလာက္ဂါမ်ားပါ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးၾကတာကို ေက်နပ္ပါတယ္။

ဒီကေန တဆင့္တက္ၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းေအာင္ မိမိေရာက္ရာ ေနရာကေန ဘာေတြမ်ား လုပ္လို႔ ရမလဲ ဆက္ေတြးႏိုင္ရင္ လုပ္ႏိုင္ရင္ ေကာင္းပါမယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ေရးသားခ်က္က ပ်ားအုံတုတ္နဲ႔ ထိုးတယ္လို႔ စာရႈသူအေနနဲ႔ ယူဆခ်င္လည္း ယူဆႏို္င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မိမိအျမင္နဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ တင္ျပတာျဖစ္ၿပီး ထြက္လည္းမေျပးပါ။ မွတ္ခ်က္အားလံုး (ေထာက္ခံ၊ ကန္႔ကြက္၊ ပံုမွန္) ကို တစ္ခုမက်န္ တင္ထားေပးပါတယ္။

တကၠသိုလ္ လွမြန္

Anonymous said...

ပ်ားအံုဆိုတာ ဘယ္ဟာကို ေျပာတာပါလဲခင္ဗ်ာ။ media ေလာကသားေတြကို ပ်ားအံုၾကီးနဲ႕ တင္စားျပီးေျပာတာလား။ ဒါမွ မဟုတ္ ဒီေန႕ဒီေခာတ္မွာ ဆရာ၀န္ေတြ အက်င္ပ်က္တာၾကီးက ပ်ားအံုၾကီးလို ထိုးဆြလို႕ေကာင္းလို႕ပါသလား ခင္ဗ်ာ။ ဆရာတကၠသိုလ္ လွမြန္က ဖြခ်င္လို႕ေရးတာ မဟုတ္သလို အျပစ္ေျပာခ်င္လို႕လဲမဟုတ္ပါဘူး။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ discussion ပံုမ်ိဳးေလး ျဖစ္ခ်င္လို႕ေရးတာပါ။ ျပည္သူေတြ အတြက္ ေကာင္းေစခ်င္လို႕ ေျပာတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ၾကိဳဆိုပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳျပီး personal အမုန္းေတြ ခံျပင္းတာေတြကို မေျပာပါနဲ႕။ ဘယ္သူမွလည္း အက်ိဳးမရိွပါဘူး။

Second Home said...

အေပၚက ယု၀ရီ က ဘေလာ့ဂါ ယု၀ရီ အစစ္ မဟုတ္ဘူးလို ့ ထင္ပါတယ္။ သူမ်ား အမည္ အလြဲသံုးစားလုပ္ျပီး လာ မေရးသင့္ပါ။

Anonymous said...

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္လညး္ blogေရးေနတယ္ဆိုကတည္းက မီဒီယာေလာကသားထဲမ်ာ ပါပါတယ္။ မီဒီယာေလာကကို ဖဲစရာ အေၾကာင္းမရိွပါဘူး။

Yu Wa Yi said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

အခုအခ်ိန္အခါဟာ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြမွာ customer service training ေတြ စေပးဖို႕ အေကာင္းဆံုးလို႕ထင္ပါတယ္။ ေဆးရံုအုပ္ကေန သန္႕ရွင္းေရးအထိေပါ့။ အထူးကုေတြကို လက္ဖ်ားေလးနဲ႕ မွ မထိရဲဘူးဆိုရင္လည္း ကၽန္တဲ့သူေတြက customer service ေကာင္းရင္ လူနာက ေက်နပ္တာေပါ့။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ customer service ေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္ၾကပါေစ။

PPA said...

ဘယ္အလုပ္လုပ္ပဲလုပ္လုပ္ Professional က်င့္ဝတ္ရွိပါတယ္
အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီးေဆြးေႏြးၾကတဲ့ေနရာမွာ
အမုန္းတရားေတြ Personal matter ေတြေဘးဖယ္ထားၾကရေအာင္လားဗ်ာ

Ye-Mon said...

စာရႈသူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပန္ၾကားရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခံစားမိပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ သတင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆရာ၀န္ မည္သူမည္၀ါ ဆိုသည္ကို ယခုအခ်ိန္အထိ အတိအက် မသိရွိပါ။ သိရွိေအာင္လည္း မစံုစမ္းခဲ့ပါ။ ဆရာ၀န္ မည္သူဆိုသည္က အေၾကာင္းအရာကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ သိပ္ၿပီး အေရးမႀကီးလွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ဆရာ၀န္မွာ စာေရးသူ၏ ဆရာသမား ျဖစ္၍ ဤဘေလာက္ကို ေရးသေလာ ဟူသည့္ ေစာေက်ာခ်က္ကို အလိုအေလ်ာက္ ေခ်ပၿပီးသား ျဖစ္၍ေနသည္။

တကၠသိုလ္ လွမြန္

Ye-Mon said...

တဖန္ ကြယ္လြန္သူ အမ်ိဳးသမီးငယ္မွာ မိမိ၏ သားသမီး ျဖစ္ေနလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ယခုလို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေရးသားႏိုင္ပါ့မလားဟု ေျပာသူလည္း ရွိသည္။ အဆိုပါ မွတ္ခ်က္ေရးသူ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ သတင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆရာ၀န္သာျဖစ္ခဲ့လွ်င္ တရားဥပေဒအတိုင္း မွ်မွ်တတ ျဖစ္လိုပါသေလာ ဟု အေမးကို အေမးျဖင့္ တုန္႔ျပန္လိုသည္။

တကၠသိုလ္ လွမြန္

Ye-Mon said...

မွတ္ခ်က္ ျပဳသူ တစ္ဦးကေမးသည္ မိမိသာ စာနယ္ဇင္းသမား ျဖစ္လွ်င္ ဤသတင္းကို မည္သို႔ ေရးသားမည္နည္းဟုပင္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ကဗ်ာ မေရးတတ္။ သို႔ေသာ္ ကဗ်ာဆရာမ ေရးသားထားေသာ ကဗ်ာေလးက ဖတ္လို႔ေကာင္းသလား ႀကိဳက္သလား ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေျပာတတ္ေလသည္။ ထို႔အတူ မိမိကိုယ္တိုင္ မခ်က္တတ္ေသာ ဟင္း ကို ဆိုင္တြင္ သြားစားၿပီး သကာလ ႀကိဳက္သေလာ ေကာင္းသေလာ ေျပာႏိုင္ၾက၏။ ရုပ္ရွင္ေ၀ဖန္ေရး လုပ္သူသည္ ရုပ္ရွင္ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္၊ သရုပ္ေဆာင္ အတတ္ကို တတ္ခ်င္မွ တတ္မည္ သို႔ေသာ္ ေ၀ဖန္ေရးကေတာ့ လုပ္သည္ပင္။

မိမိ သိနားလည္သေလာက္ ေ၀ဖန္ရာတြင္ လူကို ေ၀ဖန္ျခင္း ႏွင့္ အျပဳအမူကို ေ၀ဖန္ျခင္းဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ဥပမာ - ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကား၏ သရုပ္ေဆာင္မွာ ေက်ာ္ဟိန္း ဆိုပါစို႔ရဲ႔။

လူကို ေ၀ဖန္သူက ဒီလိုေျပာမည္ …

“ေက်ာ္ဟိန္းကေတာ့ နာမည္ႀကီး မင္းသားသာ ဆိုတယ္ ညံ့လိုက္တာ လြန္ပါေရာ”။

အျပဳအမူ ကို ေ၀ဖန္သူကေတာ့ ဒီလို ေျပာမည္ …

“အဲဒီရုပ္ရွင္ရဲ႕ ဘယ္နားက ဇာတ္၀င္ခန္းမွာေပါ့ ေက်ာ္ဟိန္း အရက္ေသာက္တဲ့ပံု သရုပ္ေဆာင္တာကေတာ့ လံုး၀ကို သရုပ္မတူဘူး။”

စာရႈသူ မိတ္ေဆြမ်ား ဤေ၀ဖန္ခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳး အနက္ မည္သည့္နည္းက ဓမၼဓိ႒ာန္ က်သနည္း။ စဥ္းစားၾကပါကုန္။

တကၠသိုလ္လွမြန္

Maung Maung said...

The duty of the primary or departmental enquiry is to determind whether there were lack of "Service, Sympathy and Humanity" especially "lack of Huminity", not upon the "lack of Technical Skill".
"Technical Skill" was already determined by the board of examiners.
If you know these guidelines, you can be able to determind the tragedy.
This is the cause.
The journalist will mention by their own criteris as an effect.

Daemas said...

I like the response of 99 Sanay. Of cos, we all have been facing with those kind of problems more or less in our life or around us. Well, we all know the truth! How the health care systems work here in Myanmar. Needless to say! But in this topic, it's mentioned that the role and aspect of media in Myanmar. If you think Media is unfair, what is the thing that we can say "FAIR" ??? Does media has the freedom of expression? Anyhow, I agreed that Doctors are careless in general where it's concerned with "LIVES", sorry to say that.

Anonymous said...

လူနာေတြကို ဂရုမစိုက္တဲ့ဆရာ၀န္ေတြ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ဂရုစိုက္တဲ့ ဆရာ၀န္ေတြလည္း အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေ၀ဖန္မယ္ဆိုလဲ နည္းနည္းေတာ့ စဥ္းစားေစခ်င္ပါသည္။ in general လို႕သံုးလိုက္ရင္ ၇၀ % ေလာက္အထိက မေကာင္းသလို ျဖစ္မသြားဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႕ဖံြ႕ျဖိဳးမႈအနည္းဆံုးတိုင္းျပည္ထဲမွာ ပါတယ္ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႕။ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ professional standard လုိအပ္မႈေတြ ရိွေနၾကဆဲပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာျပည္မွာ ေငြမရိွရင္ ေသမွာပဲဆိုတဲ့ စကားက သိပ္မျပည့္စံုပါဘူး။ ေငြမရိွရင္ ျမန္မာျပည္မွာ မ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ မဆို ေသပါတယ္။ မယံုရင္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုးလို႕ေျပာၾကတဲ့ swiss ကို သြားၾကည့္ပါလား။ လူတိုင္းလူတိုင္း ကၽန္းမာေရးအခြန္ေဆာင္ရတယ္။ အဲဒီအခြန္ကလညး္ အေျခခံကုသမႈေလာက္ပဲ cover ေပးတာ။ အဆင့္ျမင့္ကုသမႈေတြအတြက္ အိပ္စိုက္ လုပ္ရတာပဲ။ေနာက္တစ္ခ်က္က ေစ်းအရမ္းၾကီးတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အထူးကု ေဆးခန္းမွာ ျပမွ အသက္ရွင္မွာ ဆိုတာလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ အခု case မွာ ေတာင္ အထူးကုေဆးခန္းမွာ ျပလိုက္လို႕ေသသြားတာၾကီးကို။ ေရာဂါ အၾကီးအေသးေပၚမွာ မူတည္ျပီး အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးခန္းေတြက လုပ္ေပးလို႕ရတာေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါ။ ပိုျပီးေတာ့ေတာင္ စရိတ္သက္သာေသးတယ္။

Anonymous said...

ႏိုင္ငံေရးစကားပံုတစ္ခုရိွပါတယ္။ လူေတြသည္ မိမိတို႕ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ အစိုးရကိုသာရရိွပါသည္။ အစိုးရရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလည္း ပါ၀င္လို႕ အဲဒီစကားပံုကို နည္းနည္းေလးျပင္လိုက္ရင္" လူေတြသည္ သူတို႕ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ က်န္းမာေရးစနစ္ကိုသာ ရရိွသည္" လို႕ျပင္ေရးလို႕ရပါတယ္။

Aung said...

ဒီဟာေလးလဲ ဆက္ရွင္းပါဦး ........
...............................
သူသာ ဒီသတင္းကို မတင္ျပခဲ့ရင္ ...ဘယ္လို ျပီးသြားမယ္ထင္ပါသလဲ ဆရာ......

Anonymous said...

ဒီလို သတင္းမ်ိဳးဆိုတာက ရန္ကုန္မွာကေတာ့ ဂ်ာနယ္က မေရးလည္း သူ႕ဘာသာသူျပန္႕မွာ ပါပဲ။ ဂ်ာနယ္ကေရးလိုက္ေတာ့ လူေတြျမန္ျမန္ ပိုသိသြားတာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ကေတာ့ လူနာရွင္အေနနဲ႕ ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ထည့္တာထက္စာရင္ တရားရံုးကေန တိုက္ရိုက္ တရားစဲြတာက ပိုျပီး စနစ္က်မယ္ထင္ပါတယ္။ ၂ ရက္ကို ၁၁ သိန္း ေပးျပီး ေဆးရံုေတာင္ တက္ႏိုင္ေသးတာ... ေငြနည္း တရားရံွဳးေတာ့ မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး။

Won said...

Above response is funny! yes, News can be spread out for certain extent but published news work more effective way. How dare you mentioned to sue directly to the hospital? and 11 lakhs? If we were patients, we must pay the cost whether we have or not? How come you can say that words without seriousness? You never know how the bereaved family got this amount to pay the cost. I think you have no empathy. Of cos, you are a doctor? No wonder you stand for them. The objective of this blog is to protect the doctors and stand for them regardless of right or wrong.

Anonymous said...

Medical Negligence is a crime and it is best resolved by Law. Patient can sue anybody hospital or surgeon if they think they do not recieve enough care. It is patient's right. Nobody can deny it.By the way, I do not protect SSC or surgeon but I must protect name of respectful doctors and caring doctors. Everybody knows SSC is so expensive and yet they go to that hospital and choose a surgeon with at least 3 master degrees. That kind of family do not have a problem to find 11 lakh.

Mandalar.Net said...

ဆရာေ၀ဖန္ျပသြားတာကို ေထာက္ခံပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပုဂၢလိကေဆးရံုႀကီးေတြ နဲ႔ ဆရာ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ ေငြမ်က္ႏွာကလႊဲလို႔က်န္တာ ဘာမမၾကည့္တယ့္ အေလ့အက်င့္ကေတာ့ အမွန္အကန္ ျဖစ္ေပၚထြန္းကား ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္ခံရပါလိမ့္မယ္။ အဲ့လိုျဖစ္လာရတာကလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္ က ျပည္သူေတြဘက္က မရွိပဲ ေငြရွင္ေတြဘက္က ရပ္တည္ေနက်လို႔ပဲ။

Anonymous said...

အဲဒါကေတာ့ မွန္ပါတယ္။ အျပင္လူေတြထက္စာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ပိုသိတာေပါ့။ဒါေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီမွာ သူတို႕ကုိ ထိန္းသိမ္းေပးမဲ့ regulation ေတြလိုအပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ရင္လည္း သူတို႕ကလဲြျပီး ျပစရာမရိွဘူးေလ။ လူေတြလည္း အသိစိတ္ကေလးနဲ႕ ေျပာင္းဖို႕လိုသလို စနစ္ကိုလည္း ေျပာင္းရမွာပါ။ ၾကားထဲမွာ မလိုအပ္ဘဲ နစ္နာမႈေတြ အသက္ဆံုးရံွဳးမႈေတြ ထပ္မျဖစ္ပါေစနဲ႕လို႕ဘဲ ဆုေတာင္းပါတယ္။

PPA said...

ကြၽန္ေတာ္တို႕ဆီမွာ အစိုးရေဆးရုံလည္း အစိုးရေဆးရုံအေလ်ာက္ ပုဂၢလိကလည္း ပုဂၢလိကေဆးရုံအေလ်ာက္ Protocol ခ်ျပီး
ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္လုပ္ႏိုင္ရင္ေကာင္းမယ္ဗ်ာ။ လူဆိုတာေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေစတနာထားထား၊ ဘယ္ေလာက္အေတြ႕အၾကဳံ၊ ပညာရွိရွိ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့လစ္ဟာတတ္ၾကတာပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ တိတိက်က် သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တာဝန္ခြဲေဝထားျခင္းမရွိတဲ့အခါ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးၾကားမွာ တာဝန္ယူမႈေလးေတြ လစ္ဟင္းႏိုင္ပါတယ္( ယခုကိစၥမွာ လစ္ဟင္းတယ္လို႕ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး )။
Human Error, Equipment Error, Policy Error, ....
အခုကိစၥမွာလည္း အမွားျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း Human Error တစ္ခုတည္းလို႕ေတာ့ေျပာလို႕မရပါဘူး။...

PPA said...
This comment has been removed by the author.
Dr.Nay Oo (Burma) said...

The objective of this blog is to protect the doctors and stand for them regardless of right or wrong.
အထက္က မွတ္ခ်က္ဟာ အခု ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ပို႔စ္ တင္မက၊ဘေလာ့ တခုလုံးရဲ႕ရပ္ တည္ခ်က္ကိုပါ တိုက္ခိုက္ေရးသားလာတာကို ေတြ႕ ရလို႕ အေတာ္ အံအားသင့္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရ ပါတယ္။
ဒီလို ရည္ရြယ္ခ်က္ ကို မေဝဖန္ခင္မွာ ဘေလာ့ တခုလုံးနဲ႔ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ကြန္မင့္န္ မွတ္ခ်က္ေတြကို ဖတ္ရႈ ေလ့လာၿပီးပါစ လို႔လဲေတြးမိလိုက္တယ္။ ဆရာဝန္ေတြကို မွားမွားမွန္မွန္ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့တယ္ဆိုရင္ မွတ္ခ်က္ေပးသူ အပါအဝင္ အားေပးသူ ဘယ္ရွိပါ့မလဲ။ အဲဒီလိုစြပ္စြဲခ်က္ မွတ္ခ်က္မ်ဳိး အစား အသိပညာ ဗဟုသုတရလို႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ေတြပဲ အမ်ားစု ေတြ႔ရ ပါတယ္။
တခါ ဒီပို႔စ္ဟာ သတင္းေရးသားျခင္းကို မတိုက္ခိုက္ပဲ ေရးသားပုံမွာ မေရးသင့္ မေရးထိုက္တာ ကို ေဘာင္ေက်ာ္ မေရးဖို႔ အသားေပး ေဝဖန္ ေဆြးေႏြး ထားတာ ျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ အခုေပးလာတဲ့ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္က တခါ မဆီမဆိုင္ ပို႔စ္ရဲ႕ ေဘာင္ေက်ာ္ၿပီး ဘေလာ့ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မဟုတ္တမ္းတရား စြပ္စြဲ တိုက္ခိုက္ လာျပန္ေတာ့ ေၾသာ္- လြဲလိုက္ျပန္ၿပီ လို႔သာ။

Dr.Nay Oo (Burma) said...

အခုအခ်ိန္ထိ မွတ္ခ်က္ေတြကို ၿခံဳငုံေလ့လာၾကည့္မိတဲ့ အခါ ဆရာဝန္ဆိုတဲ့ လူတန္းစား အေပၚမွာ အမုန္း တရားေတြ ထားၾကတာ မေက်နပ္မႈေတြ ပြားၾကတာ အေတာ္ေလး စိတ္မေကာင္းစရာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရတဲ့ လုပ္ငန္းမို႔ လူ႕အလို ဆရာဝန္ မလိုက္နိုင္တာလား? တျခား ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ က်ေတာ့ ကိုယ့္အျမင္ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ ဆိုၿပီး မေအာ္ရဲၾက မေျပာရဲၾကတာေတြ ရွိေန ျပန္ေရာ။ ဥပမာ- အထူးလိုင္း အဲကြန္းဘတ္စ္ ဆိုၿပီး မေအးတာ၊ လူပိုတင္တာ၊ ကားခ်င္းၿပိဳင္ၿပီး အႏၱရယ္ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေမာင္းၾကတာ။ စပယ္ယာ ကိုေရာ ဒရိုင္ဘာကိုေရာ တိုက္ရုိက္ေတြ႔ေနၾက လ်က္သားနဲ႕ ေျပာရဲၾကဘူးဗ်။
ဘတ္စ္ စီးတဲ့ကိစၥက အေသးအမႊားမို႔ပါလို႔ေတာ့ မေျပာနဲ႔ေနာ္။သူလဲ လူေသေစနိုင္တဲ့ကိစၥပါပဲ။ အသက္နဲ႔ ယွဥ္ၿပီးဆုံးရွဴံးရမႈ မို႔အထိအခိုက္ မခံနိုင္တာ မေက်မနပ္ ျဖစ္ရတာဆိုရင္လဲ ဆရာဝန္ေတြထက္ လူအေသ အေပ်ာက္ ပိုျဖစ္ေစတဲ့ လူတန္းစားကလည္း ရွိျပန္ေရာ။ ရွဴး- တိုးတိုး သူတို႔ကိုကေတာ့ မေျပာရဲ မဆိုရဲ မို႔ ဆရာဝန္ေတြကို ပိုမုန္းမိတာပါဆိုရင္ ဆရာဝန္ေတြ ကယ္တင္ေနတဲ့ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုေတာ့ ထည့္ၿပီး ေျပာမယ့္ ဆုိိမယ့္သူ မရွိၾကျပန္တာ ရင္နာစရာ။

Dr.Nay Oo (Burma) said...

အခု မွတ္ခ်က္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဘႀကီးတုံးက၊ ကၽြန္မ ဂ်ီးေဒၚႀကီးတုံးက၊ က်ဳပ္ အေဖတုံးက အေမတုံးက ဒီလိုဆရာဝန္ေၾကာင့္ ေၾကာင့္ ေၾကာင့္ ေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္ပဲပဲပဲပဲ။ ကဲ - က်ဳပ္တို႔ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ေတြထဲမွာ ဗမာ ဆရာဝန္ ေတြ ကယ္ေပး ကုေပးထားတာ တေယာက္မွ မေတြ႔ရပါလား။
ဒါေၾကာင့္လဲ ကၽြန္ေတာ္ဝင္ေရးေနမိတာပါ။ ၾကားဖူးသလို “ လူ၏ အႀကိဳက္။ ဆယ္ခါလိုက္လဲ၊ မလိုက္တခါ ရွိခဲ့ပါမူ- ရွိခဲ့ပါမူ-ရွိခဲ့ပါမူ ” ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမ်ဳိးရဲ႕ ဘာသာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အဆုံးအမေတြမွာ ေက်းဇူးတရားရဲ႕ ဆန္႕က်င္ဖက္ကို ဂုဏ္ေဖၚ ညႊြန္းဆို တိုက္တြန္း ဆုံးမတာေတာ့ မရွိခဲ့တာ ေသခ်ာပါတယ္။

Empathy said...

yeah Won is right. the objective of this blog is just to save the doctors' dignity and fame. It is rediculous to sue a dr in burma and it is obvious that we have no tradition or rule or regulation to do so.

I think it is a coward way to suggest to sue a doc at a court in burma. If we can do so like western countries, i can tell what the result is.

Anonymous said...

Is it wrong to protect one's profession when insulted by people? Everybody do that. Let me ask u a question, "have u heard of a law that patients cannot sue doctors?" Or "had u ever denied of right to sue a doctor in Myanmar?" If not, don't say like that. Tradition means nothing in law or science. Most of myanmar traditions are useless. I am not convincing u that doctors in our country are very hard working, ethical, caring and empathy, I am just telling there are also good doctors, u should respect them.

mannyl said...

It was amazing advice given to sue hospital and doctors. Has anyone seen any reliable judgement system in Myanmar?? I hope this case will be the beginning of justice.

Anonymous said...

Every negligent doctor should be sued, i don't remember exact code but depending on severity of case, up to 10 years of imprisonment can be given.

Everlasting said...

testing word,

Everlasting said...

က်ေနာ္၏ကုိယ္ပိုင္အျမင္

၁။ ဖြံျဖိဳးျပီးနုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္သည္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။
ေစ်းသည္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ကုသေရး၀န္ေဆာင္မွုကို ေရာင္းခ်သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
လူနာမ်ားသည္ ေစ်း၀ယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၂။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ေက်းဇူးရွင္သဖြယ္ျဖစ္ေနရပါသည္။
လူနာေသဆံုးသြားလ်ွင္ သတင္းစာတြင္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေၾကာ္ျငာထည္႔ၾကပါသည္။
ေနျပန္ေကာင္းလာလွ်င္ ေၾကာ္ျငာထည္႔ေလ႔မရွိၾကပါ။

၃။ ဆိုင္မ်ားတြင္ ၅၀၀တန္ ပစၥည္းရွိသလုိ
၅သိန္းတန္ပစၥည္းမ်ားလဲေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ ၅၀၀တန္ပစၥည္းကေတာ႔
အျမတ္နည္းသျဖင္႔အေရအတြက္ ႏွင္႔ေရာင္းခ်ရပါသည္။ ၅၀၀တန္ စားနုိင္သူက
၅၀၀တန္စားျပီး၊ ၅သိန္းတန္ မစားနုိင္သူက မိမိတတ္နိုင္သေလာက္ကိုသာ
၀ယ္စားရၾကပါသည္။ ၅၀၀တန္စားသူက ၅သိန္းတန္ေလာက္ မေကာင္းမွန္းစားသံုးသူက
ၾကိဳတင္သေဘာေပါက္လက္ခံျပီးျဖစ္ေနရန္လုိပါသည္။ ဥပမာ- ေစ်းေပါသည္႔
မယ္လမင္းနုိ္႔မွုန္႔၊ ခဲဒါတ္ပါကေလးကစားစရာ၊ ဘာအတုညာအတု။ သို႔ေသာ္
ဆရာ၀န္နယ္ပယ္တြင္ေတာ႔ Grade A အဆင္႔ ကုသေရး၊ Grade B အဆင္႔ကုသေရး၊ Grade
C စသည္ျဖင္႔ခြဲျခားကုသရန္ အဆင္မေျပနုိင္ပါ။

၄။ ေရွ႔ေလ်ွာက္ျဖစ္ေပၚလာမည္႔ နုိင္ငံေရးသည္ (The Voice အဆိုအရ)
အေျပာင္းအလဲတခုရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအေျပာင္းအလဲနွင္႔အတူ
နယ္ပယ္အသီးသီးတြင ္မေက်နပ္သည္မ်ားကို တုိင္တန္းတရားစြဲျခင္းမ်ားလဲ
အလုိအေလ်ာက္ပါလာမည္ျဖစ္သည္။

to be continue...

Everlasting said...

၅။ အျမင္႔ဆံုးရလဒ္တခုအတြက္
အျမင္႔ဆံုးရင္းနွီးျမဳပ္နွုံရေၾကာင္းလူတုိင္းသိၾကပါသည္။
တခ်ိဳ႔ေသာဆရာ၀န္မ်ားသည္ အျမင္႔ဆံုးအေျခအေန ျဖင္႔သာတင္းတိမ္နုိင္ၾကသည္။
တခ်ိဴ႔ကေတာ႔အဆင္ေျပလ်ွင္ အုိေကသည္။ ဆရာ၀န္ရေသာ ေငြနွင္႔
ေဆးရံဳသို႔ေပးလုိက္ရေသာ ေငြ မတူညီပါ။ ေဆးရံုသို႔ေပးလုိက္ရေသာေငြ ထဲမွ
အစိတ္အပုိင္းတခုကိုသာ ဆရာ၀န္ရပါသည္။ က်န္တာကို ေဆးရံုကရပါသည္။
သို႔ေသာ္က်န္သည္႔ေငြအားလံုးေတာ႔ မဟုတ္ပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုး
နုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခြန္အခ ေပးရပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္
အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားထက္ ပိုျပီးအခြန္အခက်သင္႔ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္
ေဖာ္ျပရန္မျဖစ္နုိင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာကို
ေခါင္းစဥ္အမ်ိဴးမ်ိဴးျဖင္႔ေကာက္ခံျခင္း ရွိပါသည္။
ထုိစရိတ္မ်ားအလြန္ၾကီးျခင္းေၾကာင္႔ ျမန္မာျပည္၏က်န္းမာေရးစရိတ္သည္
အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ားကဲ႔သို႔ေစ်းၾကီးပါသည္။ ထုိစရိတ္မ်ားအတြက္
လူနာမ်ားက ေဆး၀ယ္လ်ွင္၊ ေဆးကုသလွ်င္ ေစ်းပိုေပးျပီး၀ယ္ယူၾကရပါသည္။
ေပးသူကားအျပည္႔ေပး၏ ရမည္႔သူက အျပည္႔မရျဖစ္ေနရပါသည္။
တကယ္ဆုိလွ်င္..................................................................................................။က်ြန္ေတာ္
ဆက္မေျပာတတ္ေတာ႔ပါ ဟုယူဆေစလုိပါသည္။

to be continue...

Everlasting said...

၆။ လက္ရွိတြင္ အထူးေလ်ွာ႔ေစ်းနွင္႔ေဆးကုကာ
လူနာအေရအတြက္ျဖင္႔စားေနရေသာဆရာ၀န္မ်ားသည္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုျပီး
လူနာကိုအခ်ိန္ေပးရန္ မည္သို႔မ်ွမျဖစ္နုိင္ပါ။
အခ်ိန္မေပးသျဖင္႔လြဲေျခာ္မွုျဖစ္ခဲ႔ေသာ္ ၂ ဖက္ စလံုး ဘ၀ႏွင္႔ရင္းျပီး
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ျဖစ္နုိင္တာကေတာ႔
နုိင္ငံတကာအဆင္႔ျဖင္႔ကုသျပီး၊ နုိင္ငံတကာေပါက္ေစ်း
ယူရန္သာျဖစ္နုိင္ပါသည္။ Hitstory Taking, Physical Examination တုိ႔ကို
အျပည္႔အစံုေမးရန္မွာ ဆရာ၀န္၏ consultant fee တြင္ပါ၀င္ျပီးျဖစ္ျပီး၊
လုိအပ္သည္႔ Lab Test, Imagine မ်ားကို လူနာ၏ ေရာဂါ Diagnosis
ရရွိရန္စစ္ေဆးသည္႕အခါ လူနာ၏ finial situation ပါ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာ၀န္မွလည္း သူ၏နာမည္ထိခုိက္မွုကို ၾကိုတင္ကာကြယ္ရန္ ႏွင္႔ လူနာ၏ေရာဂါ
အမည္ လြတ္ထြက္မသြားေစရန္ (မေမ်ွာ္လင္႔ထားေသာ ေရာဂါမ်ားလြတ္မထြက္ေစရန္)
investigation ကိုလုိအပ္သမွ်ျပဳမည္ဆုိပါကလည္း
ေရာဂါအမည္သာေဖာ္နုိင္ျပီး ကုသရန္ ေငြမက်န္အေျခအေနျဖစ္ေနနုိင္ပါသည္။

၇။ နုိင္ငံတကာ အဆင္႔ကုသေရးအတြက္ နုိင္ငံတကာေပါက္ေစ်းဟု ဆုိျပန္ရာတြင္
နိုင္ငံသားအားလံုးသည္ နုိင္ငံတကာေပါက္ေစ်း မသံုးနုိင္သျဖင္႔ ေသ
ရံုသာရွိပါေတာ႔သည္ဟုေျပာလုိ႔ ရျပန္သည္။ ေစ်းသည္က ေစ်း၀ယ္ကို မတတ္နုိင္ရင္
မ၀ယ္နဲ႔ဟုေျပာလို႔ရေပမယ္႔၊ ဆရာ၀န္ကေတာ႔ မတတ္နုိင္လွ်င္ မကုနဲ႔ ဟု
ေျပာရန္မျဖစ္နုိင္ပါ။ ယခုေနရာတြင္ က်န္းမာေရး အာမခံ လုပ္ငန္းကဲ႔သို႔ေသာ
Third Party တခုေပၚေပါက္လာလွ်င္ေတာ႔ အဆင္ေျပ နုိင္သည္ေပါ႔။ သို႔ေသာ္
အာမခံေၾကးကေတာ႔ ေပးေနရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

to be continue...

Everlasting said...

၈။ အာမခံလုပ္ငန္းရွိလာျပန္ဦးေတာ႔ အာမခံလုပ္ငန္းနွင္႔ ဘန္(Bank) အၾကား၊
သို႔မဟုတ္ အာမခံလုပ္ငန္းနွင္႔ ေဆးရံုအၾကား လွ်င္ျမန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္က
လုိလာျပန္သည္။ လူနာတေယာက္ ေဆးရံုလာတက္သည္နွင္႔ အာမခံထားျခင္းရွိမရွိကို
စစ္ေဆးရန္ အာမခံလုပ္ငန္းရွိ Customer Service Database ၀င္ၾကည္႔ရန္
လ်ွပ္စစ္မီးနွင္႔
အင္တာနက္ေကာင္းေကာင္းလုိလာျပန္သည္။အဲေတာ႔...................................................................................................။
ယခုအေၾကာင္းကိုေတာ႔ ဆက္မေျပာတတ္သျဖင္႔ ဆက္မေျပာေတာ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
မွတ္ယူေစခ်င္ပါသည္။

၉။ ထုိသို႔ဆုိလ်ွင္ လူနာနွင္႔ ဆရာ၀န္အားမမွ်သည္႔ ေဆးရံုဆုိလွ်င္ေကာ။
အေရးေပၚလူနာကိုစစ္ေဆးေနခ်ိန္ ေနာက္ထပ္လူနာတဦး ေရာက္လာျပီး
ခ်က္ခ်င္းလာစစ္ေဆးကုသျခင္းမျပဳသျဖင္႔ လ်စ္လ်ဴရွုမွုဥပေဒ
အေၾကာင္းေျပာလာလွ်င္ေကာ။ ခက္ျပီ။

to be continue...

Everlasting said...

၁၀။ ျမန္မာျပည္သားမ်ား ကားအလြန္ၾကိုက္ၾကပါသည္။ လြန္ခဲ႔ေသာ ၂၀ႏွစ္ေက်ာ္မွ
တန္ဖုိးၾကီးကားမ်ားကို ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္တတ္ၾကပါသည္။ ထုိ ယိုင္တုိင္တုိင္
ကားမ်ား တခုခုပ်က္သျဖင္႔ car workshop ေရာက္လ်ွင္ တခုျဖဳတ္လုိက္ပါက
က်န္သည္႔အရာမ်ားပါ အကုန္ျပဳတ္ထြက္လာတတ္ပါသည္။
ျပဳတ္ထြက္သည္႔အေလ်ာက္စစ္ေဆးၾကည္႔ပါက ထုိအပိုင္းအစသည္
သံုးမရသျဖင္႔လဲလွယ္ရန္သာ လုိအပ္သည္။ အင္ဂ်င္ျဖဳတ္ခ်လုိက္ေတာ႔
အင္ဂ်င္အထုိင္တံုးလဲေစြးေနပါျပီ။
လဲလိုက္ပါျပီ အင္ဂ်င္ေကာ၊ အင္ဂ်င္အထုိင္တံုးေကာ။ အင္ဂ်င္လဲေတာ႔
ကားေဘာ္ဒီပါျမင္ရပါသည္။ အားပါးပါး ေစြးေနျပီပဲ။
ေအာ္ ဖရိန္လား သူလဲေစြးတာၾကာေပါ႔။ တန္းလား -ေရွု႔တန္းေကာေနာက္တန္းေကာ။
ကားပိုင္ရွင္သူေ႒းၾကီးရယ္ တစီးလံုးသာ လဲမွရမည္ဟု workshop ဆရာၾကီးမ်ားက
မညွာမတာေျပာတတ္ၾကပါသည္။ တနြယ္ငင္ တစင္ပါ ကားတစ္စီးလုံးလဲမွ
ရမည္႔အေနအထားမ်ိဴးျဖစ္တတ္ပါသည္။

၁၁။ ကဗ်ာ တပုဒ္ကိုသိပ္မမွတ္မိေတာ႔ပါ။ ေပါက္ပင္ဘာလုိ႔ ကုိင္းရတယ္၊
ဗိ်ဳင္းနားလုိ႔ကိုင္းရတယ္၊ ဗ်ိဴင္းဘာေၾကာင္႔နား၊......................၊
အဆံုးထိေတာ႔ မမွတ္မိေတာ႔ပါ။ ဆုိလုိခ်င္သည္က ျပသာနာတခုလံုး အတြက္
ေပါက္ပင္ကုိ နွုတ္လုိက္ျပီး၊ ဗ်ိဳင္းကို သတ္စားလုိက္ရံဳပဲ ဆုိလွ်င္
ေပါက္ပင္လဲကိုင္းစရာမရွိေတာ႔ပါ၊ နားစရာဗိ်ဳင္းလဲမရွိေတာ႔ပါ။
ထုိအေျခအေနတြင္ ဗိ်ဳင္းနွင္႔ ေပါက္ပင္ သည္ အဒိကတရားခံ
မဟုတ္ေၾကာင္းလူတုိင္းသိၾကပါသည္။ အေျခအေနတခုလံုးအတြက္
၀င္ျပီးခံေပးလုိက္ရေၾကာင္းလူတုိင္းသိၾကပါလိမ္႔မည္။

to be continue...

Everlasting said...

၁၂။ ေကာင္းမြန္ေသာတုိငး္ျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သည္မွာ ဥပေဒမဟုတ္၊ ဘုုရားေဟာေသာ
က်င္႔၀တ္မ်ားျဖင္႔ျဖစ္သည္ ဟုဖတ္ဖူးပါသည္။ တခါက တကယ္႔ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ပါသည္။ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြရန္ စိတ္မရွည္သျဖင္႔
အက်ဥ္းရံဳးေျပာျပပါမည္။ ဆရာ၀န္တဦးပါ၀င္လာေသာ ခရီးသြားအဖြဲ႔ တဖြဲ႔တြင္
အမ်ိဴးသမီးတဦး ေျခေခါက္ျပီးလဲသြားသည္။ မေနနုိင္ေသာ ဆရာ၀န္က
လတ္တေလာကူညီေျဖရွင္းေပးလုိက္ျပီး၊ ေဆးရံုသြားျပရန္ညြန္ၾကားသည္။
အမ်ိဴးသမီးသည္ေဆးရံဳသို႔သြားမျပျဖစ္ခဲ႔။ ေနာက္နွစ္ ၂၀ၾကာေသာ္.......၊
ေရွ႔ေနတဦးသည္ အဘြားအုိ တဥိးကို ဘယ္အတြက္ေၾကာင္႔ ေျခေထာက္
ေကာက္သြားသလဲေမးသည္။ အကယ္ရ ေဒၚလာ ၁၀သန္းရလွ်င္ အဘြား က်ေနာ္႔ကို တ၀က္
ခြဲေပးမည္လားဟုေမးရာ ခြဲေပးပါမည္ဟုေျဖသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိအခ်ိန္က
ခရီးသြားစဥ္တြင္ ကူညီခဲ႔ေသာ ဆရာ၀န္ကုိ တရားစြဲပါသည္။ ဆရာ၀န္သည္
တရားရံုးတြင္တရားရွုံးျဖစ္သြားပါသည္။ Doctor-Patient Relationship ကို
ျပီးေအာင္ အဆံုးမသတ္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။

၁၃။ Doctor-Patient Relationship ဆုိတာရွိပါသည္။ ထုိ Relationship
၀င္သြားသည္နွင္႔ လူမွုေရးအရကူညီျခင္းပါဟု တရားရံုးတြင္ေျဖရွင္းလုိ႔မရပါ။
တာ၀န္ယူ နုိင္မွသာ ထုိလူနာကို ကုသရန္ျဖစ္ပါသည္။ ခင္မင္သူတဦးမွ
ဆရာ၀န္တဦးကို လူမွုေရးအရ ေဆးခန္းတြင္ မဟုတ္ပဲ ေရာဂါအေၾကာင္းေျပာလာလွ်င္
အလြယ္ကူညီရန္၊ ေရာဂါအေၾကာင္းေမးရန္မွာ ေရွ႔ေလ်ာက္တြင္ မျဖစ္နုိင္ေတာ႔ပါ။
လူမွုေရးသတ္သတ္၊ စီးပြားေရးသတ္သတ္ ဟူျပီး နွစ္မ်ိဴး
ကြဲထြက္ေတာ႔မည္႔အေနအထားဟုခန္႔မွန္းမိပါသည္။

to be continue...

Everlasting said...

၁၄။ အလြန္ဖတ္လုိ႔ေကာင္းေသာသတင္းမ်ိဴး ကို
ဂ်ာနယ္သမားတုိ႔ေက်းဇူးေၾကာင္႔ဖတ္ရပါသည္။ တခါတရံတြင္ေတာ႔
ဖတ္ေကာင္းလြန္းသျဖင္႔ ဂ်ာနယ္ေရာင္းေကာင္းျပီးနာမည္ပါေျပာင္းလုိက္ရတာမ်ိဴး
ၾကားဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္း သမားတုိ႔တြင္ ေရးစရာ
အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေၾကာင္း နားလည္မိပါသည္။ ျဖစ္နုိင္လွ်င္
သတင္းအားလံုးသိလုိပါသည္။ ျဖစ္နုိင္လွ်င္
မုိးကုတ္၅ဦးဇာတ္လမ္းကုိပါေရးေစခ်င္ပါသည္။

က်ြန္ေတာ္၏ကုိယ္ပုိင္ အျမင္သာျဖစ္ျပီး၊ မည္သူ႔ကုိမွထိခုိက္ေစလုိျခင္းမရွိပါေၾကာင္း။

Anonymous said...

ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ၾကည့္သေလာက္ ပထမဆံုးထြက္တဲ့ လွ်ပ္တျပက္နဲ႕ ဒီတစ္ပတ္ထြက္တဲ့ newsweek ထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြက သိပ္ျပီး မတူဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ presentation သိပ္မတူလို႕ ျဖစ္တယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ အေရးၾကီး point ေလးေတြက နည္းနညး္ေလးကြာေနတယ္။ လွ်ပ္တျပက္မွာကာ MO ေတြက လူနာဆီမွာ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးရိွလို႕ေသြးထြက္ေသဆံုးတယ္လို႕ေျပာတယ္။ newsweek ကက်ေတာ့ အေမက ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအေၾကာင္းကို စေျပာတယ္လုိ႕ေရးထားတယ္။ သိပ္မတူဘူးျဖစ္ေနတယ္။ MOေတြကသာ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးမွန္းသိရင္ သူတို႕ consult လုပ္သင့္တာက paediatrician ပါ။ ႏွလံုးအထူးကုဆိုတာ အားမနာစတမ္းေျပာရရင္ ႏွလံုးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြကိုပဲ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ကုတတ္သူပါ။ သမားေတာ္ေတြဟာ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးကုသမႈအပိုင္းမွာ ကေလးဆရာ၀န္ေတြေလာက္ မေတာ္ပါဘူး။ SSC ရဲ႕ consultation guideline ေတြကေတာ့ လက္ဖ်ားခါေလာက္ပါတယ္။

Won said...

According to the UNOFFICIAL news, SSC offered 300 lakh to the bereaved family but they denied. Hence, SSC attempted to give 1000 lakh to the junta as a next step. The the trial was closed. Just for your information!!! Can we say, SSA is sincere?

Ryan said...

I am so sorry for the sufferer.I am a part2 medical student. This kind of news have a very opposite effects to doctors and other medical personals. Even if it is the real fault of the doctor, other doctors are looked alike due to the fault of one doctor.
But it would be ok if the side of the doctor can give a rational explanation.
I am just looking forwards to fair investigations and rational explanations.

Nay Lin said...

i know nothing about the medicine and what exactly happened to the girl. But, you can't deny that the hospital was irresponsible for the cause. Just think about the situation in Myanmar. A 15 years old innocent girl died unexpectedly but there was no investigation on that case. Even journalist cannot access to the authorities of Hospital to ask about what exactly happened. And no journals ever released the news about where that incident happened and who make the surgery. They are trying to cover everything. In this situation how can you investigate steps by steps as you suggest? As a student studying abroad, i fully support the two journals trying to show us the news in such restrictions and in such unfavored situation in the country.

La Pyae said...

အခု အခ်ိန္မွာ စာဖတ္ပ၇ိတ္သတ္ အလုိရွိေနတာက သက္ဆုိင္ရာ ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ့ေျဖရွင္းခ်က္ပါ. လူနာကုိ အူအတက္ေရာင္ေရာဂါဟု သတ္မွတ္နုိင္ေလာက္တဲ့ ေဆးစစ္ခ်က္ အေထာက္အထား. အေရးေပၚ အေျခအေနမွာ ျပ ုစု ကုသမွဳ၊ စတဲ့အေထာက္အထားေတြနဲ ့တဖက္ကရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္ကုိေစာင့္ေမ်ွာ္ဖတ္ရွုေနၾကပါတယ္. ျမန္မာတုိင္း(မ) မွ သြားေရာက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ကုိလည္း မည္သုိ့မွ်တုံ ့ျပန္မွုမရွိလုိ ့သိရပါတယ္.
တကယ္လုိ ့မ်ား ေဒါက္တာအေနျဖင့္ စာဖတ္ပရိသတ္ကုိယ္စား သြားေရာက္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျပီးမွ ဒီပုိ ့စ္ ကုိ တင္လုိက္ရင္ေတာ့ အတုိင္းထက္အလြန္ ေက်းဇူးတင္မွာပါ

khinkyi said...

This is not first story. We can know it this time only because we're in IT years.
We've to becareful when we sick.

Anonymous said...

To Ryan, don't give up on ur study becoz of negligent doctors. Follow our oath and our professional code even when others are saying bad to us. Don't blame bad ones, instead try to be a good one. Nobody can judge u except urself. Your patients will respect u when u treat them with care and empathy. Don't listen to others.

Anonymous said...

If we cannot maintain our deteriorating social status in our country, every rule and ethic will be broken one day. No more professional standards, No more social welfare.

Aung said...

ေကာင္းလိုက္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ပါလား.......
.................ေက်းဇူးပါ...........
....................................
.....................................
.....................................
Aung said...

ဒီဟာေလးလဲ ဆက္ရွင္းပါဦး ........
...............................
သူသာ ဒီသတင္းကို မတင္ျပခဲ့ရင္ ...ဘယ္လို ျပီးသြားမယ္ထင္ပါသလဲ ဆရာ......
November 29, 2009 1:00 PM
..............
................
.................

Ye Myat said...

ဒီလို သတင္းမ်ိဳးဆိုတာက ရန္ကုန္မွာကေတာ့ ဂ်ာနယ္က မေရးလည္း သူ႕ဘာသာသူျပန္႕မွာ ပါပဲ။ ဂ်ာနယ္ကေရးလိုက္ေတာ့ လူေတြျမန္ျမန္ ပိုသိသြားတာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ကေတာ့ လူနာရွင္အေနနဲ႕ ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ထည့္တာထက္စာရင္ တရားရံုးကေန တိုက္ရိုက္ တရားစဲြတာက ပိုျပီး စနစ္က်မယ္ထင္ပါတယ္။ ၂ ရက္ကို ၁၁ သိန္း ေပးျပီး ေဆးရံုေတာင္ တက္ႏိုင္ေသးတာ... ေငြနည္း တရားရံွဳးေတာ့ မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး။
November 29, 2009 1:08 PM

Anonymous said...

ကၽြန္ေတာ္ထပ္မံရွင္းျပစရာ မလိုဘူးလို႕ထင္ပါတယ္

kyaw kyaw said...

ဟာ..အင္တာနက္ေပၚမွာလဲကလိမ္ကက်စ္ေတြခ်ည့္ဘဲကိုး....ဘာကိုအထည္ယုံရမွာလဲ...

CARLOO said...

ကြ်န္ေတာ္လည္း ၀င္ေျပာပရေစ
ကြ်န္ေတာ့္အသိ အကိုၾကီးေပါ့
ဖင္မွာေသြးစုနာေပါက္လို ့ အျပင္ေဆးခန္းတက္ခြဲတယ္ေလ
ဆရာ၀န္က ေသြးစုနာဆိုေတာ့ ေအးေဆးလို့ထင္ပံုရတယ္
ဘာမွစစ္မေနပဲ ခြဲတယ္ သူဆံုးသြားတယ္ေလ
ဆီးခ်ိဳေတြ တက္ေနတာ မသိပဲ ခြဲလိုက္ၾကလို ့
ဒီလိုမ်ိဳးေတြ အမ်ားၾကီးပါ

Anonymous said...

ဘာကိုယံုရမလဲဆိုလို႕ ဘာကိုမွ မယံုပါနဲ႕ ေလာကၾကီးမွာ မယံုေလ သတိထားေလေလေကာင္းေလေလပါ။ အဲဒါ ဗုဒၵရဲ႕ စကားေနာ္။ ကာလမ သုတ္(စာလံုးေပါင္းသည္းခံပါ) ထဲကလိုေပါ့။ ဆရာ၀န္ေျပာတာ မို႕လို႕လဲ မယံုပါနဲ႕။ သူနာျပဳေျပာလို႕လဲ မယံုပါနဲ႕။ မိမိကိုယ္တိုင္ ေလ့လာသံုးသပ္ျပီးမွ logical ျဖစ္တယ္ဆိုမွ လက္ခံပါ။ မွန္တယ္ မွားတယ္ ေကာင္းတယ္ ဆိုးတယ္ ဆိုတာ ကလည္း ျမဲေသာတရားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေလာကၾကိးမွာ သစၥာေလးပါးကလြဲျပီး က်န္ေသာအရာမ်ားသည္ အခါခပ္သိမ္းမမွန္ပါ။ ေသြးစုနာခဲြရင္း ဆံုးသြားတဲ့အစ္ကိုၾကီးအတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။

Anonymous said...

အစိုးရကို သိန္း ၁၀၀၀ ေပးျပီး လာဘ္ထိုးတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမွန္လို႕ကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအေနနဲ႕ SSC ကို သပိတ္ေမွာက္သင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုတိုင္းလည္း ေနမေကာင္းျဖစ္ေတာင္ ဘယ္ေတာ့မွ SSC မွာ သြားမျပေတာ့ဘူး။

Ye-Mon said...

ယခုတစ္ပတ္ထုတ္ Weekly 11 ဂ်ာနယ္တြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ပါ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာဆရာမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားပါရွိလာသည္ကို ဤလင့္ တြင္ သြားေရာက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

တကၠသိုလ္ လွမြန္

Nay Lin said...

To KhinKyi, that's right. This is not the first time for sure. This time the victim is a clever young girl who got somewhat great promises in her life. She died unexpectedly so people become to care on that case. What about other victims living in outskirt areas of city and who are poor??? They died in vein!!! Nobody care that and no journal will write about it and the so-called hugely experienced doctors (i mean only to a few) continue to make careless mistakes, losing precious lives unnecessarily. Worse, they do not even admit that they did wrong. Of course, even if the doctor was not wrong, why don't they make press conference and make official investigation on that case? If the ELEVEN and SNAPSHOT did not present the news, we public are still deaf and know nothing. So you have no appropriate reasons to criticize on the two newspapers. You know i am not insulting any doctors in the world. I just point out what should have happened.
And for experienced doctors and prospective doctors: you guys must be able to stand those pressures because everything you do is concerned with lives; there is nth more important than 'a life' in the world. That pressure will make you better and can serve people well and with great care.

ကိုေဇာ္ said...

လူဆိုတာ ကိုယ္ျဖစ္ဖူးမွ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္တဲ႔ အမ်ိဳးပါ..။ ဆရာတကၠသိုလ္ လွမြန္ ဒီလို ၾကံဳရပါေစလို႔ ေစတနာနဲ႔ ဆုေတာင္းေပးသြားပါတယ္.။
လူဆိုတာ အမ်ားက ဒီလို ဆိုရင္ ေျဗာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္လည္း ေျပာခ်င္ၾကတယ္ေလ.။ တစ္ခုေတာ႔ ေမးခ်င္တာက ဆရာက SSC နဲ႔ ဘာေတာ္လဲ..။ ဘယ္ေလာက္ရလဲ..။ ေနာက္ျပီး ကုသတဲ႔ ဆရာဝန္နဲ႔ ေရာ ဘာေတာ္လဲ.။ ဘယ္ေလာက္ရလဲ.။ ဒီလို ဂ်ာနယ္ေတြက မေအာ္္လို႔ လူမသိ သူမသိ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ႔ရတဲ႔ သတင္းေတြ အမ်ားၾကီး ၊ ေသခဲ႔ရတဲ႔ အသက္ေတြ အမ်ားၾကီး ဆိုတာ မေမ႕ပါနဲ႔ဗ်ာ..။
က်ေနာ္ ကေတာ႔ ဆရာ ဒီလိုမ်ိဳး ၾကံဳပါေစလို႔ပဲ ေစတနာနဲ႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္.။

ျမန္ျမန္ျဖစ္ပါေစဗ်ာ..။

Nay Lin said...

I believe that Ko Zaw (i don't know him) don't really want to hurt Ko Hla Mon. But yea, sometimes it is really hard to sympathize someone's tragedy if you have never faced that. I just really feel sorry for the girl who is about my brother age. She has a lot to do in her life and her parents will have a lot expectations on her as she is clever and intelligent.
Truly wish that such tragedy would never happen again to any other persons in the world :( :( :(

သံတုတ္ said...

က်ီးေတြလို ကိုယ့္ကိုထိတာနဲ႔ ဝိုင္းအာဖို႔ပဲ တတ္တဲ့လူေတြ ... ရြံစရာေကာင္းပါ့
စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္ေလး ဘာေလးနဲ႔ အရူးခ်ီးပန္း ေသြးရူးေသြးတန္းေလွ်ာက္ေျပာမေနနဲ႔ ... ကိုယ့္ဘက္က တာဝန္သိတတ္ရင္ ဘယ္သူကမွ ဘာမွ ေျပာလို႔မရဘူး ဆိုတာ နားလည္ထားလုိက္စမ္းပါ

သံတုတ္ said...

ဝါရင့္ သတင္းစာဆရာႀကီးေတြက ဘာေျပာလဲဆုိတာ ေအာက္မွာ သြားဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါဦး ‎‎...‎

http://news-‎eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=803:2009-11-29-‎‎11-03-52&catid=78:2009-11-13-06-25-17&Itemid=135‎

သံတုတ္ said...

ကိုယ့္ထိေတာ့ တယ္လဲ နာတတ္ၾကပါလား ကိုယ့္လူတို႔ရဲ႕ ...‎
ခင္ဗ်ားတို႔ အထူးကုန္ဆရာဝန္ႀကီးဆိုတဲ့ ငနဲေတြ တာဝန္မဲ့မႈ၊ တလဲြတေခ်ာ္လုပ္မႈေတြေၾကာင့္ ‎အသက္ဆံုးရတဲ့ လူနာေတြ က်ဳပ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္ေလာက္ရွိေနၿပီလဲ ... အဲဒါက်ေတာ့ ‎ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘူးလား ...‎
လူနာဆိုတာ ဆရာဝန္မဟုတ္ဘူးဗ် ... အေရးၾကံဳရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ‎ဆရာဝန္ဆိုတဲ့သူေတြရဲ႕စကားအတုိင္းပဲ အားကိုးတႀကီးလိုက္နာၾကရတာပဲ ... အဲဒါကို ‎ေပါ့ေပါ့ဆဆ ထင္ရာလုပ္သူကိုေတာ့ ခင္ဗ်ား ဘာမွ ေျပာမထားပါလား ... ကိုယ္ခ်င္းစာစမ္းပါ ‎‎... တာဝန္ယူတတ္၊ တာဝန္ခံတတ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ၾကည့္စမ္းပါ ... ‎
ခင္ဗ်ား သားသမီး အဲဒီလိုျဖစ္ရင္ ခင္ဗ်ား ဘယ္လို ခံစားရမလဲ ကိုယ့္လူ ‎
အခုေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္အမွားကို ေထာက္ျပတဲ့သူေတြကို ခင္ဗ်ားက ‎လုိက္အျပစ္တင္ေနပါလား ....‎

သံတုတ္ said...

ငယ္ႏုိင္ဆိုတဲ့ ငနဲမကေရာ ... ပံုအပ္တယ္ေတြ ဘာေတြ အရူးခ်ီးပန္းေျပာေနတယ္ ....‎
အဲဒီ အထူးကုန္ငနဲေတြက လူနာကေမးရင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပတဲ့သူ ‎ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မ်ား ရွိသလဲ ... ရွိရင္ ျပစမ္းပါ ... ျမင္ဖူးခ်င္လို႔ ... ညတုိင္း ‎ဦးခ်ၿပီးအိပ္ခ်င္လုိ႔ပါ ... (ကိုယ္ေတြ႔ေနာ္ ... ကိုယ္ေတြ႔ ... လိုအပ္ရင္ နာမည္ပါ ေျပာပါ့မယ္ .... ‎အထူးကုန္အသျပာဆရာဝံႀကီးရဲ႕ အားကိုးတႀကီးေမးမိတဲ့ လူနာအေပၚ တံု႔ျပန္ပံုေတြ)‎

Responsibility & accountability ဆိုတဲ့စကားကို ခင္ဗ်ားတို႔ ‎အထူးကုန္အသျပာဆရာဝံႀကီးေတြ ၾကားဖူးၾကရဲ႕လား ... ၾကားဖူးရင္လဲ ေမ့ကုန္ၿပီလား ...‎
ကိုယ့္အမွားကို ကိုယ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိနဲ႕ တာဝန္ယူတတ္ရဲ႕လား ... က်ဳပ္ေတာ့ တခါမွ ‎မၾကားဖူးဘူး ....‎

အဲဒါေတြကို တရားစဲြတဲ့အေလ့အထ ျမန္မာျပည္မွာ ေပၚထြန္းသင့္တာ ၾကာပါၿပီ ... ဒါမွပဲ ‎အဲဒီငနဲေတြ မွတ္ေလာက္သားေလာက္ရွိသြားပါလိမ့္မယ္ အခုက်ေတာ့ ကိုယ္မွားလို႔ ‎လူနာဘာျဖစ္ျဖစ္ ျပသနာမရွိဘူးေလ ... ပိုက္ဆံက ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ရၿပီးၿပီကိုး ... ဒါပဲေပါ့ .... ‎
professional မပီသတဲ့ငနဲေတြ ... ရြံလိုက္တာ

က်ဳပ္ကေတာ့ အလဲဗင္းနဲ႕ လွ်ပ္တျပက္ကို လံုးဝ (လံုးဝ) အၾကြင္းမဲ့ ခၽြင္းခ်က္မရွိ ‎ေထာက္ခံပါတယ္

Dr.Nay Oo (Burma) said...

ကိုေဇာ္သို႔
“ လူဆိုတာ ကိုယ္ျဖစ္ဖူးမွ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္တဲ႔ အမ်ိဳးပါ..။ ဆရာတကၠသိုလ္ လွမြန္ ဒီလို ၾကံဳရပါေစလို႔ ေစတနာနဲ႔ ဆုေတာင္းေပးသြားပါတယ္.။ ”
ၾကားဖူးတယ္ဗ်ာ၊ ေစတနာ ဆိုတာ “ ကံ ” ပါတဲ့ ။ တခါ ကံဆိုတာဟာ တူေသာ အက်ဳိးကိုေပးတတ္ပါတယ္တဲ့။ ေနာက္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာမွန္ရင္ ကံ၊ ကံ၏ အက်ဳိးကို ယုံၾကည္ ရတယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ကိုေဇာ့္ အတြက္ စိတ္မေကာင္းလည္း ျဖစ္မိတယ္။ ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္ မိပါရဲ႕။
ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာ ေသဆုံးမႈ တခုကို လွွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္က စ ေရးတယ္။ သတင္းတစ္ပုဒ္ အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးေစါင့္ေရွာက္မႈ တုိးတက္လာေစဖို႔ ေရးတာကို ဘေလာ့ဂ္ ပို႔စ္ ေရးသူက ႀကိဳဆိုထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ စည္းေဘာင္ကို ေက်ာ္ၿပီး ကိုယ္နားမလည္တဲ့၊ အတိအက် မေျပာနိုင္ပဲ စြပ္စြဲအျပစ္ေပး ေရးသားထားတာကိုေတာ့ ကန္႔ကြက္တယ္။ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ ဆရာဝန္ ေဆးခန္း အျပစ္ရွိတယ္၊ အျပစ္မရွိဘူးဆိုတာ တကၠသိုလ္ လွမြန္ ေျပာမထားပါဘူး။ ေျပာလို႔လည္း မရနိုင္ေသးပါဘူး။ သူတင္မဟုတ္ပါဘူး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနတဲ့ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြစုေဆာင္းေရး အဖြဲ႕ေတာင္ အေသးစိပ္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားေတြကို ရွင္းလင္း တိက်ေအာင္ ရွာေဖြ သုံးသပ္ေနရဆဲ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္ေနရာမွာ မွားယြင္းလဲ? ဘယ္သူမွာ အျပစ္ရွိလဲ? မေျပာနိုင္ ေသးပါဘူး။
ဒီေတာ့ဗ်ာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းနဲ႕မွ ပို႔စ္ေရးသူကို ဒီလို ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ဳိး မပို႔သင့္ပါဘူး။ အရည္မရ အဖတ္ မရ အကုသိုလ္ကို အေခ်ာင္ဝင္ယူ ေနသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါေရာလား။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ဗ်ာ ကိုေဇာ္ကို အဓိက ထားၿပီး သတၱဝါ ေဝေနယ် အားလုံး ဒီလို ရင္နာစရာ အျဖစ္ဆိုးမ်ဳိး ဘယ္သူမွ မႀကဳံၾကပါေစနဲ႔လို႔ အေလးအနက္ ေမတၱာမြန္ ပို႔သလိုက္ပါရေစ။ ေၾကပါေစဗ်ာ။

tune said...
This comment has been removed by the author.
tune said...
This comment has been removed by the author.
Thanda said...

Every professional person has more responsibility than normal people. Failure to do so is breaching the law and is the tort of negligence. Our country has very poor legal enforcement. Most of the professional person always takes advantage on that. They do not have professional ethic. Patients were totally relied on Doctor’s professional advice. If you really want to talk about this case from legal point of view, let me suggest you to learn more about legal concept.

tune said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

လူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကဲြလဲြပိုင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ အဲဒါ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဗမာလူမ်ိဳးေတြက ရိုးၾကတာပဲလား။ စစ္မွန္တဲ့တရားဥပေဒနဲ႕ ပဲ မၾကံဳဘူးလို႕လား။ ဒုတိယ ဟာက ပိုျပီးျဖစ္ဖို႕မ်ားတယ္။ ဆရာတကၠသိုယ္လွမြန္က စည္းထဲေဘာင္ထဲကေျပာတာပါ။ သူရဲ႕တင္ျပခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္လညး္ အကုန္လံုးလက္မခံပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူေရးကတာ နညး္လမ္းက်တယ္။ အလယ္အလတ္က်တယ္။ liberal က်တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ လူနာရွင္ဘက္က သိသိသာသာလိုက္ျပီးမေရးတိုင္း SSC ဘက္ကေရးေနတယ္လို႕ ဘာျဖစ္လို႕ ေျပာေနက်တာလဲ ခင္ဗ်ာ။ ေလာကၾကီးမွာ မွန္တာနဲ႕ မွားတာ ႏွစ္ခုတည္းရိွတာမွ မဟုတ္တာ။ နည္းနည္းမွန္တာ နဲ႕ နည္းနည္းမွားတာလည္းရိွေသးတယ္။ မွန္လည္းမမွန္ဘူး။ မွားလည္း မမွားဘူးဆိုတာလည္းရိွေသးတယ္ေလ။ ကိစၥတစ္ခုကိုေတြ႕ရင္ separate right or wrong လို႕မသတ္မွတ္ဘဲ continouse process လို႕ သေဘာထားေပးၾကပါ။ ကိုယ့္အျမင္နဲ႕ မတူတိုင္း SSC နဲ႕ ဘာအမ်ိဳးေတာ္လဲ။ ဘာေတြ လာဘ္စားထားလဲ စတ ဲ့ မဆီမဆိုင္ စြပ္စဲြခ်က္ေတြ မေျပာၾကပါနဲ႕။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာခဲ့သလိုပဲ လြပ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္ အဂၤလိပ္ေတြကို ထိုင္ဆဲေနရံုနဲ႕ မျပီး။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးဟာ လြပ္လပ္ေရးနဲ႕ ထိုက္တန္ေၾကာင္း ျပသဖို႕လိုတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။

Anonymous said...

ေဆာင္းပါးကိုေ၀ဖန္ၾကပါ။ လူကို မေ၀ဖန္ၾကပါနဲ႕။

Daemas said...

As the saying goes "Arguments win the situation but lost the person", I can see, the tendency is going to get worse relations between doctors and the public. The thing that we can find out in this trial is "public" have been shown up their angers and hatreds upon doctors. In fact, I feel sorry for that. I am sure there are many doctors who are working for the communities with strong commitment. But at the same time, we can learn lots of sad stories of losing LIVES by irresponsible doctors. In this regard, I suppose, doctors are practicing paternalism (it doesn't mean to ALL); they are so proud of what they have learned (especially, surgeons with long tails) and treat the people as their subordinates? or people are not deserving to be explained about what they are really suffering? Isn't every human was born with equal dignity, rights and freedom? If we think of simply, the doctors are supplier, patients are customers, we deal with MONEY! (here we deal with LIVES) Thus, if something is happened in case, who is more responsible? suppliers or customers? Okay, as a result of all those comments, what is the solution? Doctors need to be changed or entire population need to change their attitude? Who knows! Just frustrated, disappointed with .......... :(

ကိုေဇာ္ said...

Dr. Nay Oo သို႕

က်ေနာ္ေျပာတာကို အဓိပၸါယ္ေပါက္လြဲသြားတယ္ ထင္တယ္.။ က်ေနာ္လည္း ဒီလို ခံစားခဲ႔ရဖူးတယ္ဗ်.။ က်ေနာ္႕အေဖကားတိုက္ခံရေတာ႔ ေဆးရံုမွာ ဒီအတိုင္းပစ္ထားတာ ခံရတယ္.။ Unknow တဲ႔.။ ဒါလည္း လူပဲေလဗ်ာ.။ မနက္ ၈ ခြဲကျဖစ္တာ.ညေန ၄ ခြဲမွ သိရတယ္.။ လိုက္သြားေတာ႔ ကုတင္ေပၚမွာ ရုန္းလို႔တဲ႔ ၾကိဳးေတြနဲ႔ တုပ္ထားတယ္.။ ေသြးအိုင္ထဲမွာ အဝတ္ေတြဆို ေသြးေတြနဲ႔ ရြဲေနတာပဲ...။
က်ေနာ္တို႕ေရာက္သြားမွ အုပ္လိုက္ေတြ ၊ အုပ္လိုက္ေတြ လက္ထဲ...အဲ..မုန္႕ပံုးထဲ ထည္႔ေပးလိုက္ေတာ႔မွ နားၾကပ္ကိုင္တာဗ်.။
ဒါကို က်ေနာ္ အရွည္မေရးခ်င္ေတာ႔လို႔. ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳပါေစလို႔ ေရးလိုက္တာပါ.။
သူ႕မ်က္ျမင္ျဖစ္ေစခ်င္တာပါ.။ သူ႕သားသမီးျဖစ္ပါေစလို႔ မဆိုလိုပါဘူး.။
က်ေနာ္လည္း ဆရာဝန္ေတြဘက္က ပို႔စ္ေတြ တင္ဖူးပါတယ္.။ ဒီမွာပါ.။
http://zaw357.multiply.com/journal/item/724
ေလးစားရေသာ Dr, Nay Oo လည္းၾကားဖူးမွာပါ.။ တရားျပေသာ ဘုန္းၾကီးလိုေလ.သူမ်ားေတြေသေတာ႔ တရားေလးျပေနတာ..သူ႕အေမေသေတာ႔ ခ်ံဳးပြဲခ်ငိုတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေလ..။ ဒါေၾကာင္႔ က်ေနာ္က သူ႕ကို ေလးစားေသာ အားျဖင္႔ မ်က္ျမင္ေလး ျဖစ္ေစခ်င္တာပါ..။
ဒါကို အတိုဆံုးေရးလိုက္ေတာ႔ က်ေနာ္လည္း ေလးစားရပါေသာ Dr, Nay Oo ရဲ႕ ေမတၱာေတြ ရလိုက္တာပါပဲ..။

ဆရာလည္း က်ေနာ္လို႔ ၾကံဴရင္ သိမွာပါပဲ..။
ဒီေနရာေလးကို က်ေနာ္ သူငယ္ခ်င္း ဆရာဝန္က ေပးလို႔သိတာပါ..။
က်ေနာ္က ဘာမွေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ..။

ေလးစားစြာျဖင္႔
ကိုေဇာ္

Anonymous said...

both doctors and population have to change.

Daemas said...

I disagree with "tune" comment "i never heard a doctor kicked a patient out of a clinic for asking questions or contradicting his or her decisions."
I did hear! Okay? Of course, they never kicked out? Should to be kicked out? YES, they shouted !!!! Patient just had to zip his mouth !!!!! >.<

Anonymous said...

ကိုေဇာ္ေျပာတာ ကၽြန္ေတာ္လက္ခံပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ OG ေတြဆိုရင္ တျပိဳင္တည္းေတာင္ လူနာႏွစ္ေယာက္ၾကည့္ေသးတာ။ လူနာေတြကို အခုထက္အခ်ိန္ပိုေပးသင့္တယ္ထင္ပါတယ္။ သူတို႕က ေရွ႕ကေနျပီး ေပါက္တတ္ကရေတြလုပ္ျပေနေတာ့ ေနာင္လာေနာက္သားဆရာ၀န္ေတြအတြက္ ရင္ေလးစရာပဲ

Anonymous said...

ေခာတ္ၾကီးကေျပာင္းလဲတာ သိပ္ျမန္လာတယ္။ သင္ယူစရာေတြကလည္း ကုန္ကို မကုန္ႏိုင္ဘူး။ ပညာေတြသင္ဖို႕အတြက္တင္ ရင္းရတဲ့အရင္းအႏွီးက မနည္းပါဘူး။ ၂၀၀၈ တုန္းက ဘဲြ႕ရတဲ႕ MBBS တစ္ေယာက္ဟာ ၂၀၀၉ မွာ သူသင္ခဲ့တာေတြရဲ႕ တစ္၀က္ေလာက္က မမွန္ေတာ့ပါဘူး။ ေျပာင္းလဲကုန္ပါျပီ။ လူဆိုတဲ့သေဘာက ကိုယ္က အရင္းအႏီွးမ်ားမ်ားစိုက္ထုတ္ရေလေလ အျမတ္ျပန္လိုခ်င္ေလေလပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ လူနာတစ္ေယာက္ၾကည့္ခက ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ ယွဥ္လိုက္ရင္ ေတာ္ေတာ့္ကိုနည္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြက လူနာၾကည့္ခကို မတင္ဘဲ ၾကည့္ခ်ိန္ကို ေလ်ာ့တဲ့နည္းလမ္းကို သံုးျပီး တြက္ေခ်ကိုက္ေအာင္ လုပ္ၾကတယ္။ ၾကာလာေတာ့ လူေတြကို တန္ဖိုးမထားတတ္ၾကေတာ့ဘူး။ လူနာေတြကို ေတြ႕ရင္ ေထာင္တန္ေလးေတြလြင့္လာတယ္လို႕ပဲ ျမင္ေနၾကတယ္။ ဒါက လူ႕သဘာ၀ပါ။ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေျဖကို စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဆရာ၀န္ေတြအေနနဲ႕ လက္ရိွ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခအတိုင္းယူျပီး လူနာေတြကို အခ်ိန္ပိုေပးဖို႕ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕ ပိုမိုခဲယွဥ္းပါတယ္။ လူနာၾကည့္ခကို ပိုျပီးတိုးယူမလားဆိုေတာ့ လည္း ျပည္သူေတြက လိုက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ေဘးက်ပ္နံက်ပ္အေျခအေနပါ။ ဆရာ၀န္ေတြကို ေငြမ်က္ႏွာေနာက္မလိုက္ရဘူးဆိုတဲ့ က်င့္၀တ္ၾကီးနဲ႕ေတာ့ မကိုင္ေပါက္ပါနဲ႕။ အေ၀းသင္ကိုေတာင္ တဖုန္းဖုန္းက်ျပီး စာေမးပဲြေအာင္လာတဲ့ေကာင္ေတြက တစ္လကို ၄ ၅ ၆ သိန္း၀င္ေနျပီး ဆရာ၀န္က်ေတာ့ တစ္လကို ၂ သိန္း ၃သိန္းပဲယူဆိုေတာ့ ဘယ္တရားပါ့မလဲ။ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္လည္း လူ႕အသက္နဲ႕ ရင္းျပီးလုပ္ရတာ ေပါ့ပ်က္ပ်က္လုပ္လို႕ကလည္း မျဖစ္။ ခက္၏

tune said...
This comment has been removed by the author.
tune said...
This comment has been removed by the author.
soe said...

'You never heard a doctor kicked a patient out of a clinic for asking questions or contradicting his or her decisions'...?
Are you in Myanmar or staying oversea?
May be you have never never visit those specialists who only pay less than one minute for one consultancy. You even don't have time to move your lips to ask about what you want to know. They are no longer treating their patients in professional way. I believe they think more of income. Do you know we paid 5000 kyats for one consultancy fee. It is considered very expensive in Myanmar while most of the general people earn 50,000 kyats per month in average.
I wonder you never know all these real situations in those specialist clinics.
I experienced one time, one specialist replied me that everything is written in my health record book when I asked him. He never answer me what I really want to know. It is more painful in my heart than kicking me out of the clinic for asking question. I am so sad that when I realise how many people having those kind of treatments from specialists every day.
I believe the root cause of current concerning case is that I repeat 'specialists never pay enough investigation time on their patients in pre-operation or pre-making decision. We can not rely on 100% health equipments or instruments. We need to know how often they are calibrated to get correct result. Who is the responsible parties to check they are compliance with international standards or so many things we need to know.
So let focus on finding root cause of sad loss instead of blaming journals that perform their work as the other professionals do.
It is not a right time to blame journals for revealing true story to public.
I am a peofessional. But I stay on the side of public who mostly are general people but not professionals.

tune said...
This comment has been removed by the author.
tune said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

ဒီ Post မွာ ေဖာ္ၿပခဲတဲ့ ေဆးပညာအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ မၾကာခဏ၀င္ၾကည့္ခဲ့သလို ေဆးပညာဗဟုသုတေတြလည္း ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ "ျမန္မာ့ သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕ စည္းေဘာင္လြတ္ေနျခင္း" ေဆာင္းပါးေၾကာင့္ အၿပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးစရာၿဖစ္သြားၿပီး ဒီPostကို လူေတြပိုသိ၊ ပိုနာမည္ၾကီးလာတာမွန္ေပမဲ့ Post ရဲ့ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ မေပ်ာက္သြားေစခ်င္ပါဘူး။ ၿဖစ္ရပ္အမွန္ေတြနဲ့ မကင္းကြာေစခ်င္ပါဘူး။ "ျမန္မာ့ သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕ စည္းေဘာင္လြတ္ေနျခင္း" ဆိုတဲ့ ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္က ေဆြးေႏြးမွဳအခ်ိဳ့ေၾကာင့္ မီဒီယာေတြ၊ ၿပည္သူေတြရဲ့ အမ်က္ေဒါသနဲ့ ဒီPost ကို ထိခိုက္လာမွာ မလိုလားပါဘူး။
သတင္းစာဆရာၾကီးေတြရဲ့ အေၿပာေတြ၊ တကယ္ၾကံဳေတြ့ရတဲ့သူေတြက ေၿပာတာေတြကိုေတာ့ ေသခ်ာေလ့လာသံုးသပ္ေစခ်င္တယ္။
http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=803:2009-11-29-11-03-52&catid=78:2009-11-13-06-25-17&Itemid=135

David said...

ဒီျပသနာမွာ အဓိက က်တာက လူေတြရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ပါပဲ။ အေရးေပၚလူနာတစ္ေယာက္ကို ခ်က္ခ်င္းခြဲခန္း၀င္ရမွာ ထံုးစံပါပဲ။ လူတစ္ေယာက္ေသသြားၿပီးေတာ့မွ ဆံုးရႈံုးမႈကို ခံစားၿပီး အျပစ္တင္တာကုိ နားလည္ပါတယ္။ ဒီကေလးက ဘာေက့စ္လည္းဆိုတာကို EMO က ဘာလုိ႕ သတိမထားမိရတာပါလဲ။ ၿပီးေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြ ဘာလို႕ အျပင္မွာ ေဆးခန္းထိုင္ရတာလဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ အစိုးရေပးတဲ့ လစာမေလာက္လို႕ေပါ့။ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ အစိုးရေပးတဲ့ လစာနဲ႕ ေဆးရုံမွာ အခ်ိန္ျပည့္ေနၾကတဲ့ဆရာ၀န္ေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ သမားေတာ္ထက္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ဟာ လူနာကို အခ်ိန္ပိုေပးၿပီး ၾကည့္ရႈတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ထည့္ၿပီး စဥ္းစားရင္ သူတပါးအေပၚ အတင္းအထင္ေသးခ်င္စိတ္၊ ေျပာခ်င္စိတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားလိမ္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

Naughty said...

" အေ၀းသင္ကိုေတာင္ တဖုန္းဖုန္းက်ျပီး စာေမးပဲြေအာင္လာတဲ့ေကာင္ေတြက တစ္လကို ၄ ၅ ၆ သိန္း၀င္ေနျပီး ဆရာ၀န္က်ေတာ့ တစ္လကို ၂ သိန္း ၃သိန္းပဲယူဆိုေတာ့ ဘယ္တရားပါ့မလဲ။ "
က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ဒီလိုစကားမ်ိဳးထြက္လာတာကို အံ့ႀသစြာနဲ႕ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။
ဒီလိုစကားမ်ိဳးၾကားရတာ ၂ခါရွိပါၿပီ။
နပ္စ္မလုပ္တဲ့အမတစ္ေယာက္ကို ဘာလို႕လုပ္တာလဲေမးေတာ့ ဒီေခတ္မွာ နပ္စ္က၀င္ေငြရွာရ ပိုလြယ္လို႕လို႕ေျပာတာၾကားဘူးပါတယ္။
အရင္ဆံုး ကိုဘာလုိခ်င္တာလဲ စီစစ္သင့္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံလိုခ်င္တာလား လိုခ်င္ရင္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမလုပ္သင့္ပါဘူး စီးပြားေရးသမားလုပ္ပါ။ တရားလိုခ်င္ရင္ ဘုန္းႀကီး၀တ္ပါ။ လူေတြရဲ႕က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မွဳကို ျမင္ခ်င္တဲ့စိတ္ေစတနာေကာင္းကိုလိုခ်င္မွ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ လူ႕က်န္းမာေရးကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး စီးပြားရွာတာေတာ့ အမတန္မွ စိတ္ဓါတ္နိမ့္ၾကပါတယ္။ ဆရာ၀န္ ေက်ာင္းဆရာ ေတြက လူေတြရဲ႕ ေစတနာေမတာနဲ႕ ေကြ်းေမြးတဲ့ ထမင္းကိုပဲစားသင့္ပါတယ္။ ပညာေရး က်န္းမာေရးဟာ စီးပြားရွာစရာအလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ နာသံုးနာမရွိရင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမလုပ္တာအေကာင္းဆံုးပါ။

စာနယ္ဇင္းသမားေတြအက်င့္ပ်က္ေနတယ္လို႕ေျပာေနၾကတဲ့ ေဆးပညာအသိုင္းအ၀ိုင္းကလူမ်ားကေရာ လိပ္ျပာလံုၾကပါရဲ႕လား။

မူရင္းပို႕စ္ေလးကို စိတ္၀င္တစားဖတ္တုန္းကေတာ့ ေရးသူကိုေလးစားမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပို႕စ္ေပၚကိုေရာက္လာတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြကို စာေရးသူတံု႕ျပန္ပံုေတြကိုဆက္ဖတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ စာေရးသူရဲ႕ ပညာအေရအခ်င္းနဲ႕ စိတ္ဓါတ္အဆင့္အတန္းဟာ သိသိသာသာႀကီးကြဲျပားေနတာကိုသိလိုက္ရလို႕ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။

khaing said...

ကို ေဒးဗစ္ ေရ...

အခု ကြ်န္ေတာ္တို့ ေၿပာေနၾကတာ သူတပါးအေပၚ အထင္ေသးခ်င္စိတ္၊ ေၿပာခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။
လိုအပ္လို့ေၿပာေနၾကတာ။

အစိုးရလစာနဲ့မေလာက္လို့ အၿပင္မွာေဆးခန္းထိုင္တာ မွန္တယ္။ ဆရာ၀န္ေတြလဲ လူေတြပဲေလဗ်ာ။ ဒါကိုသေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေၿပာေနၾကတာ Professional ဆန္မွုပါ။ ေတာင္းဆိုေနတာလဲဒါပဲ။ သူမ်ားနိုင္ငံမွာ ဘယ္ေလာက္ရတာဆိုတာကို လာမေၿပာပါနဲ့။ ဒီနိူင္ငံမွာ အမ်ားဆံုးေငြေၾကးေတြ အထူးကုေဆးခန္းေတြက ရေနၾကၿပီပဲ။ ၿပည္သူေတြ ေငြထုပ္ပိုက္ၿပီး ေဆးခန္းလာေနၾကၿပီပဲ။ ဒီအတြက္ ဆရာ၀န္ေတြ ေက်းဇူးသိၿပီး Professional ဆန္ေပးလိုက္ရံုပဲ။ ဒီလိုဆို သိပ္ေက်နပ္သြားမွာပါ။ ဒါပါပဲ။

Anonymous said...

ဆရာ၀န္အလုပ္ကို ေစတနာ့၀န္ထမ္းလို႕ ဘယ္သူကမ်ားေျပာပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအေနနဲ႕ သံဃာ့ေဆးရံုမွာ အလုပ္လုပ္ဖူးပါတယ္။ က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ေဆးခန္းထိုင္ျပီး ၀င္ေငြလည္း ရွာရပါတယ္။ ဆရာ၀န္အလုပ္ကို professional အလုပ္လို႕ျမင္တဲ့အတြက္ သူတို႕နဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ လုပ္အားခ ရရိွဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္အားခမရိွရင္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ဟာ သူရဲ႕ ပညာအဆင့္အတန္းကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႕ခက္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ ဘာမွ မေလ့လာဘဲ ေဆးကု၍မရပါ။ ထိုေလ့လာဆည္းပူးမႈအတြက္ ဘယ္သူကမွ အလကားမသင္ေပးပါ။ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္မွာ နာ သုံးနာ ရိွဖို႕လိုတယ္ဆိုတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နာ သံုးနာ ရိွရံုနဲ႕ေတာ့ ဆရာ၀န္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ပိုက္ဆံလိုခ်င္ရင္ စီးပြားေရးလုပ္ဆိုလို႕ စီးပြားေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲခင္ဗ်ာ။ အဲဒါဆိုရင္ ပိုက္ဆံမလိုခ်င္တဲ့လူ ဘယ္သူမ်ားရိွပါသလဲခင္ဗ်ာ။ ရိွရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခၚလာျပပါ။ ပိုက္ဆံလိုခ်င္တုိင္း လူတိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ၾကသလား။ အဲဒီလိုဆိုရင္ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ သိပၸံပညာရွင္ေတြေတာင္ ေပၚေပါက္လာၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ဒီစကားေျပာတာ ေငြစကားေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ လူရဲ႕ သဘာ၀ကို နားလည္ေစခ်င္လို႕။ လူဆိုတာ ပညာတတ္လာေလေလ needs and wants ေတြက မ်ားလာေလေလပဲ။ တကယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ့္ယူဆခ်က္က မမွန္ဘူးလို႕ထင္ရင္ ထမင္းစားရရံု၀င္ေငြရိွရင္ေတာ္ျပီ။ လူေတြအတြက္အနစ္နာခံျပီးတစ္သက္လံုးေဆးကုေပး မယ္ ဆိုတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ ေလာကၾကီးမွာ ရိွလားဆိုတာ တစ္ခ်က္ေလာက္ရွာၾကည့္ပါလား။ အျမင္က်ယ္သြားတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ဒီလိုေရးတာ အထူးကု ဆရာ၀န္ေတြ က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္တာကို ေထာက္ခံတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရိုးရိုးဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရွဳေထာင့္ကေန သံုးသပ္ျပတာပါ

ကိုေဇာ္ said...

အရမ္းကို ေကာင္းတဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ပါပဲ....Truth နဲ႔ khaing ခင္ဗ်ာ..။

အားေပးေနပါတယ္.။

http://img200.imageshack.us/img200/2615/75528055.gif

Anonymous said...

official news မဟုတ္တဲ့အတြက္ post တစ္ခုအေနုနဲ႕ မေရးေတာ့ပါဘူး။ ေဆာင္း၀င္လာတဲ့အတြက္ ရန္ုကုန္မွာ H1N1 case ေတြ႕ႏႈန္းေတြျပန္တက္လာပါတယ္။ သာမန္ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါနဲ႕ တူတဲ့အတြက္ ေရာဂါလကၡဏာကို ၾကည့္ျပီး ခဲြလို႕မရပါဘူး။ အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ဖို႕နည္းလမ္းကေတာ့ လူထူတဲ့အရပ္ေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ေရွာင္ၾကပါ။ အျပင္က ျပန္လာလွ်င္ လက္ကို ဆပ္ျပာနဲ႕ ေသခ်ာေဆးတဲ့အက်င့္ေလး လုပ္ေပးၾကပါ။ ကိုယ့္ဆီက ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ နာ မက်န္းမျဖစ္ေစခ်င္ရင္ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးျဖစ္ေနခိုက္ အျပင္မထြက္ပါႏွင့္။ mask တပ္ထားက ပိုေကာင္းသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ျပန္လာသူတို႕နဲ႕ ထိေတြ႕ေနရသူဆိုပါက အထူးဂရုစိုက္ပါ။

khaing said...

"ထမင္းစားရရံု၀င္ေငြရိွရင္ေတာ္ျပီ။ လူေတြအတြက္အနစ္နာခံျပီးတစ္သက္လံုးေဆးကုေပး မယ္ ဆိုတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ ေလာကၾကီးမွာ ရိွလားဆိုတာ တစ္ခ်က္ေလာက္ရွာၾကည့္ပါလား။ အျမင္က်ယ္သြားတာေပါ့။ " ဟုတ္လား... ?

ခင္ဗ်ားလုပ္ပံုက ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတာပဲဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ပိုမိုပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ့ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ပါဗ်ာ..။

ကြ်န္ေတာ့ရဲ့ ရွုၿမင္ပံုက ...."ဆရာ၀န္ေတြရဲ့ ၿပသနာဟာ ကြ်န္ေတာ္တို့ ၿပည္သူေတြရဲ့ ၿပသနာပဲ။" ဒါေၾကာင့္ စိတ္ေအးေအးထားၿပီး ပညာ၊ အသိဥာဏ္၊ ဆင္ၿခင္တံုတရားနဲ့ ေဆြးေႏြးေပးပါဗ်ာ။

ဒီ Case ကို မ်မ်တတ၊ အမွန္ကန္ဆံုး နဲ့ ၿမန္မာၿပည္ေဆးေလာကရဲ့ စံတစ္ခုက်န္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေစာင့္ၾကည့္ပံပိုးေပးရေအာင္ဗ်ာ။ ဘယ္သူမွမသာေစရဘူး။ ဘယ္သူမွလဲ မနာေစရဘူး။ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္းၿဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္းၿပီးေစာင့္ေရွာက္ေပးရေအာင္။

ကြ်န္ေတာ္တို့ အနာဂတ္အတြက္ အခုေဆြးေႏြးၾကရေအာင္။ ဆရာ၀န္ေတြဟာ ပညာတတ္ရံုမဟုတ္ဘဲ ဆင္ၿခင္တံုတရားနဲ့ အသိပညာရွိသူလို့ပါ ကြ်န္ေတာ္တို့ ၿပည္သူေတြ ယံုၾကည္လက္ခံ ခ်င္တယ္ဗ်ာ။

Naughty said...

ဆရာ၀န္က ေစတနာ၀န္ထမ္းမဟုတ္ရင္ အသျပာ၀န္ထမ္းလားသိခ်င္ပါတယ္။

Florence Nightingale ပါ
http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
ပံုျပင္မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္အျပင္မွာရွိခဲ့တာပါ။
ဆရာေျပာတဲ့ needs and wants ေတြမ်ားလာလို႕ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြဟာ ပံုျပင္ထဲက မင္းသမီးေလးလိုေတာင္ျဖစ္ေနပါၿပီ။
ဆရာ၀န္အဆင့္ေတာင္မဟုတ္ေသးပါဘူး။ နပ္စ္အဆင့္ပဲရွိပါေသးတယ္။
ကိုယ္လုပ္သေလာက္ လုပ္ေၾကာင္း ေဟာင္ဖြာဖြာမေျပာတတ္တဲ့လူေတြဟာ ၁၀၀မွာ ၁ေယာက္သာ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ဆရာ၀န္ႀကီးအေနနဲ႕ မၾကားဘူးဘူးဆိုလို႕ ထင္ရွားေၾကာ္ၾကားတဲ့သူတစ္ေယာက္ကိုပဲ ဥပမာျပလိုက္တာပါ။
မထင္မရွားနဲ႕ ေစတနာအရင္းခံၿပီး ေငြေနာက္မလိုက္ပဲ ျမိဳ႕ရြာေတြမွာ ေဆးကုသေပးေနတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိုက္သတ္လို႕ေတာင္မကုန္ပါဘူး။
ဥာဏ္ပူေဇာ္ခနဲနဲနဲ႕ ေစတနာပါပါကုေပးတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြထဲက ေဆးခန္းမွဳန္ကုပ္ကုပ္ေလးေတြမွာ လူနာေတြ တန္းစီေနတာ မျမင္ဘူးဘူးထင္ပါတယ္။
ဆရာ့အေနနဲ႕ အေတာ္အားေနပံုလဲရပါတယ္။ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မွဳေတြတစ္ခုခ်င္းစီကို ျပန္လည္တုန္႕ျပန္ဖို႕ အခ်ိန္ေတြရွိေနပါတယ္။
ဒီအခ်ိန္ေတြကို ေဆးပညာစာအုပ္ေလးမ်ားရွာၿပီးဖတ္လိုက္ရင္ အေတာ္ကိုအက်ိဳးရွိသြားပါလိမ့္မယ္။
ပညာဆိုတာလဲ ေငြကုန္မွမဟုတ္ပါဘူး ယူတတ္ရင္ရပါတယ္။

စီးပြားေရးဆိုတဲ့စကားဟာ က်ယ္ျပန္႕ပါတယ္။
အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ ပိုက္ဆံမေပးရင္ တိုက္မေဆာက္ဘူးလို႕ ေနလို႕ရပါတယ္။
သိပၸံပညာရွင္တစ္ေယာက္ ပိုက္ဆံမရလို႕ကေတာ့ ဘာ research မွမလုပ္ဘူးေနလို႕ရပါေသးတယ္။
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ ပိုက္ဆံမေပးရင္ ေသပေစ လံုး၀မကုဘူးလို႕ ေနလို႕မရပါဘူး။
သိတတ္သူတိုင္း ကြဲကြဲျပားျပားနားလည္ပါတယ္။

Naughty said...
This comment has been removed by the author.
ကိုေဇာ္ said...

က်ေနာ္ သိသေလာက္ေတာ႔....
“Need နဲ႔ Want ” ဆိုတာ မၾကားဖူးဘူး..။

“ Need နဲ႔ Deed ” ပဲ ၾကားဖူးပါတယ္.။

လုပ္သင္႔တာနဲ႔ လုပ္ခ်င္တာပါ..။

Anonymous said...

Plz don't lecture me about ေစတနာ့၀န္ထမ္း. I am now working as a volunteer medical doctor at project for vulnerable and street children jointed formed by unicef and YMCWA. ok? There is some misunderstanding about my writing. These doctors that u described are ususally retired old doctors, who do not need money anymore and want to do good deed. that's all. I had been working with them for a while and i know about them. They are not doing only charity works after graduated from medical school. They also had to earn their living. When we talk about something, numbers are important. There are only ten thousands doctors in our country. You can make an interview to them. I am curious that who will answer that they don't want pay for their work, only good deed? Everybody wants a fair days' pay for a fair day's work. Are doctors exceptions? Medical schools are not producing saints or martyrs. They are producing professional health officers who continue their life long learning. To do that, Doctors need enough income to continue studying and treat the patients the same time. Again, I have to remind u that I am not telling about specialists, only for ordinary doctors.

Anonymous said...

http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs အဲဒီ Link မွာ needs and wants အေၾကာင္းဖတ္လို႕ရပါတယ္။ basic psychology ပါ။ florence nightingale ဟာ social worker ပါ။ professional မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒိေတာ့ သူမအေၾကာင္းကို ေျပာလို႕မရပါဘူး။

Anonymous said...

ရပ္ကြက္ထဲက ေဆးကုတယ္ဆုိတဲ့ ဆရာ၀န္လည္း သူထိုက္တန္တဲ့ဥာဏ္ပူေဇာ္ခကို ယူတာပဲေလ။ ေသေရးရွင္ေရးမဟုတ္ရင္ ဒါမ မဟုတ္ ေငြေၾကးလံုး၀မတတ္ႏိုင္တဲ့သူမဟုတ္ရင္ ဘယ္သူကိုမွ အလကား မကုေပးတာ။ ေစတနာဆိုတာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္အတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစတနာရိွရံုထဲနဲ႕ကေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ဘူးေလ

Anonymous said...

needs and wants ရဲ႕ သေဘာတရားေတြ လူဆိုတာ ပညာတတ္လာေလေလ needs and wants မ်ားလာေလေလ ဆိုတာ မယံုရင္ မိတ္ေဆြၾကိဳက္တဲ့ business school က စာသင္တဲ့ဆရာေတြ management ဒါမ မဟုတ္ eco နဲ႕ ေက်ာင္းျပီးတဲ့သူေတြကို ေမးၾကည့္ပါ။ တစ္ခုေတာ့ ရိွတာေပါ့ေနာ္။ ေသခ်ာတတ္တဲ့သူေတာ့ ျဖစ္ပါေစ။ professional ပညာေတြသင္လာျပီး professional အဆင့္မရိွတဲ့ သူေတြကို ေတာ့ သြားမေမးမိေစနဲ႕ေပါ့

Anonymous said...

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆရာ၀န္ေတြကို တကယ္ေကာင္းေစခ်င္ရင္ အရင္ဆံုး မိမိကိုယ္ကို က်န္းမာေရး ဗဟုသုတရိွေအာင္လုပ္ပါ။ ေဆးရံုေဆးခန္းေရာက္ရင္ မသိတာရိွရင္ ေမးပါ။ ဆရာ၀န္ ကလံုး၀မေျဖရင္ ေျဖတဲ့သူနဲ႕ ေျပာင္းျပီးျပပါ။ လူေတြအကုန္လံုးကသာ ကိုယ့္ေ၇ာဂါသိခ်င္စိတ္ျဖင့္ ေမးေနပါက ဆရာ၀န္မ်ား အခ်ိဳးေျပာင္းလာပါလိမ့္မည္ ။ ဒါက ဘယ္သူ႕ကို မွ တိုက္ခိုက္စရာမလိုဘဲ တကယ္လဲ အက်ိဳးရိွမည့္ နည္းလမး္ပါ။ ကိုယ့္အားကိုကိုးဖို႕ေတာ့ လိုတာေပါ့။ သူမ်ားကိုပဲ အားကိုးေနလို႕ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဆ၇ာ၀န္ေတြမယံုရဘူးဆိုရင္ ေျပာတာပါ။

Anonymous said...

ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ့္ပိုင္အခ်ိန္ကို ကၽြန္ေတာ္ အသံုးခ်ခ်င္သလုိ အသံုးခ်ပါမည္။ မိတ္ေဆြ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္မရိွပါ။

Everlasting said...

ဒီအေၾကာင္း၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးထားသူအားလံုးနီးပါးဟာ ဆရာ၀န္-လူနာဆက္ဆံေရးကို ေစ်းသည္-ေစ်း၀ယ္ဆက္ဆံေရးမ်ိဴးသေဘာထားတယ္လုိ႔ နားလည္ထားမိပါတယ္။ ေစ်း၀ယ္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးအဆင္႔ကုသေရးကို ေစ်းအနိမ္႔ဆံုးလုိခ်င္ၾကတာ ထံုးစံတခုပါ။ ဒီလုိမ်ိဴးလုိခ်င္ၾကတာကိုေတာ႔ အျပစ္မေျပာလုိပါ။

က်ေနာ္လက္ခံထားတာကေတာ႔ ပစၥည္းေကာင္းလွ်င္ ေစ်းမသက္သာ၊ ေစ်းသက္သာလွ်င္ပစၥည္းမေကာင္း၊ ေစ်းသက္သာျပီးပစၥည္းေကာင္းလ်ွင္ ၾကာရွည္မေရာင္းနုိင္(ေရာင္းသူ ဆုိင္ျပဳတ္)၊ ၾကာရွည္အသံုးမခံ။

မည္သည္႔ Professional မဆို ၊ Professional ေစ်းရွိမွသာ ထိုသက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္တြင္ တုိးတက္မွုရွိလာနုိင္ပါသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ျမန္မာ ဂီတ၊အနုပညာ သည္ Professional ေစ်းမရသျဖင္႔ (အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ခုိးကူးဒန္ကို မကာကြယ္နုိင္သျဖင္႔) မည္သူမွ်ၾကိဴးစားခ်င္စိတ္မရွိၾကပါ။ မည္သည္႔ Professional မဆုိ ေစ်းေပါေပါျဖင္႔ ေရာင္းေလ႔မရွိၾကပါ။ မည္သည္႔ Professional သမားမွလဲ incentive မရွိဘဲအလုပ္မလုပ္ပါ။

Dr.Nay Oo (Burma) said...

သတင္း အခ်က္အလက္ သိရွိနိုင္ေစဖို႔
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php?option=com_content&view=article&id=2217:2009-12-01-09-21-35&catid=1:news&Itemid=2

Everlasting said...

မန္မာမ်ားအလြန္ အထင္ၾကီးေသာ စင္ကာပူကို ဥပမာအျဖစ္ထားပါအမည္။ စင္ကာပူစတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္က စင္ကာပူ၏ဖခင္ လီဘိုးဘိုး ၏လစာကို သတ္မွတ္စဥ္က တလလ်ွင္ေဒၚလာ၂၀၀၀ (ေစ်းႏွုံးအတိအက်အမွတ္မိပါ-အေၾကာင္းအရာကိုသာ အေလးေပးျပီးေျပာခ်င္ပါသည္) သတ္မွတ္ခဲံပါသည္။ သူကလက္မခံပါ။ Professional ေစ်းအရ အဆမ်ားစြာပိုေတာင္းခဲ႔ပါသည္။ ေတာင္းဆုိခ်က္ထဲတြင္ သူအလြန္ၾကိဳက္ေသာ အဲကြန္းပါ ပါသည္။ သူကျပန္ေျပာသည္မွာ လစာေစ်းေပါလွ်င္ အလုပ္ကိုေလွ်ာ႔လုပ္မည္။ လာဒ္လဲစားမည္ ဟူျပီးျဖစ္သည္။ ယခု ထုိ Professional လီကြမ္းယု ေၾကာင္႔ ျမန္မာမ်ား အလြန္အထင္ၾကီးက်ေသာ စင္ကာပူကိုေတြျမင္ေနရပါျပီ။

Anonymous said...

ေသခ်ာေလးေတာ႕အခ်ိန္ယူျပီးဖတ္ၾကည္႕ၾကဖို႕ပါ....အမွန္တရားကို
ပြင္႕ပြင္႕လင္းလင္းေျပာဆိုရဲမႈကိုေလးစားသျဖင္႕ ဒီပို႕စ္႕ေလးကိုမွ်ေ၀ျခင္းပါ...
တရားမွ်တမွဳႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ား
http://groups.google.com/group/aurorageneration/browse_thread/thread/85be8c9796ce61c6?hl=en#

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

forward mail တစ္ခုပါ။ ပ၇ိသတ္မ်ား ဖတ္ရွဳႏိုင္ရန္ link ေပးလိုက္ပါသည္။
http://www.mediafire.com/download.php?k1ciymyr4zk

Everlasting said...

မည္သည္႔ Professional ကိုမဆုိ ဘယ္ေစ်းယူပါ၊ ဘယ္ေစ်း မယူနဲ႔ ဟူျပီးမည္သူမွ်သတ္မွတ္ခြင္႔မရွိပါ။ Professional Service ဆုိသည္မွာ ေရာငး္ကုန္ တခုျဖစ္သျဖင္႔ ေစ်းကြက္က ေစ်းနွုံးသတ္မွတ္သြားပါလိမ္႔မည္။ တကယ္လုိ႔ စားသံုးသူတို္င္းက မစားနုိင္လွ်င္ ထုိ Professional ထမင္းငတ္ျပီး ေစ်းေလွ်ာ႔ယူပါလိမ္႔မည္။ ေလာေလာဆယ္ ကိုယ္မတတ္နုိင္လွ်င္ ၀ယ္မစားရံုသာရွိပါသည္။ Professional တေယာက္ျဖစ္လာရန္ ရင္းနွီးမွုမ်ားစြာကို ျမဳပ္ႏွံရပါသည္။ ေဘာပင္တေခ်ာင္း၀ယ္နုိင္ရံဳနွင္႔ စာေရးဆရာမျဖစ္ပါ။ စာေရးဆရာ တေယာက္ျဖစ္လာရန္ သူတဦးတည္းသာမက သူ႔အားနားလည္ကူညီေပးေသာ သူ႔မိသားစု၊ပတ္၀န္းက်င္ကပါ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမွုတြင္ပါ၀င္ပါသည္။ က်ေနာ္သိသမွ် စာေရးဆရာမ်ားသည္ Professional ေစ်းမရၾကပါ။ မတတ္လုိ႔မရတာလား၊ တတ္ရဲ႔သားနဲ႔ မရတာလား၊ ရသင္႔တယ္ဆုိတာကိုမသိလုိ႔လား၊ သိေပမယ္႔ ကိုယ္႔အခြင္႔အေရးကုိမေတာင္းရဲလုိ႔လား ဆုိတာေတာ႔မသိပါ။ က်ေနာ္ေတာ႔ တကယ္တတ္သူမ်ားကို Professional ေစ်းရေစခ်င္ပါသည္။

Anonymous said...

မေသခ်င္လုိ႔ ေဆးရံုတင္ကာမွ ~~~~ ????

Anonymous said...

ကၽြန္ေတာ္ ဆက္လက္ ျပီး debate မလုပ္ေတာ့ပါ။ ေျပာခ်င္သေလာက္ေျပာလို႕ရပါျပီ။ လူေတြက အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ျဖစ္ခ်င္တာကိုပဲ ေစာင္းေပးေနၾကျပီး တကယ္ျဖစ္ေနတာနဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္တာကိုမွ လက္မခံၾကတာ။ ဆရာ၀န္ဆိုတာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚဟာ ၁၉ ရာစုမွာ က်န္ခဲ့ပါျပီ။ ၂၁ ရာစုမွာ professional body တစ္ခုအေနနဲ႕ ျဖစ္ထြန္းေနတယ္ဆိုတာ တစ္ကမာၻလံုးမွာ ေျပာင္းလဲေနတာပါ။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံထဲက ကြက္ျပီးက်န္ေနလို႕မ၇ပါဘူး။ ဘယ္သူမွ အက်ိဳးမရိွဘဲ အမုန္းပြားမည့္အတူတူ မျငင္းေတာ့ဘူး။ ၁၉၅ ခုေျမာက္ comment ေရးျခင္းသည္ ဤေဆာင္းပါးအတြက္ေနာက္ဆံုးေရးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

thubuddar said...

ေခာတ္ၾကီးကေျပာင္းလဲတာ သိပ္ျမန္လာတယ္။ သင္ယူစရာေတြကလည္း ကုန္ကို မကုန္ႏိုင္ဘူး။ ပညာေတြသင္ဖို႕အတြက္တင္ ရင္းရတဲ့အရင္းအႏွီးက မနည္းပါဘူး။ ၂၀၀၈ တုန္းက ဘဲြ႕ရတဲ႕ MBBS တစ္ေယာက္ဟာ ၂၀၀၉ မွာ သူသင္ခဲ့တာေတြရဲ႕ တစ္၀က္ေလာက္က မမွန္ေတာ့ပါဘူး။ ေျပာင္းလဲကုန္ပါျပီ။ လူဆိုတဲ့သေဘာက ကိုယ္က အရင္းအႏီွးမ်ားမ်ားစိုက္ထုတ္ရေလေလ အျမတ္ျပန္လိုခ်င္ေလေလပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ လူနာတစ္ေယာက္ၾကည့္ခက ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ ယွဥ္လိုက္ရင္ ေတာ္ေတာ့္ကိုနည္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြက လူနာၾကည့္ခကို မတင္ဘဲ ၾကည့္ခ်ိန္ကို ေလ်ာ့တဲ့နည္းလမ္းကို သံုးျပီး တြက္ေခ်ကိုက္ေအာင္ လုပ္ၾကတယ္။ ၾကာလာေတာ့ လူေတြကို တန္ဖိုးမထားတတ္ၾကေတာ့ဘူး။ လူနာေတြကို ေတြ႕ရင္ ေထာင္တန္ေလးေတြလြင့္လာတယ္လို႕ပဲ ျမင္ေနၾကတယ္။ ဒါက လူ႕သဘာ၀ပါ။ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေျဖကို စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဆရာ၀န္ေတြအေနနဲ႕ လက္ရိွ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခအတိုင္းယူျပီး လူနာေတြကို အခ်ိန္ပိုေပးဖို႕ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕ ပိုမိုခဲယွဥ္းပါတယ္။ လူနာၾကည့္ခကို ပိုျပီးတိုးယူမလားဆိုေတာ့ လည္း ျပည္သူေတြက လိုက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ေဘးက်ပ္နံက်ပ္အေျခအေနပါ။ ဆရာ၀န္ေတြကို ေငြမ်က္ႏွာေနာက္မလိုက္ရဘူးဆိုတဲ့ က်င့္၀တ္ၾကီးနဲ႕ေတာ့ မကိုင္ေပါက္ပါနဲ႕။ အေ၀းသင္ကိုေတာင္ တဖုန္းဖုန္းက်ျပီး စာေမးပဲြေအာင္လာတဲ့ေကာင္ေတြက တစ္လကို ၄ ၅ ၆ သိန္း၀င္ေနျပီး ဆရာ၀န္က်ေတာ့ တစ္လကို ၂ သိန္း ၃သိန္းပဲယူဆိုေတာ့ ဘယ္တရားပါ့မလဲ။ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္လည္း လူ႕အသက္နဲ႕ ရင္းျပီးလုပ္ရတာ ေပါ့ပ်က္ပ်က္လုပ္လို႕ကလည္း မျဖစ္။ ခက္၏


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

So upset to read .
This is Doctor ????????????
OMG!

mannyl said...

Yes, me too.
Shame on our community with such an unbelievable comment.
Crab!!!

Naughty said...

ဆရာဆက္မေရးတာပဲေကာင္းပါတယ္
စကားထဲက ဇာတိျပေနပါၿပီ။

စကၤာပူအေၾကာင္းသိလွ်င္ ... ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားဟာ စံႏွဳန္းျပည့္မွီေအာင္ ပိုက္ဆံရွာၾကရပါတယ္။
ေဆးစစ္ၿပီးျပန္အလာ လမ္းမွာ ေဆးရံုစားရိတ္မတတ္ႏိုင္လို႕ မိသားစုအေပၚကိုလဲ ဒုကမေပးခ်င္လို႕ ရထားလမ္းေပၚခံုခ်သတ္ေသသြားၾကေသ လူနာမ်ားအေၾကာင္းကိုေရာ ၾကားမိၾကပါသလား။

ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူ႕အသက္နဲ႕မဆက္ႏြယ္ေသာ professional မ်ား ပိုက္ဆံစကားေျပာတာ ျပသနာမရွိပါဘူး။
ဆရာ၀န္ ဆရာမမ်ား ပိုက္ဆံစကားေျပာရင္ေတာ့ အဆိုးဘက္ကိုသာဦးတည္ေနပါၿပီ။

ေစတနာ့၀န္ထမ္းမျဖစ္လိုေသာ ဆရာ၀န္မ်ား ဆရာ၀န္၏ကတိသစာကိုေရာ မွတ္မိၾကပါသလား။
ကြ်ႏုပ္သည္ Professional သမားေကာင္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ထိုက္သင့္သည့္ေငြေၾကးျဖင့္သာ ေဆးကုသပါမည္ ဟုေသာစာသားရွာမေတြ႕ပါ။

Anonymous said...

ကိုရဲျမတ္သို ့..
ဆရာ၀န္အလုပ္ဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လို ့
လက္ခံပါတယ္။လူနာတေယာက္ ၅၀၀၀က်ပ္ ..
၂ နာရီကို လူနာ ၂၀..လူနာတဦး ၆ မိနစ္..
တေန ့၀င္ေငြ ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္။ ၁ လ၀င္ေငြ
သိန္း ၃၀။ ထမင္းစားေလာက္ရံုနဲ ့မျဖစ္ရင္ ၀င္ေငြဘယ္ေလာက္ထိေမွ်ာ္မွန္းလို ့ပါလဲ။
ဒီေလာက္နဲ ့ပညာသင္ခမေၾကလို ့ ၂ နာရီအတြင္း
လူနာ ၁၀၀-၂၀၀-၃၀၀-ၾကည့္ၾကတာပါလား။
ဆရာ၀န္က ၂၀ ျပည့္ရင္လံုး၀ဆက္မၾကည့္ရင္
မျဖစ္မေန တျခားဆရာ၀န္ဆီေျပးရမွာျဖစ္လို ့
လူနာလဲမွ်သြားပါလိမ့္မယ္။
လူနာလာတိုင္းကိုယ္ခ်ည္းလက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားျပီး
၂ နာရီထဲ၀င္ေအာင္ၾကည့္ဖို ့လဲမလို။
လနာ ၁၀၀ တေန ့ ၅၀၀၀၀၀ တလ သိန္း၁၅၀..
လူနာ ၂၀၀ တေန ့၁၀၀၀၀၀၀ တလ သိန္း၃၀၀..
ရွာတာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လားရွင္ ။

Anonymous said...

I already stated that I write from a ordinary doctor's perspective, not specialist.

Anonymous said...

ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း..
ေလာကၾကီးမွာထမင္းစားရရံု၀င္ေငြရွိရင္ေတာ္ျပီ..
လူနာအတြက္အနစ္နာခံျပီးတစ္သက္လံုးေဆးကုေပးမယ့္
ဆရာ၀န္ရွိရင္ေခၚခဲ့..ဆိုတဲ့စကားေျပာရဲတာ..
ေျပာထြက္တာ..သူကိုယ္တိုင္ေတြ ့ဖူးပံုမရတာ..
အလြန္အံ့ၾသစရာပါပင္။ ဆရာ၀န္ကဒီလိုေျပာေနမွေတာ့ ေဆးေလာကပ်က္စီးေနတာဘာမွမဆန္းပါဘူး။

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 374   Newer› Newest»