Sunday, February 17, 2008

Hepatitis B & C (1)

အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီေရာဂါယခုအခါ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူဦးေရ တျဖည္းျဖည္း တိုးပြားလာေန
သည့္အတြက္ ေရာဂါအေၾကာင္းႏွင့္ ကူးစက္ပံုကိုသိ႐ွိရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေပသည္။ ေအဘီစီဟုအလြယ္
တကူ ေခၚေ၀ၚေနၾကေသာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စ ီေရာဂါပိုးမ်ားသည္
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကူးစက္ပံုတူၾကသည္။ ကူးစက္လြယ္ပံုျခင္းသာ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ အသည္း
ေရာင္အသား၀ါဘီေရာဂါပိုးသည္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ျဖစ္ေစေသာ HIV ေရာဂါပိုးထက္အဆ(၁၀၀)ပိုမို
ကူးစက္လြယ္ပါသည္။ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီေရာဂါပိုးကူးစက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္
တြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီေရာဂါပိုးႏွင့္
စီေရာဂါပိုး ကူးစက္ပံုနည္းလမ္းမ်ား
ကူးစက္မႈနည္းလမ္းဘီပိုးစီပိုး
မိသားစုအခ်င္းခ်င္း တစ္အိမ္
တည္းအတူတူေနလွ်င္
ကူးစက္ႏိုင္ဖို႔
မ်ားပါသည္။
မကူးစက္ႏိုင္ပါ။
ေရာဂါပိုး႐ွိေသာသူ
ရဲ႕ ေသြးနဲ႔ထိလွ်င္္
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေရာဂါပိုး႐ွိသူ သံုးထား
တဲ့ အပ္နဲ႔ဆိုလွ်င္
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
မူးယစ္ေဆးဝါး အေၾကာေဆး
ထိုးျပီးအပ္ေတြေရာသံုးရင္္
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ပိုး႐ွိတဲ့ေသြး သြင္းမိရင္္ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေက်ာက္ကပ္ေဆးတဲ့
စက္မွာ ပိုးပါသြားရင္္
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ႏႈတ္ခမ္းခ်င္ိးထိမိရင္ (သို႔္)
တံေတြးကေနတစ္ဆင့္
ကူးဖို႔ခဲယဥ္း
ပါသည္။
ကူးဖို႔ခဲယဥ္း
ပါသည္။
လိင္ဆက္ဆံတာကေနေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ကူးဖို႔ခဲယဥ္း
ပါသည္။
မိခင္မွ ကေလးသို႔ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ကူးဖို႔ခဲယဥ္း
ပါသည္။
ပိုးပါတဲ့ကိရိယာေတြနဲ႔ ျခစ္မိရင္၊
ေဖာက္မိရင္(ဥပမာ- နားေဖာက္
တာ၊ ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးတာ၊
သြားႏႈတ္တာ၊
ရွားျခစ္ျခင္း၊ရွားဆဲြျခင္း)
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာေပါက္
ကူးႏိုင္ပါသည္။အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီေရာဂါပိုး႐ွိသူသည္ အသည္းေျခာက္ေရာဂါႏွင့္ အသည္းကင္ဆာေရာ
ဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားသျဖင့္ ေရာဂါမျဖစ္မီကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အကယ္၍ေရာဂါကူးစက္ခံရပါက မည္ကဲ့သို႔
ျပဳမူေနထိုင္ရမည္ကို တတ္ကၽြမ္းသည့္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ကုသမႈခံယူရေပမည္။ အသည္း
ေရာင္အသား၀ါဘီေရာဂါကို ကာကြယ္ေဆးထိုး၍ ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး အသည္းေရာင္အသား၀ါစီေရာဂါ
အတြက္ ကာကြယ္ေဆးမေပၚေသးေပ။ သို႔ေသာ္ အသည္းေရာင္အသား၀ါစီေရာဂါကို ၈၀% ေပ်ာက္
ကင္းေအာင္ ေဆးကုသႏိုင္ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆးကုသမႈစရိတ္ၾကီးျမင့္ေနေသးေပသည္။
ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္မ်ား
အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီႏွင့္စီေရာဂါပိုး႐ွိသူသည္ အရက္၊ သံဓါတ္မ်ားစြာပါေသာ အစာႏွင့္အား
ေဆး၊ ဗီတာမင္စီမ်ားစြာပါေသာ ေဆးႏွင့္အသီးအႏွံမ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။ စီေရာဂါပိုး
႐ွိသူသည္ အရက္သံုးစြဲပါက အသည္းေျခာက္ႏႈန္း ပိုျမန္ဆန္သည့္အတြက္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္၊
ထန္းရည္ စသည္တို႔ကိုလံုး၀ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။ သံဓါတ္မ်ားလွ်င္ အသည္းတြင္ အနာ႐ြတ္ပိုထင္လြယ္
သျဖင့္ သံဓါတ္မ်ားစြာပါေသာ အစားအစာ ဥပမာ - အသည္း၊ အျမစ္၊ ကလီစာ၊ ေသြးခဲမ်ား၊ သံဓါတ္
မ်ားစြာပါေသာ အားေဆးမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ဗီတာမင္စီသည္ သံဓါတ္ကို အူလမ္းေၾကာင္းမွ
စုပ္ယူမႈမ်ားေစသျဖင့္ ဗီတာမင္စီမ်ားစြာပါေသာ ေဆးႏွင့္အသီးအႏွံမ်ား ဥပမာ-ေ႐ွာက္သီး၊ သံပရာ
သီး၊ ဂရိတ္ဖ႐ုသီး စသည့္အရည္႐ႊမ္းေသာ အသီးမ်ားကို မ်ားစြာစားသံုးျခင္းမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။


Related Posts :2 comments:

david santos said...

Excellent posting.
Thank you

snow said...

Thank you so much.